Skip to content
Trang chủ » แบบฟอร์มนามบัตร Word: สร้างใบอนุญาตในเวิร์ดโดยง่ายไม่ต้องใช้

แบบฟอร์มนามบัตร Word: สร้างใบอนุญาตในเวิร์ดโดยง่ายไม่ต้องใช้

ทำนามบัตรง่ายๆด้วยตัวเอง โดยใช้ Microsoft word

แบบฟอร์มนามบัตร Word

แบบฟอร์มนามบัตร (Word Document Template) เป็นเอกสารหรือแบบฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word หรือโปรแกรมที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น แบบฟอร์มนามบัตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

รายละเอียดของแบบฟอร์มนามบัตร:
แบบฟอร์มนามบัตรจะประกอบด้วยข้อมูลหลักที่จำเป็นต่อการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ซึ่งรายละเอียดที่อาจเกี่ยวข้องมีดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล: ประกอบด้วยชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล เป็นต้น

2. ข้อมูลการทำงาน: ประกอบด้วยตำแหน่งงาน, ชื่อบริษัท, ที่อยู่ของบริษัท เป็นต้น

3. ข้อมูลการศึกษา: ประกอบด้วยสถานศึกษา, วุฒิการศึกษา เป็นต้น

4. ข้อมูลความสามารถ: ประกอบด้วยภาษาที่ถนัด, ความสามารถพิเศษ เป็นต้น

5. รูปถ่าย: เพื่อให้แบบฟอร์มนามบัตรดูมีเอกลักษณ์ และเข้าใจได้ง่าย เราสามารถแนบรูปถ่ายของเราได้ในแบบฟอร์มนามบัตร

ภายในแบบฟอร์มนามบัตรยังมีช่องว่างสำหรับเราที่จะกรอกข้อมูลข้างต้น ในการออกแบบแบบฟอร์มนามบัตรเราสามารถปรับแต่งขนาด รูปแบบ และสีตามความต้องการของเราเองได้

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มนามบัตร:
1. เปิดแบบฟอร์มนามบัตรในโปรแกรม Word หรือโปรแกรมที่เหมาะสม

2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่จำเป็น เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้

3. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ตำแหน่งงาน, ชื่อบริษัท, ที่อยู่ของบริษัท เป็นต้น

4. กรอกข้อมูลการศึกษา เช่น สถานศึกษา, วุฒิการศึกษา เป็นต้น

5. กรอกข้อมูลความสามารถ เช่น ภาษาที่ถนัด, ความสามารถพิเศษ เป็นต้น

6. แนบรูปถ่ายตามคำแนะนำในแบบฟอร์มนามบัตร

7. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

8. บันทึกแบบฟอร์มนามบัตรเอาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือนำไปพิมพ์เพื่อใช้งานต่อไป

การเก็บรักษาและการดูแลข้อมูลในแบบฟอร์มนามบัตร:
การเก็บรักษาข้อมูลในแบบฟอร์มนามบัตรมีความสำคัญมาก เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรา ดังนั้นเราควรดูแลรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยโดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

1. เก็บไฟล์แบบฟอร์มนามบัตรในที่ปลอดภัยเช่น ในพื้นที่ที่สามารถรับรองความปลอดภัยได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ภายในองค์กรหรือกล่องเก็บข้อมูล

2. ให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์แบบฟอร์มนามบัตรได้

3. ใช้รหัสผ่านที่แข็งแกร่งและปลอดภัยในการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูล

การส่งและการรับแบบฟอร์มนามบัตร:
การส่งและการรับแบบฟอร์มนามบัตรสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

1. การส่ง: เราสามารถส่งแบบฟอร์มนามบัตรผ่านทางอีเมลหรือบัญชีออนไลน์ที่เราได้ลงทะเบียนไว้กับองค์กรหรือบริษัท

2. การรับ: เมื่อได้รับแบบฟอร์มนามบัตรผ่านทางอีเมลหรือสื่อออนไลน์อื่น เราสามารถดาวน์โหลดและเปิดไฟล์เพื่อทบทวนข้อมูลที่กรอกเข้ามา

การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มนามบัตรในองค์กร:
การใช้แบบฟอร์มนามบัตรในองค์กรสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ด้านต่อไปนี้:

1. ลดเวลาในการกรอกข้อมูล: โดยใช้แบบฟอร์มนามบัตร เราสามารถกรอกข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

2. ประหยัดทรัพยากร: การใช้แบบฟอร์มนามบัตรช่วยลดการใช้กระดาษและทรัพยากรอื่นๆ เพราะไม่ต้องพิมพ์แบบฟอร์มออกมาทุกครั้ง

3. ง่ายต่อการอัพเดทข้อมูล: เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เราสามารถอัพเดตข้อมูลในแบบฟอร์มนามบัตรได้โดยง่ายและรวดเร็ว

4. ป้องกันการบังคับใช้นโยบายขององค์กร: การใช้แบบฟอร์มนามบัตรสามารถช่วยในการบังคับใช้นโยบายขององค์กร เช่น เงื่อนไขการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในองค์ความสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ผู้ที่ควรใช้และถูกต้องในการกรอกแบบฟอร์มนามบัตร:
ผู้ใช้แบบฟอร์มนามบัตรอาจมาจากกลุ่มต่อไปนี้:

1. พนักงานบริษัทหรือองค์กร: ซึ่งแบบฟอร์มนามบัตรเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร

2. ผู้สมัครงาน: การใช้แบบฟอร์มนามบัตรช่วยให้ผู้สมัครสามารถระบุตัวตนและความสามารถของตนให้กับผู้จัดการหรือผู้รับสมัครงาน

3. บุคคลทั่วไป: แบบฟอร์มนามบัตรสามารถใช้ในรูปแบบของบัตรนามบัตรส่วนตัวที่เราสามารถแสดงตนของเราแก่ผู้อื่นได้

การวางแผนและการพิจารณาด้านความปลอดภัยในแบบฟอร์มนามบัตร:
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บอยู่ในแบบฟอร์มนามบั

ทำนามบัตรง่ายๆด้วยตัวเอง โดยใช้ Microsoft Word

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: แบบฟอร์มนามบัตร word ไฟล์นามบัตร ฟรี, แจกไฟล์นามบัตร word 2013, แบบ ฟอร์ม นามบัตรน่ารัก, แจกไฟล์นามบัตร word 2010, แจก ไฟล์ นามบัตร Excel, วิธีทํานามบัตร word 2010, นามบัตร Word, Template นามบัตร PowerPoint ฟรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แบบฟอร์มนามบัตร word

ทำนามบัตรง่ายๆด้วยตัวเอง โดยใช้ Microsoft word
ทำนามบัตรง่ายๆด้วยตัวเอง โดยใช้ Microsoft word

หมวดหมู่: Top 81 แบบฟอร์มนามบัตร Word

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

ไฟล์นามบัตร ฟรี

ไฟล์นามบัตร ฟรี: การใช้งานและประโยชน์ของการสร้างและใช้ไฟล์นามบัตรในรูปแบบฟรี

ความต้องการในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความสำคัญสูงขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีที่ควบคุมการเซฟและการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เรื่องราวทั้งหมดนี้มีผลต่อองค์กรและบุคคลทั่วไปที่ต้องตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในมุมมองที่ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยที่สุด

การสร้างและใช้ไฟล์นามบัตรฟรีเป็นหนึ่งในเทคนิคที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้งานทั่วไปและองค์กรต่างๆ เพราะมีประโยชน์มากมายในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลกับความสะดวกสบายที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเร็ว โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟล์ฟิสิกส์หรือใช้งานผ่านเว็บไซต์

แนบไฟล์นามบัตรฟรีเป็นกระบวนการที่ง่ายที่สุดในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ใช้ มันสามารถทำได้โดยการสร้างไฟล์บนพื้นที่ใช้งานของผู้ใช้เอง ด้วยการสร้างไฟล์นามบัตร ผู้ใช้สามารถกำหนดและเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ตลอดเวลา และไม่ต้องพึ่งพาบุคลากรหรือตัวกลางในการเข้าถึงข้อมูล

ไฟล์นามบัตรฟรีไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้ติดตามและจัดการจำนวนมากของข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือและลักษณะการจัดการที่สะดวกสบาย ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการจัดการหรือสร้างข้อมูลเพิ่มเติม ไฟล์นามบัตรฟรียังมีความยืดหยุ่นที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลได้อย่างอิสระ

ความสะดวกสบายและปลอดภัยที่ท้าทายกับการเก็บข้อมูลอย่างมากในปัจจุบัน ไฟล์นามบัตรฟรีมีคุณสมบัติการป้องกันข้อมูลในหลายๆ ระดับ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง มากขึ้น นอกจากนี้ ไฟล์นามบัตรฟรียังสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้ตามอัธยาศัยของผู้สร้างไฟล์ ทำให้มีความยืดหยุ่นและความปลอดภัยสูง

การใช้ไฟล์นามบัตรฟรีสามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือกำลังไฟฟ้ามีปัญหาหรือเกิดความผิดพลาด เนื่องจากการสร้างไฟล์บนพื้นที่ที่เป็นของผู้ใช้เอง ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่หายไปกับการสูญหายของเครื่องคอมพิวเตอร์

โดยสรุป ไฟล์นามบัตรฟรีเป็นทางเลือกที่สมควรให้คำนึงถึงในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือในสถานการณ์ที่ต้องการจัดการข้อมูลจำนวนมาก การสร้างและใช้ไฟล์นามบัตรฟรีไม่เพียงช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและจัดการกับข้อมูล แต่ยังช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลได้อย่างอิสระตามความต้องการของผู้ใช้

FAQs:

Q1: ไฟล์นามบัตรฟรีคืออะไร?
A1: ไฟล์นามบัตรฟรีเป็นการสร้างและใช้งานไฟล์บนพื้นที่การเก็บข้อมูลของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นสำหรับจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

Q2: ไฟล์นามบัตรฟรีมีความปลอดภัยอย่างไร?
A2: ไฟล์นามบัตรฟรีมีคุณสมบัติการป้องกันข้อมูลในหลายๆ ระดับและสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ตามอัธยาศัยของผู้สร้างไฟล์

Q3: การสร้างและใช้ไฟล์นามบัตรฟรีมีความซับซ้อนหรือไม่?
A3: การสร้างและใช้ไฟล์นามบัตรฟรีเป็นกระบวนการที่ง่ายที่สุดที่สามารถทำได้โดยผู้ใช้ทุกคนโดยไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือจากบุคลากรหรือตัวกลาง

Q4: ไฟล์นามบัตรฟรีเหมาะสำหรับใคร?
A4: ไฟล์นามบัตรฟรีเหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและองค์กรที่ต้องการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างง่ายและปลอดภัย

Q5: สามารถใช้ไฟล์นามบัตรฟรีเพื่อจัดการข้อมูลจำนวนมากได้หรือไม่?
A5: ไฟล์นามบัตรฟรียังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและสร้างข้อมูลในปริมาณมากได้อย่างง่าย ด้วยเครื่องมือและลักษณะการจัดการที่ง่ายต่อการนำเข้า และสร้างข้อมูลเพิ่มเติม

แจกไฟล์นามบัตร Word 2013

แจกไฟล์นามบัตร Word 2013: การใช้งานและคุณสมบัติพิเศษ

Microsoft Word 2013 เป็นโปรแกรมสร้างเอกสารที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในการสร้างเอกสารที่มีการจัดระเบียบและการจัดรูปแบบให้กลมกลืนตา โปรแกรมนี้เป็นหนึ่งในโปรแกรมของ Microsoft Office ซึ่งถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในสถานที่ทำงาน และใช้ในการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาทั่วไป แจกไฟล์นามบัตรสำหรับ Microsoft Word 2013 ให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานและตั้งค่าโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การดาวน์โหลดและติดตั้ง

เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2013 คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม คุณสามารถดาวน์โหลดมันได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของ Microsoft หรือจากร้านค้าออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง หลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว โปรดไปที่โฟลเดอร์ที่คุณบันทึกไฟล์การติดตั้ง และดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง .exe

1. เลือกไฟล์ติดตั้ง
2. คลิกขวาที่ไฟล์เพื่อเลือก Run as Administrator (รันโดยผู้ดูแลระบบ)
3. เลือกเส้นทางที่คุณต้องการติดตั้งโปรแกรม
4. กด Next (ถัดไป)

เมื่อคุณได้ติดตั้งโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถใช้งาน Microsoft Word 2013 ได้ทันที

คุณสมบัติที่น่าสนใจ

Microsoft Word 2013 มาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย เพื่อช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีรูปแบบที่น่าสนใจ นี่คือคุณสมบัติที่น่าสนใจของ Microsoft Word 2013:

1. การเคลื่อนย้ายและการจัดรูปแบบที่ก้าวไปข้างหน้า: Word 2013 มีตัวผู้ใช้งานในการเคลื่อนย้ายอย่างง่ายระหว่างเอกสาร คุณสามารถย้ายข้อความ รูปภาพ และวัตถุอื่น ๆ ไปยังตำแหน่งอื่นในเอกสารได้โดยง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีการจัดรูปแบบให้เป็นไปตามที่คุณต้องการเพื่อให้เอกสารของคุณดูสวยงามและมีรูปแบบที่ถูกต้อง

2. แก้ไขรายละเอียดเอกสารที่รวดเร็ว: การแก้ไขเอกสารใน Word 2013 เป็นเรื่องง่ายที่มาพร้อมกับการใช้งานที่เร็วกว่าเวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถเลือกและสลับระหว่างหน้าเอกสารได้เพียงคลิกเดียว เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นเคอร์เซอร์จับกับที่คุณเคลื่อนไป นอกจากนี้ยังมีมือถือเสมือนในการแก้ไขตาราง กรอบข้อความ และรายการอีกด้วย

3. การใช้งานอัตโนมัติที่ฉลาด: Word 2013 สามารถตรวจจับเทมเพลตด้านการจัดทำเอกสาร เมื่อคุณพิมพ์เว้นวรรคหลังคำหนึ่งๆ โปรแกรมจะแนะนำรูปแบบเอกสารโดยอัตโนมัติ เช่น การแทรกหมายเลขหน้า การเรียงสัญลักษณ์ข้อความ การจัดทำตาราง และอื่น ๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. ใช้งาน Microsoft Word 2013 ต้องการคอมพิวเตอร์ที่รุ่นเท่าไหร่?
– Microsoft Word 2013 สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือรุ่นใหม่กว่า

2. ควรได้รับการอบรมเพื่อใช้งาน Word 2013 หรือไม่?
– การอบรมไม่จำเป็นสำหรับการใช้งาน Microsoft Word 2013 เนื่องจากโปรแกรมนี้ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างเข้ากับคนทั่วไป

3. มีความสามารถในการสร้างรูปแบบเอกสารที่ผู้ใช้เห็นและโหลดได้หรือไม่?
– ใช่ การสร้างรูปแบบเอกสารใน Word 2013 จะแบ่งเอกสารเป็นส่วนที่มองเห็นและส่วนที่ซ่อนไว้ เมื่อคุณบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์อื่น ๆ ชุดรูปแบบที่ผู้ใช้ไม่เห็นจะไม่ถูกถนอมไว้ในไฟล์

4. อย่างไรกับการสร้างรายการหรือตารางใน Word 2013?
– Word 2013 มีรายละเอียดการสร้างตารางและรายการอย่างเป็นรายละเอียด คุณสามารถเพิ่มและกำหนดคุณสมบัติให้กับรายการได้โดยง่าย

5. Microsoft Word 2013 สามารถใช้ในการแชร์เอกสารกับผู้อื่นได้อย่างไร?
– Word 2013 มีคุณสมบัติแชร์เอกสารที่ง่ายดาย คุณสามารถส่งเอกสารไปยังผู้อื่นที่ใช้โปรแกรม Word ผ่านทางอีเมลหรือบนพื้นฐานคลาวด์

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจและเน้นในการใช้งาน Microsoft Word 2013 ให้ได้อย่างเต็มที่ ตอนนี้คุณสามารถเตรียมพร้อมและขยายพิมพ์เอกสารในไม่เวลา ด้วยศักยภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นใน Word 2013 ที่มีความสามารถที่น่าทึ่ง

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. ใช้งาน Microsoft Word 2013 ต้องการคอมพิวเตอร์ที่รุ่นเท่าไหร่?
– Microsoft Word 2013 สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือรุ่นใหม่กว่า

2. ควรได้รับการอบรมเพื่อใช้งาน Word 2013 หรือไม่?
– การอบรมไม่จำเป็นสำหรับการใช้งาน Microsoft Word 2013 เนื่องจากโปรแกรมนี้ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างเข้ากับคนทั่วไป

3. มีความสามารถในการสร้างรูปแบบเอกสารที่ผู้ใช้เห็นและโหลดได้หรือไม่?
– ใช่ การสร้างรูปแบบเอกสารใน Word 2013 จะแบ่งเอกสารเป็นส่วนที่มองเห็นและส่วนที่ซ่อนไว้ เมื่อคุณบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์อื่น ๆ ชุดรูปแบบที่ผู้ใช้ไม่เห็นจะไม่ถูกถนอมไว้ในไฟล์

4. อย่างไรกับการสร้างรายการหรือตารางใน Word 2013?
– Word 2013 มีรายละเอียดการสร้างตารางและรายการอย่างเป็นรายละเอียด คุณสามารถเพิ่มและกำหนดคุณสมบัติให้กับรายการได้โดยง่าย

5. Microsoft Word 2013 สามารถใช้ในการแชร์เอกสารกับผู้อื่นได้อย่างไร?
– Word 2013 มีคุณสมบัติแชร์เอกสารที่ง่ายดาย คุณสามารถส่งเอกสารไปยังผู้อื่นที่ใช้โปรแกรม Word ผ่านทางอีเมลหรือบนพื้นฐานคลาวด์

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจและเน้นในการใช้งาน Microsoft Word 2013 ให้ได้อย่างเต็มที่ ตอนนี้คุณสามารถเตรียมพร้อมและขยายพิมพ์เอกสารในไม่เวลา ด้วยศักยภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นใน Word 2013 ที่มีความสามารถที่น่าทึ่ง

พบ 35 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แบบฟอร์มนามบัตร word.

วิธีทํานามบัตร Word 2019 ด้วย Word เวอร์ชั่นเว็บ - It24Hrs
วิธีทํานามบัตร Word 2019 ด้วย Word เวอร์ชั่นเว็บ – It24Hrs
การจัดทำนามบัตรด้วย Word - Youtube
การจัดทำนามบัตรด้วย Word – Youtube
นามบัตร - Office.Com
นามบัตร – Office.Com
ทำนามบัตรง่ายๆด้วยตัวเอง โดยใช้ Microsoft Word - Youtube
ทำนามบัตรง่ายๆด้วยตัวเอง โดยใช้ Microsoft Word – Youtube
ทำนามบัตรไว้ใช้เองด้วย Word 2010 - Notebookspec
ทำนามบัตรไว้ใช้เองด้วย Word 2010 – Notebookspec
ทำนามบัตร วิธีทำนามบัตร ให้หรู ดูดี มีไสตล์โดยใช้โปรแกรม Word ทำอย่างไร -  Youtube
ทำนามบัตร วิธีทำนามบัตร ให้หรู ดูดี มีไสตล์โดยใช้โปรแกรม Word ทำอย่างไร – Youtube
วิธีทำ,ออกแบบนามบัตรสวยๆ ด้วย Word พร้อมพริ้นท์ - Kruploy
วิธีทำ,ออกแบบนามบัตรสวยๆ ด้วย Word พร้อมพริ้นท์ – Kruploy
ดาวน์โหลดนามบัตรแก้ไขได้ ไฟล์ (Word) Docx | Graphypik
ดาวน์โหลดนามบัตรแก้ไขได้ ไฟล์ (Word) Docx | Graphypik
วิธีทํานามบัตร Word 2019 ด้วย Word เวอร์ชั่นเว็บ - It24Hrs
วิธีทํานามบัตร Word 2019 ด้วย Word เวอร์ชั่นเว็บ – It24Hrs
รวมโปรแกรม
รวมโปรแกรม “ทำนามบัตรฟรี” ออกแบบนามบัตรง่ายๆได้ด้วยตัวเอง – Smeleader : เริ่มต้นธุรกิจ, ธุรกิจ Smes, แฟรนไชส์และอาชีพ
สอนทำนามบัตรง่ายๆด้วย Ms Word 2019 - Youtube
สอนทำนามบัตรง่ายๆด้วย Ms Word 2019 – Youtube
นามบัตร - Office.Com
นามบัตร – Office.Com
Thaifreewaredownload.Com: การสร้างนามบัตรด้วย Word 2007
Thaifreewaredownload.Com: การสร้างนามบัตรด้วย Word 2007
นามบัตร - Office.Com
นามบัตร – Office.Com
วิธีการทำนามบัตร ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 - Youtube
วิธีการทำนามบัตร ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 – Youtube
วิธีทำ,ออกแบบนามบัตรสวยๆ ด้วย Word พร้อมพริ้นท์ - Kruploy
วิธีทำ,ออกแบบนามบัตรสวยๆ ด้วย Word พร้อมพริ้นท์ – Kruploy
ทำนามบัตรใช้เอง… ง่าย ๆ ใครก็ทำได้ – Kaisoon3
ทำนามบัตรใช้เอง… ง่าย ๆ ใครก็ทำได้ – Kaisoon3
นามบัตรสีฟ้า สามารถแก้ไขได้ พร้อมไฟล์ Word ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ออกแบบให้แก้ไขได้ง่าย | Graphypik
นามบัตรสีฟ้า สามารถแก้ไขได้ พร้อมไฟล์ Word ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ออกแบบให้แก้ไขได้ง่าย | Graphypik
แจกฟรี Template นามบัตร สุดคูล!! - | นามบัตรแบบสร้างสรรค์, แม่แบบนามบ�ัตร,  นามบัตร
แจกฟรี Template นามบัตร สุดคูล!! – | นามบัตรแบบสร้างสรรค์, แม่แบบนามบ�ัตร, นามบัตร
Thaifreewaredownload.Com: การสร้างนามบัตรด้วย Word 2007
Thaifreewaredownload.Com: การสร้างนามบัตรด้วย Word 2007
วิธีออกแบบนามบัตรด้วยแม่แบบของ Microsoft Word #ใช้ฟอร์ม - Youtube
วิธีออกแบบนามบัตรด้วยแม่แบบของ Microsoft Word #ใช้ฟอร์ม – Youtube
แจกเว็บไซต์โหลด Template นามบัตรฟรี! พร้อมเทคนิคการออกแบบนามบัตรให้โดดเด่นและเป็นที่น่าจดจำ  - Officemate'S Blog!
แจกเว็บไซต์โหลด Template นามบัตรฟรี! พร้อมเทคนิคการออกแบบนามบัตรให้โดดเด่นและเป็นที่น่าจดจำ – Officemate’S Blog!
แม่แบบนามบัตรออกแบบเวกเตอร์ฟรี เทมเพลตดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree | แม่แบบนามบัตร,  นามบัตรแบบสร้างสรรค์, นามบัตร
แม่แบบนามบัตรออกแบบเวกเตอร์ฟรี เทมเพลตดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree | แม่แบบนามบัตร, นามบัตรแบบสร้างสรรค์, นามบัตร
นามบัตร ออกแบบนามบัตรใช้ภาพ และรูปของคุณได้ โปรแกรมออกแบบนามบัตร  บนอินเตอร์เน็ต Name Card พิมพ์นามบัตร
นามบัตร ออกแบบนามบัตรใช้ภาพ และรูปของคุณได้ โปรแกรมออกแบบนามบัตร บนอินเตอร์เน็ต Name Card พิมพ์นามบัตร
วิธีทำ,ออกแบบนามบัตรสวยๆ ด้วย Word พร้อมพริ้นท์ - Kruploy
วิธีทำ,ออกแบบนามบัตรสวยๆ ด้วย Word พร้อมพริ้นท์ – Kruploy
41000+ เทมเพลตนามบัตรสำหรับการดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
41000+ เทมเพลตนามบัตรสำหรับการดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
วิธีออกแบบนามบัตรง่ายนิดเดียวด้วย Word | Officemanner
วิธีออกแบบนามบัตรง่ายนิดเดียวด้วย Word | Officemanner
นามบัตรสวยๆ: เคล็ดลับการสร้างพิมพ์นามบัตรที่ดูงามและเรียบหรูสุดในทุกๆ  สถานการณ์! - Themtraicay.Com
นามบัตรสวยๆ: เคล็ดลับการสร้างพิมพ์นามบัตรที่ดูงามและเรียบหรูสุดในทุกๆ สถานการณ์! – Themtraicay.Com
วิธีการ ทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ ทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word (พร้อมรูปภาพ)
นามบัตร - Office.Com
นามบัตร – Office.Com
นามบัตรไฟล์ Word (Doc) แก้ไขได้ง่ายๆ | Graphypik
นามบัตรไฟล์ Word (Doc) แก้ไขได้ง่ายๆ | Graphypik
ออกแบบนามบัตรพร้อมพิมพ์ใน Microsoft Word อย่างมือโปรเพี��ยงแค่ 4  ขั้นตอนเท... | แม่แบบนามบัตร, การออกแบบนามบัตร, การ์ด
ออกแบบนามบัตรพร้อมพิมพ์ใน Microsoft Word อย่างมือโปรเพี��ยงแค่ 4 ขั้นตอนเท… | แม่แบบนามบัตร, การออกแบบนามบัตร, การ์ด
วิธีทำ,ออกแบบนามบัตรสวยๆ ด้วย Word พร้อมพริ้นท์ - Kruploy
วิธีทำ,ออกแบบนามบัตรสวยๆ ด้วย Word พร้อมพริ้นท์ – Kruploy
19…วิธีทำนามบัตร จาก Microsoft Word 2010 | Jrtproduct'S Blog
19…วิธีทำนามบัตร จาก Microsoft Word 2010 | Jrtproduct’S Blog
การจัดทำนามบัตรด้วย Word - Youtube
การจัดทำนามบัตรด้วย Word – Youtube
นามบัตร - Office.Com
นามบัตร – Office.Com
วิธีทำนามบัตรใน Word: คำแนะนำทีละขั้นตอน วิธีสร้างนามบัตรใน Microsoft Word
วิธีทำนามบัตรใน Word: คำแนะนำทีละขั้นตอน วิธีสร้างนามบัตรใน Microsoft Word
Cardworks Business Card Software (ซอฟต์แวร์ สร้างนามบัตร แบบให้เลือกเพียบ)
Cardworks Business Card Software (ซอฟต์แวร์ สร้างนามบัตร แบบให้เลือกเพียบ)
วิธีการ ทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ ทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word (พร้อมรูปภาพ)
วิธีทํานามบัตร Word 2007 - Youtube
วิธีทํานามบัตร Word 2007 – Youtube
วิธีทำ,ออกแบบนามบัตรสวยๆ ด้วย Word พร้อมพริ้นท์ - Kruploy
วิธีทำ,ออกแบบนามบัตรสวยๆ ด้วย Word พร้อมพริ้นท์ – Kruploy
วิธีออกแบบนามบัตรง่ายนิดเดียวด้วย Word | Officemanner
วิธีออกแบบนามบัตรง่ายนิดเดียวด้วย Word | Officemanner
เทมเพลต แบบนามบัตรหรูนามบัตร Word | พื้นหลัง ปก Doc ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest
เทมเพลต แบบนามบัตรหรูนามบัตร Word | พื้นหลัง ปก Doc ดาวน์โหลดฟรี – Pikbest
นามบัตร - Office.Com
นามบัตร – Office.Com
Ms Word เบื้องต้น
Ms Word เบื้องต้น
การ์ดนามบัตรแนะนำตัว ไฟล์ Word (Docx) แก้ไขได้ โทนสีแดง | Graphypik
การ์ดนามบัตรแนะนำตัว ไฟล์ Word (Docx) แก้ไขได้ โทนสีแดง | Graphypik
พิมพ์นามบัตรด่วน | Pimplernprint
พิมพ์นามบัตรด่วน | Pimplernprint
แจกเว็บไซต์โหลด Template นามบัตรฟรี! พร้อมเทคนิคการออกแบบนามบัตรให้โดดเด่นและเป็นที่น่าจดจำ  - Officemate'S Blog!
แจกเว็บไซต์โหลด Template นามบัตรฟรี! พร้อมเทคนิคการออกแบบนามบัตรให้โดดเด่นและเป็นที่น่าจดจำ – Officemate’S Blog!
ตัวอย่างนามบัตร ที่ออกแบบให้ลูกค้า สอบถามงานออกแบบสวย ๆ นามบัตรสวยๆ โทร  0824110801 พระจันทร์คะ | การออกแบบแบรนด์, พื้นหลัง, กุหลาบ
ตัวอย่างนามบัตร ที่ออกแบบให้ลูกค้า สอบถามงานออกแบบสวย ๆ นามบัตรสวยๆ โทร 0824110801 พระจันทร์คะ | การออกแบบแบรนด์, พื้นหลัง, กุหลาบ
วิธีการ สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนใน Word: 5 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนใน Word: 5 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

ลิงค์บทความ: แบบฟอร์มนามบัตร word.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ แบบฟอร์มนามบัตร word.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *