Skip to content
Trang chủ » แบบทดสอบ Html: วิธีใช้และความสำคัญในการเรียนรู้

แบบทดสอบ Html: วิธีใช้และความสำคัญในการเรียนรู้

ลองทำแบบทดสอบความรู้ HTML CSS JS สำหรับ Web Developer มาดูกันว่าจะผ่านไม่ผ่าน บอกเลยว่าต้องลอง! 👨‍💻💯

แบบทดสอบ Html

HTML หรือ HyperText Markup Language เป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างและจัดรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งทุกครั้งที่เราเปิดเว็บไซต์ใด ๆ เราเห็นผลงานของ HTML ในการแสดงผลบนหน้าเว็บ เขียนภาษา HTML ที่ถูกต้องจะช่วยให้เว็บไซต์ของเราสวยงามและใช้งานได้ง่ายมากขึ้น

การเขียนและโครงสร้างของ HTML
HTML จะถูกเขียนในรูปแบบของแท็ก (tag) โดยแท็กจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เว็บเบราว์เซอร์รู้ว่าข้อมูลที่เราเขียนคืออะไร ยกตัวอย่างเช่น

“`



หน้าเว็บไซต์ของฉัน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของฉัน

นี่คือเว็บไซต์ของฉัน



“`

ในตัวอย่างข้างต้น เราใช้แท็ก `` เพื่อบอกว่าเริ่มต้นของเอกสาร HTML และใช้แท็ก `` เพื่อบอกว่าสิ้นสุดของเอกสาร HTML ระหว่างแท็ก `` ถึง `` คือส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น แท็ก `` เป็นส่วนของเอกสาร HTML ที่ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น ชื่อเว็บไซต์ หรือแท็ก `` เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์

การจัดหน้าและการกำหนดรูปแบบใน HTML
HTML ยังสามารถใช้ในการจัดหน้าและกำหนดรูปแบบหน้าเว็บไซต์ให้สวยงามได้อีกด้วย โดยใช้แท็ก `

` เป็นตัวห่อหุ้มส่วนของเนื้อหาที่ต้องการจัดหน้า ตัวอย่างการใช้แท็ก `

` เพื่อจัดหน้าและกำหนดรูปแบบใน HTML ดังนี้

“`



หน้าเว็บไซต์ของฉัน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของฉัน

นี่คือเว็บไซต์ของฉัน



“`

ในตัวอย่างข้างต้น เราใช้แท็ก `

` เพื่อบอกว่าส่วนที่มีรูปแบบเหมือนกันเป็นกลุ่มเดียวกัน และใช้ส่วนattributestyleในการกำหนดรูปแบบให้แก่แท็ก `

` ซึ่งในตัวอย่างกำหนดให้พื้นหลังเป็นสีน้ำเงินและลายอักษรเป็นสีขาว

การเชื่อมโยงและการนำเสนอข้อมูลใน HTML
HTML สามารถใช้ในการเชื่อมโยง (link) ระหว่างหน้าเว็บไซต์หรือระหว่างเว็บไซต์กับหน้าอื่น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น รูปภาพ วิดีโอ เสียง เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลในเว็บไซต์

การใช้งานฟอร์มใน HTML
HTML ยังสามารถใช้งานฟอร์ม (form) เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้งานหรือส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วย เช่น การสร้างฟอร์มสำหรับใส่ชื่อ นามสกุล หรืออีเมลล์ของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลแล้วสามารถกดปุ่มส่งข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์

การสร้างและใช้งานไฟล์สกุล CSS ใน HTML
ใน HTML เราสามารถใช้ CSS (Cascading Style Sheets) เพื่อกำหนดรูปแบบและสไตล์ให้กับเว็บไซต์ได้อีกด้วย CSS จะสามารถทำให้เว็บไซต์ของเรามีความสวยงามและมีการเรียงระเบียบที่ดีขึ้น โดยใน HTML เราสามารถใช้แท็ก `