Skip to content
Trang chủ » หารเอาเศษ Excel: วิธีง่ายในการใช้ฟังก์ชั่นแยกเศษและส่วนส่วนใน Excel

หารเอาเศษ Excel: วิธีง่ายในการใช้ฟังก์ชั่นแยกเศษและส่วนส่วนใน Excel

ปัดเศษ Excel เรียนรู้วิธีการปัดเศษ Excel ให้ได้จำนวนหลักตามที่เราต้องการทำอย่างไร

หารเอาเศษ Excel

หารเอาเศษใน Excel คืออะไร?

การหารเอาเศษใน Excel เป็นการนำเลขที่อยู่ในกล่องเจาะจงมาหาเศษที่เกิดจากการหารของตัวเลขดังกล่าวกับตัวเรียงที่เรากำหนดไว้ สำหรับตัวอย่างง่าย ๆ ถ้าเราต้องการหารเอาเศษของตัวเลข 7 ด้วยตัวเรียงของตัวเลข 3 ที่มีแค่ 1,2,3,4,5 เราสามารถใช้ Excel เพื่อหาคำตอบได้ทันที ผลลัพธ์ที่ได้คือ 2 และมีเศษเป็น 1

วิธีการหารเอาเศษใน Excel

มาเริ่มต้นกันเลยว่าคุณจะได้เรียนรู้วิธีการหารเอาเศษใน Excel อย่างไรบ้าง

การใช้ฟังก์ชัน MOD เพื่อหารเอาเศษใน Excel

ฟังก์ชัน MOD เป็นฟังก์ชันที่สามารถช่วยในการหารเอาเศษได้อย่างง่ายดายใน Excel โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้:
=MOD(dividend, divisor)

โดยที่ dividend คือตัวเลขที่คุณต้องการหารด้วย divisor ที่เป็นตัวเลขที่คุณต้องการหาร แต่ต้องใช้ในรูปแบบคำสั่ง MOD() ฟังก์ชันนี้จะคืนค่าเศษออกมาให้

การหารเอาเศษแบบอื่น ๆ เช่นวิธีใช้ LEFT, RIGHT, MID, FIND ในการหารเอาเศษ

นอกจากการใช้ฟังก์ชัน MOD แล้วยังมีวิธีการหารเอาเศษด้วยวิธีอื่น ๆ ที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเป็นการใช้ฟังก์ชันอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน Excel เช่น LEFT, RIGHT, MID และ FIND

– การใช้ฟังก์ชัน LEFT เพื่อหาเศษออกมาจากข้างซ้ายของตัวเลข
ตัวอย่าง: =LEFT(A1,LEN(A1)-1)

– การใช้ฟังก์ชัน RIGHT เพื่อหาเศษออกมาจากข้างขวาของตัวเลข
ตัวอย่าง: =RIGHT(A1,1)

– การใช้ฟังก์ชัน MID เพื่อหาเศษออกมาจากตำแหน่งของตัวเลขที่กำหนด
ตัวอย่าง: =MID(A1,2,LEN(A1)-2)

– การใช้ฟังก์ชัน FIND เพื่อหาตำแหน่งของตัวเลขที่กำหนด และคืนค่าเศษออกมา
ตัวอย่าง: =FIND(0,A1)

วิธีใช้ IFERROR เพื่อจัดการกับค่าเศษที่ได้จากการหารใน Excel

ขณะที่การหารเอาเศษใน Excel สามารถให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ เราต้องตั้งค่าให้ Excel ประมวลผลคำนวณให้ถูกต้อง แต่ในบางครั้งสิ่งที่ได้รับเป็นค่าเศษมองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นผลของการหารจริง ๆ ในกรณีเช่นนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชัน IFERROR เพื่อจัดการกับค่าเศษได้

รูปแบบการใช้งานของ IFERROR คือ:
=IFERROR(value, value_if_error)

ในที่นี้ value คือสูตรของการหารเอาเศษใน Excel ที่คุณกำหนดไว้ เมื่อค่าเศษคือ error ฟังก์ชัน IFERROR จะคืนค่า value_if_error แทน

การใช้ ROUNDUP, ROUNDDOWN และ ROUND เพื่อปัดเศษใน Excel

ในบางครั้งเราอาจต้องการปัดเศษของค่าที่ได้จากการหารใน Excel เพื่อให้มีทศนิยมหรือเลขจำนวนเต็มในรูปแบบที่ต้องการ ฟังก์ชัน ROUNDUP, ROUNDDOWN และ ROUND เป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการปัดเศษได้อย่างง่ายดาย รูปแบบการใช้งานของฟังก์ชันเหล่านี้คือ:

– ROUNDUP(value, num_digits): ปัดเศษของค่าที่กำหนดไว้อย่างมากที่สุด โดย num_digits คือจำนวนทศนิยมที่คุณต้องการให้มี
ตัวอย่าง: =ROUNDUP(4.3,0)

– ROUNDDOWN(value, num_digits): ปัดเศษของค่าที่กำหนดไว้อย่างน้อยที่สุด โดย num_digits คือจำนวนทศนิยมที่คุณต้องการให้มี
ตัวอย่าง: =ROUNDDOWN(4.7,0)

– ROUND(value, num_digits): ปัดเศษของค่าที่กำหนดไว้ในรูปแบบที่ถูกต้อง โดย num_digits คือจำนวนทศนิยมที่คุณต้องการให้มี
ตัวอย่าง: =ROUND(4.5,0)

การจัดรูปแบบและการแสดงผลเศษใน Excel

หากคุณต้องการแสดงเศษที่ได้จากการหารใน Excel ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือมีการจัดรูปแบบ คุณสามารถทำได้โดยใช้รูปแบบตัวเลขที่กรอกอยู่ในเซลล์ที่คุณต้องการแสดงผลนั้น

ตัวอย่าง: หากคุณมีสูตรการหารเอาเศษใน Excel ที่คุณต้องการแสดงผลให้เป็นเศษทรัพย์ คุณสามารถเพิ่มส่วนของสกุลเงินหรือจัดรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการในเซลล์ที่คุณใช้งานอยู่

ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้งานการหารเอาเศษใน Excel

นี่คือตัวอย่างการใช้งานสูตรนี้ใน Excel:

– หากคุณมีลูกค้าบางคนซึ่งต้องการสร้างรายงานเป็นแบบรายเดือน คุณสามารถใช้สูตร MOD เพื่อแสดงผลรายงานให้สมบูรณ์ โดยการกรอกสูตรดังต่อไปนี้ในเซลล์ที่เกี่ยวข้อง:
=IF(MOD(A2,2)=0, “เงินเดือนทศนิยม”, “เงินเดือนจำนวนเต็ม”)

– หากคุณต้องการคำนวณจำนวนวันที่ผ่านไปตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีถึงวันที่ตั้งแต่ปัจจุบัน คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน MOD เพื่อทำงานนี้ดังนี้:
=MOD(TODAY()-DATE(YEAR(TODAY()),1,1),7)

สรุปเศษ Excel คืออะไรและเป้าหมายที่สำคัญของการหารเอาเศษ

การหารเอาเศษใน Excel เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้เราสามารถหาค่าเศษที่เกิดจากการกระทำการหาร โดยเป้าหมายหลักของการหารเอาเศษคือให้เราสามารถทำงานกับข้อมูลที่เป็นเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การหารเอาเศษใน Excel สามารถทำได้หลายวิธี จากฟังก์ชัน MOD ไปจนถึงการใช้ฟังก์ชันอื่น ๆ เช่น LEFT, RIGHT, MID, FIND และการจัดรูปแบบตัวเลข การหารเอาเศษใน Excel ยังให้ความยืดหยุ่นที่ต่อเติมคุณลักษณะการทำงานของฟังก์ชันเหล่านี้ในงานทางธุรกิจ

ดังนั้น การทราบและเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับหารเอาเศษใน Excel จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานกับข้อมูลใน Excel ที่มีการใช้งานทางคณิตศาสตร์หรือการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง

ปัดเศษ Excel เรียนรู้วิธีการปัดเศษ Excel ให้ได้จำนวนหลักตามที่เราต้องการทำอย่างไร

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: หารเอาเศษ excel MOD Excel คือ, รวมสูตร Excel ที่ใช้บ่อย, Mod คือ, INDIRECT Excel การใช้, Fx ใน excel คือ, การใช้ ISBLANK Excel, Mod calculator, การเขียน Function ใน Excel

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หารเอาเศษ excel

ปัดเศษ Excel เรียนรู้วิธีการปัดเศษ Excel ให้ได้จำนวนหลักตามที่เราต้องการทำอย่างไร
ปัดเศษ Excel เรียนรู้วิธีการปัดเศษ Excel ให้ได้จำนวนหลักตามที่เราต้องการทำอย่างไร

หมวดหมู่: Top 97 หารเอาเศษ Excel

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

Mod Excel คือ

MOD Excel คืออะไร? เรามาทำความรู้จักกับ MOD Excel และสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับมันในบทความนี้

MOD Excel เป็นคู่มือแต่งแบบสำหรับ Microsoft Excel ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เช่นวิธีการใช้งาน กฎ และเคล็ดลับต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน Microsoft Excel

MOD Excel มาพร้อมกับสำเนาของฟังก์ชั่น Excel คู่มือนี้ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อใช้งาน MOD Excel ได้ คู่มือนี้ดูแล้วก็เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณทุกข้อ

MOD Excel มีความสำคัญอย่างไร?

การมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Microsoft Excel สามารถช่วยให้คุณเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการทำงาน โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมในด้านการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งใช้ในงานอย่างกว้างขวางตั้งแต่งานที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี การทำนายสถิติ และผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสำนักงานที่ต้องการนำข้อมูลที่มากมายมารวมกันให้เป็นฐานข้อมูลที่มีความสอดคล้องกัน

MOD Excel หรือ “Modern Excel” เป็นแนวคิดที่กำลังกลายเป็นที่นิยมในช่วงสมัยนี้ เนื่องจากความสามารถในการใช้งานและปรับแต่ง Excel ให้กลายเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์แบบแม่เหล็ก (Power Platform) ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับสิ่งอื่นๆ เช่น Power BI (Business Intelligence) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลที่ดีขึ้น ทำให้ Excel เป็นเครื่องมือที่ไม่เพียงแค่เก็บข้อมูลแต่สามารถใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

MOD Excel มาพร้อมกับคุณสมบัติและเคล็ดลับอื่นๆ ที่ทำให้งานกับ Excel เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณมีประสบการณ์การใช้งานที่เพิ่มขึ้น นี่คือส่วนหนึ่งของเคล็ดลับที่คุณสามารถหาได้ใน MOD Excel:

1. คำสั่งเสริมใน Excel: MOD Excel มีรายชื่อและอธิบายการใช้งานของคำสั่งที่นำมาเสริมฟังก์ชั่นของ Excel เพื่อให้คุณสามารถใช้งานง่ายขึ้น และลดเวลาในการจัดการข้อมูล

2. ทริคและเทคนิค: ส่วนนี้จะมีเทคนิคสำหรับการใช้งาน Excel แบบเทพซึ่งอาจจะไม่รู้จักหรือใช้งานในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณใช้ Excel ได้อย่างมืออาชีพและได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น

3. สกินและเทมเพลต: MOD Excel รวมเทมเพลตสไตล์ต่างๆ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานอย่างหลากหลาย เพียงเลือกเทมเพลตที่ถูกใช้บ่อยๆ เพื่อช่วยให้งานของคุณสวยงามและง่ายต่อการอ่าน

4. คำถามที่พบบ่อย (FAQs): ด้วยความกว้างขวางในการใช้งาน Excel มีปัญหาหรือคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆ MOD Excel ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้และให้คำตอบที่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณในทันที

ทำไมคุณควรใช้ MOD Excel?

การใช้ MOD Excel มีประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานในหลายๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น:

1. ประหยัดเวลา: MOD Excel มีคำสั่งเสริมที่ช่วยลดเวลาในการทำงาน เช่น การสร้างรายงานอัตโนมัติ และการคัดลอกข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่นๆ

2. เพิ่มประสิทธิภาพ: คำสั่งเสริมใน MOD Excel ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่นการค้นหาข้อมูล การกรองข้อมูล และการจัดการแถวและคอลัมน์ของตารางข้อมูล

3. การจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก: MOD Excel ช่วยให้งานกับข้อมูลที่มากมายนั้นง่ายขึ้น เช่นการนำเข้าและสร้างข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

4. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียด: MOD Excel มีคำสั่งและสูตรที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นสูตรสถิติ แผนภูมิ และการจัดการข้อมูลเชิงธุรกิจ

5. ความสามารถในการปรับแต่ง: MOD Excel ช่วยในการปรับแต่งโปรแกรมตามความต้องการของคุณ เช่น การเพิ่มเมนูเสริม การปรับแต่งหน้าต่าง และการกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: MOD Excel มีช่องทางในการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?
A1: ใช่ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MOD Excel ได้ที่เว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆ ที่มีตามทั่วไป เช่น คอร์สออนไลน์ วิดีโอบน YouTube หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง

Q2: MOD Excel มีสำเนาของฟังก์ชั่น Excel ทุกอย่างหรือไม่?
A2: MOD Excel มีสำเนาของฟังก์ชั่น Excel แต่เฉพาะฟังก์ชั่นที่ได้รับการพึ่งพา ซึ่งคู่มือนี้ได้รวบรวมฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์และมีการใช้งานบ่อยๆ

Q3: การเรียนรู้ MOD Excel ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Excel ในระดับใด?
A3: MOD Excel ออกแบบมาเพื่อความง่ายในการใช้งาน ความเชี่ยวชาญใน Microsoft Excel ระดับพื้นฐานถือเป็นพอใช้แล้วเพื่อใช้งาน MOD Excel ได้ แต่ความรู้ที่ละเอียดมากขึ้นอาจจะช่วยให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้คำสั่งเสริม

Q4: MOD Excel สามารถใช้งานบนโปรแกรมเวอร์ชัน Excel ใดได้บ้าง?
A4: MOD Excel สามารถใช้งานได้กับโปรแกรม Excel ในรุ่นใหม่และเก่า เช่น Excel 2013, 2016, 2019 และ Microsoft 365

Q5: ฟังก์ชั่นใน MOD Excel เหมือนกับฟังก์ชั่นใน Excel เดิมหรือไม่?
A5: ใช่ฟังก์ชั่นใน MOD Excel เป็นฟังก์ชั่นของ Excel เดิมที่มีการพึ่งพาโดยสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

รวมสูตร Excel ที่ใช้บ่อย

หากคุณเป็นบุคคลที่ใช้งาน Excel บ่อยๆ คุณอาจต้องค้นหาสูตรต่างๆ เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันนี้เรามีอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ รวบรวมและแนะนำสูตร Excel ที่ใช้บ่อยให้คุณเพื่อความสะดวกในการใช้งานของคุณ

สูตรคืออะไร?
สูตรใน Excel คือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์หรือคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล จากแคลคูลัสพื้นฐานไปจนถึงการเรียงลำดับและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง สูตรนั้นสามารถช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานได้มากมาย

1. สูตรทางตรรกะ (Logical Formulas)
สูตรทางตรรกะที่คุณควรรู้ก็คือ IF, AND, และ OR ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขและตัดสินใจในการดำเนินการ

– IF: สูตร IF จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขและส่งค่าที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของเงื่อนไขนั้น สูตรนี้มีรูปแบบดังนี้: IF(บุคคลภายในเงื่อนไข, ค่าเมื่อเป็นจริง, ค่าเมื่อเป็นเท็จ)
– AND: สูตร AND จะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขที่หลายเงื่อนไขและจะส่งค่าจริงเมื่อทุกเงื่อนไขถูกต้อง หากมีเงื่อนไขใดไม่ถูกต้อง สูตรจะส่งค่าเท็จ
– OR: สูตร OR จะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขที่หลายเงื่อนไขและจะส่งค่าจริงหากอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขถูกต้อง หากทุกเงื่อนไขไม่ถูกต้อง สูตรจะส่งค่าเท็จ

2. สูตรทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Formulas)
สูตรทางคณิตศาสตร์เป็นสูตรที่ใช้ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น เพิ่มข้อมูลรวมกัน หารค่าเฉลี่ย หรือหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด นี่คือสูตรทางคณิตศาสตร์บางส่วนที่คุณควรรู้:

– SUM: สูตร SUM จะมีไวยกรณ์ดังนี้: SUM(เซลล์หรือช่วงข้อมูล) สูตรนี้ใช้สำหรับการรวมข้อมูลที่อยู่ในเซลล์หรือช่วงเซลล์เพื่อให้ได้ผลรวม
– AVERAGE: สูตร AVERAGE จะมีไวยกรณ์ดังนี้: AVERAGE(เซลล์หรือช่วงข้อมูล) สูตรนี้ใช้สำหรับการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในเซลล์หรือช่วงเซลล์
– MAX: สูตร MAX จะมีไวยกรณ์ดังนี้: MAX(เซลล์หรือช่วงข้อมูล) สูตรนี้ใช้สำหรับการหาค่าสูงสุดในช่วงข้อมูลที่อยู่ในเซลล์หรือช่วงเซลล์
– MIN: สูตร MIN จะมีไวยกรณ์ดังนี้: MIN(เซลล์หรือช่วงข้อมูล) สูตรนี้ใช้สำหรับการหาค่าต่ำสุดในช่วงข้อมูลที่อยู่ในเซลล์หรือช่วงเซลล์

3. สูตรการจัดการข้อความ (Text Formulas)
สูตรทางข้อความใช้ในการจัดการข้อความและข้อมูลสตริง นี่คือสูตรทางข้อความบางส่วนที่คุณควรรู้:

– CONCATENATE: สูตร CONCATENATE จะมีไวยกรณ์ดังนี้ CONCATENATE(ข้อความ1, ข้อความ2, ข้อความ3, … ) สูตรนี้ใช้สำหรับการผสานตัวอักษรหลายๆ ตัวอักษรเข้าด้วยกันในช่องเดียว
– LEN: สูตร LEN จะมีไวยกรณ์ดังนี้ LEN(ข้อความ) สูตรนี้ใช้สำหรับการนับจำนวนอักขระในข้อความที่กำหนด
– LEFT: สูตร LEFT จะมีไวยกรณ์ดังนี้ LEFT(ข้อความ, จำนวนอักขระ) สูตรนี้ใช้สำหรับการดึงอักขระตั้งแต่ด้านซ้ายของข้อความในจำนวนที่กำหนด
– RIGHT: สูตร RIGHT จะมีไวยกรณ์ดังนี้ RIGHT(ข้อความ, จำนวนอักขระ) สูตรนี้ใช้สำหรับการดึงอักขระตั้งแต่ด้านขวาของข้อความในจำนวนที่กำหนด

4. สูตรการจัดการข้อมูลวันที่และเวลา (Date and Time Formulas)
สูตรเหล่านี้ใช้ในการจัดการกับข้อมูลวันที่และเวลา:

– DATE: สูตร DATE จะมีไวยกรณ์ดังนี้ DATE(ปี, เดือน, วัน) สูตรนี้ใช้สำหรับการสร้างวันที่ในรูปแบบวันที่ที่กำหนด
– TODAY: สูตร TODAY จะมีไวยกรณ์ดังนี้ TODAY() สูตรนี้ใช้สำหรับการแสดงวันที่ปัจจุบันในเซลล์
– NOW: สูตร NOW จะมีไวยกรณ์ดังนี้ NOW() สูตรนี้ใช้สำหรับการแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในเซลล์

5. สูตรการจัดการข้อมูลอื่นๆ (Other Formulas)
นอกจากสูตรที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีสูตรอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใช้งานบ่อยอีกด้วย:

– VLOOKUP: สูตร VLOOKUP จะมีไวยกรณ์ดังนี้ VLOOKUP(หมายเลขหรือข้อความที่ค้นหา, ช่วงข้อมูล, คอลัมน์ที่ต้องการรับค่า, [ค่าน้อยที่สุด]) สูตรนี้ใช้สำหรับการค้นหาค่าในช่วงเซลล์และส่งค่าที่ตรงกันกับค่าหรือข้อความที่คุณค้นหา
– HLOOKUP: สูตร HLOOKUP จะมีไวยกรณ์ดังนี้ HLOOKUP(หมายเลขหรือข้อความที่ค้นหา, ช่วงข้อมูล, แถวที่ต้องการรับค่า, [ค่าน้อยที่สุด]) สูตรนี้ใช้สำหรับการค้นหาค่าในช่วงเซลล์และส่งค่าที่ตรงกันกับค่าหรือข้อความที่คุณค้นหา
– COUNT: สูตร COUNT จะมีไวยกรณ์ดังนี้ COUNT(ช่วงข้อมูล) สูตรนี้ใช้สำหรับการนับจำนวนข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าว่างในช่วงที่กำหนด
– SUMIF: สูตร SUMIF จะมีไวยกรณ์ดังนี้ SUMIF(ช่วงที่ต้องการตรวจสอบ, เงื่อนไขการตรวจสอบ, ช่วงที่ต้องการรวม) สูตรนี้ใช้สำหรับการรวมข้อมูลในช่วงที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด

FAQs:
1. Q: สูตรทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่มีอยู่ใน Excel คืออะไรบ้าง?
A: สูตรทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่มีอยู่ใน Excel รวมถึงสูตรทางฟิสิกส์ เช่น POWER, LOG, และ SQRT เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้ใน Excel

2. Q: สามารถนำสูตรที่จัดให้เป็นตารางหรือกราฟได้หรือไม่?
A: ใช่คุณสามารถนำสูตร Excel มาใช้ในการสร้างตารางหรือกราฟที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลในสูตร เพื่อให้ข้อมูลที่นำเสนอสมบูรณ์และกราฟิกได้

3. Q: สามารถเขียนสูตรทางภาษา VBA ใน Excel ได้หรือไม่?
A: ใช่ คุณสามารถใช้ภาษา VBA (Visual Basic for Applications) เพื่อสร้างสูตรที่ซับซ้อนและปรับแต่งใน Excel โดยใช้ Visual Basic Editor ที่มีให้ในโปรแกรม Excel

4. Q: สูตร Excel ที่ใช้บ่อยสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นได้หรือไม่?
A: สูตร Excel มักจะถูกพัฒนาและใช้งานเฉพาะในโปรแกรม Excel เท่านั้น แต่ในบางกรณีสูตรบางส่วนสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นได้ แต่อาจต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตัวโปรแกรมที่ใช้รองรับอยู่

5. Q: วิธีใช้สูตรใน Excel คืออะไร?
A: วิธีใช้สูตรใน Excel ต้องใส่สูตรและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในเซลล์ที่ต้องการ โดยต้องใส่ชื่อสูตรตามด้วยวงเล็บและพารามิเตอร์ภายในวงเล็บ ในบางกรณีอาจต้องดึงข้อมูลจากเซลล์อื่นหรือใส่หมายเลขข้อมูลเป็นอาร์เรย์เพื่อให้สูตรทำงานได้ถูกต้อง

เมื่อคุณทราบถึงสูตร Excel ที่ใช้บ่อยและวิธีการที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงการทำงานของคุณ คุณจะสามารถ

มี 34 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หารเอาเศษ excel.

สูตร Excel รวมสูตร Excel ฟังก์ชั่น Excel: ฟังก์ชัน Mod และตัวอย่างการใช้งาน
สูตร Excel รวมสูตร Excel ฟังก์ชั่น Excel: ฟังก์ชัน Mod และตัวอย่างการใช้งาน
ปัดเศษ Excel เรียนรู้วิธีการปัดเศษ Excel ให้ได้จำนวนหลักตามที่เราต้องการทำอย่างไร
ปัดเศษ Excel เรียนรู้วิธีการปัดเศษ Excel ให้ได้จำนวนหลักตามที่เราต้องการทำอย่างไร – Youtube
วิธีไม่ปัดเศษทศนิยมขึ้นด้วยคำสั่ง Floor | Ezoffice
วิธีไม่ปัดเศษทศนิยมขึ้นด้วยคำสั่ง Floor | Ezoffice
การหารไม่เอาเศษ Quotient Function Excel - Youtube
การหารไม่เอาเศษ Quotient Function Excel – Youtube
วิธีไม่ปัดเศษทศนิยมขึ้นด้วยคำสั่ง Floor | Ezoffice
วิธีไม่ปัดเศษทศนิยมขึ้นด้วยคำสั่ง Floor | Ezoffice
การปัดเศษใน Excel - Youtube
การปัดเศษใน Excel – Youtube
สรุป ครบ จบ! เทคนิคปัดตัวเลขใน Excel ภาค 1 [Round, Mround, Ceiling.Math, Floor.Math] – วิศวกรรีพอร์ต
สรุป ครบ จบ! เทคนิคปัดตัวเลขใน Excel ภาค 1 [Round, Mround, Ceiling.Math, Floor.Math] – วิศวกรรีพอร์ต
Excel ปัดเศษหลักสิบ วิธีปัดเศษหลักสิบใน Excel ทำอย่างไร - Youtube
Excel ปัดเศษหลักสิบ วิธีปัดเศษหลักสิบใน Excel ทำอย่างไร – Youtube
สรุป ครบ จบ! เทคนิคปัดตัวเลขใน Excel ภาค 1 [Round, Mround, Ceiling.Math, Floor.Math] – วิศวกรรีพอร์ต
สรุป ครบ จบ! เทคนิคปัดตัวเลขใน Excel ภาค 1 [Round, Mround, Ceiling.Math, Floor.Math] – วิศวกรรีพอร์ต
การล็อกสูตรExcellและปัดเศษขึ้น แนะนำทีค่ะ - Pantip
การล็อกสูตรExcellและปัดเศษขึ้น แนะนำทีค่ะ – Pantip
Function ที่ใช้งานบ่อยๆ ในชีวิตจริง - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
Function ที่ใช้งานบ่อยๆ ในชีวิตจริง – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
คูณและหารตัวเลขใน Excel - ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
คูณและหารตัวเลขใน Excel – ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
สรุป ครบ จบ! เทคนิคปัดตัวเลขใน Excel ภาค 1 [Round, Mround, Ceiling.Math, Floor.Math] – วิศวกรรีพอร์ต
สรุป ครบ จบ! เทคนิคปัดตัวเลขใน Excel ภาค 1 [Round, Mround, Ceiling.Math, Floor.Math] – วิศวกรรีพอร์ต
ฟังก์ชัน Excel Mod
ฟังก์ชัน Excel Mod
รวมสูตร Excel ระดับเทพ ใช้ง่ายทำงานสบายแน่นอน!
รวมสูตร Excel ระดับเทพ ใช้ง่ายทำงานสบายแน่นอน!
ทบ.เศษเหลือ ปะทะ การหารสังเคราะห์ – เรียนรู้กับครูอั๋น: เพราะคณิตศาสตร์ขาดไม่ได้
ทบ.เศษเหลือ ปะทะ การหารสังเคราะห์ – เรียนรู้กับครูอั๋น: เพราะคณิตศาสตร์ขาดไม่ได้
ฟังก์ชั่น Mod หาค่าไม่ถูกต้อง - Pantip
ฟังก์ชั่น Mod หาค่าไม่ถูกต้อง – Pantip
ตูมตาม Ashiran] พื้นฐาน #Python ตอน 2 การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างสมการ ความเดิมตอนที่แล้ว [ตอนที่ 1]
ตูมตาม Ashiran] พื้นฐาน #Python ตอน 2 การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างสมการ ความเดิมตอนที่แล้ว [ตอนที่ 1]
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
สูตร Excel ล่าสุดปี 2560
สูตร Excel ล่าสุดปี 2560
C# Excel ทำยังไงการคำนวณนี้ ค่าถึงจะได้เท่ากัน ครับ
C# Excel ทำยังไงการคำนวณนี้ ค่าถึงจะได้เท่ากัน ครับ
เดินทางข้ามเวลาด้วยฟังก์ชั่นกลุ่ม Date Time เพื่อจัดการข้อมูลวันที่และเวลา - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
เดินทางข้ามเวลาด้วยฟังก์ชั่นกลุ่ม Date Time เพื่อจัดการข้อมูลวันที่และเวลา – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
วิธีการหารจำนวนในตาราง Ms Excel - Youtube
วิธีการหารจำนวนในตาราง Ms Excel – Youtube
ขอความช่วยเหลือ] Excel: กรองข้อมูลให้แสดงข้อมูลจาก 1 วิเป็นทุก 5 วิ - Pantip
ขอความช่วยเหลือ] Excel: กรองข้อมูลให้แสดงข้อมูลจาก 1 วิเป็นทุก 5 วิ – Pantip
คูณและหารตัวเลขใน Excel - ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
คูณและหารตัวเลขใน Excel – ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
เครื่องหมายการคำนวณ - ครูไอที
เครื่องหมายการคำนวณ – ครูไอที
ทำความรู้จัก Ecdsa (แบบง่าย) - Right Shift
ทำความรู้จัก Ecdsa (แบบง่าย) – Right Shift
Arithmetic Operations สำหรับ Numpy Arrays – Computer And Languages
Arithmetic Operations สำหรับ Numpy Arrays – Computer And Languages
4.ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ | Java Basic
4.ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ | Java Basic
ทบ.เศษเหลือ ปะทะ การหารสังเคราะห์ – เรียนรู้กับครูอั๋น: เพราะคณิตศาสตร์ขาดไม่ได้
ทบ.เศษเหลือ ปะทะ การหารสังเคราะห์ – เรียนรู้กับครูอั๋น: เพราะคณิตศาสตร์ขาดไม่ได้
สอน C++: การประยุกต์ใช้ % (Mod) เพื่อหาเศษที่ได้จากการหาร เช่น การหาเลขคู่แลขคี่ ปีอธิกสุรธิน - Youtube
สอน C++: การประยุกต์ใช้ % (Mod) เพื่อหาเศษที่ได้จากการหาร เช่น การหาเลขคู่แลขคี่ ปีอธิกสุรธิน – Youtube
รวม สูตร Excel แบบง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำตามได้เลย กรกฎาคม 2023 - Sale Here
รวม สูตร Excel แบบง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำตามได้เลย กรกฎาคม 2023 – Sale Here
เทคนิคการแยกวันที่และเวลาออกจากกัน - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
เทคนิคการแยกวันที่และเวลาออกจากกัน – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
Howto Archives • Page 2 Of 8 • Moremeng.In.Th
Howto Archives • Page 2 Of 8 • Moremeng.In.Th
รวม
รวม “วิธีคิดเปอร์เซ็นต์” เรื่องง่าย ๆ แค่ใช้สูตรเป็น | Thaiger ข่าวไทย
Uncle Engineer - ลุงวิศวกร สอนคำนวณ
Uncle Engineer – ลุงวิศวกร สอนคำนวณ

ลิงค์บทความ: หารเอาเศษ excel.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ หารเอาเศษ excel.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *