Skip to content
Trang chủ » การเขียน Java: วิธีเรียนรู้และเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม Java

การเขียน Java: วิธีเรียนรู้และเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม Java

เริ่มเขียนโปรแกรมด้วย Java  ฉบับไว ๆ เข้าใจที่สุดในโลก

การ เขียน Java

การประกาศตัวแปรในภาษา Java

การประกาศตัวแปรในภาษา Java เป็นกระบวนการที่คุณต้องทำก่อนที่คุณจะสามารถใช้ตัวแปรในโปรแกรม Java ได้ การประกาศตัวแปรเป็นการสร้างตัวแปรเพื่อจองพื้นที่หน่วยความจำในหน่วยความจำหนึ่งที่คุณสามารถเก็บข้อมูลได้ ในการประกาศตัวแปรในภาษา Java คุณต้องระบุชนิดข้อมูลของตัวแปร ชื่อตัวแปร และค่าเริ่มต้น (ถ้ามี)

วิธีการประกาศตัวแปรในภาษา Java

การประกาศตัวแปรในภาษา Java มีรูปแบบดังนี้:

= ;

เป็นตัวอย่างการประกาศตัวแปรในภาษา Java:

int age = 25;
double height = 1.75;
String name = “John”;

ในตัวอย่างด้านบน:
– ชนิดข้อมูล int ใช้สำหรับเก็บข้อมูลจำนวนเต็ม เรามีตัวแปรชื่อ age และมีค่าเริ่มต้นเป็น 25
– ชนิดข้อมูล double ใช้สำหรับเก็บข้อมูลทศนิยม เรามีตัวแปรชื่อ height และมีค่าเริ่มต้นเป็น 1.75
– ชนิดข้อมูล String ใช้สำหรับเก็บข้อมูลประเภทข้อความ เรามีตัวแปรชื่อ name และมีค่าเริ่มต้นเป็น “John”

การประกาศตัวแปรในภาษา Java สามารถทำได้ในส่วนอื่นของโปรแกรมตามต้องการ แต่ตัวแปรจะยังคงมีผลบังคับเมื่อถูกประกาศ ตราบใดที่อยู่ในขอบเขต (scope) ของตัวแปรนั้น

การประกาศชนิดข้อมูล

ภาษา Java มีชนิดข้อมูลที่หลากหลายที่คุณสามารถใช้ในการประกาศตัวแปร รวมถึง:

– byte: ชนิดข้อมูลเก็บค่าเลขที่ไม่มีทศนิยมระหว่าง -128 ถึง 127
– short: ชนิดข้อมูลเก็บค่าเลขที่ไม่มีทศนิยมระหว่าง -32,768 ถึง 32,767
– int: ชนิดข้อมูลเก็บค่าเลขที่ไม่มีทศนิยมระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
– long: ชนิดข้อมูลเก็บค่าเลขที่ไม่มีทศนิยมระหว่าง -9,223,372,036,854,775,808 ถึง 9,223,372,036,854,775,807
– float: ชนิดข้อมูลเก็บค่าทศนิยมตัวเลขชนิดเดียวบวกหรือลบที่มีความแม่นยำมากกว่าชนิดข้อมูลดับเบิล
– double: ชนิดข้อมูลเก็บค่าทศนิยมตัวเลขชนิดเดียวบวกหรือลบ
– char: ชนิดข้อมูลเก็บตัวอักษรแทนด้วยเลขจำนวนเต็มที่ไม่มีทศนิยมระหว่าง 0 ถึง 65,535
– boolean: ชนิดข้อมูลเก็บค่าจริงหรือเท็จ
– String: ชนิดข้อมูลเก็บข้อความ

กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร

เมื่อคุณประกาศตัวแปรในภาษา Java คุณสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรได้ ถ้าคุณไม่กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร Java จะกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรเองขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของตัวแปร

ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรในภาษา Java:

int number; // ไม่กำหนดค่าเริ่มต้น มีค่าเริ่มต้นเป็น 0
double salary = 1000.50; // กำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 1000.50
String name = “John”; // กำหนดค่าเริ่มต้นเป็น “John”

การใช้งานตัวแปรในโค้ด Java

เมื่อคุณประกาศตัวแปรแล้วคุณสามารถใช้ตัวแปรในโค้ด Java ของคุณได้ คุณสามารถอ้างอิงถึงค่าของตัวแปรจากที่อื่นในโค้ดของคุณและใช้ค่าของตัวแปรในการดำเนินการเพิ่มเติม

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรในโค้ด Java:

int x = 5;
int y = 10;
int sum = x + y;
System.out.println(“Sum: ” + sum);

ในตัวอย่างด้านบน เราประกาศตัวแปร x และ y และกำหนดค่าให้กับพวกเขา โดยจากนั้นเราใช้ตัวแปร x และ y เพื่อคำนวณผลรวมและกำหนดค่าผลรวมให้กับตัวแปร sum สุดท้ายเราพิมพ์ค่าผลรวมออกทางหน้าจอ

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: ภาษา Java คืออะไร?
– คำตอบ: ภาษา Java เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาและเรียกใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอ

เริ่มเขียนโปรแกรมด้วย Java ฉบับไว ๆ เข้าใจที่สุดในโลก

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: การ เขียน java เขียน java บนเว็บ, ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมจาวา, Java เบื้องต้น PDF, โค้ดจาวา พร้อม คํา อธิบาย, การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา pdf, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา java, โปรแกรมเขียน java, ตัวอย่าง Code Java เบื้องต้น

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การ เขียน java

เริ่มเขียนโปรแกรมด้วย Java  ฉบับไว ๆ เข้าใจที่สุดในโลก
เริ่มเขียนโปรแกรมด้วย Java ฉบับไว ๆ เข้าใจที่สุดในโลก

หมวดหมู่: Top 96 การ เขียน Java

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

เขียน Java บนเว็บ

เขียน Java บนเว็บ

Java เป็นภาษาโปรแกรมที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและมีประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นภาษาที่เป็นอิสระ (open-source) ทำให้คนที่สนใจสามารถใช้และพัฒนาต่อยอดได้ง่าย ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับการเขียน Java บนเว็บและวิธีการทำงานพื้นฐานของมัน

เขียน Java บนเว็บ

เมื่อพูดถึงการเขียน Java บนเว็บ เรามักจะนึกถึงการใช้ Java Servlet และ JavaServer Pages (JSP) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับหนึ่งของ Java Enterprise Edition (Java EE) เพื่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อน แต่ในบทความนี้เราจะเน้นไปที่การใช้ Java บนเว็บโดยใช้เฟรมเวิร์กของ Java ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นในตอนนี้ ได้แก่ Spring Framework และ JavaServer Faces (JSF) ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยในการจัดการและพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Spring Framework เป็นเฟรมเวิร์กที่มีโมเดลแบบเบา (lightweight) และมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งช่วยในการจัดการด้านของ Dependency Injection (DI) และ Inversion of Control (IOC) เพื่อให้ได้โครงสร้างของแอปพลิเคชันที่เป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ Spring Framework ยังมีความสามารถในการจัดการความปลอดภัย (security) และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (network communication) อีกด้วย การใช้ Spring Framework ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้ Java เขียนโปรแกรมในรูปแบบเชิงวัตถุอย่างเต็มรูปแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความยืดหยุ่นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกเฟรมเวิร์กหนึ่งที่นิยมใช้กันในการเขียน Java บนเว็บคือ JavaServer Faces (JSF) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (user interface) ของแอปพลิเคชันเว็บ วัตถุประสงค์หลักของ JSF คือการแบ่งแยกกิจกรรมจากด้านของมีตติยาง (front-end) และเมื่อพัฒนาด้วย JSF เราสามารถสร้างส่วนของการทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องสนใจรายละเอียดเฉพาะของด้านพัฒนาระบบข้างใน (back-end) ทำให้โค้ดส่วนของการทำงานและการสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้ JSF มีความเข้าใจง่ายและสามารถทำงานร่วมกันได้สะดวก

การทำงานพื้นฐานของ Java บนเว็บ

เมื่อพูดถึงการทำงานของ Java บนเว็บ เราจะพบว่ามันมีรูปแบบการทำงานที่คล้ายกับแอปพลิเคชันเว็บทั่วไป โดยมีขั้นตอนการทำงานหลักที่แยกออกเป็นส่วนย่อย ดังนี้

1. รับคำขอ (Request)
เมื่อผู้ใช้ทำการส่งคำขอจากเบราว์เซอร์ไปยังแอปพลิเคชันเว็บ แอปพลิเคชันจะรับคำขอนั้นเข้ามา คำขอนั้นประกอบด้วยการระบุ URL ที่ผู้ใช้ต้องการเข้าถึงและข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นต้องใช้ในการประมวลผลคำขอ

2. ตรวจสอบคำขอ (Request Validation)
หลังจากได้รับคำขอแล้ว แอปพลิเคชันจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ โดยตรวจสอบว่า URL ที่ผู้ใช้ระบุสอดคล้องกับรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่ และส่งคำขอต่อไปยังขั้นตอนถัดไปถ้าคำขอถูกต้อง

3. ประมวลผลคำขอ (Request Processing)
ในขั้นตอนนี้ แอปพลิเคชันจะใช้ข้อมูลจากคำขอที่ได้รับมาเพื่อทำการประมวลผลคำขอตามที่ระบุใน URL นั้น ๆ โดยอาจเป็นการแสดงผลหน้าเว็บ การเข้าถึงฐานข้อมูล หรือการประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. สร้างคำตอบ (Response)
เมื่อประมวลผลคำขอเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะสร้างคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำขอนั้น ๆ โดยใช้ข้อมูลที่ประมวลผลได้ ซึ่งอาจเป็นเนื้อหา (content) ที่จะแสดงผลให้กับผู้ใช้ หรือจะเป็นข้อมูลใด ๆ ที่ต้องการส่งกลับไปยังผู้ใช้

5. ส่งคำตอบ (Response Sending)
ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ แอปพลิเคชันจะทำการส่งคำตอบที่สร้างขึ้นไปยังเพลตฟอร์มเว็บเบราว์เซอร์เพื่อแสดงผลรับสืบทอดหลังจากนั้น ขั้นตอนการทำงานของ Java บนเว็บจะจบลงเมื่อคำตอบถูกส่งกลับไปยังผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว

FAQs เกี่ยวกับการเขียน Java บนเว็บ

1. สามารถใช้ Java ทำอะไรบ้างในเว็บ?
Java สามารถใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างเว็บไซต์ทั่วไป ระบบบริการออนไลน์ (online services) ร้านค้าออนไลน์ (e-commerce) และแอปพลิเคชันเว็บในสายธุรกิจต่าง ๆ

2. ควรเรียนรู้ Java EE เพื่อเขียน Java บนเว็บหรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ Java EE เพื่อเขียน Java บนเว็บ คุณสามารถใช้เฟรมเวิร์กอื่น ๆ เช่น Spring Framework หรือ JSF ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บได้

3. มีความยากลำบากในการเรียนรู้ Java เพื่อเขียนบนเว็บหรือไม่?
การเรียนรู้ Java สำหรับการเขียนบนเว็บอาจจะซับซ่อนได้โดยความยากลำบากของเฟรมเวิร์กและโครงสร้างของแอปพลิเคชันที่คุณต้องการพัฒนา อย่างไรก็ตามการศึกษาและปฏิบัติการจะช่วยให้คุณมีความรู้และความคุ้นเคยกับการพัฒนาบนเว็บได้

4. Java เหมาะกับการพัฒนาเว็บไซต์ขนาดใหญ่หรือเล็ก?
Java เหมาะสำหรับการพัฒนาทั้งเว็บไซต์ขนาดเล็กและใหญ่ แต่มีความเหมาะสมมากกับเว็บแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนและต้องการความปลอดภัยและความเสถียร

5. ภาษาอื่นที่นิยมใช้เขียนเว็บเพื่อเปรียบเทียบกับ Java คืออะไร?
ภาษาอื่นที่นิยมใช้ในการพัฒนาเว็บได้แก่ Python, PHP, Ruby, JavaScript และ C # ซึ่งแต่ละภาษามีความเหมาะสมและความสามารถที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ภาษาขึ้นอยู่กับความต้องการและความชำนาญของนักพัฒนา

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมจาวา

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมจาวา

โปรแกรมจาวา (Java) เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ ในปี 1995 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานได้ในรูปแบบ Cross-Platform คือสามารถทำงานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนโปรแกรมจาวาและระบบปฏิบัติการอื่น ๆ อีกด้วย โปรแกรมจาวานั้นเป็นภาษาที่หลายคนใช้และเป็นที่นิยมในการเรียนการสอนด้วยเหตุว่ามีความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมและมีคอมมูนิตีสกิลที่มีมาตรฐานสูง

โปรแกรมจาวามีความสามารถมากมาย ซึ่งจะถูกใช้ในหลายแนวทางการพัฒนาเช่น การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application) และการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมแบบอื่น ๆ อีกมากมาย โดยบทความนี้จะให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมจาวาในแต่ละแนวทางดังนี้

1. การเขียนโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมจาวา เราสามารถใช้เฟรมเวิร์กโดยรอบชื่อว่า “Spring Framework” ที่ช่วยให้เขียนโค้ดได้อย่างง่ายดายมากขึ้น เฟรมเวิร์กนี้ช่วยจัดเรียงโค้ดและจัดการกับรูปแบบยอดนิยมของเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application)
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยโปรแกรมจาวา เราสามารถใช้ฟรามเวิร์ก “Android Studio” ซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนาแอนดรอยด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ด้วย Android Studio เราสามารถเขียนและสร้างแอปพลิเคชันที่ทันสมัยและก้าวไปอย่างต่อเนื่องได้

3. การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมแบบอื่น ๆ
โปรแกรมจาวายังสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่มีความซับซ้อนนับพันอีกด้วย ตัวอย่างเช่นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) เช่น MySQL และ Oracle รวมถึงระบบอื่น ๆ เช่น ระบบคิวออร์ด (Queueing System) และระบบบัญชี (Accounting System) เป็นต้น

ปัญหาที่พบบ่อยในการเขียนโปรแกรมจาวา
เมื่อเริ่มเรียนรู้การเขียนโปรแกรมจาวา หรือเมื่อต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ แนวทางต่อไปนี้อาจจะช่วยให้คุณเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับทำไมโปรแกรมจาวาถึงมีปัญหาบางประการ

คำถามที่ 1: การติดตั้ง Java Development Kit (JDK) หมายความว่าอย่างไร?
การติดตั้ง JDK เป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวา คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่าง JDK ฟรีจากเว็บไซต์ของ Oracle จากนั้นคุณต้องทำการติดตั้งไฟล์ JDK ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง JDK ที่เข้ากับระบบปฏิบัติการของคุณและทำตามขั้นตอนที่ระบุในการติดตั้ง

คำถามที่ 2: จาวาแอพเล็ตมีประโยชน์อย่างไรในการพัฒนาโปรแกรมจาวา?
จาวาแอพเล็ต (Java Applet) เป็นโค้ดจาวาที่คุณสามารถฝังในหน้าเว็บเพจ เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวผ่านเบราว์เซอร์ เบราว์เซอร์จะดาวน์โหลดและเรียกใช้จาวาแอพเล็ตนั้น จาวาแอพเล็ตเป็นวิธีหนึ่งในการให้ประสบการณ์ที่โต้ตอบได้กับผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณ เช่น การสร้างเกมหรือโปรแกรมกราฟิกที่ประสบความสำเร็จในอดีต

คำถามที่ 3: จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมจาวาได้อย่างไร?
มีหลายแหล่งที่คุณสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมจาวาได้ เช่น คอร์สออนไลน์ฟรีในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันการศึกษาชั้นนำ หรือเอกสารอ้างอิงออนไลน์ที่ว่าด้วยภาษาจาวา การอ่านหนังสือเกี่ยวกับโปรแกรมจาวาก็เป็นวิธีการที่ดีในการเรียนรู้ เมื่อมีการกำหนดโปรแกรมสำเร็จรูปให้ลองพัฒนาดูได้ อย่าลืมฝึกฝนบริบทของตัวอย่างโค้ดที่แตกต่างกันในงานจริง

คำถามที่ 4: ทำไมถึงควรใช้โปรแกรมจาวา?
โปรแกรมจาวาเป็นภาษาแบบ Cross-Platform ซึ่งหมายความว่าโปรแกรมจาวาที่คุณพัฒนาสามารถทำงานได้ในระบบปฏิบัติการใดก็ได้ที่มีการติดตั้ง Java Virtual Machine (JVM) อยู่ นอกจากนี้ โปรแกรมจาวายังมีระบบจัดการสมบูรณ์แบบในการจัดการหน่วยความจำและการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสนับสนุนคอมมูนิตีสกิลแบบมาตรฐาน เช่น ระบบกราฟิก การเข้าถึงฐานข้อมูล และการทำงานทั่วไป

คำถามที่ 5: จาวาเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยมใช้กับบริการใดบริการหนึ่ง?
โปรแกรมจาวาได้รับความนิยมในหลายด้าน เช่น กับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เป็นต้น ถ้าหากคุณอยากพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานในระบบปฏิบัติการหลาย ๆ แพลตฟอร์มได้ โปรแกรมจาวาเป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากคุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันทั้งในรูปแบบ Desktop และ Mobile ได้อย่างง่ายดาย

สรุป
โปรแกรมจาวาเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นและเป็นที่นิยม สามารถใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนหลายแพลตฟอร์มได้ และมีฟรามเวิร์กที่ช่วยให้การเขียนโค้ดง่ายดายขึ้น นอกจากนี้ยังมีคอมมูนิตีสกิลหลากหลายที่ใช้ได้ในการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FAQs

คำถามที่ 1: การติดตั้งโปรแกรมจาวาในเครื่องคอมพิวเตอร์จำเป็นไหม?
ใช่ การติดตั้งโปรแกรมจาวาและ Java Development Kit (JDK) ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะสามารถรันและทดสอบโปรแกรมจาวาได้

คำถามที่ 2: การเขียนโปรแกรมจาวาด้วย Notebook มีความแตกต่างจากการเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบปกติหรือไม่?
ไม่มีความแตกต่างมาก การเขียนโปรแกรมจาวาด้วย Notebook จะเหมือนกับการเขียนบนคอมพิวเตอร์แบบปกติ อาจจะมีการตั้งค่ายากลำบากบางส่วนเมื่อจะใช้ฮาร์ดแวร์สเปกต่ำ

คำถามที่ 3: โปรแกรมจาวาสามารถใช้ในการพัฒนาเกมได้หรือไม่?
ใช่ โปรแกรมจาวาสามารถใช้ในการพัฒนาเกมได้ โดยปกติแล้วจะใช้หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อสร้างเกมต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เฟรมเวิร์กหรือด้วยการเขียนโค้ดจาวาเอง

พบ 5 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การ เขียน java.

ติดตั้ง Java Jdk 10 และ Visual Studio Code สำหรับเขียนโปรแกรมจาวา Java -  Youtube
ติดตั้ง Java Jdk 10 และ Visual Studio Code สำหรับเขียนโปรแกรมจาวา Java – Youtube
สอนเขียน Java ด้วย Netbeans ตอนที่ 1 - Youtube
สอนเขียน Java ด้วย Netbeans ตอนที่ 1 – Youtube
สอนลงภาษาไทย Visual Studio Code ให้เขียนJava ยังไงครับ - Pantip
สอนลงภาษาไทย Visual Studio Code ให้เขียนJava ยังไงครับ – Pantip
Java คืออะไร จาวา คือภาษาคอมพิวเตอร์ สำหรับเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Java คืออะไร จาวา คือภาษาคอมพิวเตอร์ สำหรับเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ตัวอย่างโค้ดจาวา เขียนโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยม - Youtube
ตัวอย่างโค้ดจาวา เขียนโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยม – Youtube
Eclipse : การใช้งาน Run และ Debugging บน Eclipse Ide ในการเขียน Java
Eclipse : การใช้งาน Run และ Debugging บน Eclipse Ide ในการเขียน Java
การเขียน Java Application โครงสร้างของไฟล์ (Run First Application In Java)
การเขียน Java Application โครงสร้างของไฟล์ (Run First Application In Java)
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java - ครูไอที
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java – ครูไอที
เขียนโปรแกรมJava Oop ขายสินค้า - Youtube
เขียนโปรแกรมJava Oop ขายสินค้า – Youtube
การเขียนโปรแกรม Java และ Android | ร้านหนังสือนายอินทร์
การเขียนโปรแกรม Java และ Android | ร้านหนังสือนายอินทร์
เขียนโปรแกรมภาษา Java | สำหรับผู้เริ่มต้น [Phase1] - Youtube
เขียนโปรแกรมภาษา Java | สำหรับผู้เริ่มต้น [Phase1] – Youtube
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java Oop ฉบับส | ร้านหนังสือนายอินทร์
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java Oop ฉบับส | ร้านหนังสือนายอินทร์
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเขียนโค้ดออนไลน์
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเขียนโค้ดออนไลน์
สอนภาษา Java เบื้องต้น – การประกาศตัวแปร | Big
สอนภาษา Java เบื้องต้น – การประกาศตัวแปร | Big
หนังสือ คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับผู้เริ่มต้น | Shopee Thailand
หนังสือ คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับผู้เริ่มต้น | Shopee Thailand
Free Tutorial | Ept | Expert-Programming-Tutor
Free Tutorial | Ept | Expert-Programming-Tutor
รูปแบบการเขียน Java Unit Test ของผม
รูปแบบการเขียน Java Unit Test ของผม
คู่มือเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java | ร้านหนังสือนายอินทร์
คู่มือเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java | ร้านหนังสือนายอินทร์
Netbeans : การใช้งาน Run และ Debugging บน Netbeans Ide ในการเขียน Java
Netbeans : การใช้งาน Run และ Debugging บน Netbeans Ide ในการเขียน Java
วิธีใช้ Eclipse
วิธีใช้ Eclipse
ประวัติความเป็นมาภาษา Java | Java Oop
ประวัติความเป็นมาภาษา Java | Java Oop
Netbeans : การใช้งาน Run และ Debugging บน Netbeans Ide ในการเขียน Java
Netbeans : การใช้งาน Run และ Debugging บน Netbeans Ide ในการเขียน Java
มาปรับปรุงวิธีการเขียน Code ภาษา Java กันดีกว่า
มาปรับปรุงวิธีการเขียน Code ภาษา Java กันดีกว่า
Java คืออะไร? ทำไมนักพัฒนาหลายคนเลือกใช้ Java - Ert
Java คืออะไร? ทำไมนักพัฒนาหลายคนเลือกใช้ Java – Ert
มาปรับปรุงวิธีการเขียน Code ภาษา Java กันดีกว่า
มาปรับปรุงวิธีการเขียน Code ภาษา Java กันดีกว่า
สอน Java: การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ตอนที่ 1 - Youtube
สอน Java: การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ตอนที่ 1 – Youtube
ครูหนึ่ง ( Id : 10279 ) สอนการเขียนโปรแกรมภาษา C , C++ , C# , Java , Vb
ครูหนึ่ง ( Id : 10279 ) สอนการเขียนโปรแกรมภาษา C , C++ , C# , Java , Vb
โลโก้ Java, ภาษาการเขียนโปรแกรม, ซีลีเนียม, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, ไฟล์ Java  Class, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, กรอบงานซอฟต์แวร์,  พื้นที่, ค Png | Pngegg
โลโก้ Java, ภาษาการเขียนโปรแกรม, ซีลีเนียม, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, ไฟล์ Java Class, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, กรอบงานซอฟต์แวร์, พื้นที่, ค Png | Pngegg
การเขียนโปรแกรมด้วย Java สำหรับผู้เริ่มต้น -  ศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย #Thaibookfair
การเขียนโปรแกรมด้วย Java สำหรับผู้เริ่มต้น – ศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย #Thaibookfair
Java คืออะไร? ทำไมนักพัฒนาหลายคนเลือกใช้ Java - Ert
Java คืออะไร? ทำไมนักพัฒนาหลายคนเลือกใช้ Java – Ert
เริ่มเขียนโปรแกรมด้วย Java ฉบับไว ๆ เข้าใจที่สุดในโลก - Youtube
เริ่มเขียนโปรแกรมด้วย Java ฉบับไว ๆ เข้าใจที่สุดในโลก – Youtube
Hytexts: การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างด้วยภาษาจาวา
Hytexts: การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างด้วยภาษาจาวา
Java#23 การเขียนคำสั่ง ทำให้เกิดการทำซ้ำ ⋆ Software
Java#23 การเขียนคำสั่ง ทำให้เกิดการทำซ้ำ ⋆ Software
จาวาสคริปต์ - วิกิพีเดีย
จาวาสคริปต์ – วิกิพีเดีย
รูปแบบการเขียน Java Unit Test ของผม
รูปแบบการเขียน Java Unit Test ของผม
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ – บริษัท โปรวิชั่น จำกัด
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ – บริษัท โปรวิชั่น จำกัด
สิ่งเล็ก ๆ เกี่ยวกับการเขียน Code ด้วยภาษา Java
สิ่งเล็ก ๆ เกี่ยวกับการเขียน Code ด้วยภาษา Java

ลิงค์บทความ: การ เขียน java.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ การ เขียน java.

ดูเพิ่มเติม: https://tuekhangduong.com/category/television/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *