Skip to content
Trang chủ » โปรแกรม Vb: สอนเริ่มต้นใช้งาน Vb พร้อมวิธีประยุกต์ใช้งานและเคล็ดลับ

โปรแกรม Vb: สอนเริ่มต้นใช้งาน Vb พร้อมวิธีประยุกต์ใช้งานและเคล็ดลับ

EP1. สอนติดตั้งโปรแกรม visual basic2010 express แบบง่ายๆ | ครูเต้นสไตล์

โปรแกรม Vb

โปรแกรม VB หรือ Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Microsoft ในปี ค.ศ.1991 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายและเข้าถึงได้ง่าย โปรแกรม VB เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและมีสถาปัตยกรรมการเขียนโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายด้วย

ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม VB
โปรแกรม VB ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990s จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาโปรแกรม Application Builder ที่มีชื่อว่า Ruby โดย Allan Cooper และช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างโปรแกรมได้ง่ายและเข้าถึงงานในส่วนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ภาษาโปรแกรม VB จะใช้เครื่องมือเขียนโปรแกรมที่มีระบบวางผัง (GUI) ทำให้สามารถสร้างและออกแบบส่วนต่างๆ ของโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย ให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย

การใช้งานของโปรแกรม VB
วิธีการติดตั้งและเริ่มใช้งานโปรแกรม VB
– เพื่อเริ่มการใช้งานโปรแกรม VB ให้เข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft และดาวน์โหลดตัวติดตั้ง VB จากนั้นทำการติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนที่ระบุ
– เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น ให้เปิดโปรแกรม VB และเริ่มใช้งานได้ทันที

การสร้างโปรแกรมพื้นฐานด้วย VB
– เมื่อเริ่มใช้งานโปรแกรม VB ให้เลือกเมนู “File” และคลิกที่ “New Project” เพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่
– เลือกเทมเพลตที่ต้องการใช้หรือสร้างแบบเปล่าเพื่อสร้างโปรแกรมตามความต้องการ
– หลังจากสร้างเทมเพลตแล้ว สามารถเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมได้โดยใช้ภาษา VB ซึ่งมีองค์ประกอบหลักๆ เช่น ตัวแปร การคำนวณ เงื่อนไข เป็นต้น

ความสำคัญและประโยชน์ของโปรแกรม VB
ประโยชน์ของการใช้งานโปรแกรม VB ในงานต่างๆ
– โปรแกรม VB ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมสร้างแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและง่าย
– โปรแกรม VB เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและมีสถาปัตยกรรมการเขียนโปรแกรมที่ง่ายต่อการเรียนรู้
– นักพัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ได้รับการเข้าถึงสูงและมีความเป็นมืออาชีพได้ง่ายๆ ด้วยการใช้งานโปรแกรม VB

ความสำคัญของการเรียนรู้และมีทักษะในการใช้งานโปรแกรม VB
– การที่นักพัฒนาโปรแกรมมีทักษะในการใช้งานโปรแกรม VB จะทำให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และเข้าถึงงานในส่วนต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
– การที่มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรม VB จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์

การพัฒนาและการปรับปรุงของโปรแกรม VB
วิธีการพัฒนาโปรแกรม VB แบบพื้นฐาน
– สำหรับการพัฒนาโปรแกรม VB ให้ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ และเขียนโค้ด
– นักพัฒนาโปรแกรมจะต้องเข้าใจความต้องการของโปรแกรม และทำการวางแผนสร้างโครงสร้างของโปรแกรมก่อน
– เมื่อวางแผนสร้างโครงสร้างเสร็จสิ้น สามารถเริ่มต้นเขียนโค้ดโดยใช้ภาษา VB เพื่อสร้างตัวแปร โปรแกรมคำนวณ และสร้างเงื่อนไขต่างๆ

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม VB
– การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม VB สามารถทำได้โดยการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม VB ล่าสุด
– นักพัฒนาโปรแกรมสามารถใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลออนไลน์หรือเรียนรู้จากคู่มือการใช้งาน VB เพื่อปรับปรุงทักษะในการพัฒนาแอปพลิเคชันและสร้างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม VB กับภาษาโปรแกรมอื่น
ความสัมพันธ์ระหว่าง VB กับภาษาโปรแกรมอื่นๆ เช่น C++, Java, Python
– โปรแกรม VB เป็นภาษาโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงกับภาษาโปรแกรมอื่นๆ เช่น C++, Java, Python ได้
– นักพัฒนาโปรแกรมสามารถนำความรู้และทักษะในการใช้งาน VB มาใช้ร่วมกับภาษาโปรแกรมอื่นเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น

การใช้งาน VB ร่วมกับฐานข้อมูลและการสื่อสารกับโปรแกรมอื่น
– โปรแกรม VB สามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลได้อย่างมืออาชีพ โดยสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ เช่น SQL Server, MySQL หรือ Oracle และสามารถดึงข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
– นักพัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างการสื่อสารระหว่างโปรแกรม VB กับโปรแกรมอื่นโดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อกับ API หรือเว็บเซอร์วิสต่างๆ ได้

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)
1. โปรแกรม visual basic ทําอะไรได้บ้าง?
– โปรแกรม VB สามารถใช้สร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ เช่น โปรแกรมสำห

Ep1. สอนติดตั้งโปรแกรม Visual Basic2010 Express แบบง่ายๆ | ครูเต้นสไตล์

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: โปรแกรม vb โปรแกรม visual basic ทําอะไรได้บ้าง, ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม visual basic 2019, vb.net เบื้องต้น, ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม visual basic 2010, เขียนโปรแกรม vb ฐานข้อมูล, คู่มือ การใช้งาน visual basic 2010, Visual Basic, โปรแกรม Visual Studio

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โปรแกรม vb

EP1. สอนติดตั้งโปรแกรม visual basic2010 express แบบง่ายๆ | ครูเต้นสไตล์
EP1. สอนติดตั้งโปรแกรม visual basic2010 express แบบง่ายๆ | ครูเต้นสไตล์

หมวดหมู่: Top 78 โปรแกรม Vb

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

โปรแกรม Visual Basic ทําอะไรได้บ้าง

โปรแกรม Visual Basic ทําอะไรได้บ้าง

โปรแกรม Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมในตระกูล Microsoft ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สร้างและพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่ง Visual Basic เน้นการสร้างโปรแกรมอย่างรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน นั่นคือเพียงแค่สายอักษรเดียวคุณก็สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่หลากหลายได้

โปรแกรม Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมที่มีทั้งความสามารถในการสร้างโปรแกรมแบบต้นแบบ (prototype) และแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft .NET Framework ที่มีพื้นฐานบนภาษา VB.NET ซึ่งเป็นรุ่นย้อนหลังของ Visual Basic

โดยสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Visual Basic ได้แก่

1. สร้างแอปพลิเคชันพื้นฐาน: สร้างโปรแกรมแบบพื้นฐานที่ใช้ประจำวันได้ เช่น โปรแกรมคำนวณเลขคณิตศาสตร์, คำนวณเงินเดือน, โปรแกรมตัดเกรด, โปรแกรมค้นหาข้อมูล และอื่นๆ เพียงแค่คุณมีความคิดสร้างสรรค์ คุณก็สามารถสร้างแอปพลิเคชันนี้ได้

2. สร้างแอปพลิเคชันเชื่อมต่อฐานข้อมูล: ใน Visual Basic คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลากหลายได้ เช่น การเชื่อมต่อกับ Microsoft Access, SQL Server, Oracle, MySQL ฯลฯ คุณสามารถสร้างฟอร์ม (form) ที่มีอินเตอร์เฟซเพื่อกรอกข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก

3. การทำงานกับไฟล์และโฟลเดอร์: Visual Basic มีความสามารถในการอ่านและเขียนไฟล์ข้อมูล รวมถึงจัดการโฟลเดอร์ในระบบได้อีกด้วย คุณสามารถสร้างโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น อ่านไฟล์ข้อความ, เขียนข้อมูลลงไฟล์, คัดลอกไฟล์, สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ฯลฯ

4. การสร้างโปรแกรมกราฟิก: คุณสามารถสร้างโปรแกรมที่ใช้สร้างแผนภูมิเชิงกราฟิก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คุณสามารถสร้างแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิเส้น เป็นต้น และแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอหรือบนกระดาษได้อย่างง่ายดาย

5. การสร้างโปรแกรมเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต: สำหรับองค์กรหรือโปรแกรมที่ต้องการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น การติดต่อกับเว็บเซอร์วิส (Web service), การติดต่อกับช่องทางการชำระเงินออนไลน์, การส่งอีเมล์ คุณสามารถใช้ Visual Basic เพื่อสร้างระบบเชื่อมต่อที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย

6. สร้างแอปพลิเคชันเกม: Visual Basic ให้ความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชันเกมอย่างง่าย แม้กระนั้นการสร้างเกมระดับมืออาจจะต้องใช้เพลตฟอร์ม (platform-specific) เพิ่มเติม เช่น DirectX สำหรับการพัฒนาเกม 3D ที่ยอดเยี่ยม

7. สร้างแอปพลิเคชันโมบายล์แอป: อินเทอร์เฟซเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันโมบายล์แบบ Native สามารถสร้างและแสดงผลบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้อย่างง่ายดาย

FAQs:
1. Visual Basic มีการสนับสนุนต่อคอมมิวนิตี้แบบไหน?
Visual Basic มีการสนับสนุนต่อคอมมิวนิตี้แบบหลายแบบ เช่น Windows Forms Application สำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป (Desktop), WPF Application สำหรับแอปพลิเคชันสมาร์ทคลาสรูปแบบใหม่, ASP.NET Application สำหรับแอปพลิเคชันเว็บเบส

2. Visual Basic แตกต่างจาก Visual Basic .NET อย่างไร?
Visual Basic .NET เป็นรุ่นย้อนหลังของ Visual Basic และเป็นการพัฒนาต่อยอดจาก Visual Basic 6.0 โดยเน้นการสร้างแอปพลิเคชันบน .NET Framework ซึ่งมีส่วนขยายความสามารถและประสิทธิภาพที่ดีกว่า

3. Visual Basic เหมาะสำหรับใคร?
Visual Basic เหมาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีพื้นฐานเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา, นักธุรกิจ, หรือผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันเบื้องต้นในระดับส่วนตัวหรือองค์กร

4. ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visual Basic ได้ที่ไหน?
คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ Visual Basic ได้จากหนังสือ, คอร์สออนไลน์, หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft Developer Network (MSDN), Visual Basic Tutorial, VB.NET Forum, เป็นต้น

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Visual Basic 2019

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Visual Basic 2019

โปรแกรม Visual Basic 2019 เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเรียนรู้ออนไลน์ ตัวเกมส์ หรือแอปพลิเคชันธุรกิจ โปรแกรมนี้ยังเป็นเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยความรู้เบื้องต้น

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Visual Basic 2019 เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การสร้างโปรแกรมตัวอย่าง “Hello World”
เราจะเริ่มต้นด้วยตัวอย่างการสร้างโปรแกรมที่แสดงคำว่า “Hello World” ขึ้นมาบนหน้าจอ นี่เป็นโปรแกรมเริ่มต้นที่สามารถทดสอบการติดตั้งและการทำงานของ Visual Basic 2019 ได้

“`vb
Module Module1
Sub Main()
Console.WriteLine(“Hello World”)
Console.ReadKey()
End Sub
End Module
“`

ในตัวอย่างโปรแกรมข้างต้น เราใช้ Console.WriteLine เพื่อพิมพ์คำว่า “Hello World” บนหน้าจอ และ Console.ReadKey() เพื่อรอให้ผู้ใช้กดปุ่มใดๆ เพื่อปิดหน้าจอ

หากคุณต้องการทดสอบโปรแกรมชุดพื้นฐานเบื้องต้นนี้ คุณสามารถคัดลอกโค้ดดังกล่าวไปวางใน Visual Studio ของคุณ และรันโปรแกรมด้วยการกดปุ่ม F5

2. การประกาศและใช้งานตัวแปร
การประกาศและใช้งานตัวแปรเป็นสิ่งสำคัญในการเขียนโปรแกรม มาลองดูตัวอย่างการประกาศและใช้งานตัวแปรใน Visual Basic 2019 กันเถอะ

“`vb
Module Module1
Sub Main()
‘ ประกาศตัวแปรชนิด Integer
Dim number As Integer
number = 5

‘ ประกาศตัวแปรชนิด String
Dim message As String
message = “สวัสดี”

Console.WriteLine(number)
Console.WriteLine(message)
Console.ReadKey()
End Sub
End Module
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เราประกาศตัวแปรชนิด Integer ที่ชื่อ number และกำหนดค่าเป็น 5 ผ่านการใช้เครื่องหมาย = หลังจากนั้น เราประกาศตัวแปรชนิด String ที่ชื่อ message และกำหนดค่าเป็น “สวัสดี”

ในบรรทัดสุดท้าย เราใช้ Console.WriteLine เพื่อพิมพ์ตัวแปร number และ message ออกทางหน้าจอ และ Console.ReadKey() เพื่อรอผู้ใช้กดปุ่ม

3. การสร้างฟังก์ชันและเรียกใช้งาน
การสร้างฟังก์ชันช่วยให้เราสามารถจัดการระหว่างชุดคำสั่งได้อย่างเป็นระบบ มาลองดูตัวอย่างการสร้างฟังก์ชันและเรียกใช้งานใน Visual Basic 2019

“`vb
Module Module1
Sub Main()
Dim number1, number2 As Integer
number1 = 5
number2 = 10

Dim result As Integer
result = AddNumbers(number1, number2)

Console.WriteLine(“ผลรวม: ” & result)
Console.ReadKey()
End Sub

Function AddNumbers(ByVal num1 As Integer, ByVal num2 As Integer) As Integer
Return num1 + num2
End Function
End Module
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เราสร้างฟังก์ชันชื่อ AddNumbers ที่รับพารามิเตอร์สองตัว num1 และ num2 และส่งค่าผลรวมกลับมาผ่านคำสั่ง Return num1 + num2

ใน Sub Main เราประกาศตัวแปร number1 และ number2 และกำหนดค่าเป็น 5 และ 10 ตามลำดับ เราเรียกใช้ฟังก์ชัน AddNumbers และกำหนดค่าผลลัพธ์ที่ได้ลงในตัวแปร result

4. การใช้งาน Loop (วงวน)
การใช้งาน Loop เป็นรูปแบบหนึ่งที่สำคัญในการเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการทำซ้ำรายการหรือการประมวลผลซ้ำๆ มาดูตัวอย่างการใช้งาน Loop ใน Visual Basic 2019

“`vb
Module Module1
Sub Main()
Dim i As Integer

‘ Loop ที่ใช้กับค่าตัวแปร
For i = 1 To 5
Console.WriteLine(i)
Next

‘ Loop ที่ใช้กับอาร์เรย์
Dim fruits() As String = {“Apple”, “Banana”, “Orange”, “Mango”}

For Each fruit As String In fruits
Console.WriteLine(fruit)
Next

Console.ReadKey()
End Sub
End Module
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เราใช้ Loop For ในการทำซ้ำเพื่อพิมพ์ค่าตัวเลข i ตั้งแต่ 1 ถึง 5

ในส่วนอื่นๆ เราใช้ Loop For Each ในการทำซ้ำเพื่อพิมพ์ค่าที่อยู่ในอาร์เรย์ fruits ทีละรายการ

นี่เป็นตัวอย่างสั้นๆ ถึงวิธีการเขียนโปรแกรม Visual Basic 2019 ที่คุณสามารถใช้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมได้

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. Visual Basic 2019 แตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้าอย่างไร?
Visual Basic 2019 เป็นเวอร์ชันล่าสุดของภาษาโปรแกรม Visual Basic โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ เช่น การรองรับ .NET Core, ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได้ตั้งแต่ Windows 7 เป็นต้นไป

2. จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมก่อนที่จะเรียนรู้ Visual Basic 2019 ได้หรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม แต่จะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าคุณมีความคุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมอื่นๆ อย่างเช่น Python, Java, C++ เป็นต้น

3. ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Visual Basic 2019 ที่มีประสิทธิภาพและรายละเอียดมากขึ้น สามารถทำได้อย่างไร?
คุณสามารถค้นหาเอกสารออนไลน์เกี่ยวกับ Visual Basic 2019 จากเว็บไซต์ของ Microsoft หรือมีหนังสือที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ Visual Basic 2019 ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลึกลงได้อีกมากขึ้น

4. Visual Basic 2019 เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบใด?
Visual Basic 2019 เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันทั้งแบบเดี่ยว (standalone) และแบบมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล โดยสามารถใช้งานได้ทั้งในมือใหม่ที่เพิ่งเขียนโปรแกรมมาใหม่ และมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาบ้างแล้ว

พบ 6 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โปรแกรม vb.

โปรแกรมVisual Basic: สร้างแอพพลิเคชั่นให้ง่ายด้วยเครื่องมือที่ดีเยี่ยม! - Themtraicay.Com
โปรแกรมVisual Basic: สร้างแอพพลิเคชั่นให้ง่ายด้วยเครื่องมือที่ดีเยี่ยม! – Themtraicay.Com
Visual Basic 2010 Ep.1 เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล Sql (สอนในชั้นเรียน ) - Youtube
Visual Basic 2010 Ep.1 เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล Sql (สอนในชั้นเรียน ) – Youtube
Vb Decompiler Lite (ถอด Source Code แกะซอสโค้ด Visual Basic 5 และ 6) 10
Vb Decompiler Lite (ถอด Source Code แกะซอสโค้ด Visual Basic 5 และ 6) 10
เขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic: ออกแบบเก็บข้อมูลนักเรียน Vb2010
เขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic: ออกแบบเก็บข้อมูลนักเรียน Vb2010
เขียนโปรแกรมตัดเกรดด้วย Visual Basic (2/2) - Youtube
เขียนโปรแกรมตัดเกรดด้วย Visual Basic (2/2) – Youtube
บทเรียนVisual Basic – Krucom99 : บทเรียนออนไลน์
บทเรียนVisual Basic – Krucom99 : บทเรียนออนไลน์
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Arduino กับ Visual Basic (แนะนำตัวอย่างการใช้งาน) - ขาย Arduino อุปกรณ์ Arduino คุณภาพดี ราคาถูก ส่งไว ส่งฟรี
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Arduino กับ Visual Basic (แนะนำตัวอย่างการใช้งาน) – ขาย Arduino อุปกรณ์ Arduino คุณภาพดี ราคาถูก ส่งไว ส่งฟรี
Visual Basic 2010 พื้นฐาน Ep.1 การสร้างโปรเจค - Youtube
Visual Basic 2010 พื้นฐาน Ep.1 การสร้างโปรเจค – Youtube
สอนเขียนโปรแกรม Vb C# Crystalreport Asp.Net Sql
สอนเขียนโปรแกรม Vb C# Crystalreport Asp.Net Sql
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Arduino กับ Visual Basic (Arduino รับค่าจาก Vb) - ขาย Arduino อุปกรณ์ Arduino คุณภาพดี ราคาถูก ส่งไว ส่งฟรี
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Arduino กับ Visual Basic (Arduino รับค่าจาก Vb) – ขาย Arduino อุปกรณ์ Arduino คุณภาพดี ราคาถูก ส่งไว ส่งฟรี
โปรแกรมเครื่องคิดเลข Vb: การใช้งานสะดวกและง่ายในการคำนวณ - Themtraicay.Com
โปรแกรมเครื่องคิดเลข Vb: การใช้งานสะดวกและง่ายในการคำนวณ – Themtraicay.Com
Vb 2010] การจัดเก็บฐานข้อมูล ไม่สามารถรันโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Access กับคอมเครื่องอื่นได้ครับ
Vb 2010] การจัดเก็บฐานข้อมูล ไม่สามารถรันโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Access กับคอมเครื่องอื่นได้ครับ
07การสร้างเมนูด้วยโปรแกรม Visual Basic 2010 - Youtube
07การสร้างเมนูด้วยโปรแกรม Visual Basic 2010 – Youtube
สอบถามการเขียนโปรแกรม Vb 2010 หน่อยครับ - Pantip
สอบถามการเขียนโปรแกรม Vb 2010 หน่อยครับ – Pantip
หน่วยการเรียนที่ 1 เริ่มต้นโปรแกรม Vb 2013 Express
หน่วยการเรียนที่ 1 เริ่มต้นโปรแกรม Vb 2013 Express
เริ่มเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้งต้น - เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
เริ่มเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้งต้น – เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
เขียนโปรแกรม Vb 6 – Krucom99 : บทเรียนออนไลน์
เขียนโปรแกรม Vb 6 – Krucom99 : บทเรียนออนไลน์
Visual Basic2019 เริ่มต้นการใช้งานVb เบื้องต้น สร้างไฟล์ เปิดไฟล์ ดึงไฟล์มาใช้งานแบบไม่ต้องลงโปรแกรม - Youtube
Visual Basic2019 เริ่มต้นการใช้งานVb เบื้องต้น สร้างไฟล์ เปิดไฟล์ ดึงไฟล์มาใช้งานแบบไม่ต้องลงโปรแกรม – Youtube
รับเขียนโปรแกรม Vb.Net Windows Application
รับเขียนโปรแกรม Vb.Net Windows Application
Vb.Net ::: โปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน Visual Basic.Net 2003
Vb.Net ::: โปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน Visual Basic.Net 2003
คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Vb.Net | Ept | Expert-Programming-Tutor
คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Vb.Net | Ept | Expert-Programming-Tutor
Visual Basic.Net วิชวลเบสิกดอทเน็ต คืออะไร
Visual Basic.Net วิชวลเบสิกดอทเน็ต คืออะไร
สอบถามการเขียนโปรแกรม Vb 2010 หน่อยครับ - Pantip
สอบถามการเขียนโปรแกรม Vb 2010 หน่อยครับ – Pantip
โปรแกรมเครื่องคิดเลข Vb: การใช้งานสะดวกและง่ายในการคำนวณ - Themtraicay.Com
โปรแกรมเครื่องคิดเลข Vb: การใช้งานสะดวกและง่ายในการคำนวณ – Themtraicay.Com
Visual Basic – Nattapon'S Blog
Visual Basic – Nattapon’S Blog
ใบความรู้ที่ 7 เรื่องโปรแกรมสูตรคูณ
ใบความรู้ที่ 7 เรื่องโปรแกรมสูตรคูณ
การเขียนโปรแกรม Vb.Net เพื่อออกรายงานเป็น Excel | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรม Vb.Net เพื่อออกรายงานเป็น Excel | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยากทราบโค๊ดโปรแกราน่ะครับ ของ Visual Basic 2008 มีหน้าจอโปรแกรม ที่ออกแบบไว้ให้ดูคับ
อยากทราบโค๊ดโปรแกราน่ะครับ ของ Visual Basic 2008 มีหน้าจอโปรแกรม ที่ออกแบบไว้ให้ดูคับ
Visual Basic .Net : Using Entity Framework 6 With Sqlite | Entity Framework, Programming Tutorial, C Programming Tutorials
Visual Basic .Net : Using Entity Framework 6 With Sqlite | Entity Framework, Programming Tutorial, C Programming Tutorials
คอร์สออนไลน์ สร้างโปรแกรมขายสินค้าด้วย Visual Basic .Net กับ Entity Framework 6 | Skilllane
คอร์สออนไลน์ สร้างโปรแกรมขายสินค้าด้วย Visual Basic .Net กับ Entity Framework 6 | Skilllane
Microsoft Visual Basic - ดาวน์โหลด
Microsoft Visual Basic – ดาวน์โหลด
รับเขียนโปรแกรม Vb.Net Windows Application
รับเขียนโปรแกรม Vb.Net Windows Application
เขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic: การเขียนโปรแกรม Vb2010 ตอนที่ 8 Label
เขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic: การเขียนโปรแกรม Vb2010 ตอนที่ 8 Label
คอร์สออนไลน์ เขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic .Net กับ Sql Server โดยใช้ Entity Framework 6 | Skilllane
คอร์สออนไลน์ เขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic .Net กับ Sql Server โดยใช้ Entity Framework 6 | Skilllane
การเขียนโปรแกรมด้วย Vb 6.0
การเขียนโปรแกรมด้วย Vb 6.0
Sourcecode.In.Th ::Source,Code,Article,Programming,C++Builder,Delphi,Java,Visual Basic,Vb6 ,Web,Tutorial,Asp,Php,Java,C,C++,Vc,Cgi,Perl,Free,Winsock,Activex,Com,Jquery,Android
Sourcecode.In.Th ::Source,Code,Article,Programming,C++Builder,Delphi,Java,Visual Basic,Vb6 ,Web,Tutorial,Asp,Php,Java,C,C++,Vc,Cgi,Perl,Free,Winsock,Activex,Com,Jquery,Android
Microsoft Visual Basic - ดาวน์โหลด
Microsoft Visual Basic – ดาวน์โหลด
เรียน Vb.Net (เขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล)ออนไลน์ กับครูซันเดย์ ( Online Id : 70169 )
เรียน Vb.Net (เขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล)ออนไลน์ กับครูซันเดย์ ( Online Id : 70169 )
สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิชวลเบสิก - วิกิพีเดีย
วิชวลเบสิก – วิกิพีเดีย
Vb.Net ::: โปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน Visual Basic.Net 2003
Vb.Net ::: โปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน Visual Basic.Net 2003
Crack โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา Vb.Net - Glurgeek.Com
Crack โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา Vb.Net – Glurgeek.Com
Arduino And Visual Basic 2012 - Arduino, Raspberry Pi, Nodemcu, Iot, Nvidia, Lora, Ai, Machine Learning, Teensy, Lidar : Inspired By Lnwshop.Com
Arduino And Visual Basic 2012 – Arduino, Raspberry Pi, Nodemcu, Iot, Nvidia, Lora, Ai, Machine Learning, Teensy, Lidar : Inspired By Lnwshop.Com
โค้ด Visual Basic 6.0 - Pantip
โค้ด Visual Basic 6.0 – Pantip
เขียนโปรแกรม งานแก้ไขบางส่วน ด้วย Vb C# Asp.Net
เขียนโปรแกรม งานแก้ไขบางส่วน ด้วย Vb C# Asp.Net
สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรม Visual Basic 6 /พัฒนพงศ์ พันธยะติวงศ์ | Shopee Thailand
การเขียนโปรแกรม Visual Basic 6 /พัฒนพงศ์ พันธยะติวงศ์ | Shopee Thailand
การเขียนโปรแกรมด้วยVb 6.0
การเขียนโปรแกรมด้วยVb 6.0
ตอนที่ 8 : การทำ Package และ Install Setup โปรแกรม Windows Service (Vb .Net,C#)
ตอนที่ 8 : การทำ Package และ Install Setup โปรแกรม Windows Service (Vb .Net,C#)
Vb.Net ::: รู้จักกับตัวแปร และค่าคงที่ Visual Basic.Net 2003
Vb.Net ::: รู้จักกับตัวแปร และค่าคงที่ Visual Basic.Net 2003

ลิงค์บทความ: โปรแกรม vb.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ โปรแกรม vb.

ดูเพิ่มเติม: https://tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *