Skip to content
Trang chủ » ภาษา C If: การใช้งานในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม

ภาษา C If: การใช้งานในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง if ... else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข (ตอนที่ 1)

ภาษา C If

+++++++++++++++++++++++ Updating +++++++++++++++++++++++++++++++++

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง If … Else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข (ตอนที่ 1)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ภาษา c if ตัวอย่าง โจทย์ if-else, If else if คือ, แบบฝึกหัด คำสั่ง if, คําสั่ง if excel, คําสั่ง if else, คําสั่ง if else if, if else if ภาษาซี, If else C คือ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษา c if

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง if ... else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข (ตอนที่ 1)
สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง if … else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข (ตอนที่ 1)

หมวดหมู่: Top 81 ภาษา C If

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

ตัวอย่าง โจทย์ If-Else

ตัวอย่าง โจทย์ if-else และการใช้งานในภาษาไทย

การใช้งานคำสั่ง if-else เป็นส่วนสำคัญในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากสามารถช่วยให้โปรแกรมสามารถทำงานแบบเลือกสรรค์ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างยืดหยุ่น ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างของโจทย์ if-else และการใช้งานในภาษาไทย

ตัวอย่างโจทย์ if-else

คำสั่ง if-else สามารถใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขและทำงานตามที่เราต้องการได้ ตัวอย่างเช่น เราสามารถเขียนโปรแกรมแสดงผลข้อความตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ดังนี้

“`python
score = 80

if score >= 90:
print(“คุณได้เกรด A”)
elif score >= 80:
print(“คุณได้เกรด B”)
else:
print(“คุณได้เกรด C หรือต่ำกว่า”)
“`

ในตัวอย่างข้างต้น ถ้าค่า score เท่ากับหรือมากกว่า 90 โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ “คุณได้เกรด A” ถ้าค่า score เท่ากับหรือมากกว่า 80 แต่น้อยกว่า 90 โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ “คุณได้เกรด B” และในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขใดเลย โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ “คุณได้เกรด C หรือต่ำกว่า”

การใช้งาน if-else ในภาษาไทย

เราสามารถใช้งาน if-else ในภาษาไทยได้เช่นกัน โดยใช้คำสั่งเป็นภาษาไทยแทน ตัวอย่างเช่น เราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าค่าที่รับเข้ามาเป็นเลขคี่หรือเลขคู่ได้ดังนี้

“`python
number = int(input(“ใส่ตัวเลข: “))

if number % 2 == 0:
print(“เลขนี้เป็นเลขคู่”)
else:
print(“เลขนี้เป็นเลขคี่”)
“`

ในตัวอย่างด้านบน เมื่อเรารับค่าตัวเลขจากผู้ใช้ โปรแกรมจะตรวจสอบว่าค่าที่รับเข้ามาหารด้วย 2 ลงตัวหรือไม่ หากหารลงตัว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ “เลขนี้เป็นเลขคู่” ถ้าไม่ลงตัว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ “เลขนี้เป็นเลขคี่”

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: สามารถใช้ if-else ในการเช็คหลายเงื่อนไขพร้อมกันได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ เราสามารถใช้ if-else ในการเช็คหลายเงื่อนไขพร้อมกันได้โดยใช้คำสั่ง elif หรือ “else if” เพื่อกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง:
“`python
score = 75

if score >= 90:
print(“คุณได้เกรด A”)
elif score >= 80:
print(“คุณได้เกรด B”)
elif score >= 70:
print(“คุณได้เกรด C”)
else:
print(“คุณได้เกรด D หรือต่ำกว่า”)
“`
ในตัวอย่างด้านบน เรากำหนดเงื่อนไขสำหรับเกรด A, B, C และ D ตามลำดับ ตัวโปรแกรมจะทำการเช็คเงื่อนไขตามลำดับจนกว่าจะเจอเงื่อนไขที่เป็นจริง แล้วทำงานตามคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำถาม: สามารถใช้ if-else ไม่มี else ได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ หากเราไม่ต้องการการกระทำสำหรับกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขใดเลย เราสามารถใช้คำสั่ง if-else โดยไม่ต้องมีส่วนของ else

ตัวอย่าง:
“`python
number = int(input(“ใส่ตัวเลข: “))

if number % 2 == 0:
print(“เลขนี้เป็นเลขคู่”)
“`
ในตัวอย่างด้านบน หากตัวเลขที่รับเข้ามาหารด้วย 2 ลงตัว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ “เลขนี้เป็นเลขคู่” แต่ถ้าหารไม่ลงตัว โปรแกรมจะไม่มีการแสดงผลใดๆ

คำถาม: การใช้งาน if-else ในภาษาไทยเหมือนกับการใช้งานในภาษาอังกฤษหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ การใช้งาน if-else ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีลักษณะเดียวกัน แต่เราต้องใช้คำสั่งในภาษาไทยเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ถูกต้อง

สรุป

การใช้งาน if-else เป็นส่วนสำคัญในการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานเลือกสรรค์ตามเงื่อนไขที่กำหนด การใช้งานคำสั่ง if-else ในภาษาไทยไม่ต่างจากการใช้งานในภาษาอังกฤษ โดยเราสามารถใช้งานภาษาไทยเพื่อให้โปรแกรมทำงานตามที่เราต้องการ

ในบทความนี้เราได้พูดถึงตัวอย่างของโจทย์ if-else และการใช้งานในภาษาไทย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายกรณี เช่น การตรวจสอบคะแนน เช็คเงื่อนไขต่าง ๆ และการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: สามารถใช้ if-else ในการเช็คหลายเงื่อนไขพร้อมกันได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ เราสามารถใช้ if-else ในการเช็คหลายเงื่อนไขพร้อมกันได้โดยใช้คำสั่ง elif หรือ “else if” เพื่อกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

คำถาม: สามารถใช้ if-else ไม่มี else ได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ หากเราไม่ต้องการการกระทำสำหรับกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขใดเลย เราสามารถใช้คำสั่ง if-else โดยไม่ต้องมีส่วนของ else

คำถาม: การใช้งาน if-else ในภาษาไทยเหมือนกับการใช้งานในภาษาอังกฤษหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ การใช้งาน if-else ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีลักษณะเดียวกัน แต่เราต้องใช้คำสั่งในภาษาไทยเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ถูกต้อง

If Else If คือ

ถ้า else if หมายความว่าอะไร?

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการใช้คำสั่งหลายอย่างที่จำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขเฉพาะ และหนึ่งในคำสั่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ “if else if” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “else if” ซึ่งใช้ในการตรวจสอบและเลือกทำงานตามเงื่อนไขที่มีหลายเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ

ในภาษาไทย “if else if” คือกลุ่มคำสั่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบตามเงื่อนไข โดยโครงสร้างของ “if else if” จะเป็นดังนี้:

“`
if (เงื่อนไขที่ 1) {
คำสั่งที่ 1;
} else if (เงื่อนไขที่ 2) {
คำสั่งที่ 2;
} else if (เงื่อนไขที่ 3) {
คำสั่งที่ 3;
} else if (เงื่อนไขอื่น ๆ) {
คำสั่งที่ 4;
} else {
คำสั่งที่ใช้ในกรณีที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขใด ๆ;
}
“`

ในตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไขที่ 1 ก่อน ถ้าเงื่อนไขที่ 1 เป็นจริง โปรแกรมจะทำงานตามคำสั่งที่ 1 และจะไม่ทำงานในเงื่อนไขอื่นทั้งหมด แต่ถ้าเงื่อนไขที่ 1 เป็นเท็จ โปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไขที่ 2 และประมวลผลตามคำสั่งที่ 2 หากเงื่อนไขที่ 2 เป็นจริง โปรแกรมจะไม่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เหลือและทำงานตามคำสั่งที่ 2 เท่านั้นในเงื่อนไข “else if” แต่ถ้าทุกเงื่อนไขไม่ตรง โปรแกรมจะประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนหลังคำสั่ง “else” หรือมีค่าเริ่มต้นให้ในกรณีที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขใด ๆ

สำหรับโปรแกรมที่มีหลายเงื่อนไขเช่นนี้ “else if” จะมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากว่าแต่ละเงื่อนไขสามารถทดสอบแยกกันได้ และโปรแกรมจะทำงานตามเงื่อนไขแรกที่เป็นจริงตามลำดับ เช่นถ้ามี “else if” หลายเงื่อนไขและเงื่อนไขที่ 1 และ 2 เป็นจริง เงื่อนไขที่เป็นจริงแรก (เงื่อนไขที่ 1) จะทำงานด้วยคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเงื่อนไขอื่น ๆ จะไม่ถูกตรวจสอบหรือทำงานเลย

ตัวอย่างการใช้งานของ “if else if” ในภาษาไทย:

“`
int score = 85;

if (score >= 90) {
ประเมินผล: “ดีมาก”;
} else if (score >= 80) {
ประเมินผล: “ดี”;
} else if (score >= 70) {
ประเมินผล: “ปานกลาง”;
} else if (score >= 60) {
ประเมินผล: “พอใช้”;
} else {
ประเมินผล: “ต่ำกว่ามาตรฐาน”;
}
“`

ในตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมสามารถประเมินบุคลิกภาพของผู้เรียนได้ตามคะแนนที่ได้รับ โดยถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 90 จะได้ผลการประเมินว่า “ดีมาก” แต่ถ้าคะแนนน้อยกว่า 90 และมากกว่าหรือเท่ากับ 80 จะได้ผลการประเมินว่า “ดี” และต่อไปเรื่อย ๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ “if else if”:

คำถาม 1: สารมารถนำเอา “if else if” มาใช้งานในโปรแกรมทุกภาษาได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ “if else if” เป็นคำสั่งที่มีให้ใช้งานในภาษาโปรแกรมหลายภาษาอย่างเช่น C, C++, Java, Python, JavaScript และอื่น ๆ แต่ก็อาจมีการเขียนแบบอื่น ๆ ที่ใช้เพื่ออนุมานในรูปแบบคล้ายคลึงกันกับ “if else if” ในภาษาต่าง ๆ

คำถาม 2: หากมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขใน “if else if” อย่างไรที่จะทำให้โปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้อง?
คำตอบ: เงื่อนไขใน “if else if” ต้องถูกเรียงลำดับให้ถูกต้อง เพราะถ้าเงื่อนไขที่เป็นจริงอยู่ด้านบนก่อน โปรแกรมจะไม่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เหลือ ดังนั้นหากมีเงื่อนไขมากกว่าหนึ่ง ควรจะเรียงลำดับเงื่อนไขให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

คำถาม 3: สามารถใช้คำสั่ง “else” โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขอื่นใน “if else if” หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ เราสามารถใช้คำสั่ง “else” เพื่อระบุการทำงานในกรณีที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขใด ๆ ใน “if else if” ได้ ซึ่ง “else” สามารถใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีค่าเริ่มต้นให้หรือมีการทดสอบเงื่อนไขใด ๆ

คำถาม 4: มีวิธีการเขียนอื่นที่ใช้ทดสอบและเลือกทำงานตามเงื่อนไขแบบหลายเงื่อนไขนอกจาก “if else if” หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ นอกจาก “if else if” เรายังสามารถใช้ “switch case” ในภาษาที่รองรับ โดยโครงสร้างของ “switch case” จะช่วยในการทดสอบและเลือกการทำงานตามค่าที่กำหนดได้อีกประเภทหนึ่ง

แบบฝึกหัด คำสั่ง If

แบบฝึกหัด คำสั่ง if: เรียนรู้เงื่อนไขและชีวิตต่อเนื่อง

การเขียนโปรแกรมเป็นศักยภาพที่มีประโยชน์อย่างมากในยุคปัจจุบัน ภาษาโปรแกรมเมอร์หลายคนผู้เริ่มต้นนั้นตั้งค่าจากความรู้พื้นฐาน เช่นการใช้คำสั่ง if อย่างถูกต้องและเหมาะสม ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องเรียนรู้เพื่อให้รู้จักกับกระบวนการตัดสินใจที่อาจเกิดขึ้นในสคริปต์ของคุณ ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายคำสั่ง if ในภาษาไทยอย่างละเอียด พร้อมทั้งแนะนำแบบฝึกหัดเพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องนี้

คำสั่ง if ในภาษาโปรแกรมมิ่งเป็นวิธีการเลือกปฏิบัติการต่าง ๆ ที่คาดหวังว่าคำสั่งโปรแกรมจะต้องดำเนินการก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริง และจะทำซ้ำกับการตรวจสอบของเงื่อนไขนั้น เพื่อให้หลายๆ คำสั่งสามารถทำงานได้โดยบังคับอย่างยืดหยุ่น การใช้งานคำสั่ง if เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมเรียกใช้ข้อมูลลักษณะบางอย่างพร้อมกับตัดสินใจตามเส้นทางที่ถูกต้อง

โครงสร้างของ if มักมีรูปแบบเป็นตัวเลือกก่อนๆ ถ้าเงื่อนไขจริงจะดำเนินการคำสั่งที่ติดตาม แต่ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงจะข้ามคำสั่งที่ตามมาใน Block ของ if แล้วดำเนินการคำสั่งที่อ่านคือคำสั่งที่เกี่ยวกับ else ในรูปแบบจริง ๆ คำสั่ง if-else ต้องวางไว้ด้านล่างของรูปแบบ if

นี่คือโครงสร้างของคำสั่ง if ในภาษาไทย:

“`
ถ้า <เงื่อนไข> จริง:
คำสั่งที่ต้องทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
else:
คำสั่งที่ต้องทำเมื่อเงื่อนไขไม่เป็นจริง
“`

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง if ในภาษาไทย:

“`python
ให้ อายุ = 18

ถ้า อายุ >= 18:
พิมพ์(“คุณสามารถทำใบขับขี่ได้”)
else:
พิมพ์(“คุณยังไม่สามารถทำใบขับขี่ได้”)
“`

ในตัวอย่างนี้ ถ้าเงื่อนไข อายุ >= 18 เป็นจริง โปรแกรมจะแสดงข้อความ “คุณสามารถทำใบขับขี่ได้” แต่ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริง โปรแกรมจะแสดงข้อความ “คุณยังไม่สามารถทำใบขับขี่ได้”

แบบฝึกหัดหลักในการอธิบายคำสั่ง if:

1. ให้เขียนโปรแกรมที่ตรวจสอบว่าตัวเลขที่กำหนดให้เป็นบวกหรือลบ

“`python
ให้ ตัวเลข = 5

ถ้า ตัวเลข >= 0:
พิมพ์(“ตัวเลขเป็นบวก”)
else:
พิมพ์(“ตัวเลขเป็นลบ”)
“`

2. ให้เขียนโปรแกรมที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้งานเป็นแบบผู้ให้คำสั่งในระบบหรือไม่

“`python
ให้ ระดับสิทธิ์ = “admin”

ถ้า ระดับสิทธิ์ == “admin”:
พิมพ์(“คุณเป็นแบบผู้ให้คำสั่งในระบบ”)
else:
พิมพ์(“คุณไม่ใช่แบบผู้ให้คำสั่งในระบบ”)
“`

3. ให้เขียนโปรแกรมที่ตรวจสอบว่าจำนวนที่กำหนดให้เป็นจำนวนคู่หรือคี่

“`python
ให้ จำนวน = 7

ถ้า จำนวน % 2 == 0:
พิมพ์(“จำนวนเป็นจำนวนคู่”)
else:
พิมพ์(“จำนวนเป็นจำนวนคี่”)
“`

โดยการที่มีคำสั่ง if-else ในการเขียนโปรแกรมมิ่ง จะช่วยให้โปรแกรมสามารถทำงานอย่างยืดหยุ่นและดัดแปลงได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ซับซ้อนหรือกรณีพิเศษตามสถานการณ์ เป็นเครื่องมือที่น่าไว้วางใจสำหรับผู้เริ่มต้นและมืออาชีพ

คำถามที่พบบ่อย:

1. คำสั่ง if-else ใช้ทำอะไรได้บ้าง?
คำสั่ง if-else ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขและตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยคำสั่งที่อยู่ภายใต้ if จะถูกดำเนินการเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง และคำสั่งที่อยู่ภายใต้ else จะถูกดำเนินการเมื่อเงื่อนไขไม่เป็นจริง

2. ถ้าต้องการตรวจสอบหลายๆ เงื่อนไขในระดับเดียวกันจะใช้คำสั่งอย่างไร?
ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบหลายๆ เงื่อนไขในระดับเดียวกัน สามารถใช้คำสั่ง if-elif-else ในการตรวจสอบได้ เช่น:

“`python
ให้ จำนวน = 5

ถ้า จำนวน > 0:
พิมพ์(“จำนวนเป็นบวก”)
elif จำนวน < 0: พิมพ์("จำนวนเป็นลบ") else: พิมพ์("จำนวนเป็นศูนย์") ``` 3. สามารถใช้คำสั่ง if ภายในคำสั่งอื่นได้หรือไม่? ใช่ สามารถใช้คำสั่ง if ภายในคำสั่งอื่นได้ เช่น ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเงื่อนไขภายในลูปการทำงาน เพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่โดยอิงตามเงื่อนไขที่กำหนด 4. คำสั่ง else เป็นจำเป็นในการใช้งานคำสั่ง if หรือไม่? คำสั่ง else ไม่จำเป็นต้องใช้กับคำสั่ง if การใช้หรือไม่ใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการตัดสินใจที่ต้องการ หากคุณต้องการให้โค้ดดำเนินการถ้าเงื่อนไขใน if เป็นเท็จหรือไม่ได้มีส่วนประกันความถูกต้องใด ๆ คำสั่ง else สามารถละเว้นได้ 5. คำสั่ง if สามารถใช้เปรียบเทียบตัวเลขทศนิยมได้หรือไม่? ได้ คำสั่ง if สามารถใช้เปรียบเทียบตัวเลขทศนิยมได้เช่นเดียวกับตัวเลขจำนวนเต็ม แต่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบ เช่น >, <, >=, <=, ==, หรือ != ในสรุปแล้ว คำสั่ง if เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควรสานต่อภายในรายการแบบฝึกหัดในสคริปต์ของคุณ ความเข้าใจและการปฏิบัติตามประมวลผลของการเลือกตัดสินใจนั้น เป็นที่ต้องการสำหรับผู้เขียนโค้ดทุกคนที่ต้องการสร้างและควบคุมลำดับการดำเนินงานของโปรแกรมของตน

พบ 24 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษา c if.

ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 06 : การตรวจสอบเงื่อนไข (If, If-Else, Switch Case) -  Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 06 : การตรวจสอบเงื่อนไข (If, If-Else, Switch Case) – Youtube
คำสั่ง 2 ทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่ง 2 ทางเลือก | ภาษาซี
การตรวจสอบเงื่อนไข If..Else ภาษาซี - Youtube
การตรวจสอบเงื่อนไข If..Else ภาษาซี – Youtube
คำสั่ง If-Else ในภาษา C - Youtube
คำสั่ง If-Else ในภาษา C – Youtube
If Else If Conditional คำสั่งเงื่อนไข ภาษาC - Youtube
If Else If Conditional คำสั่งเงื่อนไข ภาษาC – Youtube
การเขียนโปรแกรมทางเลือก ภาษาซี (If Statement) - Youtube
การเขียนโปรแกรมทางเลือก ภาษาซี (If Statement) – Youtube
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
Tools โปรแกรมสำหรับการเขียนภาษาซี (1) – Ide – Tamemo.Com
Tools โปรแกรมสำหรับการเขียนภาษาซี (1) – Ide – Tamemo.Com
เอกสารประกอบการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี IfและIf-Else
เอกสารประกอบการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี IfและIf-Else
วิธีใช้ Visual Studio เขียนภาษา C | Ba-Na-Na เรื่องกล้วยๆ
วิธีใช้ Visual Studio เขียนภาษา C | Ba-Na-Na เรื่องกล้วยๆ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี IfและIf-Else
เอกสารประกอบการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี IfและIf-Else
โปรแกรมภาษา C * โค้ดโปรแกรมนี้มันผิดพลาดตรงไหนเหรอครับ ทำไมมันฟ้องแบบนี้ -  Pantip
โปรแกรมภาษา C * โค้ดโปรแกรมนี้มันผิดพลาดตรงไหนเหรอครับ ทำไมมันฟ้องแบบนี้ – Pantip
Controllerfromzero: เปรียบเทียบสตริงใน C
Controllerfromzero: เปรียบเทียบสตริงใน C
การใช้คำสั่งควบคุมการทำงานแบบ If , If….Else…. และ If….Else….If - ครูไอที
การใช้คำสั่งควบคุมการทำงานแบบ If , If….Else…. และ If….Else….If – ครูไอที
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
การแก้โจทย์ปัญหา Code โปรแกรม C การจัดกลุ่มคนตามอายุ โดยใช้คำสั่ง Else If  (Ep.8) - Youtube
การแก้โจทย์ปัญหา Code โปรแกรม C การจัดกลุ่มคนตามอายุ โดยใช้คำสั่ง Else If (Ep.8) – Youtube
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี |  สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ครูลูกพีช
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี | สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ครูลูกพีช
ช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ ภาษาซี มือใหม่ - Pantip
ช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ ภาษาซี มือใหม่ – Pantip
Tools โปรแกรมสำหรับการเขียนภาษาซี (2) – คอมไพล์เองด้วย Cmd – Tamemo.Com
Tools โปรแกรมสำหรับการเขียนภาษาซี (2) – คอมไพล์เองด้วย Cmd – Tamemo.Com
คำสั่งให้เลือกทำ - Kruple
คำสั่งให้เลือกทำ – Kruple
การบ้านหาค่าเฉลี่จำนวน3จำนวนในโปรเเกรมภาษาC - Pantip
การบ้านหาค่าเฉลี่จำนวน3จำนวนในโปรเเกรมภาษาC – Pantip
ใบงานทบทวนIf By Pi Pong - Issuu
ใบงานทบทวนIf By Pi Pong – Issuu
การบ้านหาค่าเฉลี่จำนวน3จำนวนในโปรเเกรมภาษาC - Pantip
การบ้านหาค่าเฉลี่จำนวน3จำนวนในโปรเเกรมภาษาC – Pantip
การใช้งานคำสั่ง If Else ในภาษา C++ - สอนเขียนโปรแกรม C++
การใช้งานคำสั่ง If Else ในภาษา C++ – สอนเขียนโปรแกรม C++
ใบงานทบทวนIf By Pi Pong - Issuu
ใบงานทบทวนIf By Pi Pong – Issuu
การใช้ Google Sheets ตัดเกรดนักเรียน
การใช้ Google Sheets ตัดเกรดนักเรียน
หน่วยที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี (นักเรียน) -  ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-32 หน้า | Anyflip
หน่วยที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี (นักเรียน) – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-32 หน้า | Anyflip
ข้อดีของ ภาษา C# เมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ ตอนที่ 2 | 9Expert Training
ข้อดีของ ภาษา C# เมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ ตอนที่ 2 | 9Expert Training
วิธีตั้งค่าให้ Editplus สามารถ Compile และ Run ภาษาซีได้ (Editplus Compile C)  - Dekdev.Com อัพเดท It และโหลดโปรแกรม
วิธีตั้งค่าให้ Editplus สามารถ Compile และ Run ภาษาซีได้ (Editplus Compile C) – Dekdev.Com อัพเดท It และโหลดโปรแกรม
โครงสร้างของภาษาซี - Sdu - Scitechprogramming
โครงสร้างของภาษาซี – Sdu – Scitechprogramming
ภาษาซี - การเขียนโปรแกรมหาค่ามีมากที่สุด [Biggest Number] - Youtube
ภาษาซี – การเขียนโปรแกรมหาค่ามีมากที่สุด [Biggest Number] – Youtube
วิธีรวมข้อมูล Excel จากหลายชีทเข้าด้วยกันเป็นตารางเดียวด้วย Power Query –  Cop Psu It Blog
วิธีรวมข้อมูล Excel จากหลายชีทเข้าด้วยกันเป็นตารางเดียวด้วย Power Query – Cop Psu It Blog
ภาษาซี - Nattapon'S Blog
ภาษาซี – Nattapon’S Blog
ภาษา C คืออะไร? มาทำความเข้าใจกัน - แหล่มรวมบทความ และข่าวสาร รวมถึงอัพเดท  เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับคนไอที
ภาษา C คืออะไร? มาทำความเข้าใจกัน – แหล่มรวมบทความ และข่าวสาร รวมถึงอัพเดท เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับคนไอที
Answer Key Computer Programming Lab 04 If-Else - การทดลองทีÉ 4 - Studocu
Answer Key Computer Programming Lab 04 If-Else – การทดลองทีÉ 4 – Studocu
บทที่ 8 อาร์เรย์ | การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย WordPress วิชาการเขียนโปรแกรม ภาษาซี
บทที่ 8 อาร์เรย์ | การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย WordPress วิชาการเขียนโปรแกรม ภาษาซี
โครงสร้างข้อมูลกับภาษา C/C++ | E-Book ร้านหนังสือนายอินทร์
โครงสร้างข้อมูลกับภาษา C/C++ | E-Book ร้านหนังสือนายอินทร์
ภาษา C กับ Vs Code ด้วย Windows - สอนเขียนโปรแกรม ภาษา C
ภาษา C กับ Vs Code ด้วย Windows – สอนเขียนโปรแกรม ภาษา C
มือใหม่อยากเขียนโปรแกรมภาษาซี - Pantip
มือใหม่อยากเขียนโปรแกรมภาษาซี – Pantip
ฝึกโจทย์แบบฝึกหัดพื้นฐานภาษาซี (C Programming Exercise) 02 - Grading  (ตัดเกรด) - Youtube
ฝึกโจทย์แบบฝึกหัดพื้นฐานภาษาซี (C Programming Exercise) 02 – Grading (ตัดเกรด) – Youtube
เรียงลำดับข้อมูลด้วยภาษา C มีแบบเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก และมากไปน้อย
เรียงลำดับข้อมูลด้วยภาษา C มีแบบเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก และมากไปน้อย
การประกาศตัวแปร - ครูไอที
การประกาศตัวแปร – ครูไอที
ก่อนเรียน By Jeerawat Rattanachai - Issuu
ก่อนเรียน By Jeerawat Rattanachai – Issuu
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การใช้คำสั่ง If Else If - Youtube
การใช้คำสั่ง If Else If – Youtube
ภาษา C - Wadsanasekook - หน้าหนังสือ 25 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
ภาษา C – Wadsanasekook – หน้าหนังสือ 25 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5

ลิงค์บทความ: ภาษา c if.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ภาษา c if.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *