Skip to content
Trang chủ » ภาษา C++ คำสั่ง: เรียนรู้การเขียนโปรแกรม C++ คำสั่งพื้นฐาน

ภาษา C++ คำสั่ง: เรียนรู้การเขียนโปรแกรม C++ คำสั่งพื้นฐาน

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง for loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)

ภาษา C++ คําสั่ง

ปัจจุบันในโลกแห่งเทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภาษา C++ เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมที่มีความสำคัญอย่างมาก ที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะภาษาที่เอาชนะมากที่สุดในตลาดขณะนี้ ภาษา C++ ถูกใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีความซับซ้อนและมีความต้องการในประสิทธิภาพสูง

๑. ภาษา C++: แนะนำและความสำคัญ
ภาษา C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากภาษา C ในปี ค.ศ. ๑๙๋๒ โดยนำเอาคุณสมบัติของภาษา C มาปรับปรุงและเพิ่มเติมเพื่อให้มีฟีเจอร์เสริมที่ช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใจและพัฒนาการของโปรแกรม ภาษา C++ นั้นถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน โดยมีระบบการจัดการหน่วยความจำที่เป็นหน่วยความจำอ้างอิงและระบบการจัดการอินเตอร์เฟซชนิดสอง

๒. คำสั่งพื้นฐานในภาษา C++: ตัวแปรและประเภทข้อมูล
คำสั่งพื้นฐานในภาษา C++ รวมถึงการประกาศตัวแปรและประเภทข้อมูลต่างๆ ตัวแปรในภาษา C++ จะต้องถูกประกาศก่อนใช้งาน โดยใช้รูปแบบการประกาศเช่น int, float, double, char ซึ่งเป็นตัวบอกประเภทข้อมูลที่จะให้แต่ละตัวแปรเก็บค่าอยู่ ประเภทข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ในภาษา C++ รวมถึง bool, string, array ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บค่าหลายค่าไว้ในตัวเดียว

๓. การควบคุมการทำงานในภาษา C++: วงเล็บปีกกาและเงื่อนไข
เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมในภาษา C++ นักพัฒนาสามารถใช้วงเล็บปีกกา {} เพื่อกำหนดขอบเขตของบล็อกโค้ด รวมถึงใช้เงื่อนไข if-else ในการเดินทางในโปรแกรมตามเงื่อนไขที่กำหนด เงื่อนไขในภาษา C++ สามารถใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบ เช่น ==, <, > เพื่อตรวจสอบความเป็นจริงของสมการ และสามารถใช้ตัวดำเนินการทางตรรกะ เช่น &&, ||, ! เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

๔. การทำงานกับข้อมูลในภาษา C++: การรับและการแสดงผล
ในภาษา C++ นักพัฒนาสามารถใช้คำสั่ง cin ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่โปรแกรม และใช้คำสั่ง cout ในการแสดงผลข้อมูลออกทางหน้าจอ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ไลบรารีสตริงที่มีอยู่ในภาษา C++ ในการจัดการและแสดงผลข้อมูลรูปแบบสตริงได้อีกด้วย

๕. การทำงานกับลำดับของข้อมูลในภาษา C++: อาร์เรย์และการตัดสินใจ
เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่มีลำดับไว้ในภาษา C++ นักพัฒนาสามารถใช้อาร์เรย์ เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหลายๆ ค่าในตัวเดียว เช่น อาร์เรย์ของตัวเลข, อาร์เรย์ของสตริง นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำสั่งตัดสินใจเพื่อทำให้โปรแกรมทำงานตามที่ต้องการ เช่น คำสั่ง if-else, switch-case ในการเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

๖. การทำงานกับข้อมูลรูปแบบสตริงในภาษา C++: ประสบการณ์สตริงและการจัดการสตริง
การทำงานกับข้อมูลรูปแบบสตริงในภาษา C++ เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง พื้นฐานของข้อมูลสตริงคืออาร์เรย์ของตัวอักษร ในภาษา C++ นักพัฒนาสามารถเพิ่มข้อมูลแบบสตริงโดยใช้ตัวดำเนินการ + หรือใช้ฟังก์ชันสตริงที่มีอยู่ในไลบรารี นอกจากนี้ยังสามารถจัดการสตริงเช่นการตัดสตริง, การรวมสตริง และการเรียงลำดับสตริงได้อีกด้วย

๗. การทำงานเชิงวัตถุในภาษา C++: คลาสและออบเจกต์
ภาษา C++ เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่รองรับการใช้งานแบบคลาสและออบเจกต์ คลาสเป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีข้อมูลและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อสร้างออบเจกต์จากคลาส ออบเจกต์นั้นจะมีค่าหรือสถานะของตัวแปร และสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับคลาสได้

๘. การทำงานกับไฟล์และการจัดการแถวในภาษา C++: การอ่านและเขียนไฟล์
การทำงานกับไฟล์ในภาษา C++ เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการจัดการข้อมูล นักพัฒนาสามารถใช้ไลบรารีแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในภาษา C++ ในการเปิดไฟล์, อ่านข้อมูลจากไฟล์, เขียนข้อมูลลงในไฟล์ และปิดไฟล์ นอกจากนี้ยังสามารถจัดการแถวในไฟล์ได้อีกด้วย เช่น การอ่านแถวในไฟล์, เพิ่มแถวในไฟล์และลบแถวในไฟล์

๙. การเชื่อมต่อภาษา C++ กับภาษาอื่นๆ: ไลบรารีและการใช้งานที่แปรผันได้
ภาษาในเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้ร่วมกันได้ ดังนั้น นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อภาษา C++ กับภาษาอื่นๆ เช่น C, Java, Python และอื่นๆ ผ่านไลบรารีที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยให้งานพัฒนาเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและง่ายต่อการบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังสามารถใช้ไลบรารีที่แปรผันได้เพื่อช่วยในกรณีที่ต้องการขยายความสามารถของภาษา C++ ตามความต้องการของโปรเจกต์

๑๐. เทคนิคและเคล็ดลับในการพัฒนาและปรับปรุงภาษา C++

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง For Loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ภาษา c++ คําสั่ง คําสั่ง c++ ทั้งหมด, คําสั่ง c++ เบื้องต้น, คําสั่ง printf, N ภาษา ซี, คําสั่ง if else, ใน C, โค้ดภาษา C, % ต่างๆในภาษา c

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษา c++ คําสั่ง

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง for loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)
สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง for loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)

หมวดหมู่: Top 18 ภาษา C++ คําสั่ง

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

คําสั่ง C++ ทั้งหมด

คำสั่ง C++ ทั้งหมด: รู้จักและเข้าใจในรายละเอียด

เมื่อพูดถึงการเขียนโปรแกรมภาษา C++ สิ่งที่เกิดขึ้นคือการใช้คำสั่ง C++ ในการแสดงการทำงานของโปรแกรม คำสั่ง C++ เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดและกำหนดคำสั่งให้กับโปรแกรมในการทำงานต่างๆ โดยมีภาษา C++ ที่มีรายละเอียดอย่างมากในหน้าตาของคำสั่งแต่ละคำสั่ง ในบทความนี้เราจะสอนคุณเกี่ยวกับคำสั่ง C++ ทั้งหมดที่เป็นที่นิยมในการเขียนโปรแกรม เพื่อให้คุณรู้จักและเข้าใจคำสั่ง C++ ได้อย่างละเอียด

หน้าตาของคำสั่ง C++:
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นหรือขั้นสูง คำสั่ง C++ จะมีความหลากหลายอย่างมากให้คุณเรียนรู้ แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงคำสั่ง C++ ทั้งหมด มาเริ่มด้วยคำสั่งพื้นฐานของ C++ และหน้าตาโดยทั่วไปของคำสั่ง ซึ่งมีรูปแบบดังนี้:

1. คำสั่งประกาศของตัวแปร (Variable Declaration):
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการประกาศตัวแปร โดยกำหนดชนิดข้อมูลของตัวแปรและชื่อตัวแปร เช่น
“`
int a;
float b;
double c;
“`

2. คำสั่งกำหนดค่าตัวแปร (Variable Assignment):
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปรที่ได้รับการประกาศ โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) เช่น
“`
a = 10;
b = 3.14;
c = 2.71828;
“`

3. คำสั่งแสดงผล (Output Statement):
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลออกทางหน้าจอ โดยใช้คำสั่ง cout ร่วมกับเครื่องหมาย “<<" เช่น ``` cout << "Hello World!"; cout << "The value of a is: " << a; ``` 4. คำสั่งรับค่า (Input Statement): เป็นคำสั่งที่ใช้ในการรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้ โดยใช้คำสั่ง cin ร่วมกับเครื่องหมาย ">>” เช่น
“`
cin >> a;
cin >> b;
“`

5. คำสั่งเงื่อนไข (Conditional Statement):
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทำงานจากเงื่อนไขที่กำหนด โดยใช้คำสั่ง if, else if, else เพื่อสร้างเงื่อนไขเพื่อปฏิบัติการต่างๆ เช่น
“`
if (a > 10) {
cout << "a is greater than 10"; } else { cout << "a is less than or equal to 10"; } ``` 6. คำสั่งวนซ้ำ (Loop Statement): เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยใช้คำสั่ง for, while, do while เช่น ``` for (int i = 0; i < 10; i++) { cout << i << endl; } while (a < 10) { cout << "a is less than 10"; a++; } do { cout << "This will be executed at least once"; a++; } while (a < 10); ``` 7. คำสั่งฟังก์ชัน (Function Statement): เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างฟังก์ชันเพื่อทำงานต่างๆ และสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันได้ในส่วนอื่นของโปรแกรม เช่น ``` int sum(int x, int y) { return x + y; } int result = sum(5, 3); cout << "The result is: " << result; ``` คำสั่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ใน C++ ยังมีคำสั่งอื่นๆ ที่สามารถพัฒนาและปรับใช้ได้ตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม ในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คำสั่งเหล่านี้เพียงพอให้คุณได้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมและทำงาน ต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง C++ ทั้งหมดที่มีอยู่ในระดับขั้นสูงขึ้น คำสั่ง C++ ที่เป็นที่นิยม: 1. คำสั่งเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไข (Nested Conditional Statements): เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทำงานจากเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไข เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการควบคุมโปรแกรม เช่น ``` if (a > 10) {
if (b > 5) {
cout << "a is greater than 10 and b is greater than 5"; } else { cout << "a is greater than 10 but b is less than or equal to 5"; } } else { cout << "a is less than or equal to 10"; } ``` 2. คำสั่งการใช้งานอาร์เรย์ (Array Operations): เป็นคำสั่งที่ใช้ในการประกาศและใช้งานอาร์เรย์ เพื่อจัดการข้อมูลหลายๆ ชุดในตัวเดียว โดยใช้เครื่องหมาย [] เช่น ``` int numbers[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; for (int i = 0; i < 5; i++) { cout << numbers[i] << endl; } ``` 3. คำสั่งการใช้งานช่วง (Range-Based Loop): เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทำงานกับข้อมูลในอาร์เรย์ว่าง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องหมาย : เพื่อระบุช่วงข้อมูลที่ต้องการ เช่น ``` int numbers[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; for (int number : numbers) { cout << number << endl; } ``` 4. คำสั่งการจัดการสตริง (String Operations): เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดการและประมวลผลสตริง เช่นการเชื่อมสตริง, ค้นหาข้อความที่ต้องการ หรือแบ่งสตริงเป็นส่วนที่ย่อยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ เช่น ``` string name = "John Doe"; cout << "The length of the name is: " << name.length(); string message = "Hello, World!"; cout << "The position of 'World' is: " << message.find("World"); ``` 5. คำสั่งการจัดการและจัดลำดับค่า (Sorting and Ordering): เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียงลำดับค่าตามลักษณะที่ต้องการ เช่น ``` int numbers[5] = {5, 2, 4, 1, 3}; sort(numbers, numbers + 5); for (int number : numbers) { cout << number << endl; } ``` คำสั่งเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างจากคำสั่ง C++ ที่นิยมมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงยังมีคำสั่งอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของโปรแกรมเฉพาะ FAQs (คำถามที่พบบ่อย): 1. C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานอย่างไร? - เราสามารถใช้โปรแกรมตัวแปร C++ ได้โดยใช้ Complier ที่สนับสนุนภาษา C++ เพื่อแปลงโปรแกรม C++ เป็นภาษาเครื่องที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ และทำงานตามคำสั่งที่โปรแกรมเรียกใช้ 2. C++ แตกต่างจากภาษา C อย่างไร? - C++ เป็นรุ่นพัฒนาของภาษา C ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น มีรูปแบบของคำสั่งเพิ่มเติม และรองรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ระบบจัดการหน่วยความจำและการจัดการข้อผิดพลาดที่ดีกว่า 3. มีที่ใดที่ฉันสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง C++ ได้? - คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง C++ โดยอ่านเอกสารอ้างอิงนามธรรม หรือหาบทความและคอร์สออนไลน์ที่มีให้บริการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย C++ 4. C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่มีความยากอย่างไร? - C++ เป็นภาษาที่ซับซ้อนและมีการใช้งานที่หลากหลาย การเรียนรู้และนำ C++ มาใช้ในโปรแกรมอาจใช้เวลา และความตรงไปตรงมาในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมและสัมผัสการใช้งาน C++ อย่างจริงจัง คุณสามารถค้นคว้าและพัฒนาความเข้าใจต่อไปได้ สรุป: การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ช่วยให้คุณสามารถสร้างและควบคุมโปรแกรมได้อย่างยืดหยุ่น คำสั่ง C++ ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานหลักที่คุณควรรู้จักและเข้าใจอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม ยังมีคำสั่งอื่นๆ อีกมากมายที่คุณสามารถค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ C++ ได้ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจ

คําสั่ง C++ เบื้องต้น

คำสั่ง C ++ เบื้องต้น: รู้จักภาษา C ++ และเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งพื้นฐาน

ภาษา C ++ เป็นภาษาโปรแกรมที่มีความสามารถมากมายในการพัฒนาโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานกับไฟล์และระบบปฏิบัติการ ในบทความนี้เราจะรู้จักกับคำสั่ง C ++ เบื้องต้นที่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ

คำสั่ง C ++ เบื้องต้น:
1. คำสั่งประกาศตัวแปร (Variable Declaration)
ใน C ++ เราต้องประกาศตัวแปรก่อนที่จะได้เรียกใช้งานหรือแสดงค่าของตัวแปรนั้น ๆ ตัวอย่างการประกาศตัวแปรแบบ Integers (จำนวนเต็ม) คือ:
“`
int myVariable;
“`

2. คำสั่งรับค่าจากผู้ใช้ (User Input)
เราสามารถใช้คำสั่ง `cin` เพื่อให้โปรแกรมขอรับค่า input จากผู้ใช้ได้ ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง `cin` คือ:
“`
int myVariable;
cin >> myVariable;
“`

3. คำสั่งแสดงผล (Output)
เราสามารถใช้คำสั่ง `cout` เพื่อแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมออกทางหน้าจอให้ผู้ใช้เห็น ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง `cout` คือ:
“`
int myVariable = 10;
cout << "The value of myVariable is: " << myVariable << endl; ``` 4. คำสั่งเงื่อนไข (Conditional Statements) เพื่อทำให้โปรแกรมมีการตรวจสอบเงื่อนไขและการกระทำตามเงื่อนไขที่ต้องการ เราสามารถใช้คำสั่งเงื่อนไขได้ เช่น `if`, `else if`, `else` ตัวอย่างการใช้งานคำสั่งเงื่อนไขคือ: ``` int myVariable = 10; if (myVariable > 5) {
cout << "myVariable is greater than 5" << endl; } else { cout << "myVariable is less than or equal to 5" << endl; } ``` 5. คำสั่งทำซ้ำ (Loops) C ++ มีคำสั่งทำซ้ำคือ `for`, `while`, และ `do while` เพื่อให้โปรแกรมทำงานซ้ำได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตัวอย่างการใช้งานคำสั่งทำซ้ำคือ: ``` for (int i = 0; i < 5; i++) { cout << i << endl; } ``` 6. คำสั่งแบบอาเรย์ (Arrays) อาเรย์ (Arrays) เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลหลาย ๆ ชิ้นในตัวแปรเดียว การอ้างถึงสมาชิกในอาเรย์สามารถทำได้โดยใช้ดัชนี (index) เพื่อระบุตำแหน่งของสมาชิกในอาเรย์ ตัวอย่างการใช้งานคำสั่งแบบอาเรย์คือ: ``` int myArray[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; cout << "The value of the third element in myArray is: " << myArray[2] << endl; ``` คำสั่ง C ++ เบื้องต้นเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาษา C ++ ที่จำเป็นต้องเรียนรู้เมื่อเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ++ การเรียนรู้คำสั่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถทำงานกับตัวแปร แสดงผลลัพธ์ จัดการเงื่อนไขและวนซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำถามที่พบบ่อย: 1. ฉันจะต้องเรียนรู้ภาษา C ก่อนหรือไม่? ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษา C ก่อนที่จะเรียนรู้ C ++ ภาษา C ++ เป็นภาษาที่ยังคงรอดชีวิตจากภาษา C และมีความสามารถที่แตกต่างกันอย่างมาก แต่คุณอาจพบกับบางส่วนของภาษา C ในภาษา C ++ 2. ฉันสามารถเขียนโปรแกรม C ++ ได้บนทุกระบบปฏิบัติการหรือไม่? ใช่ เนื่องจาก C ++ เป็นภาษาโปรแกรมที่แพลตฟอร์มที่สามารถทำงานได้กับหลายระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, macOS และ Linux 3. มีแหล่งข้อมูลใดที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ C ++ อย่างละเอียด? มีหลายแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพสูงที่สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ C ++ ได้อย่างละเอียด เช่นเป็นตัวอย่างเว็บไซต์ Cplusplus.com, tutorialspoint.com, หรือ cppreference.com ที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพสูงเกี่ยวกับภาษา C ++ 4. จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเมื่อเรียนรู้ C ++ หรือไม่? เพื่อเขียนและคอมไพล์โปรแกรม C ++ คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ Compiler เช่น GCC (GNU Compiler Collection) หรือ Visual C ++ Compiler ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์หลักของผู้พัฒนา ในสรุป, C ++ เป็นภาษาโปรแกรมที่มีความสามารถมากมายในการพัฒนาโปรแกรม คำสั่งเบื้องต้นที่จำเป็นต้องเรียนรู้ใน C ++ รวมถึงคำสั่งประกาศตัวแปร เข้ารหัสและออกแบบผนึกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ อีกทั้งยังมีให้เรียนรู้คำสั่งเพิ่มเติมเช่นกัน

มี 48 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษา c++ คําสั่ง.

ภาษาซีพื้นฐาน การใช้คำสั่ง Scanf - Youtube
ภาษาซีพื้นฐาน การใช้คำสั่ง Scanf – Youtube
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While - Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While – Youtube
ภาษาซีเบื้องต้น: ภาษาซีเบื้องต้น ตอนที่ 5 : คำสั่งการรับและแสดงผล  ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์
ภาษาซีเบื้องต้น: ภาษาซีเบื้องต้น ตอนที่ 5 : คำสั่งการรับและแสดงผล ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์
Tools โปรแกรมสำหรับการเขียนภาษาซี (2) – คอมไพล์เองด้วย Cmd – Tamemo.Com
Tools โปรแกรมสำหรับการเขียนภาษาซี (2) – คอมไพล์เองด้วย Cmd – Tamemo.Com
Week5 (3/3)เขียนโปรแกรมที่แสดงอายุโดยใช้คำสั่ง If-Else Dev-C++ - Youtube
Week5 (3/3)เขียนโปรแกรมที่แสดงอายุโดยใช้คำสั่ง If-Else Dev-C++ – Youtube
หน่วยที่ 6 คำสั่งเงื่อนไข | บทเรียน วิชาภาษาซี
หน่วยที่ 6 คำสั่งเงื่อนไข | บทเรียน วิชาภาษาซี
การเขียนโปรแกรมภาษา C: บทที่ 4 เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C
การเขียนโปรแกรมภาษา C: บทที่ 4 เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
คำสั่ง If-Else ในภาษา C - Youtube
คำสั่ง If-Else ในภาษา C – Youtube
คำสั่ง 2 ทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่ง 2 ทางเลือก | ภาษาซี
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การใช้งานคำสั่ง If Else ในภาษา C++ - สอนเขียนโปรแกรม C++
การใช้งานคำสั่ง If Else ในภาษา C++ – สอนเขียนโปรแกรม C++
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 03 : พื้นฐานตัวแปรและการรับ/แสดงผลข้อมูล - Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 03 : พื้นฐานตัวแปรและการรับ/แสดงผลข้อมูล – Youtube
Controllerfromzero: เปรียบเทียบสตริงใน C
Controllerfromzero: เปรียบเทียบสตริงใน C
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี | Pdf
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี | Pdf
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
คำสั่งควบคุม
คำสั่งควบคุม
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การใช้คำสั่ง If Else If - Youtube
การใช้คำสั่ง If Else If – Youtube
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
บทที่1 พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี
บทที่1 พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี
เครื่องหมายการคำนวณ - ครูไอที
เครื่องหมายการคำนวณ – ครูไอที
บทเรียนที่ 1 แนะนำภาษาซี::
บทเรียนที่ 1 แนะนำภาษาซี::
If Else If Conditional คำสั่งเงื่อนไข ภาษาC - Youtube
If Else If Conditional คำสั่งเงื่อนไข ภาษาC – Youtube
ฟังก์ชันของภาษา C | ภาษาซี
ฟังก์ชันของภาษา C | ภาษาซี
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
ภาษาโปรแกรม – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ภาษาโปรแกรม – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
1.2 คำสั่งพื้นฐาน - การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1
1.2 คำสั่งพื้นฐาน – การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
ภาษา C++ – Oadeg
ภาษา C++ – Oadeg
บทที่2โครงสร้างโปรแกรมภาษาC | Pdf
บทที่2โครงสร้างโปรแกรมภาษาC | Pdf
Ejercicio De คำสั่ง Switch Case
Ejercicio De คำสั่ง Switch Case
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
นิพจน์ - ครูไอที
นิพจน์ – ครูไอที
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ – Cs Developers.
โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ – Cs Developers.
การเขียนคำสั่งควบคุมขั้นพื้นฐาน
การเขียนคำสั่งควบคุมขั้นพื้นฐาน
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 5 – Function -  Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 5 – Function – Benzneststudios
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี | Pdf
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี | Pdf
ส่วนหัวและตัวประกอบของโปรแกรม - ครูไอที
ส่วนหัวและตัวประกอบของโปรแกรม – ครูไอที
การใช้งานคำสั่ง Break C++ - สอนเขียนโปรแกรม C++
การใช้งานคำสั่ง Break C++ – สอนเขียนโปรแกรม C++
การเขียนคำสั่งควบคุมขั้นพื้นฐาน
การเขียนคำสั่งควบคุมขั้นพื้นฐาน
โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20,  10, 5, 2, 1 บาท และเหรียญ 50, 25 สตางค์ – Cs Developers.
โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท และเหรียญ 50, 25 สตางค์ – Cs Developers.
Output แสดงผลลัพธ์ด้วย Printf ในภาษาซี – Tamemo.Com
Output แสดงผลลัพธ์ด้วย Printf ในภาษาซี – Tamemo.Com
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
คำสั่ง Scanf - Youtube
คำสั่ง Scanf – Youtube
โค้ดภาษาซีพลัสพลัส วนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด โดยใช้ Stack -  Glurgeek.Com
โค้ดภาษาซีพลัสพลัส วนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด โดยใช้ Stack – Glurgeek.Com

ลิงค์บทความ: ภาษา c++ คําสั่ง.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ภาษา c++ คําสั่ง.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *