Skip to content
Trang chủ » ภาษา C คำสั่งต่างๆ: ล้วงลึกเข้าใจการใช้งาน

ภาษา C คำสั่งต่างๆ: ล้วงลึกเข้าใจการใช้งาน

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง for loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)

ภาษา C คําสั่งต่างๆ

ภาษา C คือภาษาโปรแกรมที่เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภาษา C ถูกพัฒนาขึ้นโดย Dennis Ritchie ในปี ค.ศ. 1972 และเป็นภาษาที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการ Unix

โดยทั่วไปแล้ว ภาษา C ถูกใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เนื่องจากทำงานโดยใช้ระบบคอมไพเลอร์ที่มีขนาดเล็ก และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ภาษา C ก็เป็นต้นแบบในการพัฒนาภาษาโปรแกรมอื่นๆ เช่น C++, C#, Java เป็นต้น

การเขียนโปรแกรมบนภาษา C ใช้คําสั่งต่างๆ เพื่อกำหนดและควบคุมการทำงานของโปรแกรม รูปแบบของคําสั่งในภาษา C มีความกระชับและเข้าใจง่าย บางครั้งก็ใช้การเขียนคําสั่งในรูปแบบของภาษาเชิงติดสตรัคเจอร์ (Structured programming) เพื่อเพิ่มความชัดเจนและความเข้าใจในการอ่านและแก้ไขโปรแกรม

การคอมไพล์และรันโปรแกรมภาษา C เป็นกระบวนการที่ต้องผ่าน เมื่อเราเขียนโปรแกรมภาษา C เสร็จแล้ว เราต้องคอมไพล์โปรแกรมด้วยคอมไพเลอร์ (Compiler) เพื่อแปลงโปรแกรมภาษา C เป็นภาษาเครื่อง (Machine code) ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและทำงานได้ เมื่อได้รับไฟล์ที่คอมไพล์แล้ว เราสามารถรันโปรแกรมได้ทันทีโดยอาศัยที่อยู่ของไฟล์ที่คอมไพล์แล้ว

ภาษา C ใช้สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพสูง โดยได้รับการนิยมในการพัฒนาระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมที่ต้องการประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังใช้งานในระบบสมองกล หรือ Embedded systems ที่มีการจำกัดทรัพยากร

การใช้งานภาษา C ควรทราบรูปแบบและการใช้งานของภาษาเพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูง สิ่งที่น่าสนใจของภาษา C คือการใช้คอมมานด์ (comment) เพื่อใส่คำอธิบายหรือความหมายของโค้ด ภาษา C อนุญาตให้เขียนโค้ดในลักษณะเชิงการประมวลผล โดยใช้ตัวแปร ยืดหยุ่น และการควบคุมการทำงานของโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อผิดพลาดในโปรแกรมภาษา C เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมทำงานผิดพลาดหรือไม่สามารถทำงานได้ตามที่คำสั่งต้งไว้ การค้นหาและการแก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรม C เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในกรณีที่โปรแกรมมีข้อผิดพลาด เราสามารถใช้เทคนิคการดีบัก (Debugging) เพื่อค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด

คุณลักษณะของภาษา C ทำให้แตกต่างจากภาษาอื่นที่ใช้เสริมฟังก์ชัน เช่น ภาษา C++ ภาษา C มีลักษณะเป็นภาษาโปรแกรมพื้นฐานที่มีการจัดการหน่วยความจำและระบบไฟล์ที่สมบูรณ์เพียงพอ ส่วนภาษาซีบวก C++ เป็นภาษาโปรแกรมแบบวัตถุเป็นก้อน ทั้งนี้ การเรียกใช้งานคุณลักษณะของภาษา C ทำให้เราสามารถใช้ภาษา C++ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษา C เป็นสิ่งที่สำคัญในการเข้าถึงสายงานด้านไอที การศึกษาเกี่ยวกับภาษา C สามารถเริ่มต้นโดยเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและการใช้งานของภาษา C หลังจากนั้นสามารถศึกษาคำสั่ง C++ เบื้องต้น ที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษา C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสั่งภาษา C++ เบื้องต้น เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C++ เพื่อสร้างโครงสร้างข้อมูล ควบคุมกระบวนการและการทำงานของโปรแกรม ภาษา C++ ใช้ได้กับหลายประเภทของโปรแกรม เช่นโปรแกรมทั่วไป โปรแกรมเกม และโปรแกรมเชิงวัตถุ

คำสั่งภาษา C++ ทั้งหมด:
1. คำสั่ง `cout`: ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความออกทางหน้าจอ
2. คำสั่ง `cin`: ใช้สำหรับรับค่าอินพุตจากผู้ใช้
3. คำสั่ง `if`: ใช้สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขและทำการควบคุมการทำงานของโปรแกรม
4. คำสั่ง `for`: ใช้สำหรับการทำงานวนซ้ำจำนวนครั้งที่กำหนด
5. คำสั่ง `while`: ใช้สำหรับการทำงานวนซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนด
6. คำสั่ง `switch`: ใช้สำหรับการตรวจสอบค่าของตัวแปรและการควบคุมการทำงานของโปรแกรม

นอกจากนี้ยังมีโค้ดภาษา C รูปแบบต่างๆ เช่น โค้ดที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ Input/Output โค้ดที่ใช้ในการจัดการสตริง (String) และโค้ดที่ใช้ในการจัดการแบบอาเรย์ (Array)

เมื่อเราเขียนโปรแกรมภาษา C หรือ C++ จะต้องใช้คำสั่ง `printf` เพื่อพิมพ์ข้อความออกทางหน้าจอ ฟังก์ชัน `printf` สามารถรับข้อความและตัวแปรอื่น ๆ เพื่อแสดงผลออกทางหน้าจอได้ การใช้งาน `printf` เป็นสิ่งสำคัญในการเขียนโปรแกรมภาษา C และ C++

การใช้คำสั่ง `N` ในภาษา C ใช้สำหรับระบุขนาดของอาเรย์ ที่เป็นตัวแปรที่เก็บชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งค่า ส่วนการใช้คำสั่ง `%` ในภาษา C ใช้สำหรับการจับคู่ข้อมูลรูปแบบให้มีความสอดคล้องกัน และใช้คำสั่ง `%` เพื่อระบุประเภทของข้อมูลที่จะแสดงผล

ภาษา C ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ประสิทธิภาพสูงและเข้าใจง่าย จึงต้องการความเชี่ยวชาญในการใช้งานแ

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง For Loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ภาษา c คําสั่งต่างๆ คําสั่ง c++ เบื้องต้น, คําสั่ง c++ ทั้งหมด, โค้ด ภาษาซี รูป ต่างๆ, คําสั่ง printf, N ภาษา ซี, ใน C, โปรแกรมเขียนภาษา c, % ต่างๆในภาษา c

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษา c คําสั่งต่างๆ

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง for loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)
สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง for loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)

หมวดหมู่: Top 30 ภาษา C คําสั่งต่างๆ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

คําสั่ง C++ เบื้องต้น

คำสั่ง C++ เบื้องต้น: ความเข้าใจและศึกษา

C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่มีความสามารถที่มหาศาล นอกจากจะมีความซับซ้อนและเทคนิคอันล้ำหน้าแล้ว ยังเป็นภาษาที่แข็งแรงและกว้างขวาง โดยถูกใช้ในหลายสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

ในบทความนี้ หากคุณเป็นมือใหม่ที่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ C++ รวมถึงคำสั่งเบื้องต้นที่จำเป็นต้องรู้ เราจะพาคุณผ่านคำสั่ง C++ ที่ทำงานพื้นฐานที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรม

การประกาศตัวแปร
เมื่อเริ่มต้นเขียนโปรแกรม C++ ขั้นแรกที่คุณควรทราบคือ การประกาศตัวแปร ตัวแปรใน C++ คือตัวแปรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือค่าที่เราใช้ในโปรแกรม

โดยทั่วไปแล้ว เราต้องระบุชนิดข้อมูลของตัวแปร ตามด้วยชื่อตัวแปร ดังตัวอย่างนี้:

“`cpp
int myNumber; // ประกาศตัวแปรชนิด int
float myFloat = 3.14; // ประกาศตัวแปรชนิด float และกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 3.14
“`

การประกาศฟังก์ชัน
การประกาศฟังก์ชันเป็นส่วนสำคัญของการเขียนโปรแกรม C++ ซึ่งเป็นบล็อกของโค้ดที่ทำงานเฉพาะหน้าที่เฉพาะของมัน ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกใช้เมื่อโปรแกรมต้องการให้มันทำงาน

นี่คือตัวอย่างของการประกาศฟังก์ชัน:

“`cpp
int addNumbers(int a, int b) {
int sum = a + b; // บวก a และ b
return sum; // ส่งค่าผลรวมกลับ
}
“`

การเรียกใช้ฟังก์ชันจะดูเช่นนี้:

“`cpp
int result = addNumbers(5, 3);
“`

คำสั่งเชิงเลือก
คำสั่งเชิงเลือกใน C++ ใช้ในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม โดยการตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบุว่าเป็นจริงหรือเท็จ

คำสั่ง if เป็นตัวอย่างหนึ่งของคำสั่งเชิงเลือก:

“`cpp
if (condition) {
// โค้ดถูกเรียกใช้ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง
} else {
// โค้ดถูกเรียกใช้ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ
}
“`

เงื่อนไขที่เป็นไปได้อีกแบบหนึ่งคือการตรวจสอบเงื่อนไขที่หลายกลุ่ม:

“`cpp
if (condition1) {
// โค้ดเมื่อเงื่อนไข 1 เป็นจริง
} else if (condition2) {
// โค้ดเมื่อเงื่อนไข 1 เป็นเท็จและเงื่อนไข 2 เป็นจริง
} else {
// โค้ดถูกเรียกใช้ถ้าทุกเงื่อนไขเป็นเท็จ
}
“`

การลูป
การลูปใช้สำหรับทำซ้ำการทำงานของโค้ดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยจำนวนครั้งของการทำซ้ำสามารถกำหนดได้

ลูป for เป็นลูปที่พบบ่อยใน C++:

“`cpp
for (int i = 0; i < 5; i++) { // โค้ดที่จะทำซ้ำ 5 ครั้ง } ``` การใช้งานที่ขั้นสูงของ C++ เมื่อคุณเริ่มต้นค้นหาข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับ C++ คุณจะพบว่ามีหลายองค์ประกอบที่ท้าทายเพื่อเรียนรู้ เช่น อาร์เรย์ โครงสร้างข้อมูล และคลาส อาร์เรย์ เป็นรายการของตัวแปรที่เก็บค่าเดียวกัน คุณสามารถประกาศอาร์เรย์ดังนี้: ```cpp int myArray[] = {1, 2, 3, 4, 5}; ``` การเข้าถึงข้อมูลในอาร์เรย์จะดูเช่นนี้: ```cpp int value = myArray[0]; // รับค่าตำแหน่งแรกของอาร์เรย์ ``` โครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างหนึ่ง คือโครงสร้าง ซึ่งเป็นกลุ่มของตัวแปรที่คนใช้กำหนดเอง: ```cpp struct Person { string name; int age; }; Person myPerson; myPerson.name = "John"; myPerson.age = 30; ``` คลาส เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใน C++ คลาสเป็นแม่แบบสำหรับการสร้างวัตถุ และมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องได้อย่างคล่องตัว เมื่อคุณต้องการสร้างคลาสใหม่ คุณสามารถทำได้ดังนี้: ```cpp class Rectangle { public: int width; int height; int calculateArea() { return width * height; } }; ``` เรียกใช้คลาส: ```cpp Rectangle myRectangle; myRectangle.width = 5; myRectangle.height = 3; int area = myRectangle.calculateArea(); ``` คำถามที่พบบ่อย ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับ C++ แล้วหรือยัง? นี่คือบางคำถามที่ขอตอบเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจของคุณเพิ่มเติม: คำถาม: C++ คืออะไร? คำตอบ: C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่มีความแข็งแกร่งและรอบคอบ เป็นภาษาที่นิยมใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพสูง คำถาม: ฉันควรเรียนรู้ C++ สำหรับอะไร? คำตอบ: เรียนรู้ C++ เป็นการเปิดตัวสู่โลกของการเขียนซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน ไม่ว่าคุณจะสนใจการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เว็บแอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ C++ เป็นความรู้ที่มีค่าที่คุณควรมี คำถาม: C++ ซับซ้อนหรือเปล่า? คำตอบ: C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่มีความซับซ้อนเมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ แต่ความซับซ้อนของภาษามีให้เลือก เนื่องจาก C++ มีความสามารถมหาศาล ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนหรือเป็นระดับโปรแกรมจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ คำถาม: ฉันควรทำอะไรถึงจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ C++? คำตอบ: เริ่มต้นด้วยการศึกษาแนวคิดและคำสั่งเบื้องต้นใน C++ สามารถใช้เว็บไซต์การศึกษาออนไลน์ หนังสือ เว็บบล็อก หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อศึกษาวิธีการใช้งานและเขียนโปรแกรมใน C++ คำถาม: ฉันสามารถใช้ C++ กับสถาปัตยกรรมเว็บไซต์ได้หรือไม่? คำตอบ: C++ ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อการใช้งานทางเว็บไซต์โดยตรง แต่สามารถใช้ความสามารถของ C++ เพื่อพัฒนาส่วนของเซิร์ฟเวอร์หรือการประมวลผลของพวกเข้าสู่ระบบ (backend) ของเว็บไซต์ คำถาม: C++ โครงสร้างรายละเอียดแบบใด? คำตอบ: C++ เป็นภาษาโปรแกรมแบบต้นสังกัด (compiled language) ซึ่งหมายความว่าโปรแกรมจะถูกแปลงเป็นหมายเลขเครื่องเมื่อได้รับการคอมไพล์และเรียกใช้ในรูปแบบของไฟล์ที่สามารถรันได้ การศึกษา C++ เป็นขั้นตอนแรกที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมือที่มีประสบการณ์แล้ว การเรียนรู้ C++ จะเป็นการเรียนรู้ที่ราศีไฟสำหรับความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันอนาคต

คําสั่ง C++ ทั้งหมด

คำสั่ง C++ ทั้งหมด

C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากมีความสามารถที่หลากหลายและเป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างและควบคุมโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงคำสั่งที่ใช้ใน C++ ทั้งหมด และให้แนวทางสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

คำสั่งพื้นฐานใน C++

1. cout: ใช้สำหรับการแสดงผลทางหน้าจอ
2. cin: ใช้สำหรับการรับค่าจากผู้ใช้ทางคีย์บอร์ด
3. endl: ใช้สำหรับการขึ้นบรรทัดใหม่
4. if: ใช้สำหรับการเช็คเงื่อนไขและการกระทำตามเงื่อนไข
5. else: ใช้เมื่อเงื่อนไขใน if ไม่เป็นจริง
6. for: ใช้สำหรับการวนลูปที่ทราบจำนวนครั้งการวนลูปล่วงเวลา
7. while: ใช้สำหรับการวนลูปโดยไม่ทราบจำนวนครั้งการวนลูปล่วงเวลา
8. do while: ใช้สำหรับการวนลูปที่จะทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

คำสั่งเพิ่มเติมใน C++

เรายังมีคำสั่งอื่น ๆ ที่สามารถใช้ใน C++ ได้อีกมากมาย เช่น

1. switch: ใช้สำหรับการทดสอบค่าและกระทำตามค่าที่ต้องการ
2. break: ใช้สำหรับออกจากลูปหรือสวิตช์
3. continue: ใช้สำหรับข้ามการทำงานภายในลูปแต่ไม่ข้ามลูปเอง
4. return: ใช้สำหรับการส่งค่ากลับจากฟังก์ชัน

ตัวอย่างโค้ด C++

ต่อไปนี้คือตัวอย่างโค้ด C++ ที่ใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงการทำงานของแต่ละคำสั่ง

“`
#include
using namespace std;

int main() {
int x = 10;
cout << "The value of x is: " << x << endl; if (x > 5) {
cout << "x is greater than 5" << endl; } else { cout << "x is less than or equal to 5" << endl; } for (int i = 0; i < 5; i++) { cout << "The value of i is: " << i << endl; } int i = 0; while (i < 5) { cout << "The value of i is: " << i << endl; i++; } do { cout << "The value of x is: " << x << endl; x--; } while (x > 0);

return 0;
}
“`

ข้อสรุป

C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่มีคำสั่งหลากหลายและมีความยืดหยุ่น เราสามารถใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อสร้างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีคำสั่งพื้นฐาน เช่น cout และ cin ที่ใช้สำหรับแสดงผลและรับค่าจากผู้ใช้ เรายังมีคำสั่งเพิ่มเติมอย่าง if, for, while, และอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม

FAQs

1. C++ เหมือนกับ C หรือไม่?
C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาจากภาษา C และมีคำสั่งหลายอย่างที่เหมือนกับภาษา C แต่ C++ มีความยืดหยุ่นและมีความสามารถที่มากกว่า

2. มีคำสั่งอย่างไรที่เป็นคำสั่งพื้นฐานใน C++?
คำสั่งพื้นฐานใน C++ ได้แก่ cout, cin, endl, if, else, for, while, และ do while

3. ใช้คำสั่งใดสำหรับการทำลูปใน C++?
เราสามารถใช้คำสั่ง for, while, หรือ do while สำหรับการทำลูปใน C++

4. C++ เหมาะสมกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทใด?
C++ เหมาะสมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น การพัฒนาเกมหรือซอฟต์แวร์ที่ต้องการการประมวลผลเชิงคำนวณ

5. ควรเรียนรู้ภาษา C ก่อนเรียน C++ หรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษา C ก่อนเรียน C++ แต่ความรู้ในการเขียนภาษา C อาจช่วยให้เข้าใจและศึกษา C++ ได้ง่ายขึ้น

6. การเขียนโปรแกรมภาษา C++ เราต้องใช้ IDE ใด?
มี IDE หลายตัวที่สามารถใช้เพื่อเขียนและคอมไพล์โปรแกรมภาษา C++ เช่น Visual Studio, Code::Blocks, และ Dev C++

ในสรุป C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่มีคำสั่งหลากหลายและมีความสามารถที่หลากหลาย เราสามารถใช้คำสั่งพื้นฐานและคำสั่งเพิ่มเติมใน C++ เพื่อสร้างและควบคุมโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องระมัดระวังในการใช้คำสั่งเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในโปรแกรมและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโปรแกรมนั้น ๆ

พบ 10 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษา c คําสั่งต่างๆ.

ภาษาซีพื้นฐาน การใช้คำสั่ง Scanf - Youtube
ภาษาซีพื้นฐาน การใช้คำสั่ง Scanf – Youtube
ภาษาซีเบื้องต้น: ภาษาซีเบื้องต้น ตอนที่ 5 : คำสั่งการรับและแสดงผล  ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์
ภาษาซีเบื้องต้น: ภาษาซีเบื้องต้น ตอนที่ 5 : คำสั่งการรับและแสดงผล ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While - Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While – Youtube
การเขียนโปรแกรมภาษา C: บทที่ 4 เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C
การเขียนโปรแกรมภาษา C: บทที่ 4 เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C
หน่วยที่ 6 คำสั่งเงื่อนไข | บทเรียน วิชาภาษาซี
หน่วยที่ 6 คำสั่งเงื่อนไข | บทเรียน วิชาภาษาซี
โครงสร้างภาษา C | Kroobom2011
โครงสร้างภาษา C | Kroobom2011
บทที่1 พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี
บทที่1 พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี
คำสั่ง 2 ทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่ง 2 ทางเลือก | ภาษาซี
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
บทที่1 พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี
บทที่1 พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี
ภาษาC: ภาษาซี
ภาษาC: ภาษาซี
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
คำสั่งควบคุม
คำสั่งควบคุม
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 03 : พื้นฐานตัวแปรและการรับ/แสดงผลข้อมูล - Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 03 : พื้นฐานตัวแปรและการรับ/แสดงผลข้อมูล – Youtube
นิพจน์ - ครูไอที
นิพจน์ – ครูไอที
If Else If Conditional คำสั่งเงื่อนไข ภาษาC - Youtube
If Else If Conditional คำสั่งเงื่อนไข ภาษาC – Youtube
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic -  Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic – Benzneststudios
เครื่องหมายการคำนวณ - ครูไอที
เครื่องหมายการคำนวณ – ครูไอที
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี ใบความรู้ที่ 10 By Pi Pong - Issuu
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี ใบความรู้ที่ 10 By Pi Pong – Issuu
คำสั่งเงื่อนไข | ภาษาซี
คำสั่งเงื่อนไข | ภาษาซี
การเขียนโปรแกรมภาษา C: บทที่ 4 เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C
การเขียนโปรแกรมภาษา C: บทที่ 4 เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 06 : การตรวจสอบเงื่อนไข (If, If-Else, Switch Case) -  Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 06 : การตรวจสอบเงื่อนไข (If, If-Else, Switch Case) – Youtube
ฟังก์ชันของภาษา C | ภาษาซี
ฟังก์ชันของภาษา C | ภาษาซี
ภาษาโปรแกรม – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ภาษาโปรแกรม – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
นิพจน์ - ครูไอที
นิพจน์ – ครูไอที
การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น (Introduction To C Programming): คำสั่งต่างๆ ในภาษาซี
การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น (Introduction To C Programming): คำสั่งต่างๆ ในภาษาซี
ประวัติความเป็นมาภาษาซี
ประวัติความเป็นมาภาษาซี
โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี
โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี
คำสั่ง If-Else ในภาษา C - Youtube
คำสั่ง If-Else ในภาษา C – Youtube
โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
บทที่ 4 โครงสร้างภาษาซีและการประกาศค่าตัวแปร คำสั่งในการแสดงผล Printf ( ) |  การเขียนโปรแกรมภาษาซี
บทที่ 4 โครงสร้างภาษาซีและการประกาศค่าตัวแปร คำสั่งในการแสดงผล Printf ( ) | การเขียนโปรแกรมภาษาซี
โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
Code โปรแกรม C การหาผลมรวมตั้งแต่ค่า 1-100 โดยใช้คำสั่ง For (Ep.13) -  Youtube
Code โปรแกรม C การหาผลมรวมตั้งแต่ค่า 1-100 โดยใช้คำสั่ง For (Ep.13) – Youtube
รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C - ครูไอที
รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C – ครูไอที
ภาษาซี
ภาษาซี
การเขียนคำสั่งควบคุมขั้นพื้นฐาน
การเขียนคำสั่งควบคุมขั้นพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น (Introduction To C Programming): คำสั่งต่างๆ ในภาษาซี
การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น (Introduction To C Programming): คำสั่งต่างๆ ในภาษาซี
การทำงานแบบวนซ้ำและมีทางเลือก - ครูไอที
การทำงานแบบวนซ้ำและมีทางเลือก – ครูไอที
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนคำสั่งควบคุมขั้นพื้นฐาน
การเขียนคำสั่งควบคุมขั้นพื้นฐาน
ใบงานที่ 1 ม.3 คำสั่งพื้นฐานภาษา Html |
ใบงานที่ 1 ม.3 คำสั่งพื้นฐานภาษา Html |
ภาษาซีเบื้องต้น: ภาษาซีเบื้องต้น ตอนที่ 3 : โครงสร้างภาษาซี ตัวแปร  ชนิดข้อมูล
ภาษาซีเบื้องต้น: ภาษาซีเบื้องต้น ตอนที่ 3 : โครงสร้างภาษาซี ตัวแปร ชนิดข้อมูล
3.1 โครงสร้างของภาษาซี
3.1 โครงสร้างของภาษาซี
บทเรียนภาษาซีชาร์ป : ตอนที่ 1 - Youtube
บทเรียนภาษาซีชาร์ป : ตอนที่ 1 – Youtube
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
การเขียนชุดคำสั่งภาษา C ฉบับปรับปรุงใหม่ | ร้านหนังสือนายอินทร์
การเขียนชุดคำสั่งภาษา C ฉบับปรับปรุงใหม่ | ร้านหนังสือนายอินทร์

ลิงค์บทความ: ภาษา c คําสั่งต่างๆ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ภาษา c คําสั่งต่างๆ.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *