Skip to content
Trang chủ » พื้นหลังนามบัตร: เคล็ดลับในการใช้และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

พื้นหลังนามบัตร: เคล็ดลับในการใช้และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ทำนามบัตรง่ายๆด้วยตัวเอง โดยใช้ Microsoft word

พื้นหลังนามบัตร

พื้นหลังนามบัตร: ข้อมูลพื้นฐาน

นามบัตรเป็นเอกสารที่มีความสำคัญทางราชการในการระบุตัวตนของบุคคลและใช้ในการทำหลายๆ ประโยชน์ตามกฎหมายอื่นๆ ของประเทศ ตัวเลขหรือเลขประจำตัวที่บัตรระบุเป็นหลัก แต่จะต้องรับรองด้วยข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น นามบัตรมีความสำคัญสำหรับการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของบุคคลและสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น เปิดบัญชีธนาคาร ใช้บัตรเครดิต หรือการสมัครงาน นอกจากนี้ยังมีการใช้งานในเรื่องของความปลอดภัยและแนวทางการดูแลระบบนามบัตร เพื่อป้องกันการปลอมแปลงและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เมื่อมีการขอรับนามบัตรจ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด มีกระบวนการอนุมัติการขอรับนามบัตรเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนผู้ขอรับนามบัตรที่ถูกต้องและครบถ้วน

ระบบสารบรรณของนามบัตรเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยในการใช้งานนามบัตร ระบบนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนามบัตรเช่น หมายเลขบัตร ชื่อผู้ถือบัตร ที่อยู่ วันหมดอายุ เป็นต้น โดยจะมีหลายๆ หน่วยงานสำหรับเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลนามบัตร ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ระบบสารบรรณยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา และยังสามารถรายงานข้อมูลที่ผิดพลาดหรือเกิดการละเมิดต่อองค์กรหรือบุคคล ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะทั่วไปจากผู้ใช้งาน

การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของนามบัตรมีความสำคัญอย่างมากในด้านความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล หากมีข้อมูลที่ผิดหรือผู้รับนามบัตรเป็นบุคคลอื่นควรตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลก่อนการอนุมัติการใช้งานนามบัตร การตรวจสอบข้อมูลนามบัตรอาจมีการตรวจสอบแบบอัตโนมัติและการตรวจสอบแบบกำหนดเองในระบบ ซึ่งระบบที่มีการตรวจสอบแบบอัตโนมัติจะช่วยลดเวลาในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ต้องการอนุมัติ และยังช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

พื้นหลังนามบัตร: การใช้งานและการอนุมัติ

การใช้งานนามบัตรในประเทศไทยมีลักษณะที่ทันสมัย และนามบัตรเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร ใช้บัตรเครดิต ในการใช้งานนามบัตรจะต้องมีความน่าเชื่อถือว่ารายละเอียดและข้อมูลที่ลงทะเบียนอยู่ถูกต้องและครบถ้วน ยังมีคำแนะนำที่อยู่ในระบบการใช้งานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการใช้งานนามบัตรโดยระบบจะแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับสำหรับผู้ใช้งาน

กระบวนการอนุมัติการขอนามบัตรเป็นกระบวนการที่ขึ้นอยู่กับนโยบายและกฎระเบียบของแต่ละองค์กร ซึ่งจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนเป็นของผู้ใช้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบหลักฐานประจำตัว ทำหนังสือยินยอม หรือการตรวจสอบอื่นๆ ที่องค์กรแต่ละแห่ง/หน่วยงานต้องปฏิบัติตาม

ความสำคัญของความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในการอนุมัตินามบัตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ โดยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนต้องทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่ามีความถูกต้องในการใช้งานและเพิ่มความเชื่อถือในระบบการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนามบัตร และยังช่วยลดความผิดพลาดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน

พื้นหลังนามบัตร: ความปลอดภัยและการสอบถามข้อมูล

การป้องกันการปลอมแปลงนามบัตรเป็นหน้าที่สำคัญของการดูแลและแก้ไขข้อมูลในระบบนามบัตร ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลนามบัตรก่อนการใช้งาน การปฏิบัติตามมาตรการทางเทคนิคด้านความปลอดภัยเช่น เทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือ การตรวจจับกล้องวงจรปิด เป็นต้น สำหรับการสอบถามข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องของนามบัตร ต้องวางแผนระบบที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของนามบัตรได้อ

ทำนามบัตรง่ายๆด้วยตัวเอง โดยใช้ Microsoft Word

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: พื้นหลังนามบัตร พื้นหลังนามบัตรน่ารักๆ, รูปภาพนามบัตรสวยๆ, นามบัตร PNG, ขนาดนามบัตร, พื้นหลังสวยๆ, แบบนามบัตรสวยๆ ฟรี, ตัวอย่างนามบัตร, ออกแบบนามบัตร

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ พื้นหลังนามบัตร

ทำนามบัตรง่ายๆด้วยตัวเอง โดยใช้ Microsoft word
ทำนามบัตรง่ายๆด้วยตัวเอง โดยใช้ Microsoft word

หมวดหมู่: Top 74 พื้นหลังนามบัตร

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

พื้นหลังนามบัตรน่ารักๆ

พื้นหลังนามบัตรน่ารักๆ: สร้างความประทับใจและมอบความสุขในการใช้งาน

นามบัตรคือหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน, ใบขับขี่, หรือบัตรสมาชิกต่างๆ แต่บางครั้งก็รู้สึกว่านามบัตรดูธรรมดา ไม่น่าสนใจ หรือแม้แต่น่าเบื่อลำบาก ด้วยหลากหลายสีสัน และตกแต่งพิเศษ เราสามารถกลับมาใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่น่าสนใจและน่ารักๆ ได้เหมือนเดิมได้หรือไม่?

ตอนนี้มีหลายทางเลือกสำหรับพื้นหลังนามบัตรที่ใช้ง่าย และน่ารัก ซึ่งจะช่วยให้นามบัตรของคุณที่เคยดูเบื่อ หรือสีเขียวคล้ำ กลับมามีชีวิตชีวาและสร้างประทับใจให้กับผู้ที่เห็นในโอกาสต่างๆ ดังนั้น ในบทความนี้เราได้รวบรวมไอเดียและแหล่งที่มาที่น่าสนใจที่จะช่วยให้นามบัตรของคุณเป็นที่น่ารักและเป็นพิเศษกว่าเดิม

1. การใช้พื้นหลังอนิเมชั่น:
หากคุณต้องการให้นามบัตรของคุณเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นและสามารถดึงดูดความสนใจได้ ทางเลือกที่ดีคือการใช้พื้นหลังที่อนิเมชั่น ภาพวาดหรือผลงานวิดีโอสั้นที่ทำให้นักสังคมสะดุดตาเพื่อความที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง อีกทั้งยังสร้างความประทับใจด้วยความสวยงามและเก๋

2. การใช้ภาพหลังที่ตลก:
หากคุณนิสัยขี้เล่น และต้องการสร้างความกลมกลืนในมุมมองของผู้ที่มองเห็นนามบัตรของคุณ คุณสามารถเลือกใช้ภาพหลังที่ตลกและน่าจะแกะกลิ่น เช่น ภาพการ์ตูนหรือรูปถ่ายเมื่อที่คุณกำลังทำสิ่งตลกบางอย่าง

3. การใช้สีที่สดใสและสว่างไสว:
สีสันมีอิทธิพลในอารมณ์และความรู้สึกของเรา การใช้สีที่สดใสและสว่างไสวสามารถเพิ่มความสดใสและความประทับใจในนามบัตรของคุณได้ เลือกใช้สีที่ตรงกับบุคลิกภาพของคุณและดึงดูดจิตใจของผู้ที่มองเห็น

4. การใช้ภาพหลังที่มีความหมายพิเศษ:
หากคุณต้องการให้นามบัตรของคุณเป็นที่จดจำและหงุดหงิดตลอดเวลา เลือกใช้รูปภาพหลังที่มีความหมายพิเศษสำหรับคุณ เช่น การใช้รูปภาพของคนที่คุณเคารพ สถานที่ที่คุณเครียด หรือสัญลักษณ์ที่มีความรู้สึกพิเศษสำหรับคุณ

5. การสร้างพื้นหลังนามบัตรด้วยการวาดมือ:
หากคุณมีความสามารถในการวาดและมีเวลาว่าง ไม่มีอะไรที่เทียบเทียมกับการสร้างนามบัตรที่มีพื้นหลังที่วาดมือด้วยความสวยงามและความสวยงาม แบบออกแบบส่วนตัวและไม่มีใครที่คล้ายคลึงกัน

ของความสนุกในการใช้นามบัตรของคุณเป็นเล่นๆ และเชื่อว่าพนักงานบริษัทหรือผู้ที่เจอในโอกาสต่างๆ ก็จะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นเมื่อมองเห็นนามบัตรที่น่ารักและเป็นเอกลักษณ์ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย:

1. มีวิธีใดบ้างที่สามารถปรับแต่งเอกลักษณ์นามบัตรได้อย่างง่ายๆ หากเราไม่มีความคล่องแคล่วในการตั้งแต่ง?
หากคุณไม่มีความคล่องแคล่วในการตั้งแต่ง การใช้พื้นหลังการ์ตูนหรือรูปภาพที่ตลกและน่าสนุกสามารถช่วยให้นามบัตรของคุณมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจโดยไม่ต้องมีความสามารถพิเศษในการออกแบบ

2. การใช้ภาพหลังที่มีความหมายพิเศษสำหรับคุณจะช่วยอะไรให้นามบัตรดูพิเศษ?
การใช้ภาพหลังที่มีความหมายพิเศษสำหรับคุณจะช่วยให้นามบัตรของคุณเป็นที่จดจำและน่าสนใจ ด้วยการสร้างความประทับใจและเชื่อมโยงกับรูปมากขึ้น

3. อย่างไรก็ตามแนะนำการลองใช้นามบัตรที่ปรับแต่งแบบนี้ในการประชุมธุรกิจหรือกระบวนการสำคัญอื่นๆ ในสถานการณ์ที่สำคัญเหล่านั้นมีผลอะไรบ้าง?
การใช้นามบัตรที่ปรับแต่งแบบนี้ในการประชุมธุรกิจหรือกระบวนการสำคัญอื่นๆ สามารถสร้างความประทับใจและเก็บไว้ในบัญชีเสมือนได้ สิ่งนี้อาจส่งผลให้คุณได้รับความสนใจในสถานการณ์ทางธุรกิจได้มากขึ้นหรือช่วยจับกลุ่มผู้คนผ่านการแฉคำถามเกี่ยวกับนามบัตรของคุณ

4. มีเวลาดำเนินการเพื่อมีนามบัตรที่สวยงามและน่าสนใจหรือไม่?
ใช่ การออกแบบนามบัตรที่สวยงามและน่าสนใจอาจใช้เวลาสั้นน้อยกว่าที่คุณคิด เนื่องจากโปรแกรมออกแบบที่ใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายและมีรูปแบบให้เลือกมากมาย

5. การสร้างนามบัตรที่มีพื้นหลังน่ารักๆจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
การสร้างนามบัตรที่มีพื้นหลังน่ารักๆ อาจมีค่าใช้จ่ายติดตั้งตั้งแต่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ บางทีใช้งบประมาณที่เล็กน้อย และบางทีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยสำหรับภาพตลอดจนการปรับแต่ง

ในสิ่งที่คุณใช้ทุกวันนี้ เพียงแค่ความคิดสร้างสรรค์และการตั้งคำถามคุณสามารถทำให้การใช้งานของนามบัตรน่าสนุกและน่าตื่นเต้นขึ้น อย่าพลาดที่จะเลือกใช้นามบัตรที่น่ารักและเพื่อสร้างความประทับใจในเวลาที่เหลือ

ใช่ว่าเราอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกด้านของชีวิตหรือการปฏิบัติตนได้อย่างง่ายๆ แต่ในจุดนี้ เราสามารถทำให้แง่มุมของนามบัตรหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณค่าและความหมายที่มีหลักเกณฑ์ได้เลย

รูปภาพนามบัตรสวยๆ

รูปภาพนามบัตรสวยๆ: สร้างความประทับใจด้วยการสร้างภาพถ่ายที่สวยงาม

รูปภาพนามบัตรถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการแสดงตัวของเราในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงาน หรือใช้สำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน รูปภาพนามบัตรที่สวยงามไม่เพียงแต่สามารถช่วยให้ตัวเราดูดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เห็นด้วยเช่นกัน ในบทความนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างรูปภาพนามบัตรสวยๆ และเคล็ดลับที่คุณสามารถใช้ได้เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่น่าประทับใจมากที่สุด

การเตรียมตัวก่อนถ่ายรูปภาพนามบัตรเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ได้รูปภาพที่สวยงามสมบูรณ์ แนะนำให้คุณนำเอาเครื่องแต่งหน้าและเครื่องสำอางให้เป็นมืออาชีพเพื่อที่จะควบคุมเรื่องความสวยงามของใบหน้าให้เหมาะสมกับภาพนามบัตร ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะแต่งหน้าอย่างไรดี คุณสามารถหาวิธีแต่งหน้าผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่นวิดีโอการแต่งหน้าในเว็บไซต์ยูทูป หรือสามารถขอคำปรึกษาจากช่างแต่งหน้ามืออาชีพได้ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการหรือผู้ที่ใช้แบบฟอร์มประกอบด้วยคุณสามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับแก้ไขภาพ เพื่อปรับแต่งรูปภาพตัวเจ้าของนามบัตรให้ดูดีขึ้นได้ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องลบรอยสิวหรือรอยแดงบนใบหน้า รูปภาพนามบัตรที่ไม่มีรอยสิวจะทำให้เราดูสดใสและมีความเป็นอยู่เช่นเดียวกับตัวเอง

การคำนึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายรูปภาพสำหรับนามบัตรสวยๆ เช่นแสงสว่างและพื้นหลัง ก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรใส่ใจ แนะนำให้คุณใช้แสงธรรมชาติที่ดี โดยได้รับแสงมากที่สุดจากหน้าต่างหรือมือถือ นอกจากนี้ คุณควรที่จะไม่ใช้พื้นหลังน่าสนใจที่อาจกลายเป็นจุดสะกดสายตา เนื่องจากอาจทำให้ภาพถ่ายดูไม่เป็นธรรมชาติ

ในกรณีที่คุณไม่มีความสามารถในการถ่ายรูปด้วยตัวเอง คุณสามารถไปถ่ายรูปที่ร้านฟอทอเกรฟเฟอร์ แต่คุณควรที่จะมองหาผู้ถ่ายเจ้าของร้านหรือช่างภาพที่มีความชำนาญในการถ่ายรูปนามบัตร โดยควรให้ผู้ถ่ายรูปได้รู้เท่าที่จะทำให้ภาพถ่ายเป็นไปตามที่คุณต้องการ

FAQs

1. รูปภาพนามบัตรควรมีขนาดเท่าไหร่?
คำตอบ: ขนาดที่แนะนำสำหรับรูปภาพนามบัตรคือ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว (5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร) โดยรูปภาพควรแสดงใบหน้าของคุณเต็มรูปและมีแสงที่เพียงพอ

2. ควรติดรูปภาพนามบัตรที่ไหนบนอินเทอร์เน็ต?
คำตอบ: คุณสามารถติดรูปภาพนามบัตรได้ที่หลายแพลตฟอร์ม รวมถึงโปรไฟล์สำหรับการสมัครงานในเว็บไซต์ LinkedIn และรูปโปรไฟล์เจ้าของนามบัตรบนเว็บไซต์แคชวัน คุณควรจดหมายเวลาให้มากพอที่จะสร้างความประทับใจกับผู้ที่เข้าชมโปรไฟล์ของคุณ

3. รูปภาพนามบัตรควรมีลักษณะเป็นอย่างไร?
คำตอบ: รูปภาพนามบัตรควรแสดงให้เห็นใบหน้าของคุณเป็นอย่างชัดเจน และมุมมองจากด้านหน้าโดยตรง ให้เรียบร้อยและภาพควรเป็นภาพนิ่งไม่มีรูปร่างหรือรอยเล็บ นอกจากนี้ คุณควรสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับภาพนามบัตร เช่นเสื้อผ้าที่มีสีเข้มหรือสีได้แก่สีน้ำเงิน ดำ หรือภาพใบหน้าของคุณที่เน้นความเป็นงานก็ควรถ่ายภาพใบหน้าของคุณที่มองเข้ามาบนกล้อง

4. การได้รับคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพสำหรับรูปภาพนามบัตรมีประโยชน์อย่างไร?
คำตอบ: การได้รับคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพให้กับการถ่ายรูปนามบัตรเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากช่างภาพมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพนามบัตรและอาจมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแสงสว่างและมุมถ่ายรูปที่เหมาะสม ทำให้คุณได้รับคำแนะนำเพื่อสร้างภาพถ่ายนามบัตรที่สวยงามและมีคุณภาพสูง

พบ 44 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ พื้นหลังนามบัตร.

รูปพื้นหลังนามบัตรสีน้ำเงินเรขาคณิต, Powerpoint, นามบัตร, ทางเรขาคณิตภาพ พื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Pngtree
รูปพื้นหลังนามบัตรสีน้ำเงินเรขาคณิต, Powerpoint, นามบัตร, ทางเรขาคณิตภาพ พื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Pngtree
พื้นหลังพื้นหลังนามบัตร, พาหะพื้นหลังและไฟล์ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
พื้นหลังพื้นหลังนามบัตร, พาหะพื้นหลังและไฟล์ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปพื้นหลังนามบัตรเรขาคณิตสีส้ม, นามบัตร, บัตร, พื้นหลังนามบัตรภาพพื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Pngtree
รูปพื้นหลังนามบัตรเรขาคณิตสีส้ม, นามบัตร, บัตร, พื้นหลังนามบัตรภาพพื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Pngtree
รวม ที่มีมากกว่า 116 Wallpaper นามบัตร พลาดไม่ได้ - Nec
รวม ที่มีมากกว่า 116 Wallpaper นามบัตร พลาดไม่ได้ – Nec
รูปพื้นหลังนามบัตรเส้นเรขาคณิตสีแดง, Powerpoint, นามบัตร, สีแดงภาพ พื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Pngtree | นามบัตร, เรขาคณิต, แม่แบบ
รูปพื้นหลังนามบัตรเส้นเรขาคณิตสีแดง, Powerpoint, นามบัตร, สีแดงภาพ พื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Pngtree | นามบัตร, เรขาคณิต, แม่แบบ
พื้นหลังนามบัตร Ai | Uidownload
พื้นหลังนามบัตร Ai | Uidownload
ภาพพื้นหลังนามบัตรบุคลิกภาพ ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 712552149_ขนาด 9.5 Mb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
ภาพพื้นหลังนามบัตรบุคลิกภาพ ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 712552149_ขนาด 9.5 Mb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
ภาพพื้นหลังนามบัตรเรขาคณิตสีดำสร้างสรรค์,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest
ภาพพื้นหลังนามบัตรเรขาคณิตสีดำสร้างสรรค์,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี – Pikbest
พื้นหลังนามบัตรดอกไม้แฟนตาซี ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 719069707_ขนาด 6.5 Mb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
พื้นหลังนามบัตรดอกไม้แฟนตาซี ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 719069707_ขนาด 6.5 Mb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
เทมเพลตการออกแบบนามบัตรสีน้ําเงินที่สร้างสรรค์และสะอาดตาทันสมัย พื้นหลังการออกแบบนามบั ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - Istock
เทมเพลตการออกแบบนามบัตรสีน้ําเงินที่สร้างสรรค์และสะอาดตาทันสมัย พื้นหลังการออกแบบนามบั ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – Istock
ภาพพื้นหลังนามบัตรสีตัดกันทางเรขาคณิต,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest
ภาพพื้นหลังนามบัตรสีตัดกันทางเรขาคณิต,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี – Pikbest
พื้นหลังนามบัตร ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - กระดาษ - วัสดุ, การบริการ - มโนทัศน์, การประชุม - เหตุการณ์ - Istock
พื้นหลังนามบัตร ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – กระดาษ – วัสดุ, การบริการ – มโนทัศน์, การประชุม – เหตุการณ์ – Istock
ตัวอย่างนามบัตร แบบนามบัตร ปรับแต่งออนไลน์ได้ง่ายๆ ที่ Canva
ตัวอย่างนามบัตร แบบนามบัตร ปรับแต่งออนไลน์ได้ง่ายๆ ที่ Canva
รวม ที่มีมากกว่า 116 Wallpaper นามบัตร พลาดไม่ได้ - Nec
รวม ที่มีมากกว่า 116 Wallpaper นามบัตร พลาดไม่ได้ – Nec
พื้นหลังพื้นหลังนามบัตร, พาหะพื้นหลังและไฟล์ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
พื้นหลังพื้นหลังนามบัตร, พาหะพื้นหลังและไฟล์ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
ภาพพื้นหลัง Hd นามบัตรสีดำสร้างสรรค์,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest
ภาพพื้นหลัง Hd นามบัตรสีดำสร้างสรรค์,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี – Pikbest
นามบัตรพื้นหลังเรขาคณิต ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 401418858_ขนาด 4.4 Mb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
นามบัตรพื้นหลังเรขาคณิต ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 401418858_ขนาด 4.4 Mb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
พื้นหลังนามบัตร ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - กระดาษ - วัสดุ, การบริการ - มโนทัศน์, การออกแบบ - หัวข้อ - Istock
พื้นหลังนามบัตร ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – กระดาษ – วัสดุ, การบริการ – มโนทัศน์, การออกแบบ – หัวข้อ – Istock
รูปพื้นหลังนามบัตรเรขาคณิตไล่ระดับสีฟ้า, Powerpoint, นามบัตร, บัตรภาพ พื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Pngtree
รูปพื้นหลังนามบัตรเรขาคณิตไล่ระดับสีฟ้า, Powerpoint, นามบัตร, บัตรภาพ พื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Pngtree
ภาพพื้นหลังนามบัตรสีส้มเรียบง่าย,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest
ภาพพื้นหลังนามบัตรสีส้มเรียบง่าย,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี – Pikbest
ไฟล์นามบัตร Eps พื้นหลังสีม่วง แก้ไขได้ด้วยไฟล์เวกเตอร์ | Graphypik
ไฟล์นามบัตร Eps พื้นหลังสีม่วง แก้ไขได้ด้วยไฟล์เวกเตอร์ | Graphypik
รูปพื้นหลังนามบัตร Png , พื้นหลังนามบัตร Png , เส้นพื้นหลัง, สีพื้ นหลังภาพ Png และ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี | นามบัตร, กระดาษ
รูปพื้นหลังนามบัตร Png , พื้นหลังนามบัตร Png , เส้นพื้นหลัง, สีพื้ นหลังภาพ Png และ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี | นามบัตร, กระดาษ
วัสดุเวกเตอร์พื้นหลังนามบัตรแนวตั้งอย่างง่าย ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 721671101_ขนาด 5.8 Mb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
วัสดุเวกเตอร์พื้นหลังนามบัตรแนวตั้งอย่างง่าย ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 721671101_ขนาด 5.8 Mb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
พื้นหลังนามบัตรสีน้ําเงิน ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - Pastel Coloured, การสร้างสรรค์ - มโนทัศน์, การออกแบบ - หัวข้อ - Istock
พื้นหลังนามบัตรสีน้ําเงิน ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – Pastel Coloured, การสร้างสรรค์ – มโนทัศน์, การออกแบบ – หัวข้อ – Istock
ภาพพื้นหลังนามบัตร Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
ภาพพื้นหลังนามบัตร Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
เวกเตอร์แม่แบบนามบัตรพื้นหลังวงกลมสุ่ม Eps Ai | Uidownload
เวกเตอร์แม่แบบนามบัตรพื้นหลังวงกลมสุ่ม Eps Ai | Uidownload
ฟรี หัวใจ, ความรัก, ศิลปะ ภาพพื้นหลัง สีชมพู ออกแบบ การตกแต่ง รูปแบบ พื้นหลัง ภาพพื้นหลัง Png และเวกเตอร์ | ภาพพื้นหลัง, นามบัตร
ฟรี หัวใจ, ความรัก, ศิลปะ ภาพพื้นหลัง สีชมพู ออกแบบ การตกแต่ง รูปแบบ พื้นหลัง ภาพพื้นหลัง Png และเวกเตอร์ | ภาพพื้นหลัง, นามบัตร
ภาพพื้นหลังนามบัตรรูปแบบธุรกิจที่เรียบง่าย,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest
ภาพพื้นหลังนามบัตรรูปแบบธุรกิจที่เรียบง่าย,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี – Pikbest
พื้นหลังนามบัตร | Graphypik
พื้นหลังนามบัตร | Graphypik
พื้นหลังพื้นหลังนามบัตร, พาหะพื้นหลังและไฟล์ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
พื้นหลังพื้นหลังนามบัตร, พาหะพื้นหลังและไฟล์ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
นามบัตรสีฟ้าเรียบง่าย ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 400554582_ขนาด 938.7 Kb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
นามบัตรสีฟ้าเรียบง่าย ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 400554582_ขนาด 938.7 Kb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
นามบัตรที่ทันสมัยสีขาวและสีฟ้าภาพเวกเตอร์พื้นหลัง ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - การสื่อสาร - หัวข้อ, การออกแบบ - หัวข้อ, ความงดงาม - มโนทัศน์ - Istock
นามบัตรที่ทันสมัยสีขาวและสีฟ้าภาพเวกเตอร์พื้นหลัง ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – การสื่อสาร – หัวข้อ, การออกแบบ – หัวข้อ, ความงดงาม – มโนทัศน์ – Istock
รูปพื้นหลังนามบัตรสีเขียวเรียบง่ายเรขาคณิต, นามบัตร, ทางเร ขาคณิต, ที่เรียบง่ายภาพพื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Pngtree | นามบัตร, ออกแบบเว็บไซต์, วอลเปเปอร์
รูปพื้นหลังนามบัตรสีเขียวเรียบง่ายเรขาคณิต, นามบัตร, ทางเร ขาคณิต, ที่เรียบง่ายภาพพื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Pngtree | นามบัตร, ออกแบบเว็บไซต์, วอลเปเปอร์
ชุดพื้นหลังนามบัตรนามธรรมสีพร้อมเวกเตอร์ Eps Ai | Uidownload
ชุดพื้นหลังนามบัตรนามธรรมสีพร้อมเวกเตอร์ Eps Ai | Uidownload
ภาพพื้นหลังนามบัตรแบนเรขาคณิตสีสันสดใส,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest
ภาพพื้นหลังนามบัตรแบนเรขาคณิตสีสันสดใส,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี – Pikbest
รูปพื้นหลังนามบัตรเรขาคณิต Minimalistic สีน้ำเงิน, นามบัตร, สีน้ำเงิน, ง่ายภาพพื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Pngtree
รูปพื้นหลังนามบัตรเรขาคณิต Minimalistic สีน้ำเงิน, นามบัตร, สีน้ำเงิน, ง่ายภาพพื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Pngtree
พื้นหลังนามบัตร | Graphypik
พื้นหลังนามบัตร | Graphypik
แม่แบบการออกแบบนามบัตรพื้นหลังเมือง ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - การสื่อสาร - หัวข้อ, การออกแบบ - หัวข้อ, ความสัมพันธ์ - มโนทัศน์ - Istock
แม่แบบการออกแบบนามบัตรพื้นหลังเมือง ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – การสื่อสาร – หัวข้อ, การออกแบบ – หัวข้อ, ความสัมพันธ์ – มโนทัศน์ – Istock
นามบัตรแม่แบบการออกแบบพื้นหลังเวกเตอร์: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์) 208918933 | Shutterstock
นามบัตรแม่แบบการออกแบบพื้นหลังเวกเตอร์: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์) 208918933 | Shutterstock
พื้นหลังนามบัตร Png | Pngegg
พื้นหลังนามบัตร Png | Pngegg
เทมเพลตการออกแบบนามบัตรพื้นหลังไล่ระดับสีเทค ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 401395331_ขนาด 5.6 Mb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
เทมเพลตการออกแบบนามบัตรพื้นหลังไล่ระดับสีเทค ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 401395331_ขนาด 5.6 Mb_รูปแบบรูปภาพ Psd _Th.Lovepik.Com
พื้นหลังนามบัตรสีส้มทันสมัย เทมเพลตดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree | แม่แบบนามบัตร, นามบัตร, ธุรกิจ
พื้นหลังนามบัตรสีส้มทันสมัย เทมเพลตดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree | แม่แบบนามบัตร, นามบัตร, ธุรกิจ
ตัวอย่างนามบัตร แบบนามบัตร ปรับแต่งออนไลน์ได้ง่ายๆ ที่ Canva
ตัวอย่างนามบัตร แบบนามบัตร ปรับแต่งออนไลน์ได้ง่ายๆ ที่ Canva
ชุดพื้นหลังนามบัตรนามธรรมสีพร้อมเวกเตอร์ Ai Eps | Uidownload
ชุดพื้นหลังนามบัตรนามธรรมสีพร้อมเวกเตอร์ Ai Eps | Uidownload
ภาพพื้นหลังนามบัตรสีทองสร้างสรรค์,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest
ภาพพื้นหลังนามบัตรสีทองสร้างสรรค์,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี – Pikbest
รูปพื้นหลังนามบัตรรูปทรงเรขาคณิตไล่ระดับสีน้ำเงิน, Powerpoint, นามบัตร, บัตรภาพพื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Pngtree
รูปพื้นหลังนามบัตรรูปทรงเรขาคณิตไล่ระดับสีน้ำเงิน, Powerpoint, นามบัตร, บัตรภาพพื้นหลังสำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Pngtree
พื้นหลังนามบัตร | Graphypik
พื้นหลังนามบัตร | Graphypik
เนื้อกระดาษสีขาวพื้นหลัง ที่ทันสมัยเส้นนามธรรมและรูปทรงสามเหลี่ยมในการออกแบบโบรชัวร์เทคโนโลยีใหม่หรือแม่แบบ นามบัตรนามบัตร: ภาพประกอบสต็อก 361282628 | Shutterstock
เนื้อกระดาษสีขาวพื้นหลัง ที่ทันสมัยเส้นนามธรรมและรูปทรงสามเหลี่ยมในการออกแบบโบรชัวร์เทคโนโลยีใหม่หรือแม่แบบ นามบัตรนามบัตร: ภาพประกอบสต็อก 361282628 | Shutterstock
พื้นหลังนามบัตร Png | Pngegg
พื้นหลังนามบัตร Png | Pngegg
นามบัตร เวกเตอร์ ภาพตัดปะ และภาพประกอบสำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Illustac
นามบัตร เวกเตอร์ ภาพตัดปะ และภาพประกอบสำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Illustac

ลิงค์บทความ: พื้นหลังนามบัตร.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ พื้นหลังนามบัตร.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *