Skip to content
Trang chủ » ปริมาตรลูกบาศก์: เคล็ดลับในการคำนวณปริมาตรแบบง่ายๆ

ปริมาตรลูกบาศก์: เคล็ดลับในการคำนวณปริมาตรแบบง่ายๆ

ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงลูกบาศก์ [Rectangular and cuboid volumes]| Experts math - สอนคณิตศาสตร์

ปริมาตรลูกบาศก์

ปริมาตรลูกบาศก์คืออะไร?

ปริมาตรลูกบาศก์เป็นรูปทรงหนึ่งที่มีด้านทั้งหมดสี่ด้านมีความยาวเท่ากันและมีมุมของด้านที่เข้ากันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทับเบื้องต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบบาซาเตียฟ. นับตั้งแต่คล้ายของสมุดราคาวัสดุก่อสร้างจนถึงการประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์และสถาปัตยกรรม ปริมาตรลูกบาศก์เป็นรูปทรงองค์ประกอบที่เกิดจากการนำสี่เหลี่ยมองค์ประกอบมารวมกัน ซึ่งทำให้สามารถหาปริมาตรของลูกบาศก์ได้โดยให้ความยาวด้านเพียงอย่างเดียว.

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านกับปริมาตรลูกบาศก์

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านกับปริมาตรลูกบาศก์ถูกกำหนดโดยสูตร V = a³ ซึ่ง a คือความยาวด้านเมตรและ V คือปริมาตรลูกบาศก์เมตร^3. สูตรนี้เป็นสูตรพื้นฐานที่ใช้ในการหาปริมาตรของลูกบาศก์โดยไม่ต้องพิจารณาด้านอื่น ๆ เช่นตำแหน่งของลูกบาศก์ในแกนพิกัด ดังนั้นเพียงแค่ทราบความยาวด้านก็สามารถหาปริมาตรของลูกบาศก์ได้โดยไม่ยุ่งยาก.

การหาปริมาตรลูกบาศก์จากความยาวด้าน

หากเราทราบความยาวด้านของลูกบาศก์ เราสามารถหาปริมาตรได้โดยใช้สูตร V = a³ เมตร^3 โดยที่ a เป็นความยาวด้าน.

ตัวอย่างเช่น หากความยาวด้านของลูกบาศก์เป็น 5 เมตร จะได้ปริมาตรของลูกบาศก์เท่ากับ 5³ = 125 เมตร^3

การหาความยาวด้านจากปริมาตรลูกบาศก์

หากต้องการหาความยาวด้านของลูกบาศก์จากปริมาตร สามารถใช้สูตร a = ∛V เพื่อคำนวณความยาวด้าน a ที่เป็นค่าส่วนกลับ (reciprocal) ของค่ารากที่สาม (cube root) ของปริมาตร V.

ตัวอย่างเช่น หากปริมาตรของลูกบาศก์เป็น 216 เมตร^3 จะได้ความยาวด้านของลูกบาศก์เท่ากับ ∛216 = 6 เมตร

การใช้ปริมาตรลูกบาศก์ในการแก้ปัญหา

ปริมาตรลูกบาศก์มีความสามารถในการใช้ในการแก้ปัญหาในหลากหลายสถานการณ์. เช่นในวิชาคณิตศาสตร์ เราสามารถใช้ปริมาตรลูกบาศก์ในการหาปริมาตรของวัตถุหรือของของเหลวที่มีทรัพย์สมบัติแผลเสียคงที่. ในสถาปัตยกรรม เครื่องมือการออกแบบใช้ประเมินปริมาตรลูกบาศก์เพื่อคำนวณโครงสร้างและวัสดุที่จำเป็น. นอกจากนี้ผู้ผลิตใช้ปริมาตรลูกบาศก์ในการหาปริมาตรของวัตถุเพื่อคำนวณเวลาการส่งสินค้าหรือการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง.

ปริมาตรลูกบาศก์เป็นแนวทางในการคำนวณในสถาปัตยกรรม

ในสถาปัตยกรรม ปริมาตรลูกบาศก์ถือเป็นตัวบ่งบอกสำคัญในการออกแบบและวางแผนองค์กรความสูง. ปริมาตรลูกบาศก์ของอาคารส่งผลต่อการจัดเรียงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากนี้การคำนวณปริมาตรลูกบาศก์ยังช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถปรับแต่งการปลูกและการตกแต่งอย่างที่ถูกต้องให้กับอาคารต่าง ๆ.

ปริมาตรลูกบาศก์ในการวัดและคำนวณที่มีขนาดใหญ่

ในกรณีที่ต้องการวัดหรือคำนวณปริมาตรลูกบาศก์ที่มีขนาดใหญ่ เราสามารถใช้หลายวิธีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ. วิธีง่าย ๆ คือการใช้ก้านที่มีเกลียวที่ปลาย แล้วนำสายพานหรือเชือกคาดรอบด้านของลูกบาศก์ โดยทำให้สายพานหรือเชือกขรุขระตามรูปทรงของลูกบาศก์ จากนั้นเราสามารถวัดความยาวของสายพานหรือเชือกที่คาดรอบด้านของลูกบาศก์เพื่อคำนวณหาระยะทางทั้งสามด้าน และสุดท้ายคำนวณปริมาตรโดยใช้สูตรที่กล่าวถึงในตอนแรกของบทความ.

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้สะดวกและได้อัตตานั้น ในกรณีของลูกบาศก์ที่มีขนาดใหญ่และยากในการยกผ่านเครื่องมือ นักสร้างอาจใช้เครื่องมือที่มีระบบการปรับแต่งหรือระบบอื่น ๆ เช่น กล้องถ่ายรูปที่มีมุมมองปรับแต่งเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจค่าปริมาตรลูกบาศก์ได้. ซึ่งการแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์นั้นช่วยลดข้อผิดพลาดในกระบวนการประมวลผล. นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเชิงพาณิชย์ที่ให้ความสะดวกในการวัดและคำนวณปริมาตรลูกบาศก์ขนาดใหญ่ จึงทำให้เราสามารถใช้ปริมาตรลูกบาศก์ในการรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้.

ในสรุป ปริมาตรลูกบาศก์คือรูปทรงที่มีความยาวด้านเท่ากันและมีด้านสี่ด้าน การหาความยาวด้านหรือปริมาตรลูกบาศก์สามารถกำหนดนั้นโดยใช้สูตรที่ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ปริมาตรลูกบาศก์ยังมีความสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ สถาปัตยกรรม และการวัดและคำนวณที่มีขนาดใหญ่.

ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงลูกบาศก์ [Rectangular And Cuboid Volumes]| Experts Math – สอนคณิตศาสตร์

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ปริมาตรลูกบาศก์ ปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตร, ปริมาตรลูกบาศก์ สูตร, ปริมาตรลูกบาศก์หน่วย, สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์เมตร, พื้นที่ผิวลูกบาศก์, หาพื้นที่ลูกบาศก์เซนติเมตร, หาปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตร, โจทย์การหาปริมาตรลูกบาศก์

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ปริมาตรลูกบาศก์

ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงลูกบาศก์ [Rectangular and cuboid volumes]| Experts math - สอนคณิตศาสตร์
ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงลูกบาศก์ [Rectangular and cuboid volumes]| Experts math – สอนคณิตศาสตร์

หมวดหมู่: Top 39 ปริมาตรลูกบาศก์

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

ปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตร

ปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตร

ในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เบื้องต้น เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลูกบาศก์เป็นรูปทรงที่มีหน้ากว้างยาวเท่ากันทั้งหมด ซึ่งลูกบาศก์เป็นหนึ่งในรูปทรงพื้นฐานที่สำคัญมากๆ ในตำราคณิตศาสตร์ ในบทความนี้ เราจะมาสนใจในปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งเป็นการวัดปริมาตรของลูกบาศก์ในหน่วยเซนติเมตร

การวัดปริมาตรมีความสำคัญและน่าสนใจอย่างมาก ซึ่งเป็นวิธีการประเมินมวลของวัตถุหรือรูปทรงที่ใช้ในหลากหลายสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การวัดปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นวิธีการที่เรียนรู้ง่ายและสะดวกในการวัดปริมาตรของวัตถุขนาดเล็กหรือยาว โดยตัววัตถุที่เราต้องการวัดปริมาตรนั้นจะถูกบีบให้อยู่ภายในลูกบาศก์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

สูตรสำหรับคำนวณปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตรคือ V = a^3 ซึ่งในสูตรนี้ a คือ ความยาวของแต่ละด้านของลูกบาศก์ ดังนั้น เมื่อเรารู้ค่า a เราก็สามารถคำนวณหาปริมาตรของลูกบาศก์ได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีลูกบาศก์ที่มีความยาวด้านเท่ากับ 5 เซนติเมตร จะได้ว่า ปริมาตรของลูกบาศก์นี้คือ 5^3 = 125 เซนติเมตร^3

การใช้งานปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตรมีความหลากหลายและมีประโยชน์มากๆ ในชีวิตประจำวัน ในบางกรณี เราอาจต้องการวัดปริมาตรของของที่เป็นของน้ำหรือเหลว เช่น วัดปริมาตรของน้ำที่เป็นในกระบวนการทำอาหาร หรือเมื่อต้องการวัดปริมาตรของสารเคมีที่ใช้ในการทดลองในห้องปฏิบัติการ เราสามารถนำลูกบาศก์เซนติเมตรไปใช้วัดได้โดยง่าย

นอกจากนี้ เรายังสามารถนำปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตรไปใช้ในการแสดงปริมาณหรือจำนวนของวัตถุต่างๆ ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้ปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตรในการวัดปริมาณข้าวหรือสารละลายที่ใช้ในงานทำขนมไร้แป้ง เพื่อรับประกันว่าเราจะได้ปริมาณที่ถูกต้องและสัมพันธ์กับสูตรที่ใช้ในการทำอาหาร

ความถูกต้องในการวัดปริมาตรเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น เราควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและแม่นยำในการวัด เช่น เราสามารถใช้ไม้บรรทัดหรือเครื่องวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำสูงสุด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตร

คำถาม 1: ปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตรมีความสำคัญอย่างไร?

คำตอบ: การวัดปริมาตรเป็นวิธีที่ใช้ในการประเมินมวลหรือปริมาณของวัตถุหรือรูปทรงในชีวิตประจำวัน ปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นวิธีการที่เรียนรู้ง่ายและสะดวกในการวัดปริมาตรของวัตถุขนาดเล็กหรือยาว

คำถาม 2: การวัดปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตรมีประโยชน์อย่างไร?

คำตอบ: การใช้งานปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตรมีความหลากหลายและมีประโยชน์มากๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น สำหรับการวัดปริมาตรของน้ำในกระบวนการทำอาหาร หรือการวัดปริมาตรของสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง นอกจากนั้น ยังสามารถนำปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตรไปใช้ในการแสดงปริมาณหรือจำนวนของวัตถุต่างๆ ได้เช่นกัน

คำถาม 3: สูตรในการคำนวณปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตรคืออะไร?

คำตอบ: สูตรในการคำนวณปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตรคือ V = a^3 โดยที่ V คือ ปริมาตรของลูกบาศก์ในหน่วยเซนติเมตร และ a คือ ความยาวของแต่ละด้านของลูกบาศก์

คำถาม 4: ในกรณีที่มีลูกบาศก์ที่มีความยาวด้าน 5 เซนติเมตร ปริมาตรของลูกบาศก์คือเท่าไหร่?

คำตอบ: ในกรณีที่มีลูกบาศก์ที่มีความยาวด้าน 5 เซนติเมตร ปริมาตรของลูกบาศก์คือ 5^3 = 125 เซนติเมตร^3

คำถาม 5: เครื่องมือใดที่เหมาะสมในการวัดปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตร?

คำตอบ: เราสามารถใช้เครื่องมือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือไม้บรรทัดเพื่อวัดปริมาตรลูกบาศก์เซนติเมตรได้ เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำสูงสุด

ปริมาตรลูกบาศก์ สูตร

ปริมาตรลูกบาศก์ สูตร: ทำความรู้จักและการคำนวณ

กำแพงพุทธทาวเวอร์ ท้องฟ้าบาหลี ปูฝนน้ำท่วม

คุณเคยสงสัยไหมว่าลูกบาศก์มีปริมาตรเท่าไร? ในบทความนี้ เราจะได้พูดถึงปริมาตรลูกบาศก์ สูตรชนิดต่างๆ ที่น่าสนใจ และวิธีคำนวณอย่างถูกต้อง

ข้อนำเสนอ

ลูกบาศก์เป็นรูปทรง凸ชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยพื้นที่รองสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่มีหน้ากว้างต่างกันทั้งหมด 6 หน้า แต่ละหน้ามีขนาดเท่ากันมีเท่ากันและผิวสีของลูกบาศก์ที่ยอดเป็นที่เสียงและขอบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เราสามารถคำนวณหาปริมาตรของลูกบาศก์ได้ด้วยสูตรที่ถูกต้อง

สูตร

สูตรปริมาตรของลูกบาศก์คือ พื้นที่ส่วนฐานของลูกบาศก์ คูณด้วยความสูง

V = ส่วนฐาน x ความสูง

สูตรนี้มีประโยชน์ในการคำนวณปริมาตรในงานสถาปัตยกรรม เช่น เมื่อเราต้องการสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงลูกบาศก์ เราสามารถคำนวณว่าจะต้องใช้วัสดุเท่าไร หรือเพื่อประหยัดฐานฐานเป็นต้น

ตัวอย่างการคำนวณปริมาตรลูกบาศก์

เรามาดูตัวอย่างการคำนวณปริมาตรของลูกบาศก์แบบง่ายๆ กัน

ตัวอย่างที่ 1
ลูกบาศก์มีพื้นที่ส่วนฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมิติ 2 เมตร x 2 เมตร และความสูงคือ 2 เมตร

V = ส่วนฐาน x ความสูง
= (2 เมตร x 2 เมตร) x 2 เมตร
= 4 ลูกบาศก์เมตรทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 2
ลูกบาศก์มีพื้นที่ส่วนฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมิติ 3 เมตร x 3 เมตร และความสูงคือ 5 เมตร

V = ส่วนฐาน x ความสูง
= (3 เมตร x 3 เมตร) x 5 เมตร
= 45 ลูกบาศก์เมตรทั้งหมด

อีกตัวอย่างที่น่าสนใจ
การใช้ปริมาตรลูกบาศก์ในชีวิตประจำวันอาจไม่เคยคิดว่าใช้ได้. นักเรียนอาจได้เรียนในเรื่องขนาดและปริมาตรในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเวลาที่เราได้เรียนรู้ถึงปริมาตรของรูปทรงต่างๆ. เราสามารถคำนวณปริมาตรของลูกบาศก์ที่ใช้เพื่อใส่น้ำมันในรถหรือรถจักรยานยนต์จากปริมาตรความจุของกระบอกเบรกมือ. เป้าหมายของเราคือที่จะใส่ความจุที่เหมาะสมของน้ำมันในลูกบาศก์ปัจจุบันของเรา

FAQs
1. Q: ปริมาตรของลูกบาศก์นั้นเกี่ยวข้องกับอะไร?
A: ปริมาตรของลูกบาศก์เกี่ยวข้องกับขนาดและรูปทรงของลูกบาศก์. การคำนวณปริมาตรของลูกบาศก์ใช้สูตร V = ส่วนฐาน x ความสูง, โดยที่ V คือปริมาตร, ส่วนฐานคือพื้นที่ของส่วนฐาน, ความสูงคือความสูงของลูกบาศก์.

2. Q: สูตรนี้สามารถใช้กับลูกบาศก์ที่มีรูปทรงอื่น ๆ ได้หรือไม่?
A: สูตร V = ส่วนฐาน x ความสูง เป็นสูตรพื้นฐานสำหรับคำนวณปริมาตรของลูกบาศก์เท่านั้น สำหรับรูปทรงอื่น ๆ จะต้องใช้สูตรหรือสูตรอื่นในการคำนวณ

3. Q: อะไรคือประโยชน์ของการรู้จักและการคำนวณปริมาตรลูกบาศก์?
A: การรู้จักและการคำนวณปริมาตรลูกบาศก์มีประโยชน์ในการคำนวณปริมาตรงานสถาปัตยกรรม, วัสดุรูปทรงลูกบาศก์ที่ต้องใช้ หรือเพื่อประหยัดฐานฐานในการสร้างสิ่งก่อสร้าง

4. Q: บทความนี้มีเป้าหมายอะไรบ้าง?
A: บทความนี้มีเป้าหมายในการอธิบายและแนะนำเกี่ยวกับปริมาตรลูกบาศก์, สูตรการคำนวณปริมาตร, ตัวอย่างการคำนวณ, และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5. Q: สูตรนี้มีประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวัน?
A: การคำนวณปริมาตรลูกบาศก์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ในการคำนวณปริมาตรของลูกบาศก์ที่ใช้เพื่อใส่น้ำมันในรถหรือรถจักรยานยนต์ หรือใช้ในงานสถาปัตยกรรมเพื่อคำนวณปริมาตรที่จะนำไปใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้าง

มี 44 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ปริมาตรลูกบาศก์.

แบบฝึกหัด 6.5 การหาปริมาตรด้วยลูกบาศก์ ป.5 - Youtube
แบบฝึกหัด 6.5 การหาปริมาตรด้วยลูกบาศก์ ป.5 – Youtube
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - ครูเฟิร์ส The Guru First
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – ครูเฟิร์ส The Guru First
1 เซนติเมตร = กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร?? - Pantip
1 เซนติเมตร = กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร?? – Pantip
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - ครูเฟิร์ส The Guru First
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – ครูเฟิร์ส The Guru First
1สูตรหาเรขาคณิต | เรขาคณิต
1สูตรหาเรขาคณิต | เรขาคณิต
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.5 - Youtube
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.5 – Youtube
การคำนวณปริมาตรน้ำ
การคำนวณปริมาตรน้ำ
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - ครูเฟิร์ส The Guru First
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – ครูเฟิร์ส The Guru First
การหาลูกบาศก์เซนติเมตร - Pantip
การหาลูกบาศก์เซนติเมตร – Pantip
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 - Tuenongfree
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 – Tuenongfree
ตะลุยโจทย์คณิต ก.พ. 6203 ลูกบาศก์มหัศจรรย์ - Youtube
ตะลุยโจทย์คณิต ก.พ. 6203 ลูกบาศก์มหัศจรรย์ – Youtube
ทรงลูกบาศก์ - วิกิพีเดีย
ทรงลูกบาศก์ – วิกิพีเดีย
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม - คณิตศาสตร์ ม.1
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม – คณิตศาสตร์ ม.1
3 2
3 2
คณิตศาสตร์ - Pantip
คณิตศาสตร์ – Pantip
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 - Tuenongfree
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 – Tuenongfree
Ejercicio De ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
Ejercicio De ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
วิธีการ หาพื้นที่ผิวของลูกบาศก์: 7 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ หาพื้นที่ผิวของลูกบาศก์: 7 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
การวัดปริมาตรและน้ำหนัก - Nockacademy
การวัดปริมาตรและน้ำหนัก – Nockacademy
การวัดปริมาตร หาปริมาตร
การวัดปริมาตร หาปริมาตร
เลขยกกำลัง ม.2 - 5.1ข โจทย์ปัญหา ลูกบาศก์ลูกนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร (  Step 8.1/8 ) | Tuenong - Youtube
เลขยกกำลัง ม.2 – 5.1ข โจทย์ปัญหา ลูกบาศก์ลูกนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร ( Step 8.1/8 ) | Tuenong – Youtube
เล่มที่ 8 โจทย์ปัญหา การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - Flip Ebook Pages  1-17 | Anyflip
เล่มที่ 8 โจทย์ปัญหา การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – Flip Ebook Pages 1-17 | Anyflip
สรุปเนื้อหา ปริมาตรทรงกระบอก คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 - Tuenongfree
สรุปเนื้อหา ปริมาตรทรงกระบอก คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 – Tuenongfree
วิธีการ คำนวณปริมาตรของทรงกระบอก – สพม.เพชรบูรณ์ Web Contents
วิธีการ คำนวณปริมาตรของทรงกระบอก – สพม.เพชรบูรณ์ Web Contents
ชุดที่+4 ..[1]
ชุดที่+4 ..[1]
คำนวณหาปริมาตรของลูกบาศก์ - Wikihow
คำนวณหาปริมาตรของลูกบาศก์ – Wikihow
กี่ลิตรในลูกบาศก์เมตร? - ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน ว่าจริง ๆ  แล้วน้ำหนึ่งลูกบาศก์หนักเท่าไหร่ น้ำสองก้อนมีหน่วยเป็นลิตรเท่าไหร่
กี่ลิตรในลูกบาศก์เมตร? – ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน ว่าจริง ๆ แล้วน้ำหนึ่งลูกบาศก์หนักเท่าไหร่ น้ำสองก้อนมีหน่วยเป็นลิตรเท่าไหร่
ลิตร - วิกิพีเดีย
ลิตร – วิกิพีเดีย
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - ครูเฟิร์ส The Guru First
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – ครูเฟิร์ส The Guru First
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 1 - Youtube
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 1 – Youtube
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 - Tuenongfree
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 – Tuenongfree
คณิตศาสตร์ Online Exercise For ป.5
คณิตศาสตร์ Online Exercise For ป.5
การวัดปริมาตร หาปริมาตร
การวัดปริมาตร หาปริมาตร
แทงค์น้ำ Comos ทรงเหลี่ยม ลูกบาศก์ ขนาด 300 ลิตร มีระดับน้ำบอกปริมาตร  ถังเก็บน้ำนอกบ้าน มี มอก. แทงค์มีรูระบายน้ำบนและล่าง ฟู้ดเกรด | Lazada.Co.Th
แทงค์น้ำ Comos ทรงเหลี่ยม ลูกบาศก์ ขนาด 300 ลิตร มีระดับน้ำบอกปริมาตร ถังเก็บน้ำนอกบ้าน มี มอก. แทงค์มีรูระบายน้ำบนและล่าง ฟู้ดเกรด | Lazada.Co.Th
วิธีการ หาพื้นที่ผิวของลูกบาศก์: 7 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ หาพื้นที่ผิวของลูกบาศก์: 7 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ - ปริมาตรทรงกระบอก
เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ – ปริมาตรทรงกระบอก
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงลูกบาศก์ [Rectangular And Cuboid Volumes]|  Experts Math - สอนคณิตศาสตร์ - Youtube
ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงลูกบาศก์ [Rectangular And Cuboid Volumes]| Experts Math – สอนคณิตศาสตร์ – Youtube
วัตถุชนิดหนึ่งมีความหนาเเน่น0.75กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้าวัตถุนี้ปริมาตร 250ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีมวลเท่าใด - Pantip
วัตถุชนิดหนึ่งมีความหนาเเน่น0.75กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้าวัตถุนี้ปริมาตร 250ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีมวลเท่าใด – Pantip
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรหรือหน่วยความจุ - Learnneo
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรหรือหน่วยความจุ – Learnneo
ลูกบาศก์ปริมาตร 1000 ลูก (Volume Box With 1000 Cube) - Alterace
ลูกบาศก์ปริมาตร 1000 ลูก (Volume Box With 1000 Cube) – Alterace
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ( เลขหลัก )- ‎พื้นที่ผิวและปริมาตร – Tuemaster  เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ( เลขหลัก )- ‎พื้นที่ผิวและปริมาตร – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
พื้นที่ผิวและปริมาตร
พื้นที่ผิวและปริมาตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-4 หน้า | Anyflip
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-4 หน้า | Anyflip
โจทย์การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรปริซึม | ทับทิม เจริญตา
โจทย์การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรปริซึม | ทับทิม เจริญตา
การคำนวณปริมาตรน้ำ
การคำนวณปริมาตรน้ำ
Ejercicio De การหาปริมาตร 2
Ejercicio De การหาปริมาตร 2
แม่แบบลูกบาศก์สำหรับติดกาวพิมพ์ A4 วิธีทำรูปทรงเรขาคณิตปริมาตรจากกระดาษ  (ไดอะแกรม, แม่แบบ)? ก้อนกระดาษธรรมดา
แม่แบบลูกบาศก์สำหรับติดกาวพิมพ์ A4 วิธีทำรูปทรงเรขาคณิตปริมาตรจากกระดาษ (ไดอะแกรม, แม่แบบ)? ก้อนกระดาษธรรมดา
คำนวณหาปริมาตรของลูกบาศก์ - Wikihow
คำนวณหาปริมาตรของลูกบาศก์ – Wikihow

ลิงค์บทความ: ปริมาตรลูกบาศก์.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ปริมาตรลูกบาศก์.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *