Skip to content
Trang chủ » สอน Vb 2010: เขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา Visual Basic 2010

สอน Vb 2010: เขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา Visual Basic 2010

Visual Basic 2010 พื้นฐาน EP.1 การสร้างโปรเจค

สอน Vb 2010

สอน vb 2010: เริ่มต้นสร้างโปรแกรม

สำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010 (VB 2010) ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการเริ่มต้นสร้างโปรแกรมพื้นฐานด้วย VB 2010

ก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมด้วย VB 2010 เราต้องดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ Visual Studio 2010 ก่อน ใน Visual Studio 2010 มีอยู่หลายเวอร์ชัน แต่ในที่นี้เราจะใช้เวอร์ชันที่มีความเกี่ยวข้องกับ VB 2010 เพื่อความง่ายในการติดตั้ง

การดาวน์โหลด Visual Studio 2010
เราสามารถดาวน์โหลด Visual Studio 2010 ได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft โดยเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดของ Visual Studio 2010 เลือกเวอร์ชันที่ต้องการ แล้วดาวน์โหลดตามขั้นตอนที่ระบุ

หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้ง Visual Studio 2010 เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเริ่มเขียนโปรแกรมด้วย VB 2010 ได้แล้ว

เมื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ใน VB 2010 โปรแกรมจะถามให้เลือกเทมเพลตอันไหนที่เราต้องการ ในที่นี้เราจะเลือกวิธีการสร้างโปรแกรม VB ปกติ

สอน VB 2010: การใช้งานโกลบอลและล็อค

ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย VB 2010 เราสามารถใช้งานตัวแปรแบบโกลบอล (Global Variable) และล็อค (Lock) เพื่อเก็บและควบคุมข้อมูลต่าง ๆ ในโปรแกรม

ตัวแปรแบบโกลบอล (Global Variable) เป็นตัวแปรที่เข้าถึงได้ทุกที่ในโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการใช้งานเพราะอาจทำให้โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดได้

ล็อค (Lock) เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในสิ่งที่เรียกว่า Multi-threading เป็นการทำให้โปรแกรมเรียกใช้งานแบบพร้อมกันหลายทำนอง หากเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานล็อคอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในโปรแกรมได้

สอน VB 2010: การทำงานกับตัวแปรและประเภทข้อมูล

ในการเขียนโปรแกรมด้วย VB 2010 เราใช้ตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล เช่น ตัวเลข ข้อความ วันที่ เป็นต้น โดยตัวแปรใน VB 2010 มีประเภทข้อมูลที่ต่างกัน ได้แก่ Integer, String, Date เป็นต้น

สอน VB 2010: การใช้เงื่อนไขและการวนซ้ำ

การใช้เงื่อนไขและการวนซ้ำเป็นส่วนสำคัญในการเขียนโปรแกรมด้วย VB 2010 เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด

ในการใช้เงื่อนไข เราใช้คำสั่ง If-Then-Else เป็นต้น เช่น

If condition Then
‘ คำสั่งที่จะทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
Else
‘ คำสั่งที่จะทำเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ
End If

ส่วนการวนซ้ำ เราใช้คำสั่ง For-Next หรือ While-End While เช่น

For i As Integer = 1 To 10
‘ คำสั่งที่จะทำซ้ำ
Next i

While condition
‘ คำสั่งที่จะทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
End While

สอน VB 2010: การใช้อาร์เรย์และคอลเล็กชันของข้อมูล

อาร์เรย์ (Array) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเก็บข้อมูลหลายค่าในตัวเดียวกัน โดยสามารถอ้างถึงข้อมูลด้วยดัชนี (Index) ที่เริ่มต้นจากศูนย์

คอลเล็กชันของข้อมูล (Collections) เป็นกลุ่มของข้อมูลที่ทำงานร่วมกันให้สามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของคอลเล็กชันคือ List, Dictionary, Set

สอน VB 2010: การใช้ฟังก์ชันและคำสั่งภายในระบบ

ในการเขียนโปรแกรมด้วย VB 2010 เราสามารถใช้ฟังก์ชันและคำสั่งที่มีอยู่ในระบบของภาษานี้เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างของฟังก์ชันที่ใช้บ่อยคือ MsgBox ซึ่งใช้สำหรับแสดงกล่องข้อความไปยังผู้ใช้

MsgBox(“Hello World!”)

สำหรับคำสั่งที่มีอยู่ในระบบ VB 2010 เช่น If-Then-Else, For-Next, While-End While นอกจากนี้ยังมีคำสั่งอื่น ๆ เช่น GoTo, Select Case และอื่น ๆ อีกมากมาย

สอน VB 2010: การทำงานกับฐานข้อมูลและการเก็บกักข้อมูล

VB 2010 สามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลได้ โดยใช้ ADO.NET เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

เราสามารถใช้งานฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้ เช่น Microsoft Access เป็นต้น โดยเราต้องกำหนด Connection String เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและใช้คำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลหรือเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูล

การใช้งานฐานข้อมูลใน VB 2010 เป็นหัวข้อที่ซับซ้อน และในบทความนี้เราไม่สามารถครอบคลุมทั้งหมดได้ ดังนั้น หากคุณต้องการเรียนรู้ขั้นสูงขึ้น คุณควรหาคู่มือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับฐานข้อมูลใน VB 2010

FAQs:

1. การเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้นคืออะไร?
การเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้นหมายถึงการพัฒนาและสร้างโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรม Visual Basic โดยใช้เครื่องมือและคำสั่งที่มีอยู่ในภาษานี้

2. Visual Basic 2010 ดาวน์โหลดได้จากที่ไหน?
คุณสามารถดาวน์โหลด Visual Basic 2010 ได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft โดยเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดของ Visual Basic 2010 และดาวน์โหลดตามขั้นตอนที่ระบุ

3. คู่มือ การใช้งาน Visual Basic 2010 มีอยู่ไหม?
ใช่ คู่มือ การใช้งาน Visual Basic 2010 มีอยู่ในรูปแบบของเอกสารออนไลน์ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Visual Studio 2010 ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านฟังก์ชันความช่วยเหลือหรือเว็บไซต์ Microsoft

4. vb.net คืออะไร?
vb.net (Visual Basic .NET) เป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนามาจาก Visual Basic และเป็นภาษาเชิงวัตถุ ทำให้มีความสามารถและความยืดหยุ่นสูงกว่าเดิม

5. โปรแกรม Visual Basic ทำอะไรได้บ้าง?
โปรแกรม Visual Basic สามารถทำอะไรได้หลากหลาย เช่น สร้างแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป แอปพลิเคชันเว็บ เกม โปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เป็นต้น

6. Visual Basic คืออะไร?
Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง ใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยกราฟิกส์เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้

Visual Basic 2010 พื้นฐาน Ep.1 การสร้างโปรเจค

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สอน vb 2010 การเขียนโปรแกรม visual basic เบื้องต้น, Visual Basic 2010 download, คู่มือ การใช้งาน visual basic 2010, vb.net คือ, โปรแกรม visual basic ทําอะไรได้บ้าง, visual basic คืออะไร, Visual Basic download, ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม visual basic 2019

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สอน vb 2010

Visual Basic 2010 พื้นฐาน EP.1 การสร้างโปรเจค
Visual Basic 2010 พื้นฐาน EP.1 การสร้างโปรเจค

หมวดหมู่: Top 79 สอน Vb 2010

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

การเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น

การเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น

Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Microsoft เพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Windows โดยเฉพาะ โปรแกรม Visual Basic ช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยมีหลักการทำงานและคำสั่งที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งานในระดับเบื้องต้น

ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการทำงานบางอย่างและตัวอย่างการใช้คำสั่งพื้นฐาน โดยจะมีการอธิบายเป็นลำดับเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น

หลักการทำงานของ Visual Basic
1. กำหนดชื่อและคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน: เมื่อเริ่มต้นพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual Basic คุณจะต้องกำหนดชื่อและคุณสมบัติต่างๆ ของแอปพลิเคชัน เช่น ชื่อแอปพลิเคชัน และยอดขายของแอปพลิเคชัน
2. สร้างตัวแปร (Variable): ตัวแปรเป็นพื้นที่ในหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล หลังจากกำหนดชื่อและประเภทของตัวแปรแล้ว คุณสามารถกำหนดค่าให้กับตัวแปรด้วยคำสั่ง Assign ได้
3. เขียนโค้ด (Code): เมื่อคุณกำหนดชื่อแอปพลิเคชันและตัวแปรเรียบร้อย คุณสามารถเริ่มเขียนโค้ดเพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานตามต้องการได้ โค้ดจะประกอบไปด้วยคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของแอปพลิเคชันสำหรับสร้างฟังก์ชันต่างๆ
4. ทดสอบและปรับปรุง: เมื่อเขียนโค้ดเสร็จสิ้น คุณสามารถทดสอบและปรับปรุงแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด (Bugs) หรือปรับเปลี่ยนโค้ดให้เหมาะสมกับความต้องการของแอปพลิเคชัน

ตัวอย่างการใช้คำสั่งพื้นฐาน
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการใช้คำสั่งพื้นฐานใน Visual Basic:
1. คำสั่งแสดงข้อความในกล่องข้อความ:
“`
MessageBox.Show(“สวัสดีชาวโลก!”)
“`
2. คำสั่งแสดงข้อมูลในกล่องข้อความ:
“`
Dim name As String = “John Doe”
MessageBox.Show(“สวัสดี ” & name)
“`
3. คำสั่งแบบเงื่อนไข:
“`
Dim score As Integer = 85
If score >= 80 Then
MessageBox.Show(“คุณผ่าน”)
Else
MessageBox.Show(“คุณไม่ผ่าน”)
End If
“`
4. คำสั่งแบบวนลูป:
“`
For i As Integer = 1 To 5
MessageBox.Show(“คำนำหน้าที่ ” & i)
Next
“`

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):
1. Visual Basic คืออะไร?
Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Microsoft เพื่อใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Windows

2. Visual Basic ใช้สำหรับการพัฒนาอะไรบ้าง?
Visual Basic สามารถใช้สร้างแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ เช่น แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป แอปพลิเคชันเว็บ และแอปพลิเคชันโมบายล์

3. ฉันควรเรียนรู้ Visual Basic หรือไม่?
การเรียนรู้ Visual Basic มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Windows และสร้างโปรแกรมที่มีพลังใช้งานได้โดยง่าย

4. ฉันสามารถเขียนโปรแกรม Visual Basic ได้ที่ไหน?
คุณสามารถเขียนโปรแกรม Visual Basic ได้โดยใช้โปรแกรม Visual Studio ซึ่งเป็นสถานที่พัฒนาโปรแกรมที่เป็นไปได้สำหรับ Visual Basic

5. การเขียนโปรแกรม Visual Basic ยากหรือง่าย?
การเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้นสามารถทำได้โดยผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านโปรแกรมมิ่ง และมีความเรียนรู้ทางออนไลน์ที่แหล่งข้อมูลอาจารย์ที่มีอยู่มากมาย

สรุป:
Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมที่สามารถใช้สร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Windows โดยใช้หลักการทำงานและคำสั่งที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน ในบทความนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นใน Visual Basic รวมทั้งมีหน้าที่ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Visual Basic

Visual Basic 2010 Download

การดาวน์โหลด Visual Basic 2010 เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาโปรแกรมมิ่งภาษาหนึ่ง ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันของ Windows โดยเฉพาะ ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการดาวน์โหลด Visual Basic 2010 และการติดตั้ง รวมถึงบางปัญหาที่คุณอาจพบและการแก้ไขที่เกี่ยวข้อง

วิธีการดาวน์โหลด Visual Basic 2010

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft Visual Studio: เริ่มต้นโดยการเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft Visual Studio ที่ www.visualstudio.com หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลดฟรี” ที่ปุ่มดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรี.

2. เลือกวิธีการติดตั้ง: หน้าเว็บไซต์จะแสดงตัวเลือกในการดาวน์โหลด ในที่นี้คุณควรเลือก “Visual Basic 2010” และคลิกที่ “ดาวน์โหลด” เพื่อเริ่มต้นดาวน์โหลด.

3. ตอบคำถามและเลือกเวอร์ชัน: ในขั้นตอนต่อไปนี้คุณจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานที่คุณต้องการดาวน์โหลด เช่น “เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชัน Windows หรือไม่” หลังจากนั้นคุณสามารถเลือกเวอร์ชันอื่นของ Visual Basic หรือที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี) ข้อเสียของการดาวน์โหลดคือขนาดของไฟล์ที่ใหญ่มากซึ่งอาจใช้เวลานานในการดาวน์โหลด.

4. เลือกประเทศและภาษา: หลังจากตอบคำถามแล้วคุณจะถูกนำไปที่หน้าต่อไปที่ให้คุณเลือกประเทศและภาษาที่คุณต้องการใช้ การเลือกที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดในภาษาที่คุณเข้าใจได้.

5. หากเป็น Visual Studio เชื่อมต่อกับบัญชีต่างๆ ของคุณ: หากคุณมีบัญชี Microsoft คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเชื่อมต่อ Visual Studio เพื่อบันทึกรายการที่คุณดาวน์โหลดและสะสมคะแนน แต่ถ้าไม่ได้มีบัญชีก็คุณยังสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรง.

6. ดาวน์โหลดและติดตั้ง: หลังจากที่คุณเลือกและกำหนดค่าต่างๆ คุณจะต้องโหลด Visual Basic 2010 จากเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุณอาจต้องติดตั้งโดยใช้ไฟล์ติดตั้งที่คุณดาวน์โหลดหรือทำการติดตั้งโดยอัตโนมัติหากคุณใช้ Visual Studio. ระหว่างการติดตั้งคุณอาจต้องรอสักครู่ขึ้นอยู่กับความเร็วของระบบของคุณ.

7. เสร็จสิ้น: เมื่อการดาวน์โหลดและการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์คุณจะได้รับ Visual Basic 2010 เรียบร้อยและพร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งาน.

FAQs (คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Visual Basic 2010)

คำถาม 1: Visual Basic 2010 เป็นมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
ตอบ: Visual Basic 2010 Express ที่เราพูดถึงในบทความนี้เป็นไปตามชื่อว่าฟรี คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน แต่ถ้าคุณต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมหรือการสนับสนุนเพิ่มเติมคุณอาจต้องกลับไปที่เว็บไซต์ Microsoft Visual Studio เพื่อตรวจสอบแพ็คเกจพรีเมี่ยมที่มีค่าใช้จ่าย.

คำถาม 2: ฉันสามารถใช้ Visual Basic 2010 บนระบบปฏิบัติการอื่นได้หรือไม่?
ตอบ: Visual Basic 2010 สามารถใช้งานบนเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้งานบนเครื่อง Mac OS X หรือ Linux ระบบปฏิบัติการอื่น.

คำถาม 3: ฉันสามารถอัปเกรดจาก Visual Basic 2010 ไปยังเวอร์ชันอื่นได้หรือไม่?
ตอบ: เวอร์ชันที่เป็นตัวติดตั้งของ Visual Basic 2010 Express ไม่สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชันอื่นได้โดยตรง แต่คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันใหม่ของ Visual Basic ได้ หรืออาจพิจารณาการอัปเกรดของซอฟต์แวร์ Visual Studio ที่มีค่าใช้จ่ายกว่า.

คำถาม 4: ในกรณีที่ฉันมีปัญหาดาวน์โหลดหรือการติดตั้ง Visual Basic 2010 ฉันจะทำอย่างไร?
ตอบ: หากคุณพบปัญหาในการดาวน์โหลดหรือการติดตั้งคุณควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เพียงพอและสตรีมไม่ได้ถูกระงับหรือมีการบล็อก คุณควรยกเลิกและเริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดใหม่ และเลือกเข้าใช้การติดตั้งอย่างถูกต้องหลังจากการดาวน์โหลดอีกครั้ง. หากยังคงประสบปัญหาคุณควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไข.

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง Visual Basic 2010 และจะช่วยแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบในกระบวนการดาวน์โหลดและติดตั้ง. ตอนนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มสร้างแอปพลิเคชันด้วยภาษาโปรแกรมนี้แล้ว

มี 34 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สอน vb 2010.

Visual Basic 2010 Ep.1 เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล Sql (สอนในชั้นเรียน ) - Youtube
Visual Basic 2010 Ep.1 เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล Sql (สอนในชั้นเรียน ) – Youtube
Visual Basic 2010 พื้นฐาน Ep.1 การสร้างโปรเจค - Youtube
Visual Basic 2010 พื้นฐาน Ep.1 การสร้างโปรเจค – Youtube
การใช้โปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น - Youtube
การใช้โปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น – Youtube
คอร์สเรียนออนไลน์ Vb.Net Programming (Sample) - Youtube
คอร์สเรียนออนไลน์ Vb.Net Programming (Sample) – Youtube
Ep1. สอนติดตั้งโปรแกรม Visual Basic2010 Express แบบง่ายๆ | ครูเต้นสไตล์ - Youtube
Ep1. สอนติดตั้งโปรแกรม Visual Basic2010 Express แบบง่ายๆ | ครูเต้นสไตล์ – Youtube
สอนเขียนโปรแกรม ร้านกาแฟ Vb 2010 + Sql Server 2008 Chapter 1 - Youtube
สอนเขียนโปรแกรม ร้านกาแฟ Vb 2010 + Sql Server 2008 Chapter 1 – Youtube
สอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Vb.Net- 6 เพิ่มข้อมูล - Youtube
สอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Vb.Net- 6 เพิ่มข้อมูล – Youtube
07การสร้างเมนูด้วยโปรแกรม Visual Basic 2010 - Youtube
07การสร้างเมนูด้วยโปรแกรม Visual Basic 2010 – Youtube
เขียนโปรแกรมบวกเลขด้วย Visual Studio 2010 - Youtube
เขียนโปรแกรมบวกเลขด้วย Visual Studio 2010 – Youtube
Update Data Visual Basic 2010 - Youtube
Update Data Visual Basic 2010 – Youtube
สอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Vb.Net- 8 ลบข้อมูล - Youtube
สอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Vb.Net- 8 ลบข้อมูล – Youtube
สอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Vb.Net- 4 ติดต่อฐานข้อมูล - Youtube
สอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Vb.Net- 4 ติดต่อฐานข้อมูล – Youtube
สอน Vb.Net + Access เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล Ep-01 - Youtube
สอน Vb.Net + Access เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล Ep-01 – Youtube
การเขียนโปรแกรมร้านขายตุ๊กตา Visual Studio 2010 - อัพเดท 2019 - Youtube
การเขียนโปรแกรมร้านขายตุ๊กตา Visual Studio 2010 – อัพเดท 2019 – Youtube
ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2010 เบื้องต้น
ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2010 เบื้องต้น
การทำโปรแกรม 2 ภาษา (Vb.Net 2010) - Youtube
การทำโปรแกรม 2 ภาษา (Vb.Net 2010) – Youtube
สอบถามเกี่ยวกับภาษา Vb.Net หน่อยครับ - Pantip
สอบถามเกี่ยวกับภาษา Vb.Net หน่อยครับ – Pantip
ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2010 เบื้องต้น
ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2010 เบื้องต้น
Tutorial] สอนภาษา .Net :: ตอนที่ 02 มาลองเขียนโปรแกรมง่ายๆ กันดูครับ - Pantip
Tutorial] สอนภาษา .Net :: ตอนที่ 02 มาลองเขียนโปรแกรมง่ายๆ กันดูครับ – Pantip
สอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Vb.Net- 5 ดึงข้อมูลมาโชว์ใน Datagridview - Youtube
สอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Vb.Net- 5 ดึงข้อมูลมาโชว์ใน Datagridview – Youtube
Visual Basic 2010] ขอวิธีปิดปุ่ม [X] ที่อยู่มุมขวาบนครับ - Pantip
Visual Basic 2010] ขอวิธีปิดปุ่ม [X] ที่อยู่มุมขวาบนครับ – Pantip
การใช้งาน Visual Studio (Vb) เบื้องต้น - Youtube
การใช้งาน Visual Studio (Vb) เบื้องต้น – Youtube
ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2010 เบื้องต้น
ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2010 เบื้องต้น
แสดงภาพ จับภาพ จากกล้องเว็บแคม (Webcam) ด้วย Vb.Net
แสดงภาพ จับภาพ จากกล้องเว็บแคม (Webcam) ด้วย Vb.Net
Vb.Net การสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูล และรายงาน อย่างรวดเร็ว - Youtube
Vb.Net การสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูล และรายงาน อย่างรวดเร็ว – Youtube
สอนเขียนโปรแกรม C# หน่อยครับ - Pantip
สอนเขียนโปรแกรม C# หน่อยครับ – Pantip
คอร์สออนไลน์ เขียนโปรแกรม Vb.Net (Access) สร้างโปรแกรมระบบขายสินค้า Point Of Sale (Pos) | Skilllane
คอร์สออนไลน์ เขียนโปรแกรม Vb.Net (Access) สร้างโปรแกรมระบบขายสินค้า Point Of Sale (Pos) | Skilllane
รบกวนช่วยดู Code Vb ให้หน่อยคะ - Pantip
รบกวนช่วยดู Code Vb ให้หน่อยคะ – Pantip
สอนติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Basic เวอร์ชั่น 2010 ละเอียดยิ้บๆ
สอนติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Basic เวอร์ชั่น 2010 ละเอียดยิ้บๆ
เขียนโปรแกรม Vb 6 – Krucom99 : บทเรียนออนไลน์
เขียนโปรแกรม Vb 6 – Krucom99 : บทเรียนออนไลน์
Visual Studio 2022: C# & Sql Server With Ef Core 6.0 : Point Of Sale (Pos) System | หลักสูตร
Visual Studio 2022: C# & Sql Server With Ef Core 6.0 : Point Of Sale (Pos) System | หลักสูตร
คอร์สแพ็กเกจ การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic .Net | Skilllane
คอร์สแพ็กเกจ การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic .Net | Skilllane
Asp.Net & Visual Studio 2010 - Publish Web Site
Asp.Net & Visual Studio 2010 – Publish Web Site
Ep1. สอนติดตั้งโปรแกรม Visual Basic2010 Express แบบง่ายๆ | ครูเต้นสไตล์ - Youtube
Ep1. สอนติดตั้งโปรแกรม Visual Basic2010 Express แบบง่ายๆ | ครูเต้นสไตล์ – Youtube
Vb.Net Win Form อยากได้โค้ดค้นหา Search ข้อมูลใน Datagridview ใครทราบช่วยบอกที
Vb.Net Win Form อยากได้โค้ดค้นหา Search ข้อมูลใน Datagridview ใครทราบช่วยบอกที
สอนติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Basic เวอร์ชั่น 2010 ละเอียดยิ้บๆ
สอนติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Basic เวอร์ชั่น 2010 ละเอียดยิ้บๆ
คอร์สออนไลน์ เขียนโปรแกรม Vb.Net (Access) สร้างโปรแกรมระบบขายสินค้า Point Of Sale (Pos) | Skilllane
คอร์สออนไลน์ เขียนโปรแกรม Vb.Net (Access) สร้างโปรแกรมระบบขายสินค้า Point Of Sale (Pos) | Skilllane
การเพิ่มจำนวนสินค้า และตัดสต็อก Vb+Access - Pantip
การเพิ่มจำนวนสินค้า และตัดสต็อก Vb+Access – Pantip
การสร้าง Crystal Report กับ Dataset หรือ Datatable (Vb.Net,C#)
การสร้าง Crystal Report กับ Dataset หรือ Datatable (Vb.Net,C#)
Ep1. สอนติดตั้งโปรแกรม Visual Basic2010 Express แบบง่ายๆ | ครูเต้นสไตล์ - Youtube
Ep1. สอนติดตั้งโปรแกรม Visual Basic2010 Express แบบง่ายๆ | ครูเต้นสไตล์ – Youtube
คอร์สออนไลน์ พัฒนา Modern Desktop App แบบมืออาชีพ โดยใช้ Visual Basic .Net และ Sql Server | Skilllane
คอร์สออนไลน์ พัฒนา Modern Desktop App แบบมืออาชีพ โดยใช้ Visual Basic .Net และ Sql Server | Skilllane
Tutorial] สอนภาษา .Net :: ตอนที่ 05 Array และข่าวดี Visual Studio 2013 Community ฟรี ใช้เขียนลง Ios, Android ได้ - Pantip
Tutorial] สอนภาษา .Net :: ตอนที่ 05 Array และข่าวดี Visual Studio 2013 Community ฟรี ใช้เขียนลง Ios, Android ได้ – Pantip
สอน Visual Basic .Net พื้นฐาน 2. การจัดรูปแบบข้อความโดยใช้ String Format และ String Interpolation - Youtube
สอน Visual Basic .Net พื้นฐาน 2. การจัดรูปแบบข้อความโดยใช้ String Format และ String Interpolation – Youtube
Pinterest
Pinterest
Windows Form การใช้ User Control กับ Menustrip สร้างฟร์อมแบบแบบง่ายๆ (Vb.Net, C#)
Windows Form การใช้ User Control กับ Menustrip สร้างฟร์อมแบบแบบง่ายๆ (Vb.Net, C#)
คู่มือเรียน Visual Basic 2010 + Cd | ร้านหนังสือนายอินทร์
คู่มือเรียน Visual Basic 2010 + Cd | ร้านหนังสือนายอินทร์
หน่วยการเรียนที่ 1 เริ่มต้นโปรแกรม Vb 2013 Express
หน่วยการเรียนที่ 1 เริ่มต้นโปรแกรม Vb 2013 Express
คอร์สออนไลน์ พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic .Net กับฐานข้อมูล Sql Server แบบ Modern Ui | Skilllane
คอร์สออนไลน์ พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic .Net กับฐานข้อมูล Sql Server แบบ Modern Ui | Skilllane
Asp.Net & Visual Studio 2010 - Create New File
Asp.Net & Visual Studio 2010 – Create New File
วิธีติดตั้งโปรแกรม Visual Studio 2010 พร้อมลิ้งดาวโหลด - Youtube
วิธีติดตั้งโปรแกรม Visual Studio 2010 พร้อมลิ้งดาวโหลด – Youtube

ลิงค์บทความ: สอน vb 2010.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สอน vb 2010.

ดูเพิ่มเติม: https://tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *