Skip to content
Trang chủ » สร้างเว็บด้วย Html: จะเป็นอะไรในการเรียนรู้เบื้องต้น

สร้างเว็บด้วย Html: จะเป็นอะไรในการเรียนรู้เบื้องต้น

สร้าง เว็บ ด้วย Html

สร้าง เว็บ ด้วย HTML: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

สร้างเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญในยุคที่เราอยู่ในปัจจุบัน เว็บไซต์เป็นช่องทางที่เหมาะสำหรับการโฆษณาสินค้าและบริการของคุณ ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีสร้างเว็บไซต์ผ่าน HTML ให้เริ่มต้นด้วยขั้นตอนพื้นฐานต่อไปนี้:

1. สร้างส่วนหัวของเว็บด้วย HTML

ส่วนหัวของเว็บไซต์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกำหนดค่าและข้อมูลพื้นฐาน ในส่วนนี้คุณจะใช้แท็ก เพื่อรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ และแท็ก เพื่อกำหนดชื่อเว็บไซต์ของคุณที่จะแสดงบนแถบเรื่องของเบราว์เซอร์</p> <p>ตัวอย่างโค้ด:<br /> “`<br /> <!DOCTYPE html><br /> <html><br /> <head><br /> <title>ชื่อเว็บไซต์ของคุณ“`

นอกจากนี้คุณยังสามารถรวบรวมไฟล์ CSS และ JavaScript เข้ากับหน้า HTML เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีการจัดรูปแบบและความสามารถพิเศษเพิ่มเติม

2. สร้างส่วนเนื้อหาของเว็บด้วย HTML

ส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลและเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงให้กับผู้เข้าชม

– ใช้แท็ก

เพื่อสร้างส่วนหัวเว็บ หน้าฟ้าเว็บบอกถึงค่าเริ่มต้นของเว็บไซต์ได้อย่างแข็งแกร่ง
– ใช้แท็ก