Skip to content
Trang chủ » สูตรเลขยกกำลัง: เคล็ดลับสำหรับการคำนวณพลังงาน

สูตรเลขยกกำลัง: เคล็ดลับสำหรับการคำนวณพลังงาน

เลขยกกำลัง

สูตรเลขยกกําลัง

สูตรเลขยกกำลังในคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องการความเข้าใจในการใช้งานและประยุกต์ให้ถูกต้อง สูตรเลขยกกำลังในคณิตศาสตร์มีความหลากหลายตามชนิดของฐานที่ใช้ พร้อมกับตัวเลขยกกำลังที่นำมาใช้ด้วย

สูตรเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเต็มบวก
ในกรณีที่ต้องการยกกำลังจำนวนเต็มบวก สูตรที่นิยมนำมาใช้คือ พีเอสแอล แทนเฟิล

สูตรเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเต็มลบ
สูตรเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเต็มลบจะเหมือนกับสูตรเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเต็มบวก ยกเว้นว่าเกิดความตรงกันข้ามทาง

สูตรเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นทศนิยมบวก
เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นทศนิยมบวกเกิดจากการนำเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเต็มบวกไปบวกกับตัวเลขยกกำลังเต็มที่ไม่น้อยกว่า 1 แล้วทำการลบออก

สูตรเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นทศนิยมลบ
สูตรเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นทศนิยมลบเกิดจากการนำเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นทศนิยมบวกไปบวกกับตัวเลขยกกำลังเต็มที่น้อยกว่า 1 แล้วทำการลบออก

สูตรเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขศูนย์
สูตรเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขศูนย์เมื่อยกกำลังจะให้ผลเป็นศูนย์เสมอ

การคำนวณสูตรเลขยกกำลังที่มีฐานและดึงเลขยกกำลังกับตัวเลขเข้าร่วมกัน
ในกรณีที่ต้องการคำนวณผลลัพธ์ของสูตรเลขยกกำลังที่มีฐานและดึงเลขยกกำลังกับตัวเลขเข้าร่วมกัน หลักการทำงานคือนำฐานยกกำลังด้วยตัวเลขยกกำลังตามลำดับ แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาประกอบกับตัวเลขยกกำลังที่มีอยู่ จนครบทุกตัวเลขยกกำลัง

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสูตรเลขยกกำลัง
ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสูตรเลขยกกำลัง เราสามารถใช้สูตรเลขยกกำลังเพื่อหาค่าที่ต้องการ โดยการนำสูตรมาประยุกต์ใช้กับที่ต้องการแก้ปัญหา เช่น การคำนวณแรงดันไฟฟ้า การคำนวณระยะทางของการเคลื่อนที่ หรือการคำนวณโอกาสการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ

การนำสูตรเลขยกกำลังมาใช้ในชีวิตประจำวัน
สูตรเลขยกกำลังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และได้รับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วย เช่น การคำนวณดอกเบี้ยที่ธนาคารเสนอให้ การประเมินผลการลงทุน หรือการคำนวณการสำรวจขนาดพื้นที่

การประยุกต์สูตรเลขยกกำลังในงานวิจัยและสาขาวิชาอื่น ๆ ในคณิตศาสตร์
สูตรเลขยกกำลังมีความสำคัญในงานวิจัยและสาขาวิชาคณิตศาสตร์อื่น ๆ มากมาย เช่น สถิติวิทยา เคมี ฟิสิกส์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสูตรเลขยกกำลังช่วยให้ง่ายต่อการคำนวณและอธิบายข้อมูลทางคณิตศาสตร์อย่างชัดเจน ทำให้งานวิจัยและการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ

เลขยกกำลังเป็นเรื่องที่ต้องการความรู้และความเข้าใจในการใช้งานและประยุกต์ ซึ่งอธิบายไปจนถึงขั้นตอนการทำและหลักการทำงานของสูตรเลขยกกำลังแต่ละแบบ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการศึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง

FAQs:

1. เลขยกกำลัง แบบฝึกหัดคืออะไร?
เลขยกกำลัง แบบฝึกหัดเป็นการปฏิบัติที่ใช้ในการฝึกความเข้าใจและประยุกต์ใช้สูตรเลขยกกำลังในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานของสูตรเหล่านี้

2. ตารางเลขยกกำลัง pdf คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร?
ตารางเลขยกกำลัง pdf เป็นไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ที่ประกอบด้วยตารางเลขยกกำลังในลักษณะต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการยกกำลังสำหรับตัวเลขที่แตกต่าง โดยทั่วไปมีประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลและการใช้เป็นตัวอ้างอิงในการคำนวณ

3. สรุปเลขยกกำลัง ม.4 pdf และ สรุปเลขยกกำลัง ม.5 pdf คืออะไร?
สรุปเลขยกกำลัง ม.4 pdf และ สรุปเลขยกกำลัง ม.5 pdf เป็นเอกสารสรุปแนวคิดและกฏการใช้สูตรเลขยกกำลังในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่บรรจุข้อมูลแบบสรุปและคำอธิบายให้เข้าใจง่ายและเข้าชมได้แบบออนไลน์

4. เลขยกกำลัง2 1-100 หมายถึงอะไร?
เลขยกกำลัง2 1-100 หมายถึงการยกกำลังตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 100 โดยใช้ฐานเป็น 2 ซึ่งผลลัพธ์คือการยกกำลังของตัวเลขทั้ง 100 ตัวด้วยตนเอง

5. สูตร บวก เลขยกกำลัง หมายถึงอะไร?
สูตร บวก เลขยกกำลัง หมายถึงวิธีการคำนวณผลบวกของเลขยกกำลังที่มีฐานและตัวเลขยกกำลังแต่ละตัว โดยการนำค่าผลบวกทั้งหมดมาบวกกัน

6. เลขยกกำลัง สรุปคืออะไร?
เลขยกกำลัง สรุปหมายถึงข้อมูลที่สรุปกันเกี่ยวกับสูตรเลขยกกำลัง มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นการอธิบายที่เข้าใจง่ายและไม

เลขยกกำลัง

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สูตรเลขยกกําลัง เลขยกกําลัง แบบฝึกหัด, ตารางเลขยกกําลัง pdf, สรุปเลขยกกําลัง ม.4 pdf, เลขยกกําลัง ม.5 พร้อมเฉลย, เลขยกกําลัง2 1-100, สูตร บวก เลขยกกำลัง, เลขยกกําลัง สรุป, สรุปเลขยกกําลัง ม.5 pdf

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สูตรเลขยกกําลัง

เลขยกกำลัง
เลขยกกำลัง

หมวดหมู่: Top 18 สูตรเลขยกกําลัง

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

เลขยกกําลัง แบบฝึกหัด

เลขยกกำลัง คืออะไร?

ในคณิตศาสตร์, เลขยกกำลัง หรือ การยกกำลัง เป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เรานิยามตัวต่อเมื่อเราต้องการที่จะยกเลขฐานหนึ่งให้เป็นกำลังของตัวเลขนั้นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการเพิ่มโอกาสให้เราสามารถทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น 9 ยกกำลัง 2 แปลว่าเราจะยกเลข 9 ขึ้นที่กำลังสอง กล่าวคือ 9 x 9 = 81 หรือ 9² = 81 ซึ่งเท่ากับผลคูณของเลข 9 ด้วยตัวเลข 9 ในกรณีนี้

วิธีการยกกำลัง

การยกกำลังจำเป็นต้องทำงานร่วมกับเลขฐานที่เราต้องการยกกำลังขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเลขฐานสอง หรือ 10 อย่างไรก็ตามมีทฤษฎีและวิธีการที่เราสามารถยกกำลังได้กับเลขฐานอื่นๆอีกด้วย ซึ่งในบทความนี้เราจะโฟกัสกับวิธีการยกกำลังที่ใช้เลขฐานสองและสิบ

การยกกำลังกับเลขฐานสอง (Binary Exponentiation):

สมมติเราต้องการคำนวณ 2 ยกกำลัง 10 ในเลขฐานสอง (2^10) เราสามารถใช้วิธีการยกกำลังธรรมดาๆโดยเริ่มจาก 2 x 2 = 4, 4 x 2 = 8, 8 x 2 = 16, 16 x 2 = 32, 32 x 2 = 64, 64 x 2 = 128, 128 x 2 = 256, 256 x 2 = 512, 512 x 2 = 1024. ดังนั้น 2^10 = 1024

อย่างไรก็ตามวิธีการนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ลำบากขึ้นเมื่อต้องยกกำลังอย่างมาก ถึงแม้จะเรียกใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็เหมือนกับการทำเช่นนี้ด้วยมือ

สำหรับกรณีเช่นนี้ เราสามารถใช้วิธีการที่เรียกว่า Binary Exponentiation ได้ เริ่มจากการแยกจำนวนเลขยกกำลังเป็นเลขยกกำลังของเลขยกกำลัง นั่นคือถ้าเราต้องการคำนวณ 2^10 เราสามารถแยกเป็น 2^5 x 2^5 และสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาคูณกันได้หรือ 2^5 x 2^5 = (2 x 2 x 2 x 2 x 2) x (2 x 2 x 2 x 2 x 2) = 32 x 32 = 1024

วิธีการยกกำลังกับเลขฐานสิบ (Decimal Exponentiation):

การยกกำลังเลขฐานสิบสามารถทำได้อย่างง่ายดายกว่า เนื่องจากเราใช้เลขฐานเป็น 10 จึงนับได้ง่ายกว่าเลขฐานสอง ซึ่งเราสามารถใช้เวลาน้อยกว่าและคำนวณได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เดิมพันธ์การยกกำลังในเลขฐานสิบ รูปแบบเดิมจะดูเหมือนกันกับเลขยกกำลังเดิม แต่ตรงที่ถ้าเรายกกำลังคูณ 10^n ด้วยตัวเลขที่เป็นศูนย์ก็แสดงถึงว่าเราเพิ่มศูนย์ที่สิ้นสุดของจำนวนที่สูงขึ้นเอง ตัวอย่างเช่น:

10^2 = 10 x 10 = 100

10^3 = 10 x 10 x 10 = 1000

10^4 = 10 x 10 x 10 x 10 = 10000

FAQs เกี่ยวกับ เลขยกกำลัง:

คำถามที่ 1: เลขยกกำลังใช้ทำอะไรได้บ้าง?
เลขยกกำลังใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น เลขยกกำลังสองสามารถนำมาใช้ในการคำนวณพื้นที่ของรูปเหลี่ยมหรือกำลังทางฟิสิกส์ เช่น พลังงานเคลื่อนที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับมวลและความเร็ว และยังได้รับการนำไปใช้ในวิศวกรรมและถ่ายทอดความรู้ในการสื่อสารอื่นๆอีกมากมาย

คำถามที่ 2: มีวิธีการยกกำลังอื่นๆอีกหรือไม่?
ใช่, นอกจากเลขฐานสองและเลขฐานสิบ ยังมีวิธีการยกกำลังได้กับเลขฐานอื่นๆอีก เช่น การยกกำลังในเลขยกกำลังที่เป็นเลขฐานสาม, ดวงตาของเก้าอี้ หรือ การยกกำลังในพีน เป็นต้น

คำถามที่ 3: แบบฝึกหัดเพื่อการยกกำลัง จำเป็นหรือไม่?
แบบฝึกหัดเพื่อการยกกำลังเป็นสิ่งจำเป็นในการฝึกฝนและเพิ่มความชำนาญในการทำงานกับเลขยกกำลัง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะคำนวณและความเข้าใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วย

คำถามที่ 4: การยกกำลังมีการใช้ในชีวิตประจำวันไหม?
อย่าพึ่งแยกทางคณิตศาสตร์ออกจากชีวิตประจำวัน เราอาจไม่เห็นหรือรู้สึกว่าเลขยกกำลังเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเรา แต่การทำงานกับเลขยกกำลังยังมีอยู่ในบางด้านของชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องราวของพลังงานการใช้ไฟฟ้าในบ้าน เมื่อหากเรามีความเข้าใจในนั่นทำให้เราสามารถปรับใช้พลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมและประหยัดสุดที่เป็นไปได้

คำถามที่ 5: วิธีการยกกำลังทางคณิตศาสตร์ยังมีการพัฒนามากขึ้นในอนาคตไหม?
ใช่, แม้ว่าวิธีการยกกำลังทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในปัจจุบันน่าจะเป็นหลักและเพียงพอพร้อมดั้งเดิมที่จะในการที่อภิบาลความต้องการในความรวดเร็วและความสามารถในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาในตารางมีการทำความเข้าใจมากขึ้นซึ่งอาจนำมาสู่วิธีการหรือเครื่องมือใหม่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นในอนาคต

ตารางเลขยกกําลัง Pdf

ตารางเลขยกกำลัง PDF เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ภาษาไทยที่มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณเลขยกกำลังในรูปแบบ PDF ตารางเลขยกกำลัง PDF จะมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเลขยกกำลังต่าง ๆ รวมถึงวิธีการใช้และประโยชน์ที่อาจได้รับจากการใช้งานตารางนี้ ในบทความนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในลักษณะอย่างละเอียดและสมบูรณ์

เลขยกกำลังเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เราใช้เพื่อยกเลขฐานหนึ่งขึ้นอยู่กับกำลังของมัน ตัวอย่างเช่น 2 ยกกำลัง 3 จะกลายเป็น 2x2x2, หรือ 8 ในกรณีนี้ 2 เป็นฐานและ 3 เป็นกำลัง วิธีการคำนวณเลขยกกำลังนั้นอาจจะง่ายหรือยากขึ้นขึ้นอยู่กับค่าฐานและกำลังที่เราต้องการใช้งาน ดังนั้น การมีตารางเลขยกกำลัง PDF เป็นสิ่งที่อย่างมีประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาการคำนวณเลขยกกำลังอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ตารางเลขยกกำลัง PDF เป็นกลุ่มของตารางที่รวบรวมค่าของเลขยกกำลังต่าง ๆ สำหรับใช้ในการอ้างอิง ตารางเลขยกกำลังนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้เราสามารถหาค่าของเลขยกกำลังได้รวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องทำการคำนวณธรรมดาของปกติที่อาจใช้เวลานาน เช่นการนำเลขหนึ่งไปคูณกันกี่ครั้งหรือการใช้วงจรคำนวณเพื่อหาคำตอบ เมื่อตารางเลขยกกำลัง PDF ถูกนำมาใช้งานอย่างถูกต้อง กระบวนการคำนวณเลขยกกำลังจะเป็นเรื่องง่ายและเหมือนกันทุกครั้ง

การใช้งานตารางเลขยกกำลัง PDF นั้นสะดวกและง่าย ผู้ใช้เพียงแค่ทำการค้นหาตัวเลขที่ต้องการยกกำลังในแถวและคอลัมน์ที่ตรงกัน เราจะได้ค่าของเลขยกกำลังอยู่ในเซลล์ที่ตรงกัน การใช้ตารางเลขยกกำลัง PDF สามารถทำให้เราประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการคำนวณธรรมดา

ตารางเลขยกกำลัง PDF สามารถนำไปใช้ในงานแผนภูมิและการวาดรูปภาพได้ด้วย เราสามารถนำค่าเลขยกกำลังที่ได้จากตารางมาใช้ในการวาดกราฟเพื่อให้ภาพเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้อ่าน นอกจากนี้เรายังสามารถนำตารางเลขยกกำลังมาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ ได้อีกด้วย

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. ตารางเลขยกกำลัง PDF คืออะไรและทำไมถึงมีความสำคัญ?
ตารางเลขยกกำลัง PDF คือกลุ่มของตารางที่รวบรวมค่าของเลขยกกำลังต่าง ๆ มีความสำคัญเพราะช่วยให้เราสามารถหาค่าของเลขยกกำลังได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

2. การใช้งานตารางเลขยกกำลัง PDF มีความสะดวกและง่ายอย่างไร?
การใช้ตารางเลขยกกำลัง PDF ง่ายและสะดวกเพียงแค่ทำการค้นหาตัวเลขที่ต้องการยกกำลังในแถวและคอลัมน์ที่ตรงกัน ระบบตารางจะแสดงค่าของเลขยกกำลังในเซลล์ที่ตรงกัน

3. ตารางเลขยกกำลัง PDF สามารถนำไปใช้กับงานอื่น ๆ ได้อีกอย่างไร?
เราสามารถนำตารางเลขยกกำลังมาใช้ในงานแผนภูมิและการวาดรูปภาพ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้อ่าน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตารางเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ

4. การคำนวณเลขยกกำลังในตารางเลขยกกำลัง PDF มีวิธีการอย่างไร?
ในตารางเลขยกกำลัง PDF เราสามารถค้นหาตัวเลขที่เราต้องการยกกำลังในแถวและคอลัมน์ที่ตรงกัน เราจะได้ค่าของเลขยกกำลังอยู่ในเซลล์ที่ตรงกัน

5. การใช้ตารางเลขยกกำลัง PDF มีประโยชน์อย่างไร?
การใช้ตารางเลขยกกำลัง PDF ทำให้เราสามารถคำนวณเลขยกกำลังได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย สะดวกสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาการคำนวณเลขยกกำลังอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

มี 12 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สูตรเลขยกกําลัง.

สรุปสูตร เลขยกกำลัง เข้าใจง่ายใช้ได้เลย - Tuenongfree
สรุปสูตร เลขยกกำลัง เข้าใจง่ายใช้ได้เลย – Tuenongfree
สรุปสูตร เลขยกกำลัง เข้าใจง่ายใช้ได้เลย - Tuenongfree
สรุปสูตร เลขยกกำลัง เข้าใจง่ายใช้ได้เลย – Tuenongfree
สรุปสูตร เลขยกกำลัง เข้าใจง่ายใช้ได้เลย - Tuenongfree
สรุปสูตร เลขยกกำลัง เข้าใจง่ายใช้ได้เลย – Tuenongfree
ม.5 โน้ตของ เลขยกกำลัง ม.5 ชั้น - Clear | บทเรียนคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์  ป.4, สมุดคณิตศาสตร์
ม.5 โน้ตของ เลขยกกำลัง ม.5 ชั้น – Clear | บทเรียนคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ ป.4, สมุดคณิตศาสตร์
เลขยกกำลัง 2 Online Exercise
เลขยกกำลัง 2 Online Exercise
เลขยกกำลัง Free Online Activity
เลขยกกำลัง Free Online Activity
สรุปสูตรและเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
สรุปสูตรและเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
หาเลขยกกำลังที่มีค่ามาก - Youtube
หาเลขยกกำลังที่มีค่ามาก – Youtube
บทที่3 เลขยกกำลัง Worksheet
บทที่3 เลขยกกำลัง Worksheet
ใบงานเลขยกกำลังม.5
ใบงานเลขยกกำลังม.5
สมบัติของเลขยกกำลัง Activity
สมบัติของเลขยกกำลัง Activity
คณิตศาสตร์ เลขยกกำลัง | คณิตศาสตร์พื้นฐาน, บทเรียนคณิตศาสตร์, วิธีการสอน
คณิตศาสตร์ เลขยกกำลัง | คณิตศาสตร์พื้นฐาน, บทเรียนคณิตศาสตร์, วิธีการสอน
สมบัติเลขยกกำลัง | เลขยกกำลัง [ Exponent ]
สมบัติเลขยกกำลัง | เลขยกกำลัง [ Exponent ]
Ficha Online Gratuita De เลขยกกำลัง
Ficha Online Gratuita De เลขยกกำลัง
ใบงานเลขยกกำลังม.5
ใบงานเลขยกกำลังม.5
เลขยกกำลัง | Pdf
เลขยกกำลัง | Pdf
สมบัติของเลขยกกำลัง ม.2 - เตอร์ติวติวเตอร์
สมบัติของเลขยกกำลัง ม.2 – เตอร์ติวติวเตอร์
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลัง การคูณ การหาร เลขยกกำลัง - Nockacademy
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลัง การคูณ การหาร เลขยกกำลัง – Nockacademy
เลขยกกำลัง Ep.1 เลขยกกำลังเบื้องต้น Www.Dektalent.Com - Youtube
เลขยกกำลัง Ep.1 เลขยกกำลังเบื้องต้น Www.Dektalent.Com – Youtube
03-การยกกำลังของจำนวนจริง - คณิตศาสตร์ ม.1 (หลักสูตร 51)
03-การยกกำลังของจำนวนจริง – คณิตศาสตร์ ม.1 (หลักสูตร 51)
เลขยกกำลังม.5 Ep.1ตอนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก - Youtube
เลขยกกำลังม.5 Ep.1ตอนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก – Youtube
Stay With Math] เลขยกกำลัง (ตอนที่ 2)  คราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเลขยกกำลัง,ความหมายของเลขยกกำลัง  และ เลขชี้กำลังเป็นบวก และ เป็นลบ วันนี้เราจะมาคุยกันต่อครับ
Stay With Math] เลขยกกำลัง (ตอนที่ 2) คราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเลขยกกำลัง,ความหมายของเลขยกกำลัง และ เลขชี้กำลังเป็นบวก และ เป็นลบ วันนี้เราจะมาคุยกันต่อครับ
เลขยกกำลัง | Pdf
เลขยกกำลัง | Pdf
สมการเลขยกกำลัง (Equation Of Indices) | คณิตศาสตร์ง่าย ๆ สไตล์ครูไพรวัล  ดวงตา
สมการเลขยกกำลัง (Equation Of Indices) | คณิตศาสตร์ง่าย ๆ สไตล์ครูไพรวัล ดวงตา
การคูณเลขยกกำลัง
การคูณเลขยกกำลัง
แบบทดสอบ : เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ Worksheet
แบบทดสอบ : เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ Worksheet
Stay With Math] เลขยกกำลัง (ตอนที่ 4) คราวที่แล้วเราคุยกันถึง การบวก และ ลบ  เลขยกกำลัง วันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่อง ของการคูณเลขยกกำลัง ครับ การคูณ เลขยกกำลังเมื่อเลขยกกำลังเป็นจำนวนเต็มบวก คูณเลขยกกำลังที่มีฐานเดียว
Stay With Math] เลขยกกำลัง (ตอนที่ 4) คราวที่แล้วเราคุยกันถึง การบวก และ ลบ เลขยกกำลัง วันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่อง ของการคูณเลขยกกำลัง ครับ การคูณ เลขยกกำลังเมื่อเลขยกกำลังเป็นจำนวนเต็มบวก คูณเลขยกกำลังที่มีฐานเดียว
สูตรลัดเลขยกกำลัง - Pantip
สูตรลัดเลขยกกำลัง – Pantip
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง | Pdf
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง | Pdf
ฝึกทำโจทย์ก่อนสอบ เรื่องเลขยกกำลัง ม.1 [พร้อมเฉลย]
ฝึกทำโจทย์ก่อนสอบ เรื่องเลขยกกำลัง ม.1 [พร้อมเฉลย]
คณิตศาสตร์: เลขยกกำลัง
คณิตศาสตร์: เลขยกกำลัง
สูตรลัดหาเลขยกกำลังสอง.. - Youtube
สูตรลัดหาเลขยกกำลังสอง.. – Youtube
เลขยกกำลัง Interactive Worksheet For ม.1
เลขยกกำลัง Interactive Worksheet For ม.1
เลขยกกำลังม 1 | Pdf
เลขยกกำลังม 1 | Pdf
โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง (คณิตฯพื้นฐาน ม.5) By ครูออย - Youtube
โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง (คณิตฯพื้นฐาน ม.5) By ครูออย – Youtube
Actividad Online De เลขยกกำลัง
Actividad Online De เลขยกกำลัง
เรื่องสมบัติเลขยกกำลัง – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
เรื่องสมบัติเลขยกกำลัง – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
เลขยกกำลังซ้อน ที่เรามักเข้าใจผิด - Youtube
เลขยกกำลังซ้อน ที่เรามักเข้าใจผิด – Youtube
Mayitutoryou On Twitter:
Mayitutoryou On Twitter: “สรุปสมบัติเลขยกกำลัง รูปเดียวจบเล่ยย ใช่บ่อยมากๆ ควรจะเข้าใจทุกช่องน้าา #Pat1 #Mituเลขยกกำลังราก #Dek62 #Dek63 #Tcas62 #Tcas63 #Tcas61 Https://T.Co/Tc95Iwtpx9” / Twitter
เลขยกกำลังคืออะไร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
เลขยกกำลังคืออะไร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
สดมภ์ ทบทวนเรื่องเลขยกกำลัง
สดมภ์ ทบทวนเรื่องเลขยกกำลัง
ใบงาน ทบทวนเลขยกกำลัง Worksheet
ใบงาน ทบทวนเลขยกกำลัง Worksheet
การหาผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง - Youtube
การหาผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง – Youtube
สมบัติของเลขยกกำลัง ม.2 - เตอร์ติวติวเตอร์
สมบัติของเลขยกกำลัง ม.2 – เตอร์ติวติวเตอร์
เลขยกกำลังคืออะไร ? คณิตศาสตร์ ออนไลน์ – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
เลขยกกำลังคืออะไร ? คณิตศาสตร์ ออนไลน์ – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
04_การคูณเลขยกกำลัง ตอนที่ 1 (คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 บทที่ 3) - Youtube
04_การคูณเลขยกกำลัง ตอนที่ 1 (คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 บทที่ 3) – Youtube
การแปลงเลขยกกำลัง Worksheet
การแปลงเลขยกกำลัง Worksheet
เลขยกกำลัง ม.1 - จับคู่
เลขยกกำลัง ม.1 – จับคู่
สมบัติของเลขยกกำลัง – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
สมบัติของเลขยกกำลัง – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
สดมภ์ ทบทวนเรื่องเลขยกกำลัง
สดมภ์ ทบทวนเรื่องเลขยกกำลัง

ลิงค์บทความ: สูตรเลขยกกําลัง.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สูตรเลขยกกําลัง.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *