Skip to content
Trang chủ » สูตรคำนวณปริมาตร: วิธีง่ายๆ เพื่อการคำนวณปริมาตรอย่างถูกต้อง

สูตรคำนวณปริมาตร: วิธีง่ายๆ เพื่อการคำนวณปริมาตรอย่างถูกต้อง

2 สูตรคำนวณปริมาณน้ำบ่อดิน,บ่อปูนและตู้กระจก ตามหลักสากล อย่างง่าย

สูตรคํานวณปริมาตร

สูตรคำนวณปริมาตรเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญในการคำนวณปริมาตรของวัตถุหรือรูปทรงต่างๆ เป็นที่รู้กันทั่วไปในการประยุกต์ใช้ในภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคำนวณปริมาตรแอ่งมีขั้นตอนที่ค่อนข้างง่ายและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ในบทความนี้เราจะพูดถึงสูตรคำนวณปริมาตรองค์ประกอบของรูปทรงพื้นฐานต่างๆ ที่พบได้บ่อยและเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์

สูตรคำนวณปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยม
สูตรคำนวณปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมคือ คูณความยาวของฐานลูกบาศก์ด้วยความสูงของลูกบาศก์ ทั้งนี้ฐานและความสูงของลูกบาศก์จะต้องอยู่ในเหมือนรูปทรงพื้นฐาน

สูตรคำนวณปริมาตรของรูปทรงกระบอก
สูตรคำนวณปริมาตรของรูปทรงกระบอกคือ พื้นทึบคูณความสูงของรูปทรงกระบอก โดยความยาวฐานจะเป็นวงกลม ซึ่งหาได้จากการใช้สูตรคำนวณพื้นที่ของวงกลม ซึ่งคือ พื้นที่ของวงเวียนคูณด้วยความสูงของรูปทรงกระบอก

สูตรคำนวณปริมาตรของรูปทรงทรงกลม
สูตรคำนวณปริมาตรของรูปทรงทรงกลมคือ คูณค่าพารามิเตอร์ที่มีชื่อว่า “พี” ด้วยค่าทรงกลมของรูปทรงทรงกลม

สูตรคำนวณปริมาตรของรูปทรงทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
สูตรคำนวณปริมาตรของรูปทรงทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ คูณความยาวของด้านสี่เหลี่ยมด้วยความสูงของรูปทรงทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

สูตรคำนวณปริมาตรของรูปทรงพีระมิด
สูตรคำนวณปริมาตรของรูปทรงพีระมิดคือ พื้นที่ฐานคูณความสูงของพีระมิด โดยที่พื้นที่ฐานของพีระมิดจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยม

เมื่อทราบสูตรคำนวณปริมาตรของรูปทรงพื้นฐานต่างๆ ที่อธิบายไปข้างต้น สามารถนำมาใช้ในการคำนวณปริมาตรของวัตถุหรือรูปทรงต่างๆ ได้ง่ายโดยไม่ต้องสับสน

คำนวณปริมาตร ลิตร
เพื่อความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวัน หน่วยของปริมาตรที่ใช้ในประเทศไทยมักจะใช้หน่วยลิตร (Liter) ซึ่งเทียบเท่ากับ 1000 มิลลิลิตร (Milliliter) หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร (Cubic Meter) เท่ากับ 1000 ลิตร ดังนั้นสำหรับการคำนวณปริมาตรในหน่วยลิตรสามารถใช้สูตรต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้โดยที่ต้องนำคำตอบที่ได้มาหารด้วย 1000

สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์
สูตรการหาปริมาตรของรูปทรงลูกบาศก์คือ คูณความยาวของด้านบนหรือด้านข้างสองด้านด้วยความสูงของลูกบาศก์

สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก
สูตรการหาปริมาตรของรูปทรงกระบอกคือ พื้นที่ด้านบนที่ติดกับตำแหน่งของวงกลมฐานคูณความสูงของทรงกระบอก

สูตรคำนวณปริมาตรทรงกระบอก ลิตร
สูตรการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอกในหน่วยลิตรคือ ต้องนำตัวเลขที่ได้จากสูตรการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอกดังกล่าวมาหารด้วย 1000

คำนวณปริมาณน้ำใช้ต่อวัน
การคำนวณปริมาณน้ำที่ใช้ต่อวันจำเป็นต้องพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ใช้ในกิจกรรมประจำวัน เช่น การอาบน้ำ เช็ดตัว ล้างมือ ล้างจาน ล้างผ้า ล้างรถ เป็นต้น โดยคำนวณจะได้จากการรวมปริมาณน้ำของทุกกิจกรรมที่ท่านทำในภายในวันนั้น สามารถนำมาหารด้วยหน่วยการวัดปริมาตรที่ใช้ เช่น ลิตรหรือ มิลลิลิตร เพื่อให้ได้คำตอบที่แท้จริง

1000 ml เท่ากับกี่ลิตร
หน่วยการวัดปริมาตรที่เป็นที่นิยม 1000 มิลลิลิตร จะเท่ากับ 1 ลิตร

1 ลูกบาศก์เมตรเท่ากับกี่ลิตร
1 ลูกบาศก์เมตร (Cubic Meter) เท่ากับ 1000 ลิตร หรือ 1,000,000 มิลลิลิตร

1 ลูกบาศก์เมตรเท่ากับกี่คิว
1 ลูกบาศก์เมตร (Cubic Meter) เท่ากับ 1000 คิว

2 สูตรคำนวณปริมาณน้ำบ่อดิน,บ่อปูนและตู้กระจก ตามหลักสากล อย่างง่าย

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สูตรคํานวณปริมาตร คํานวณปริมาตร ลิตร, สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์, สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก, สูตรคํานวณปริมาตรทรงกระบอก ลิตร, คํา น วณ ปริมาณน้ำ ใช้ ต่อวัน, 1000 ml เท่ากับกี่ลิตร, 1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับกี่ลิตร, 1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับกี่คิว

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สูตรคํานวณปริมาตร

2 สูตรคำนวณปริมาณน้ำบ่อดิน,บ่อปูนและตู้กระจก ตามหลักสากล อย่างง่าย
2 สูตรคำนวณปริมาณน้ำบ่อดิน,บ่อปูนและตู้กระจก ตามหลักสากล อย่างง่าย

หมวดหมู่: Top 97 สูตรคํานวณปริมาตร

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

คํานวณปริมาตร ลิตร

คํานวณปริมาตร ลิตร: ทฤษฎีและการใช้งาน

การคํานวณปริมาตร ลิตร เป็นกระบวนการที่สำคัญในการวัดปริมาตรของของเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานอุตสาหกรรม การที่เราสามารถคํานวณปริมาตรของสารเหลวได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถควบคุมกระบวนการการผลิตและดูแลสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญในการลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

หน่วยลิตร (liter) เป็นหน่วยวัดปริมาณของของเหลวที่ใช้ในระบบหน่วยวัดมาตรฐานทั่วโลก ซึ่งประโยชน์ของการใช้หน่วยลิตรมีมากมาย เราสามารถควบคุมการรับ-ส่งของเหลวมากกว่าเลขมิติอื่น ๆ เช่น กิโลกรัม หรือมิลลิลิตร โดยไม่ต้องมีสูตรคํานวณให้ซับซ้อน นอกจากนี้ ลิตรยังสามารถใช้ในกระบวนการทางเศรษฐกิจเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการแปลงเป็นหน่วยอื่น ๆ ได้

วิธีการคํานวณปริมาตร ลิตร

เพื่อคํานวณปริมาตรของสารเหลวเป็นลิตร จะต้องทราบขนาดหรือปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ หลังจากนั้นอาจจะเลือกวิธีการต่อไปนี้เพื่อคํานวณปริมาตร ลิตร

1. วิธีการต่อเติม (Graduated Cylinder)
– หากมีกระบอกวัดที่มีขนาดหรือปริมาตรได้
– กรอกน้ําหรือสารเหลวลงในกระบอกวัด
– อ่านค่าที่เส้นระดับ (meniscus: แถบผิวน้ําด้านบนที่เกิดขึ้นพิเศษในขณะที่วัด ซึ่งเกิดจากแรงเส้นผิว) ที่ใกล้เขตมุมอ่านได้ง่ายที่สุด
– เมื่อได้อ่านค่าที่เส้นระดับ เราสามารถแปลงเป็นปริมาตรลิตรโดยใช้สูตรว่าง ๆ ดังนี้: ปริมาตรลิตร = ค่าที่เส้นระดับ (ml) / 1000

2. วิธีการเปรียบเทียบ (Comparative Method)
– หากทราบปริมาตรของสารเหลวที่หนึ่ง
– ใช้ตัวช่วยหรืออุปกรณ์ที่รู้จักปริมาตรลิตร เช่น ถ้วยวัด เพื่อเทียบวัดปริมาตรของสารเหลวที่ต้องการ
– เอาสารเหลวที่ต้องการคํานวณปริมาตรลงในถ้วยวัดและสูบขึ้นหรือถลายน้ําข้างนอกถ้วยพอจะเป็นไปได้
– อ่านค่าปริมาณที่มีให้มาใกล้เขตมุมอ่านที่สะดวก จากนั้นเทียบปริมาณที่มีให้มากับปริมาณที่เราต้องการคํานวณ
– เมื่อได้ปริมาณที่เป็นธรรมดาแล้ว เราสามารถแปลงเป็นปริมาตรลิตรโดยใช้สูตรว่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น

ถาม-ตอบเกี่ยวกับการคํานวณปริมาตร ลิตร

คำถามที่ 1: คำนวณปริมาตรในลิตรใช้กับเหล้าได้ไหม?
คําตอบ: ใช้ได้ โดยแม้จะมีจุดที่เราควรระมัดระวังอย่างเช่นการคํานวณปริมาตรของเหล้าที่มีเครื่องผสมน้ําผสมอยู่ หรือสารเคมีที่มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นเห็นได้เป็นชัด ในกรณีเช่นนี้นั้น เราควรใช้วิธีการอื่น ๆ ที่ทันสมัยมากกว่า

คำถามที่ 2: การวัดปริมาณใช้วิธีการไหนให้ความแม่นยำมากกว่ากัน การวัดด้วยกระบอกวัดหรือการเปรียบเทียบ?
คําตอบ: วิธีการเปรียบเทียบให้ความแม่นยำมากกว่า ซึ่งการใช้ตัวช่วยหรืออุปกรณ์ที่ได้รับการทดสอบเพื่อวัดปริมาณของสารเหลวจะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการวัดแบบกระบอกวัด

คำถามที่ 3: การคํานวณปริมาตรในลิตรมีประโยชน์สำหรับอะไหล่รถยนต์หรือไม่?
คําตอบ: ใช่ การคํานวณปริมาตร ลิตรสามารถนํามาใช้ในอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ ได้เช่นกัน เช่น ถังน้ํามันหล่อลื่น ระบบน้ําหล่อลื่น หรือถังน้ําเย็นและเครื่องทําความร้อนในรถยนต์ เป็นต้น

การคํานวณปริมาตร ลิตรเป็นกระบวนการที่สำคัญเมื่อเราต้องการวัดปริมาตรของสารเหลว ในการทํางานอุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้อง การใช้งานที่ถูกต้องและการแปลงหน่วยได้อย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี คุณต้องระมัดระวังในการวัดปริมาณของสารเหลวที่มีความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ได้ผลการสังเคราะห์ที่มีค่าแม่นยำสูงสุด

สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์

สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์

ลูกบาศก์เป็นหน่วยของการวัดปริมาตรของวัตถุที่มีรูปร่างเป็นลูกบาศก์หรือทรงเหลี่ยมจัตุรัสที่มีทั้งสี่หน้าและทั้งสี่ของมุมว่าด้วยเท่ากัน การหาปริมาตรของลูกบาศก์สามารถทำได้โดยใช้สูตรที่เรียกว่าสูตรหาปริมาตรลูกบาศก์ ซึ่งก็คือ ปริมาตร (V) ของลูกบาศก์เท่ากับ กำลังสองของความยาวของด้านหนึ่ง แล้วคูณด้วยตัวเลขคงที่ 6.

สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์: V = 6 x a^3

เมื่อ a คือความยาวของด้านของลูกบาศก์

การหาปริมาตรลูกบาศก์จึงเป็นงานที่ไม่ยากนัก และสามารถทำได้โดยอาศัยสูตรที่เรียกว่าสูตรหาปริมาตรลูกบาศก์โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมาก. นับตั้งแต่วัตถุเล็กๆ มุ่งเน้นที่ความสะดวกในการหาปริมาตรลูกบาศก์และหากลุ่มผู้เรียนที่ไม่แน่ใจในการหาปริมาตรของลูกบาศก์อาจลองใช้สูตรนี้ดูก็ได้.

การใช้สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์ก็สามารถนำมาใช้กับหลายสถานการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อต้องการหาปริมาตรของลูกบาศก์เพื่อประมาณการวัดเนื้อที่ที่ต้องการวางระบบปรับอากาศในห้องหรือแม้กระทั่งในงานก่อสร้างเพื่อหาวัตถุประกอบที่ใช้ในกระบวนการสร้างอาคาร ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับสูตรหาปริมาตรลูกบาศก์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรได้รับรู้

FAQs
Q: การหาปริมาตรของลูกบาศก์สามารถทำได้อย่างไร?
A: การหาปริมาตรของลูกบาศก์สามารถทำได้โดยใช้สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์ซึ่งคือ V = 6 x a^3 โดยที่ a คือความยาวของด้านของลูกบาศก์

Q: สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์มีอะไรบ้าง?
A: สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์อย่างหนึ่งคือ V = 6 x a^3 ซึ่งจะช่วยในการหาปริมาตรของลูกบาศก์ได้โดยง่าย

Q: สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์โดยตรง คืออะไร?
A: สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์โดยตรงคือ V = 6 x a^3 ที่ a คือความยาวด้านของลูกบาศก์

Q: การหาปริมาตรลูกบาศก์มีความสำคัญอย่างไร?
A: การหาปริมาตรลูกบาศก์มีความสำคัญเพราะใช้ในการวัดปริมาตรของวัตถุที่มีรูปร่างเป็นลูกบาศก์ นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับสูตรหาปริมาตรลูกบาศก์ยังเป็นประโยชน์ในการวางแผนการก่อสร้างและประมาณการต่างๆ

Q: สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันหรือไม่?
A: สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์อาจไม่ใช่สิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันโดยตรง แต่การรู้จักสูตรนี้สามารถมาใช้ในแง่หลายแง่มุ่งหน้าใช้ชีวิตได้ เช่น การใช้ในการประมาณการวัตถุประกอบในงานก่อสร้างหรือในการวิเคราะห์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อื่นๆ

สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก

สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก

ปริมาตรทรงกระบอกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการคำนวณปริมาตรของวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ องค์ประกอบที่นำมาใช้ในการคำนวณปริมาตรทรงกระบอกนี้ ประกอบไปด้วย พื้นที่หน้าผ่าวของวัตถุที่อยู่ภายในทรงกระบอก (A) และ ความสูงของทรงกระบอก (H) โดยทั่วไปสูตรที่ใช้ในการคำนวณปริมาตรทรงกระบอกมีอยู่ 2 แบบ ดังนี้:

แบบที่ 1: สูตรคำนวณปริมาตรทรงกระบอกที่ใช้พื้นที่หน้าผ่าวเป็นฐาน

สูตรนี้ใช้หลักการวิเคราะห์พื้นที่หน้าผ่าวของทรงกระบอกเป็นฐานในการคำนวณ ซึ่งสูตรนี้สามารถใช้ได้กับทรงกระบอกที่มีการหน้าผ่าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านแนวนอน (A) และด้านแนวตั้ง (B) ดังแสดงในสูตรด้านล่างนี้:

V = A * B * H

เมื่อ V คือค่าปริมาตรทรงกระบอก
A คือ พื้นที่หน้าผ่าวแนวนอนของทรงกระบอก
B คือ พื้นที่หน้าผ่าวแนวตั้งของทรงกระบอก
H คือ ความสูงของทรงกระบอก

เมื่อค่า A และ B เข้าร่วมกับความสูง H จะทำให้ได้ค่าปริมาตรทรงกระบอกที่แท้จริง

แบบที่ 2: สูตรคำนวณปริมาตรทรงกระบอกที่ใช้รัศมีฐาน

สูตรนี้ใช้หลักการวิเคราะห์พื้นที่หน้าผ่าวของทรงกระบอกที่เป็นรูปวงกลมเป็นฐานในการคำนวณ ซึ่งสูตรนี้สามารถใช้ได้กับทรงกระบอกที่มีรัศมีของฐาน (r) และความสูงของทรงกระบอก (H) ดังแสดงในสูตรด้านล่างนี้:

V = π * r^2 * H

เมื่อ V คือค่าปริมาตรทรงกระบอก,
π คือค่าคงที่เท่ากับประมาณค่า 3.14159 (หรือเทียบเท่ากับ 22/7),
r คือรัศมีฐานของทรงกระบอก,
H คือ ความสูงของทรงกระบอก

FAQs:

1. สูตรทรงกระบอกใช้ในสาขาอะไรบ้าง?
สูตรทรงกระบอกมีการใช้งานในหลายสาขา เช่น สาขาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการคำนวณปริมาตรของวัตถุ เช่นทั่วไปแล้วสูตรนี้มักจะปรากฏในหนังสือเรียนวิชาเสมือนสถิตย์ และหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. สูตรนี้ใช้ได้กับทรงกระบอกที่มีรูปร่างอื่นๆ เช่นทรงกระบอกที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปรูปหกเหลี่ยมได้หรือไม่?
ไม่ สูตรคำนวณปริมาตรทรงกระบอกที่ใช้พื้นที่หน้าผ่าวเป็นฐาน สามารถใช้ได้เฉพาะกับทรงกระบอกที่มีรูปสี่เหลี่ยมเป็นหน้าฐานเท่านั้น

3. สูตรคำนวณปริมาตรทรงกระบอกที่ใช้รัศมีฐานสามารถใช้ได้กับทรงกระบอกที่ไม่ใช่รูปวงกลมได้หรือไม่?
ไม่ สูตรคำนวณปริมาตรทรงกระบอกที่ใช้รัศมีฐาน สามารถใช้ได้เฉพาะกับทรงกระบอกที่มีรูปวงกลมเป็นหน้าฐานเท่านั้น

4. ทำไมต้องใช้สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก ไม่สามารถวัดปริมาตรโดยตรงได้หรือไม่?
ใช่ แนวคิดในการใช้สูตรหาปริมาตรทรงกระบอกคือวิธีการพืนฐานที่ใช้ในการคำนวณตัวเลขจำนวนมาก แต่เมื่อถึงการทำงานจริง เราสามารถวัดปริมาตรโดยวิธีการอื่นได้ หากทรงกระบอกมีรูปร่างที่ซับซ้อนและยากในการวัดเป็นแบบที่สามารถคำนวณได้

สรุป

การคำนวณปริมาตรทรงกระบอกเป็นเรื่องสำคัญที่มีการใช้งานในหลายสาขา เช่น สาขาคณิตศาสตร์ และช่วยให้คุณสามารถคำนวณปริมาตรของวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยมีสูตรคำนวณที่เป็นที่ยอมรับอย่างง่ายต่อการใช้งาน สูตรทรงกระบอกที่ใช้พื้นที่หน้าผ่าวเป็นฐานและสูตรทรงกระบอกที่ใช้รัศมีฐาน เป็นสูตรหลักที่ควรรู้และเป็นที่นิยมใช้ในการคำนวณปริมาตรทรงกระบอก

FAQs:

1. สูตรทรงกระบอกใช้ในสาขาอะไรบ้าง?
– สูตรทรงกระบอกมักใช้ในสาขาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในการคำนวณปริมาตรของวัตถุ

2. สูตรนี้ใช้ได้กับทรงกระบอกที่มีรูปร่างอื่นๆ เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปหกเหลี่ยมได้หรือไม่?
– สูตรคำนวณปริมาตรทรงกระบอกที่ใช้พื้นที่หน้าผ่าวเป็นฐานใช้ได้เฉพาะกับทรงกระบอกที่มีรูปสี่เหลี่ยมเป็นหน้าฐานเท่านั้น

3. สูตรคำนวณปริมาตรทรงกระบอกที่ใช้รัศมีฐานสามารถใช้ได้กับทรงกระบอกที่ไม่ใช่รูปวงกลมได้หรือไม่?
– สูตรคำนวณปริมาตรทรงกระบอกที่ใช้รัศมีฐานใช้ได้เฉพาะกับทรงกระบอกที่เป็นรูปวงกลม

4. ทำไมต้องใช้สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก ไม่สามารถวัดปริมาตรโดยตรงได้หรือไม่?
– การใช้สูตรหาปริมาตรทรงกระบอกช่วยในการคำนวณปริมาตรของวัตถุที่มีรูปร่างที่ซับซ้อน และยากในการวัดโดยตรง

มี 44 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สูตรคํานวณปริมาตร.

1สูตรหาเรขาคณิต | เรขาคณิต
1สูตรหาเรขาคณิต | เรขาคณิต
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม - คณิตศาสตร์ ม.1
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม – คณิตศาสตร์ ม.1
สรุปรวม ! สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว - Tuenongfree
สรุปรวม ! สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว – Tuenongfree
Math ม.3 On Twitter:
Math ม.3 On Twitter: “ทบทวนสูตรหาปริมาตรของทรงกระบอกกันนะจ๊ะ #สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก Https://T.Co/Q8Ht74Efq0” / Twitter
วิธีการ คำนวณปริมาตรของทรงกระบอก – สพม.เพชรบูรณ์ Web Contents
วิธีการ คำนวณปริมาตรของทรงกระบอก – สพม.เพชรบูรณ์ Web Contents
สูตรการหาพื้นที่ | สมุดคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์
สูตรการหาพื้นที่ | สมุดคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์
สอนคำนวนปริมาณน้ำทรงกระบอก แท่งน้ำ,บ่อกลม อย่างง่ายๆ - Youtube
สอนคำนวนปริมาณน้ำทรงกระบอก แท่งน้ำ,บ่อกลม อย่างง่ายๆ – Youtube
รับสอนคณิตเข้าใจ100% On Twitter:
รับสอนคณิตเข้าใจ100% On Twitter: “#สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอก ม.1 ปรึกษาทุกปัญหาเรื่องเรียน 086-9750156 Line:Chulakati Https://T.Co/M4Mipmg2Dt” / Twitter
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม - คณิตศาสตร์ ม.1
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม – คณิตศาสตร์ ม.1
การหาปริมาตรของน้ำที่บรรจุอยู่ในถังน้ำ (คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ) - Youtube
การหาปริมาตรของน้ำที่บรรจุอยู่ในถังน้ำ (คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ) – Youtube
คำนวณปริมาตรน้ำในบ่อปูนซีเมนต์ทรงกระบอกอย่างไรครับ - Pantip
คำนวณปริมาตรน้ำในบ่อปูนซีเมนต์ทรงกระบอกอย่างไรครับ – Pantip
ใบเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์ หน่วยที่-2 เรื่องปริมาตรกระบอกสูบ -  ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-9 หน้า | Pubhtml5
ใบเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์ หน่วยที่-2 เรื่องปริมาตรกระบอกสูบ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-9 หน้า | Pubhtml5
คำนวณหาปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ - Wikihow
คำนวณหาปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ – Wikihow
Ejercicio De ปริมาตรกรวย
Ejercicio De ปริมาตรกรวย
สรุปรวม ! สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว - Tuenongfree
สรุปรวม ! สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว – Tuenongfree
ปริมาตรทรงกระบอก [Cylindrical Volume] | Experts Math - สอนคณิตศาสตร์ -  Youtube
ปริมาตรทรงกระบอก [Cylindrical Volume] | Experts Math – สอนคณิตศาสตร์ – Youtube
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม – Cs Developers.
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม – Cs Developers.
รบกวน คนเก่งคณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ ช่วยหาปริมาตรหน่อยค่ะ - Pantip
รบกวน คนเก่งคณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ ช่วยหาปริมาตรหน่อยค่ะ – Pantip
รวมสูตร การหาปริมาตรและพื้นที่ผิว - เรียนคณิตกับครูอภัชนัน ท์ | คณิตศาสตร์,  สมุดคณิตศาสตร์
รวมสูตร การหาปริมาตรและพื้นที่ผิว – เรียนคณิตกับครูอภัชนัน ท์ | คณิตศาสตร์, สมุดคณิตศาสตร์
สูตรปริมาตรรูปกรวยปลายตัด | Math-Vcc.
สูตรปริมาตรรูปกรวยปลายตัด | Math-Vcc.
ตัวช่วยคำนวณ
ตัวช่วยคำนวณ
สรุปรวม ! สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว - Tuenongfree
สรุปรวม ! สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว – Tuenongfree
การหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมูช่วยหน่อยน่ะค่ะ - Pantip
การหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมูช่วยหน่อยน่ะค่ะ – Pantip
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ใบงานเรื่องปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก - Nockacademy
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก – Nockacademy
เลขม.ต้น ปริมาตรกรวยยอดตัด - Youtube
เลขม.ต้น ปริมาตรกรวยยอดตัด – Youtube
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม – Cs Developers.
โค้ดภาษาซี คำนวณหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยม – Cs Developers.
วิธีการ คำนวณปริมาตรของทรงกระบอก – สพม.เพชรบูรณ์ Web Contents
วิธีการ คำนวณปริมาตรของทรงกระบอก – สพม.เพชรบูรณ์ Web Contents
คำนวณหาปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ - Wikihow
คำนวณหาปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ – Wikihow
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม - คณิตศาสตร์ ม.1
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม – คณิตศาสตร์ ม.1
รวมสูตร การหาปริมาตรและพื้นที่ผิว - เรียนคณิตกับครูอภัชนัน ท์ |  สมุดคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์, ตำราเรียน
รวมสูตร การหาปริมาตรและพื้นที่ผิว – เรียนคณิตกับครูอภัชนัน ท์ | สมุดคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์, ตำราเรียน
การวัดปริมาตรและน้ำหนัก - Nockacademy
การวัดปริมาตรและน้ำหนัก – Nockacademy
สรุปรวม ! สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว - Tuenongfree
สรุปรวม ! สูตรหาปริมาตร และพื้นที่ผิว – Tuenongfree
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.5 - Youtube
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร คณิตศาสตร์ ป.5 – Youtube
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม - คณิตศาสตร์ ม.1
01-การหาปริมาตรของปริซึม,ทรงกระบอก,พีระมิด กรวยและทรงกลม – คณิตศาสตร์ ม.1
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณหาปริมาตรถังพักลม - Pantip
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณหาปริมาตรถังพักลม – Pantip
2 สูตรคำนวณปริมาณน้ำบ่อดิน,บ่อปูนและตู้กระจก ตามหลักสากล อย่างง่าย - Youtube
2 สูตรคำนวณปริมาณน้ำบ่อดิน,บ่อปูนและตู้กระจก ตามหลักสากล อย่างง่าย – Youtube
Calculate Capacity (คำนวน ปริมาตร) 1.1
Calculate Capacity (คำนวน ปริมาตร) 1.1
วิธีการ คำนวณปริมาตรของทรงกระบอก: 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ คำนวณปริมาตรของทรงกระบอก: 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
การหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมูช่วยหน่อยน่ะค่ะ - Pantip
การหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมคางหมูช่วยหน่อยน่ะค่ะ – Pantip
การหาปริมาตรของวัตถุ - Youtube
การหาปริมาตรของวัตถุ – Youtube
การคำนวณปริมาตรน้ำ
การคำนวณปริมาตรน้ำ
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 - Tuenongfree
สรุปเนื้อหา ปริมาตรปริซึม คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 – Tuenongfree
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก - ครูเฟิร์ส The Guru First
การหาปริมาตรลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก – ครูเฟิร์ส The Guru First
สูตรวิธีคิดปริมาตร สระว่ายน้ำ เพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูตรวิธีคิดปริมาตร สระว่ายน้ำ เพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
คำนวณปริมาตรของปริซึม - Wikihow
คำนวณปริมาตรของปริซึม – Wikihow
พื้นที่ผิวและปริมาตร
พื้นที่ผิวและปริมาตร
พื้นที่ผิวและปริมาตร | Pdf
พื้นที่ผิวและปริมาตร | Pdf
ช่วยหน่อยครับหาปริมาตรของถังทรงกระบอกแนวนอนแบบไม่อินทิเกรตทำได้ไหมครับ -  Pantip
ช่วยหน่อยครับหาปริมาตรของถังทรงกระบอกแนวนอนแบบไม่อินทิเกรตทำได้ไหมครับ – Pantip
Math: ปริมาตรทรงกระบอก
Math: ปริมาตรทรงกระบอก

ลิงค์บทความ: สูตรคํานวณปริมาตร.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สูตรคํานวณปริมาตร.

ดูเพิ่มเติม: tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *