Skip to content
Trang chủ » Top 64 เขียนโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลข

Top 64 เขียนโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลข

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เขียนโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลข อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ tuekhangduong.com.

[ตอนที่ 6] ฟังก์ชันรับค่าและแสดงค่า ในภาษา C

เขียนโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลข: การเรียนรู้พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

เขียนโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลข เขียนโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลข: กำหนดฟังก์ชันและตัวแปรที่จำเป็นในการรับค่าตัวเลข โปรแกรมภาษาซีที่เขียนมาในบทความนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการรับค่าตัวเลขจากผู้ใช้ โดยโปรแกรมจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับเข้ามา และดำเนินการตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ สุดท้ายโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการของโปรแกรม กำหนดฟังก์ชันและตัวแปรที่จำเป็นในการรับค่าตัวเลข: 1. ฟังก์ชัน `main`: เป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรม ซึ่งจะทำหน้าที่เรียกใช้ฟังก์ชันอื่น ๆ และดำเนินการหลักของโปรแกรม 2. ฟังก์ชัน `inputNumber`: เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการรับค่าตัวเลขจากผู้ใช้ โดยมีรูปแบบดังนี้ “`c int inputNumber()… Read More »เขียนโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลข: การเรียนรู้พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น