9 hậu quả của bệnh trầm cảm khiến chúng ta phải sợ hãi.

Nhiều người nghĩ rằng trầm cảm chỉ tác động đến tâm lí. Sự thật, căn bệnh này còn ảnh hưởng hiêu cực đến thể chất và cuộc sống bệnh nhân. Sau đây là 9 hậu quả của bệnh trầm cảm:...