Ù tai bên phải, tôi tìm lại được Thính lực chỉ với cách này!

Hơn 6 năm bị ù tai bên phải, tôi nhiều lần khổ sở vì mệt mỏi, không ngủ được ngon giấc mỗi đêm. Kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ khiến tôi đối mặt với không ít khó khăn....