Skip to content
Trang chủ » ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Visual Basic: ศึกษาเบื้องต้นในการสร้างแอปพลิเคชัน

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Visual Basic: ศึกษาเบื้องต้นในการสร้างแอปพลิเคชัน

การใช้โปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น

ตัวอย่าง การ เขียน โปรแกรม Visual Basic

ตัวอย่าง การ เขียน โปรแกรม visual basic
Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมที่แตกต่างจากภาษาอื่นๆ หรือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งมีลักษณะสำคัญคือการเข้าใจและเขียนโปรแกรมได้ง่ายมากกว่าภาษาอื่นๆ

การเข้าใจภาษา Visual Basic

การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic นั้นอาจจะง่ายกว่าแนวคิดเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาโปรแกรมอื่นๆ เพราะ Visual Basic มีลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์กว่า ในทุกๆ โปรแกรมจะประกอบไปด้วย Form หรือกล่องข้อความที่ให้ผู้ใช้สามารถเห็นและแก้ไขข้อมูลได้ ทำให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้งานได้ง่ายมากขึ้น

การเคลื่อนไหวของวัตถุใน Visual Basic

ใน Visual Basic เราสามารถใช้วัตถุต่างๆ เพื่อดำเนินการหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโปรแกรมได้ การเคลื่อนไหวที่พบบ่อยในโปรแกรม Visual Basic คือเคลื่อนที่ของปุ่มหรือวัตถุที่ผู้ใช้สามารถคลิกหรือลากไปมาได้ โดยสามารถกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของวัตถุเหล่านั้นได้ เช่น ตำแหน่ง ขนาด สี และฟอนต์ เพื่อให้โปรแกรมดูมีความสวยงามและใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

การกำหนดคุณสมบัติของวัตถุใน Visual Basic

เมื่อเราสร้างวัตถุใน Visual Basic เราสามารถกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ได้เพื่อให้วัตถุมีความตรงตามความต้องการ โดยเราสามารถกำหนดคุณสมบัติของวัตถุผ่านตัวแปร นั่นคือเราสามารถกำหนด Form หรือ Control ให้มีค่าเริ่มต้นที่ต้องการ เช่น ความหนาของเส้น, สีพื้นหลัง, ข้อความเริ่มต้น เป็นต้น

การทำงานกับข้อมูลใน Visual Basic

Visual Basic นั้นสามารถใช้งานกับข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เราสามารถสร้างตัวแปรแบบต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูล เช่น ตัวเลข, ข้อความ, หรือวันที่ เราสามารถดึงข้อมูลจากหรือบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล จัดการข้อมูลด้วยการใช้งานตัวดำเนินการต่างๆ เพื่อค้นหา จัดเรียง หรือแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล

การใช้เงื่อนไขและคำสั่งเชิงเลือกใน Visual Basic

การใช้เงื่อนไขและคำสั่งเชิงเลือกช่วยให้โปรแกรมสามารถตัดสินใจสำหรับการดำเนินการต่อไป เช่น ถ้าเงื่อนไข A เป็นจริงให้ทำคำสั่ง X แต่ถ้าเงื่อนไข A เป็นเท็จให้ทำคำสั่ง Y เราสามารถใช้เงื่อนไขและคำสั่งเชิงเลือกในการสร้างการทำงานที่ยืดหยุ่นและตอบสนองกับการกระทำของผู้ใช้ได้

การทำงานกับภายนอกใน Visual Basic

หากต้องการใช้งานฟังก์ชันหรือข้อมูลจากโปรแกรมภายนอก เราสามารถใช้งานฟังก์ชันหรือคำสั่งเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อกับภาษาอื่น เช่น C# หรือ C++ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงความสามารถหรือข้อมูลที่ภาษาอื่นๆ มีได้

การใช้รูปแบบและการออกแบบ UI ใน Visual Basic

Visual Basic จัดเตรียมหลากหลายองค์ประกอบสำหรับการออกแบบ UI ที่สวยงามและใช้งานได้ง่าย เราสามารถเลือกใช้รูปแบบและสีต่างๆ ให้กับปุ่ม, กล่องข้อความ, และตัวควบคุมอื่นๆ เพื่อให้โปรแกรมมีลักษณะที่เหมาะสมและดูดีตามความต้องการของผู้ใช้

การดำเนินการและการจัดการข้อผิดพลาดใน Visual Basic

ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำงานของโปรแกรม หรือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง เราสามารถจัดการและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ โดยเราสามารถใช้คำสั่งการจัดการข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือนหรือกระบวนการเชิงเลือกต่างๆ ที่อาจจะช่วยให้เข้าใจและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น

FAQs:

1. การเขียนโปรแกรม visual basic เบื้องต้นคืออะไร?
การเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้นคือการใช้ภาษาโปรแกรม Visual Basic เพื่อสร้างโปรแกรมที่สามารถทำงานตามคำสั่งที่เราต้องการให้ทำ

2. คู่มือการใช้งาน visual basic 2010 มีอะไรบ้าง?
คู่มือการใช้งาน Visual Basic 2010 เป็นคู่มือที่อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic ในรุ่น 2010 โดยคู่มือจะอธิบายวิธีการใช้งานต่างๆ ใน Visual Basic 2010 เช่น การสร้างโปรแกรม, การใช้งานคำสั่งต่างๆ, และเทคนิคการเขียนโปรแกรมต่างๆ

3. โปรแกรม visual basic ทำอะไรได้บ้าง?
โปรแกรม Visual Basic สามารถทำอะไรก็ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น สร้างโปรแกรมตัวช่วยในการทำงาน, สร้างเกมคอมพิวเตอร์, สร้างซอฟต์แวร์เพื่อทำงานด้านธุรกิจ, สร้างเว็บแอปพลิเคชัน, ฯลฯ

4. Visual Basic คืออะไร?
Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความเข้าใจง่ายและใช้งานได้สะดวกมากกว่าภาษาอื่นๆ โดยใช้หลักการดำเนินการแบบสังเคราะห์ (event-driven) ซึ่งทำให้โปรแกรมสามารถตอบสนองกับการกระทำของผู้ใช้ได้ง่ายขึ้น

5. โปรแกรม Visual Studioตัวอย่าง การเขียน โปรแกรม visual basic คืออะไร?
โปรแกรม Visual Studio ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Visual Basic คือตัวอย่างของโค้ดหรือโปรแกรมที่ใช้ Visual Basic เพื่อแสดงวิธีการใช้งานต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม Visual Basic นั้นเอง ความหมายของโปรแกรมตัวอย่าง Visual Basic คือให้ผู้ที่สนใจเขียนโปรแกรมได้ศึกษาและเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ

การใช้โปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ตัวอย่าง การ เขียน โปรแกรม visual basic การเขียนโปรแกรม visual basic เบื้องต้น, คู่มือ การใช้งาน visual basic 2010, โปรแกรม visual basic ทําอะไรได้บ้าง, Visual Basic, การเขียนโปรแกรม Visual Studio, vb.net เบื้องต้น, visual basic คืออะไร, โปรแกรม Visual Studio

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวอย่าง การ เขียน โปรแกรม visual basic

การใช้โปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น
การใช้โปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น

หมวดหมู่: Top 69 ตัวอย่าง การ เขียน โปรแกรม Visual Basic

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

การเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น

การเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมเป็นศาสตร์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในโลกนี้ เนื่องจากความสะดวกในการใช้งานและความยืดหยุ่นในการพัฒนา เพื่อจัดการกับภารกิจหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การแพทย์ สถาบันการศึกษา และอื่นๆ โปรแกรม Visual Basic (VB) เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย มีฟีเจอร์และเครื่องมือที่นับพลังในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันโดยใช้การสร้าง User Interface (UI) ง่าย โดยมีเจตนาเพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโค้ดอย่างละเอียด

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับการเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น พร้อมกับอธิบายหลักการทำงานและการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้มีความเข้าใจเพิ่มเติม

หลักการทำงานของ Visual Basic
Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นในการพัฒนา จึงเป็นที่นิยมใช้ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และแอปพลิเคชันบนเครื่อง (Desktop Application) โดยมีหลักการทำงานพื้นฐานดังนี้

1. ความต้องการของโปรแกรม (Requirements): ก่อนเริ่มเขียนโปรแกรม คุณควรทราบความต้องการของโปรแกรมที่คุณต้องการสร้าง ซึ่งรวมถึงความจำเป็นในการใช้งาน และฟังก์ชั่นหลักที่คุณต้องการให้โปรแกรมดำเนินการ

2. การออกแบบโปรแกรม (Program Design): เมื่อคุณทราบความต้องการของโปรแกรม คุณต้องออกแบบโครงสร้างและลำดับขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้อง โดยศึกษาฟังก์ชั่นหลักที่โปรแกรมต้องทำ และแบ่งส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นระบบย่อย

3. การเขียนโปรแกรม (Programming): เมื่อยอมรับการออกแบบของโปรแกรม คุณสามารถเริ่มเขียนโปรแกรมเลย โดยการใช้คำสั่งและฟังก์ชั่นต่างๆ ที่มีอยู่ในภาษา Visual Basic

4. การทดสอบและปรับปรุง (Testing and Debugging): เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้น คุณควรทดสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาด (Bug) และทำการแก้ไขให้ถูกต้องและทำงานได้ตามที่คาดหวัง

5. การเผยแพร่และการดูแล (Deployment and Maintenance): เมื่อโปรแกรมพร้อมใช้งาน คุณจะต้องทำการเผยแพร่โปรแกรมเพื่อให้คนอื่นสามารถใช้งานได้ และทราบว่าคุณจะต้องดูแลและปรับปรุงโปรแกรมตลอดเวลา

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. Visual Basic เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมหรือไม่?
ใช่ ภาษา VB เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและมีระบบฐานที่ถูกออกแบบให้มีความเข้าใจง่าย สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม นับว่าเป็นภาษาที่เหมาะสมที่สุด

2. ต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานหรือไม่เมื่อต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Visual Basic?
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน การเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Visual Basic สามารถเรียนรู้ได้มากที่สุดผ่านหนังสือ คอร์สออนไลน์ หรือคอร์สที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

3. Visual Basic สามารถใช้สร้างแอปพลิเคชันแบบใดได้บ้าง?
Visual Basic เหมาะสำหรับสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Windows และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ ASP.NET

4. การอัปเกรดระบบปฏิบัติการส่งผลต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เขียนด้วย Visual Basic หรือไม่?
ใช่ การอัปเกรดระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบต่อโปรแกรมที่เขียนด้วย Visual Basic เนื่องจากภาษา VB เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับปรุงได้ง่าย

5. สามารถผสานกับภาษาอื่น เช่น C++, C# หรือ Java ได้หรือไม่?
ใช่ สามารถใช้ Visual Basic เพื่อไปผสานกับภาษาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนและมีความยืดหยุ่นสูง

สรุป
การเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการทำความรู้จักกับโลกสันทนาการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การใช้งานง่ายของ Visual Basic และความยืดหยุ่นในการพัฒนา ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับผู้เริ่มต้นชั้นนำ

หมายเหตุ: อธิบายและคำถามที่ให้ไว้ในบทความนี้เป็นเพียงอธิบายและคำถามที่พบบ่อย การตอบคำถามแบบละเอียดจะต้องพิจารณาตามสถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่

คู่มือ การใช้งาน Visual Basic 2010

คู่มือ การใช้งาน Visual Basic 2010

Visual Basic 2010 (VB 2010) เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดย Microsoft เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) โดยเน้นไปที่การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Windows และใช้งานร่วมกับ Microsoft .NET Framework 4.0 ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแอพพลิเคชันที่มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย ในบทความนี้จะมาพูดถึงคู่มือการใช้งาน Visual Basic 2010 พร้อมกับตอบคำถามที่พบบ่อย

เริ่มต้นใช้งาน Visual Basic 2010
———————————-
1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Visual Basic 2010:
– คุณสามารถดาวน์โหลด Visual Basic 2010 Express Edition ฟรีจากเว็บไซต์ของ Microsoft หรือใช้ Visual Studio 2010 ซึ่งเป็นเวอร์ชันครอบคลุมมากกว่า (แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียม)
– ติดตั้งตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ และรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. เริ่มต้นโปรแกรม Visual Basic 2010:
– เมื่อเปิดโปรแกรม คุณจะพบหน้าต่างการเขียนโปรแกรมที่ว่างเปล่า
– เลือก “File” และ “New Project” เพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่
– เลือกเทมเพลตที่ต้องการ หรือสร้างโปรแกรมใหม่จากฐานรหัสเปล่า

3. อินเทอร์เฟซของ Visual Basic 2010:
– หน้าต่างการพัฒนาโปรแกรมของ Visual Basic 2010 ประกอบด้วยตัวเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ อาทิเช่น Toolbox, Solution Explorer, Properties เป็นต้น
– Toolbox เป็นที่มาของเครื่องมือสำหรับการออกแบบและสร้างอินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันของคุณ การลากและวางคอนโทรล (Controls) เช่น ปุ่ม กล่องข้อความ และป้ายกำกับลงในหน้าต่างการพัฒนาโปรแกรม
– Solution Explorer เป็นที่เก็บโครงสร้างโปรแกรมและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการจัดการโครงสร้างโปรแกรมของคุณ และเทคนิคอื่น ๆ เช่นการเขียนรหัสและการเรียกใช้งานไฟล์

การใช้งาน Visual Basic 2010
————————–
1. สร้างฟอร์ม (Form) ของโปรแกรม:
– เลือก “Project” จากแถบเมนูหลัก แล้วเลือก “Add Windows Form”
– ลากและวางคอนโทรลต่าง ๆ ลงในฟอร์ม และปรับแต่งคุณสมบัติต่าง ๆ ของอินเทอร์เฟซในส่วนของแสดงผล

2. เขียนโค้ดตามการต้องการ:
– ใส่รหัสต่าง ๆ เครื่องมือในภาษา VB 2010 เป็นแท็กต่าง ๆ เช่น “Sub”, “Function”, “If-Else”, “For” เป็นต้น
– เปิดบล็อกของรหัสโกง และเติมรหัสภายในด้วยรายละเอียดที่ต้องการ

3. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม:
– เมื่อเสร็จสิ้นการเขียนโค้ด คุณสามารถทดสอบโปรแกรมของคุณได้ โดยกดปุ่ม “Start Debugging” หรือใช้ปุ่ม F5
– เมื่อพบข้อผิดพลาดในโปรแกรม ให้กลับไปแก้ไขโค้ด เพิ่มรหัสหรือปรับปรุงคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง

4. ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล:
– Visual Basic 2010 มาพร้อมกับเครื่องมือที่ทันสมัยที่ช่วยในการสร้างและจัดการกับฐานข้อมูล โดยใช้ ADO.NET, LINQ to SQL, หรือ Entity Framework
– ใช้กลไกการสร้างของ Visual Studio ในการสร้างตารางและถามคำถามเพื่อสร้างฟอร์ม อินเทอร์เฟซการสั่งสอบ และการแก้ไขรายงานอื่น ๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
——————–
Q1: ฉันสามารถใช้ Visual Basic 2010 สร้างแอพพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ได้หรือไม่?
A1: Visual Basic 2010 เหมาะสำหรับสร้างแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น

Q2: ฉันสามารถแชร์แอพพลิเคชันที่สร้างขึ้นด้วย Visual Basic 2010 กับผู้อื่นได้อย่างไร?
A2: คุณสามารถแพคเกจและส่งไฟล์ติดตั้ง (.exe) หรือสร้างนิตยสารติดตั้ง (.msi) เพื่อแชร์แอพพลิเคชันด้วยผู้ใช้งานอื่น ๆ

Q3: ฉันจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับ Visual Basic 2010 หรือไม่?
A3: ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมก่อน เพราะ Visual Basic 2010 เป็นภาษาโปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเพียงพอในการเขียนโปรแกรม

Q4: ฉันสามารถเขียนเกมด้วย Visual Basic 2010 ได้หรือไม่?
A4: ในที่นี้ Visual Basic 2010 สามารถใช้ในการสร้างเกมอย่างง่ายได้ แต่ถ้าคุณต้องการสร้างเกมที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณควรพิจารณาโปรแกรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมกว่า

สรุป
—-
คู่มือการใช้งาน Visual Basic 2010 ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีใช้งานย่อย ๆ ของภาษาโปรแกรม Visual Basic 2010 มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างแอปพลิเคชันด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีคำถามที่พบบ่อย (FAQs) ที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visual Basic 2010 อย่างละเอียด

พบ 30 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวอย่าง การ เขียน โปรแกรม visual basic.

Visual Basic 2010 Ep.1 เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล Sql (สอนในชั้นเรียน ) -  Youtube
Visual Basic 2010 Ep.1 เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล Sql (สอนในชั้นเรียน ) – Youtube
เขียนโปรแกรมตัดเกรดด้วย Visual Basic (1/2) - Youtube
เขียนโปรแกรมตัดเกรดด้วย Visual Basic (1/2) – Youtube
เขียนโปรแกรมตัดเกรดด้วย Visual Basic (2/2) - Youtube
เขียนโปรแกรมตัดเกรดด้วย Visual Basic (2/2) – Youtube
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic
บทเรียนVisual Basic – Krucom99 : บทเรียนออนไลน์
บทเรียนVisual Basic – Krucom99 : บทเรียนออนไลน์
การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic
การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic
Visual Basic 2010 พื้นฐาน Ep.1 การสร้างโปรเจค - Youtube
Visual Basic 2010 พื้นฐาน Ep.1 การสร้างโปรเจค – Youtube
คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic Version 6.0 Advanced |  Lazada.Co.Th
คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic Version 6.0 Advanced | Lazada.Co.Th
การใช้โปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น - Youtube
การใช้โปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น – Youtube
การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic
การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic
อยากทราบโค้ดเกี่ยวกับการแปลงข้อความ แปลงภาษาครับ (Visual Basic) - Pantip
อยากทราบโค้ดเกี่ยวกับการแปลงข้อความ แปลงภาษาครับ (Visual Basic) – Pantip
การเขียนแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic 2017 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การเขียนแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic 2017 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Vb.Net | Ept | Expert-Programming-Tutor
คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Vb.Net | Ept | Expert-Programming-Tutor
Sourcecode.In.Th ::Source,Code,Article,Programming,C++Builder,Delphi,Java,Visual  Basic ,Vb6,Web,Tutorial,Asp,Php,Java,C,C++,Vc,Cgi,Perl,Free,Winsock,Activex,Com,Jquery,Android
Sourcecode.In.Th ::Source,Code,Article,Programming,C++Builder,Delphi,Java,Visual Basic ,Vb6,Web,Tutorial,Asp,Php,Java,C,C++,Vc,Cgi,Perl,Free,Winsock,Activex,Com,Jquery,Android
เขียนโปรแกรม Bmi ด้วย Ms Visual Basic 2010 (2/2) - Youtube
เขียนโปรแกรม Bmi ด้วย Ms Visual Basic 2010 (2/2) – Youtube
เขียนโปรแกรม Vb 6 – Krucom99 : บทเรียนออนไลน์
เขียนโปรแกรม Vb 6 – Krucom99 : บทเรียนออนไลน์
เขียนโปรแกรมบวกเลขด้วย Visual Studio 2010 - Youtube
เขียนโปรแกรมบวกเลขด้วย Visual Studio 2010 – Youtube
การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic
การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic
U.Areu 4000 Sdk
U.Areu 4000 Sdk
U.Areu 4000 Sdk
U.Areu 4000 Sdk
ขั้นตอนการทำเครื่องคิดเลข ด้วยโปรแกรม Visual Basic | Krupong.Net
ขั้นตอนการทำเครื่องคิดเลข ด้วยโปรแกรม Visual Basic | Krupong.Net
สร้างป้ายบาร์โค๊ตจากฟอร์น Code39 และ Crystal Report ด้วย Visual Basic 2013
สร้างป้ายบาร์โค๊ตจากฟอร์น Code39 และ Crystal Report ด้วย Visual Basic 2013
Visual Studio C# : การใช้งาน Textbox เบื้องต้น และการแปลงค่าโดยใช้คำสั่ง  Parse – Krunut
Visual Studio C# : การใช้งาน Textbox เบื้องต้น และการแปลงค่าโดยใช้คำสั่ง Parse – Krunut
ถามเรื่องวิธีแก้ในโปรแกรม Visual Basic 2010 - Pantip
ถามเรื่องวิธีแก้ในโปรแกรม Visual Basic 2010 – Pantip
การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic
การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic
โปรแกรมขายอาหาร Microsoft Visual Studio 2019 - Youtube
โปรแกรมขายอาหาร Microsoft Visual Studio 2019 – Youtube
การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุวิธีในภาษาซีชาร์ป (Oop With C#) ตอนที่ 2 | 9Expert  Training
การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุวิธีในภาษาซีชาร์ป (Oop With C#) ตอนที่ 2 | 9Expert Training
รับเขียนโปรแกรม Desktop Application - จ้างมืออาชีพได้ที่ Fastwork.Co
รับเขียนโปรแกรม Desktop Application – จ้างมืออาชีพได้ที่ Fastwork.Co
Ebook การใช้งานพอร์ตอนุกรม (Rs-232) ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual C#  สื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Pic รวมตัวอย่างการทดลองต่างๆ - สามารถ โปรเจ็ค :  Inspired By Lnwshop.Com
Ebook การใช้งานพอร์ตอนุกรม (Rs-232) ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual C# สื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Pic รวมตัวอย่างการทดลองต่างๆ – สามารถ โปรเจ็ค : Inspired By Lnwshop.Com
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) | ร้านหนังสือนายอินทร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) | ร้านหนังสือนายอินทร์
Visual Basic ถูกที่สุด พร้อมโปรโมชั่น ก.ค. 2023|Biggoเช็คราคาง่ายๆ
Visual Basic ถูกที่สุด พร้อมโปรโมชั่น ก.ค. 2023|Biggoเช็คราคาง่ายๆ
หนังสือคู่มืออบรมสัมมนา การเขียนโปรแกรมด้วยวิชวล เบสิก สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
หนังสือคู่มืออบรมสัมมนา การเขียนโปรแกรมด้วยวิชวล เบสิก สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
10 Concepts เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Excel Vba - เทพเอ็กเซล :  Thep Excel
10 Concepts เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Excel Vba – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
Sourcecode.In.Th ::Source,Code,Article,Programming,C++Builder,Delphi,Java,Visual  Basic ,Vb6,Web,Tutorial,Asp,Php,Java,C,C++,Vc,Cgi,Perl,Free,Winsock,Activex,Com,Jquery,Android
Sourcecode.In.Th ::Source,Code,Article,Programming,C++Builder,Delphi,Java,Visual Basic ,Vb6,Web,Tutorial,Asp,Php,Java,C,C++,Vc,Cgi,Perl,Free,Winsock,Activex,Com,Jquery,Android
การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic
การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic

ลิงค์บทความ: ตัวอย่าง การ เขียน โปรแกรม visual basic.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ตัวอย่าง การ เขียน โปรแกรม visual basic.

ดูเพิ่มเติม: https://tuekhangduong.com/category/television/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *