Skip to content
Trang chủ » วิธีสร้างเว็บ Html: พื้นฐานและการเริ่มต้น

วิธีสร้างเว็บ Html: พื้นฐานและการเริ่มต้น

มาเรียนเขียนเว็บด้วย HTML 5 !! ฉบับที่เร็วที่สุด !

วิธี สร้าง เว็บ Html

วิธีสร้างเว็บ HTML: การเตรียมการสร้างเว็บ HTML

HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างโครงสร้างหน้าเว็บและเป็นภาษาพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์ทั่วไป ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีสร้างเว็บ HTML โดยจะแสดงขั้นตอนต่าง ๆ และวิธีการใช้งาน เพื่อเตรียมการสร้างเว็บ HTML ให้คุณสามารถเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

โดยรวมแล้วมีขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอนสำหรับการสร้างเว็บ HTML ดังนี้:

1. การสร้างโครงสร้างหน้าเว็บด้วย HTML:
องค์ประกอบหลักในการสร้างหน้าเว็บด้วย HTML คือแท็ก (Tags) ซึ่งใช้ในการระบุโครงสร้างของหน้าเว็บ เริ่มต้นด้วยแท็ก และปิดท้ายด้วย แท็กภายใน และ แท็กจะมีแท็กหลายส่วน เช่น , , และ <body data-rsssl=1> ซึ่งทำหน้าที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นในหน้าเว็บ</p> <p>2. การเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความด้วย HTML:<br /> แท็ก </p> <p> ใช้ในการเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความในหน้าเว็บ HTML ข้อความที่อยู่ระหว่างแท็ก </p> <p> และ </p> <p> จะถูกแสดงเป็นย่อหน้าหรือย่อหน้าใหม่ในหน้าเว็บ นอกจากนี้ยังสามารถใช้แท็ก </p> <h1> ถึง </p> <h6> เพื่อสร้างหัวเรื่องที่สอดคล้องกับระดับความสำคัญของข้อความ</p> <p>3. การเพิ่มรูปภาพในหน้าเว็บด้วย HTML:<br /> ใช้แท็ก <img> เพื่อเพิ่มรูปภาพในหน้าเว็บ HTML ในการใช้งานคุณจะต้องระบุพาธ (src) หรือที่อยู่ของรูปภาพในส่วนของแท็ก <img> นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงข้อความแสดงแทนรูปภาพที่ไม่สามารถแสดงได้</p> <p>4. การสร้างลิงก์ระหว่างหน้าเว็บด้วย HTML:<br /> แท็ก <a> ใช้สร้างลิงก์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคลิกและนำทางไปยังหน้าเว็บอื่น ในการใช้งานคุณต้องระบุ URL หรือที่อยู่หน้าเว็บที่คุณต้องการทำให้ผู้ใช้เปลี่ยนไป</p> <p>5. การเพิ่มตารางในหน้าเว็บด้วย HTML:<br /> แท็ก </p> <table> สามารถใช้ในการสร้างตารางที่ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ การใช้งานของตาราง HTML ประกอบด้วยแท็ก </p> <table> เพื่อระบุตาราง แท็ก </p> <tr> เพื่อระบุแถว และแท็ก </p> <td> เพื่อระบุข้อมูล/dtd/=ว่าเป็นอะไรบ้าง</p> <p>6. การใช้งานแบบอักษรพิเศษใน HTML:<br /> HTML มีฟีเจอร์ในการใช้งานแบบอักษรพิเศษ ซึ่งสามารถแทรกได้ภายในข้อความ บางอักษรพิเศษที่ใช้งานบ่อยคือ < (less than), > (greater than), และ & (ampersand) สำหรับเครื่องหมายพิเศษอื่น ๆ คุณสามารถใช้รหัสอ้างอิงศูนย์ฐาน ASCII เพื่อแสดงอักษรพิเศษที่ไม่สามารถแสดงโดยตรงได้</p> <p>7. การสร้างแบบฟอร์มในหน้าเว็บด้วย HTML:<br /> แบบฟอร์ม HTML ใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้หรือส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัว เราสามารถสร้างแบบฟอร์มโดยใช้แท็ก </p> <form> และการระบุประเภทของฟอร์มด้วยแท็ก <input> สามารถระบุประเภทของฟอร์มได้ เช่น ตัวเลือกที่เปิดเผย, ช่องข้อความ, ปฏิทิน, และอื่น ๆ</p> <p>8. การใช้ Cascading Style Sheets (CSS) เพื่อปรับแต่งหน้าเว็บ:<br /> CSS (Cascading Style Sheets) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับแต่งหน้าเว็บ HTML เราสามารถสร้างไฟล์ CSS แยกต่างหากหรือจัดรูปแบบ CSS โดยตรงในส่วนของหน้า HTML เพื่อปรับแต่งสีพื้นหลัง, แบบอักษร, ขนาดและตำแหน่งของเนื้อหา</p> <p>การตรวจสอบและทดสอบหน้าเว็บที่สร้างด้วย HTML:<br /> เมื่อคุณสร้างเว็บด้วย HTML คุณควรทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณทำงานอย่างถูกต้องและเสถียร<br /> การตรวจสอบ HTML สามารถทำได้โดยใช้การตรวจสอบ HTML ซึ่งเป็นเครื่องมือการอ้างอิงอย่างเป็นทางการของ W3C (World Wide Web Consortium) The Markup Validation Service ที่ใช้ในการประเมินว่าไฟล์ HTML ที่ได้สร้างขึ้นประกอบด้วยความถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบการทำงานของหน้าเว็บโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกันและตรวจสอบหน้าเว็บที่แสดงผลถูกต้องหรือไม่</p> <p>FAQs เกี่ยวกับการสร้างเว็บ HTML:</p> <p>Q: HTML เป็นอะไร?<br /> A: HTML เป็นภาษาเครื่องหมายแท็กที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บและให้โครงสร้างหน้าเว็บ</p> <p>Q: ฉันจะใช้โค้ดสร้างเว็บ HTML สำเร็จรูปได้จากที่ไหน?<br /> A: คุณสามารถหาโค้ดสร้างเว็บ HTML สำเร็จรูปได้จากหลายแหล่งออนไลน์ บางเว็บไซต์อาจมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ของคุณด้วย HTML</p> <p>Q: มีโปรแกรมใดที่ใช้สร้างเว็บ HTML ได้อย่างง่ายดายหรือไม่?<br /> A: มีโปรแกรมหลายอย่างที่ใช้สร้างเว็บ HTML ได้อย่างง่ายดาย เช่น Notepad++, Sublime Text, และ Adobe Dreamweaver</p> <p>Q: ฉันต้องมีความรู้พื้นฐานใดเพื่อเริ่มต้นสร้างเว็บ HTML?<br /> A: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแท็ก HTML อย่างแท้จริงถือเป็นสิ่งสำคัญ ความรู้พื้นฐานอื่น ๆ เช่น CSS และ JavaScript อาจช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>Q: การใช้ CSS เป็นอะไร?<br /> A: CSS (Cascading Style Sheets) เป็นภาษาสไตล์ที่ใช้สำหรับการปรับแต่งสไตล์และรูปแบบหน้าเว็บ HTML</p> <p>Q: ฉันสามารถใช้ HTML สร้างเว็บไซต์ที่เปิดใช้งานได้จริงหรือไม่?<br /> A: ใช่ คุณสามารถใช้ HTML สร้างเว็บไซต์ที่เปิดใช้งานได้ คุณต้องไปฟื้นฟูเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้คนอื่นสามารถมองเห็นและเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้</p> <p>สรุป:<br /> สร้างเว็บ HTML ไม่ใช่เรื่องยาก และการใช้งาน HTML ให้ถู</p></div> <h3>มาเรียนเขียนเว็บด้วย Html 5 !! ฉบับที่เร็วที่สุด !</h3> <div style="text-align: center"><iframe loading="lazy" width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/-jzu5YH6OMQ" title="มาเรียนเขียนเว็บด้วย HTML 5 !! ฉบับที่เร็วที่สุด !" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div> <p>คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: วิธี สร้าง เว็บ html โค้ดสร้างเว็บ html สําเร็จรูป, สร้างเว็บ html สวยๆ, สร้างเว็บ html notepad, ตัวอย่างโค้ด html สร้างเว็บ, เขียนเว็บ html ออนไลน์, โค้ดเว็บ html ฟรี, โปรแกรมเขียนเว็บ html, โค้ด html หน้าเว็บ</p> <h3>รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธี สร้าง เว็บ html</h3> <div> <figure><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-5178" src="https://tuekhangduong.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-478.jpg" width="480" height="360" alt="มาเรียนเขียนเว็บด้วย HTML 5 !! ฉบับที่เร็วที่สุด !" title="มาเรียนเขียนเว็บด้วย HTML 5 !! ฉบับที่เร็วที่สุด !" srcset="https://tuekhangduong.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-478.jpg 480w, https://tuekhangduong.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-478-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /><figcaption>มาเรียนเขียนเว็บด้วย HTML 5 !! ฉบับที่เร็วที่สุด !</figcaption></figure> </div> <p>หมวดหมู่: <a href="https://tuekhangduong.com/tag/withii-sraang-ewb-html/">Top 74 วิธี สร้าง เว็บ Html</a></p> <p>ดูเพิ่มเติมที่นี่: <a href="https://tuekhangduong.com">tuekhangduong.com</a></p> <h2>โค้ดสร้างเว็บ Html สําเร็จรูป</h2> <div>โค้ดสร้างเว็บ html สําเร็จรูป: สร้างเว็บไซต์ในรูปแบบง่าย สวยงาม และมีประสิทธิภาพ</p> <p>เมื่อพูดถึงการสร้างเว็บไซต์ เครื่องมือที่ช่วยเหลืออย่างสิ้นเชิงคือ HTML หรือ HyperText Markup Language ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาและสร้างเว็บไซต์พื้นฐาน ในบทความนี้เราจะพูดถึงโค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ สวยงาม และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูงในทันที!</p> <p>โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปก็คือรหัสที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว และใช้งานได้ทันทีเป็นต้นแบบในการสร้างเว็บไซต์ โค้ดสร้างเว็บนี้มีหน้าที่เอาไว้ช่วยให้เราสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยเก็บรวบรวมองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ใช้บ่อยในการสร้างเว็บไซต์ เช่น การสร้างเค้าโครงของหน้าเว็บ การจัดหน้า การสร้างตาราง การใส่รูปภาพ และอื่นๆ มารวบรวมเป็นชุดโค้ดบนหน้าเว็บเพียงพอ ที่จะให้คนที่ต้องการสร้างเว็บไซต์สามารถนำไปใช้ได้ทันทีหลังจากนำเข้าโค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปเข้าสู่โปรแกรมต่างๆ</p> <p>โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปมีข้อดีมากมายที่ทำให้เหล่านักพัฒนาเว็บไซต์ได้รับประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น:</p> <p>1. ทำให้การเขียนรหัส HTML ง่ายขึ้น: ด้วยโค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปที่บรรจุฟังก์ชันต่างๆ มาในทั้งหมด คุณสามารถใช้รหัสจากโค้ดฉบับอื่นในการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณเป็นหนึ่งในผู้สร้างเว็บไซต์ที่มืออาชีพในทันที!</p> <p>2. ลดเวลาการพัฒนาและค้นหาข้อมูล: โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปมีการจัดระเบียบโครงสร้างอย่างเหมาะสม ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลหรือการพัฒนาหน้าเว็บ่ำเพ็ดขึ้น</p> <p>3. ทรัพยากรของหน้าเว็บที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น: การใช้โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปที่ถูกประหยัดไว้ในระบบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภายในหน้าเว็บ ทำให้การโหลดหน้าเว็บเร็วขึ้น ซึ่งมีผลให้ทั้งเครื่องมือค้นหาและผู้ใช้มีประสบการณ์การเข้าชมที่ดีขึ้น</p> <p>4. บทความเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้: การใช้โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของ HTML และวิธีการสร้างเว็บไซต์ให้แก่ผู้ที่สนใจในการพัฒนาสู่ระดับมืออาชีพ</p> <p>FAQs:</p> <p>คำถาม 1: สำหรับผู้เริ่มต้น โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปคืออะไร?<br /> คำตอบ: โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปคือชุดของรหัส HTML ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้มีความเชี่ยวชาญ มาให้บริการพร้อมใช้งานได้ทันทีในการสร้างเว็บไซต์</p> <p>คำถาม 2: โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปมีประโยชน์อย่างไร?<br /> คำตอบ: โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปมีประโยชน์ในการช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง เพราะมีองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ใช้บ่อยในการสร้างเว็บไซต์มารวบรวมเป็นชุดโค้ดในที่เดียว</p> <p>คำถาม 3: จะได้รับประสิทธิภาพจากการใช้โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปอย่างไร?<br /> คำตอบ: การใช้โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปช่วยลดเวลาในการพัฒนาและค้นหาข้อมูลต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน้าเว็บเพื่อให้การโหลดหน้าเว็บเร็วขึ้น</p> <p>คำถาม 4: ฉันสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ HTML โดยใช้โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปได้หรือไม่?<br /> คำตอบ: ใช่! โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของ HTML และวิธีการสร้างเว็บไซต์แก่ผู้ที่สนใจพัฒนาอยู่ในระดับมืออาชีพ</p></div> <h2>สร้างเว็บ Html สวยๆ</h2> <div>***Note: As an AI language model, I can generate text in Thai to give you a starting point for your article. However, please keep in mind that I’m not a native Thai speaker and there might be room for improvements or corrections by a native speaker.***</p> <p>Title: สร้างเว็บ HTML สวยๆ: ติดตั้งระบบหน้าเว็บที่ยอดเยี่ยมด้วย HTML</p> <p>Introduction:<br /> การสร้างเว็บ HTML สวยๆ เป็นกระบวนการที่มีความท้าทายและสนุกในการดำเนินการพัฒนาหน้าเว็บที่น่าทึ่ง ทำให้ผู้ใช้เว็บรู้สึกอัศจรรย์และประทับใจด้วยการจัดระเบียบหน้าเว็บอย่างมืออาชีพ ในบทความนี้เราจะศึกษาวิธีการสร้างเว็บ HTML ที่สวยงาม และมีความสวยงามในแบบต่าง ๆ</p> <p>สร้างเว็บ HTML สวยๆ:<br /> 1. เนื้อหาและโครงสร้างแบบใหม่:<br /> ก่อนที่เราจะสร้างหน้าเว็บ HTML ที่สวยงาม เราควรมีความเข้าใจในโครงสร้างของหน้าเว็บในแบบต่างๆ โดยใช้แท็กที่ถูกต้องและองค์ประกอบของหน้าเว็บ เช่น `</p> <header>, </p> <nav>, <main>, </p> <section>, </p> <footer>` เพื่อให้เนื้อหาสามารถลำดับการแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. การใช้ CSS เพื่อจัดรูปแบบหน้าเว็บ:<br /> การใช้ CSS เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างเว็บ HTML ที่สวยงาม โดยใช้คุณสมบัติของ CSS เพื่อเพิ่มสไตล์และรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเว็บไซต์ การกำหนดสีพื้นหลัง (`background-color`) และรูปแบบตัวอักษร (`font-family`, `font-size`) เป็นต้น เป็นเพียงเครื่องมือเริ่มต้นในการสร้างเว็บ HTML ที่สวยงาม</p> <p>3. ใช้ภาพและอิลิเมนต์เพื่อเพิ่มความสวยงาม:<br /> การเพิ่มภาพและอิลิเมนต์สามารถเพิ่มความสวยงามและเนื้อหากราฟิกได้อย่างมาก เราสามารถใช้แท็ก `<img>` เพื่อแทรกรูปภาพลงในหน้าเว็บ โดยให้ใส่โค้ด `<img decoding="async" src="image.jpg" alt="รายละเอียดรูปภาพ">` และสามารถใช้ CSS เพื่อกรอบรูปภาพ (`border`) หรือใส่เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว (CSS transitions/animations) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับหน้าเว็บของเรา</p> <p>4. รูปแบบการออกแบบแบบ Responsive:<br /> การออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถปรับขนาดตามอุปกรณ์และหน้าจอต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนับล้านล้านคนและใช้อุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบเว็บ Responsive เป็นการจัดรูปแบบหน้าเว็บของเราให้สามารถปรับขนาดและปรับให้เหมาะสมกับหน้าจอของผู้ใช้ โดยใช้ CSS Media Queries และ Flexbox/Grid Layout เป็นต้น</p> <p>FAQs: </p> <p>Q1: HTML คืออะไรและทำไมเราควรสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML?<br /> A1: HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้สร้างเว็บไซต์และเพจเว็บในโครงสร้างต่างๆ สร้างเว็บไซต์ด้วย HTML ช่วยให้เราสามารถกำหนดโครงสร้าง ประกอบส่วนต่าง ๆ และส่งเนื้อหาไปยังผู้ใช้ได้</p> <p>Q2: จำเป็นต้องใช้ CSS หรือไม่เมื่อเราสร้างเว็บ HTML?<br /> A2: CSS (Cascading Style Sheets) ช่วยให้เราสามารถกำหนดรูปแบบและสไตล์ของหน้าเว็บได้อย่างสวยงาม และเรียกใช้ได้ทั่วทั้งเว็บไซต์ เราสามารถปรับแต่งสีพื้นหลัง การจัดขนาดและเรียงลำดับส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บได้ด้วย CSS</p> <p>Q3: มีเครื่องมือใดที่ช่วยในการสร้างเว็บ HTML ที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย?<br /> A3: มีหลายเครื่องมือที่ช่วยในการโครงสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น Bootstrap, Foundation, Bulma เป็นต้น โดยร่วมพัฒนาด้วย HTML, CSS, และ JavaScript เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงามและใช้งานง่าย</p> <p>Q4: เราสามารถออกแบบเว็บไซต์ Responsive ได้อย่างไร?<br /> A4: เพื่อออกแบบเว็บไซต์ Responsive ในการสร้างเว็บ HTML ต้องใช้ CSS Media Queries เพื่อปรับขนาดและรูปแบบหน้าเว็บตามอุปกรณ์ต่างๆ เรายังสามารถใช้ Flexbox หรือ Grid Layout เพื่อทำให้เนื้อหาบนหน้าเว็บเรียงลำดับอย่างสอดคล้องกับหน้าจอผู้ใช้</p></div> <h2>สร้างเว็บ Html Notepad</h2> <div>สร้างเว็บ HTML Notepad: แก้ปัญหาในการสร้างและแก้ไขโค้ดอย่างง่ายด้วยโปรแกรมสร้างเว็บ HTML Notepad</p> <p>ในยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเป็นเครื่องเขียนหมึกแสตมป์ในช่วงต้นของศตวรรษที่ผ่านมาการสร้างและแก้ไขโค้ด HTML เป็นสกุลแฟ้มที่สำคัญเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้มีความสมบูรณ์และน่าตื่นตาตื่นใจ</p> <p>ความรู้ในการเขียน HTML จำเป็นมากกว่าเครื่องเขียนหมึกแสตมป์หรือคีย์บอร์ดในยุคที่ผ่านมา เนื่องจาก HTML เป็นภาษาที่ใช้สร้างโครงสร้างของหน้าเว็บ หากเราไม่มีเครื่องช่วยสร้างโค้ดในรูปแบบ HTML Notepad ที่ใช้ง่าย การสร้างหน้าเว็บที่มีความสมบูรณ์และเป็นมาตรฐานอาจเป็นภาระหนักที่ไม่จำเป็นต้องมี</p> <p>HTML Notepad เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสร้างและแก้ไขโค้ด HTML ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน แม้ว่าจะไม่มีความต้องการกับคำสั่งระดับสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ในกรณีซับซ้อน แต่มันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหน้าเว็บพื้นฐาน ด้วยความสะดวกในการใช้งาน และความสามารถในการเปิดตัวอย่างรวดเร็ว</p> <p>การติดตั้ง HTML Notepad เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมได้ฟรีจากเว็บไซต์เจ้าของ หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น คุณจะได้รับโปรแกรมที่มีหน้าต่างอินเตอร์เฟซที่ใช้ง่ายและเรียบง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้เชี่ยวชาญในการเขียน HTML คุณจะสามารถใช้ HTML Notepad ได้อย่างง่ายดาย</p> <p>HTML Notepad มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้การเขียนและแก้ไขโค้ด HTML เป็นเรื่องที่ง่าย ฟีเจอร์ที่น่าสนใจรวมถึงการเน้นรูปแบบโค้ดที่เขียนอยู่, การเน้นสัญลักษณ์คำสั่ง, การเน้นสีพื้นหลังตามลำดับ, การเน้นเชิงบรรยาย, การปรับแต่งเทมเพลต, การสร้างลิงค์และรูปภาพ, และอื่นๆอีกมากมาย</p> <p>โดยพื้นฐานเว็บไซต์ HTML Notepad มีลักษณะการทำงานคล้ายกับโปรแกรมสำหรับเขียนเอกสารอื่น ๆ เช่น Microsoft Word ไม่ว่าคุณจะเขียนหรือแก้ไขโค้ด HTML คุณสามารถเพิ่มหรือลบข้อความได้อย่างง่ายดาย และคุณยังสามารถดูตัวอย่างของหน้าเว็บที่จะสร้างขึ้นมา โดย HTML Notepad จะแสดงให้เห็นก่อนที่จะโพสต์ลงในเว็บไซต์</p> <p>FAQs (คำถามที่พบบ่อย)</p> <p>1. HTML Notepad แตกต่างจากโปรแกรมสร้างเว็บอื่นอย่างไร?<br /> HTML Notepad เป็นโปรแกรมที่เน้นความเรียบง่ายและง่ายต่อการใช้งาน ล้วนแล้วและมุ่งเน้นการสร้างและแก้ไขโค้ด HTML เบื้องต้น มันไม่ได้มีความซับซ้อนหรือโหมดการสร้างเว็บไซต์ที่ยุ่งยากอื่น ๆ เช่นการสร้างฟอร์มหรือการเชื่อมโยงฐานข้อมูล</p> <p>2. มันจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ด้าน HTML เพื่อที่จะใช้งาน HTML Notepad ได้หรือไม่?<br /> เป็นจริง เพราะ HTML Notepad เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ที่มีความรู้เกี่ยวกับโค้ด HTML เบื้องต้น HTML Notepad ไม่ให้การสร้างโค้ดในรูปแบบที่สูงขึ้น เช่นการสร้างฟอร์มหรือการเชื่อมต่อฐานข้อมูล</p> <p>3. HTML Notepad ทำงานได้กับระบบปฏิบัติการอะไรบ้าง?<br /> HTML Notepad รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น</p> <p>4. ฉันสามารถดาวน์โหลดและใช้งาน HTML Notepad ได้ฟรีหรือไม่?<br /> ใช่ คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งาน HTML Notepad ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ</p> <p>สร้างเว็บ HTML Notepad เป็นเครื่องมือที่มอบความสะดวกสบายและง่ายต่อการสร้างและแก้ไขโค้ด HTML สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักหรือไม่สะดวกในการใช้เครื่องมืออื่น ๆ อันซับซ้อน และก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้วยโค้ด HTML ที่ง่ายต่อการสร้างและแก้ไขภายในระยะเวลาอันสั้น</p></div> <div> <h2>มี 39 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธี สร้าง เว็บ html.</h2> <figure><img decoding="async" src="https://i.ytimg.com/vi/NbUdoTUDZJw/maxresdefault.jpg" alt="ทำเว็บไซต์ด้วย Html - Youtube" style="width:100%" title="ทำเว็บไซต์ด้วย HTML - YouTube"><figcaption>ทำเว็บไซต์ด้วย Html – Youtube</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://mindphp.com/images/stories/encyclopedia/html2.png" alt="บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา Html โดยใช้ Notepad หรือ Textedit" style="width:100%" title="บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา HTML โดยใช้ Notepad หรือ TextEdit"><figcaption>บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา Html โดยใช้ Notepad หรือ Textedit</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://i.ytimg.com/vi/VMREJzIZbCg/maxresdefault.jpg" alt="คอร์สเรียน เขียนเว็บด้วย Html+Css - ตอนที่ 3 ทำเว็บให้สวยงามด้วย Css (จบ) - Youtube" style="width:100%" title="คอร์สเรียน เขียนเว็บด้วย HTML+CSS - ตอนที่ 3 ทำเว็บให้สวยงามด้วย CSS (จบ) - YouTube"><figcaption>คอร์สเรียน เขียนเว็บด้วย Html+Css – ตอนที่ 3 ทำเว็บให้สวยงามด้วย Css (จบ) – Youtube</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://i.ytimg.com/vi/Iidwg_TOh58/maxresdefault.jpg" alt="การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Html#Video7 - Youtube" style="width:100%" title="การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML#video7 - YouTube"><figcaption>การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Html#Video7 – Youtube</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://noobmarketer.com/wp-content/uploads/2019/05/WordPress-code-editor.png" alt="สอน Html และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)" style="width:100%" title="สอน HTML และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)"><figcaption>สอน Html และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://1.bp.blogspot.com/-yt7P1Wt_viA/T3LYO0CgqdI/AAAAAAAAA8I/1X7IdBpsaC8/s1600/fonew.JPG" alt="การสร้างเว็บไซต์ด้วย Html,สอนภาษา Html: จุดเริ่มต้นสร้างเว็บ" style="width:100%" title="การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML,สอนภาษา HTML: จุดเริ่มต้นสร้างเว็บ"><figcaption>การสร้างเว็บไซต์ด้วย Html,สอนภาษา Html: จุดเริ่มต้นสร้างเว็บ</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.makewebeasy.com/th/blog/wp-content/uploads/2021/03/7.jpg" alt="วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที" style="width:100%" title="วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที"><figcaption>วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.it-guides.com/html/note01.gif" alt="Webmaster Guide - Www.It-Guides.Com" style="width:100%" title="Webmaster Guide - www.it-guides.com"><figcaption>Webmaster Guide – Www.It-Guides.Com</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.wikihow.com/images_en/thumb/7/71/4082-1.jpg/v4-460px-4082-1.jpg.webp" alt="วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย Html: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)" style="width:100%" title="วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย HTML: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)"><figcaption>วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย Html: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://mindphp.com/images/stories/encyclopedia/html3.png" alt="บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา Html โดยใช้ Notepad หรือ Textedit" style="width:100%" title="บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา HTML โดยใช้ Notepad หรือ TextEdit"><figcaption>บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา Html โดยใช้ Notepad หรือ Textedit</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://1.bp.blogspot.com/-QVtqUS4-5j0/T3Ql0tmb_dI/AAAAAAAAA9o/inVoG7ROFzs/w1200-h630-p-k-no-nu/text.JPG" alt="การสร้างเว็บไซต์ด้วย Html,สอนภาษา Html: ขนาดตัวอักษร" style="width:100%" title="การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML,สอนภาษา HTML: ขนาดตัวอักษร"><figcaption>การสร้างเว็บไซต์ด้วย Html,สอนภาษา Html: ขนาดตัวอักษร</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://noobmarketer.com/wp-content/uploads/2019/05/simple-html-page-example.png" alt="สอน Html และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)" style="width:100%" title="สอน HTML และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)"><figcaption>สอน Html และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://asria.org/wp-content/uploads/2021/10/Chapter6-1-1.jpg" alt="รวมคำสั่ง Html 👍 ในการใส่รูปภาพลงในเว็บเพจและการสร้างลิงค์เว็บไซต์ - Asria แอสเรีย" style="width:100%" title="รวมคำสั่ง HTML 👍 ในการใส่รูปภาพลงในเว็บเพจและการสร้างลิงค์เว็บไซต์ - asria แอสเรีย"><figcaption>รวมคำสั่ง Html 👍 ในการใส่รูปภาพลงในเว็บเพจและการสร้างลิงค์เว็บไซต์ – Asria แอสเรีย</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/5b/Write-an-HTML-Page-Step-1-Version-5.jpg/v4-460px-Write-an-HTML-Page-Step-1-Version-5.jpg.webp" alt="วิธีการ สร้างหน้าเว็บด้วย Html (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow" style="width:100%" title="วิธีการ สร้างหน้าเว็บด้วย HTML (พร้อมรูปภาพ) - wikiHow"><figcaption>วิธีการ สร้างหน้าเว็บด้วย Html (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://i.ytimg.com/vi/jCy0lJQz6nA/maxresdefault.jpg" alt="สอนสร้างเว็บไซต์ | เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์แรกด้วย Html - Youtube" style="width:100%" title="สอนสร้างเว็บไซต์ | เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์แรกด้วย HTML - YouTube"><figcaption>สอนสร้างเว็บไซต์ | เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์แรกด้วย Html – Youtube</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://image.slidesharecdn.com/plan-html-121024004959-phpapp02/85/-2-320.jpg?cb=1666646438" alt="แผนการสอนการสร้างเว็บเพจ" style="width:100%" title="แผนการสอนการสร้างเว็บเพจ"><figcaption>แผนการสอนการสร้างเว็บเพจ</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.krumontree.com/html/images/notepad_03.gif" alt="Make A Home With Html : สร้างบ้านสวยด้วยภาษา Html" style="width:100%" title="Make a Home with HTML : สร้างบ้านสวยด้วยภาษา HTML"><figcaption>Make A Home With Html : สร้างบ้านสวยด้วยภาษา Html</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.makewebeasy.com/th/blog/wp-content/uploads/2021/03/6.jpg" alt="วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที" style="width:100%" title="วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที"><figcaption>วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://riwwee.com/wp-content/uploads/2017/09/teach-make-web.png" alt="สอนวิธีการสร้างเว็บไซต์ เรียนได้ด้วยตนเอง ทำทีละขั้นตอนอย่างละเอียด - Riwwee รีวิวRiwwee รีวิว" style="width:100%" title="สอนวิธีการสร้างเว็บไซต์ เรียนได้ด้วยตนเอง ทำทีละขั้นตอนอย่างละเอียด - Riwwee รีวิวRiwwee รีวิว"><figcaption>สอนวิธีการสร้างเว็บไซต์ เรียนได้ด้วยตนเอง ทำทีละขั้นตอนอย่างละเอียด – Riwwee รีวิวRiwwee รีวิว</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://static.wixstatic.com/media/27af89_18eaa5e5424e41adbd13729bb9ff5ab8~mv2.png/v1/fill/w_584,h_316,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20Wix%20Editor%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0.png" alt="เว็บไซต์ฟรี | สร้างเว็บไซต์ | Wix.Com" style="width:100%" title="เว็บไซต์ฟรี | สร้างเว็บไซต์ | Wix.com"><figcaption>เว็บไซต์ฟรี | สร้างเว็บไซต์ | Wix.Com</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://1.bp.blogspot.com/-8E-EmSAfLvk/YNPml2jRTZI/AAAAAAAACzc/v0LmGqBhu3oNyxw1ODIHQ5uMTGqAJCaxwCLcBGAsYHQ/s592/EmbeddedImage.png" alt="การสร้างข้อความวิ่ง - Mediathailand : Education" style="width:100%" title="การสร้างข้อความวิ่ง - mediathailand : education"><figcaption>การสร้างข้อความวิ่ง – Mediathailand : Education</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://plaradise.com/wp-content/uploads/2020/04/Wix.jpg" alt="6 โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ สำหรับมือใหม่ มีเว็บไซต์ใช้เองได้ 2023" style="width:100%" title="6 โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ สำหรับมือใหม่ มีเว็บไซต์ใช้เองได้ 2023"><figcaption>6 โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ สำหรับมือใหม่ มีเว็บไซต์ใช้เองได้ 2023</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://kru-it.com/wp-content/uploads/2019/08/cover-dreamweaver.jpg" alt="การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Adobe Dreamweaver) - ครูไอที" style="width:100%" title="การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Adobe Dreamweaver) - ครูไอที"><figcaption>การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Adobe Dreamweaver) – ครูไอที</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://1.bp.blogspot.com/-h4gkzrhB4_k/UBFP2jD61bI/AAAAAAAAAII/aMfQAe4azBc/s1600/2-1.jpg" alt="Web Developer Tools อยากจะเขียนเว็บ เขาใช้อะไรเขียนกัน – Tamemo.Com" style="width:100%" title="Web Developer Tools อยากจะเขียนเว็บ เขาใช้อะไรเขียนกัน – TAmemo.com"><figcaption>Web Developer Tools อยากจะเขียนเว็บ เขาใช้อะไรเขียนกัน – Tamemo.Com</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://mindphp.com/images/2022/06/HTML.png" alt="Html คืออะไร เอชทีเอ็มแอล ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ใช้เขียนโปรแกรม ย่อมาจากอะไร" style="width:100%" title="HTML คืออะไร เอชทีเอ็มแอล ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ใช้เขียนโปรแกรม ย่อมาจากอะไร"><figcaption>Html คืออะไร เอชทีเอ็มแอล ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ใช้เขียนโปรแกรม ย่อมาจากอะไร</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2-3-html-120528225025-phpapp01-thumbnail.jpg?width=600&height=600&fit=bounds" alt="คู่มือประกอบการสร้างเว็บไซต์Pdf" style="width:100%" title="คู่มือประกอบการสร้างเว็บไซต์Pdf"><figcaption>คู่มือประกอบการสร้างเว็บไซต์Pdf</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.designil.com/wp-content/uploads/2021/09/image-45.png" alt="Html คือ? สอนเขียน Html สำหรับมือใหม่แบบละเอียด - Designil" style="width:100%" title="HTML คือ? สอนเขียน HTML สำหรับมือใหม่แบบละเอียด - Designil"><figcaption>Html คือ? สอนเขียน Html สำหรับมือใหม่แบบละเอียด – Designil</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://asria.org/wp-content/uploads/2021/10/Chapter1-32-1-740x495.jpg" alt="ภาษา Html และโครงสร้างของภาษา Html เพื่อเริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ด้วยตัวเอง - Asria แอสเรีย" style="width:100%" title="ภาษา HTML และโครงสร้างของภาษา HTML เพื่อเริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ด้วยตัวเอง - asria แอสเรีย"><figcaption>ภาษา Html และโครงสร้างของภาษา Html เพื่อเริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ด้วยตัวเอง – Asria แอสเรีย</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://notebookspec.com/web/wp-content/uploads/2021/12/w1.jpg" alt="สร้างเว็บไซต์ ฟรี ด้วยตัวเอง มือใหม่ก็ทำได้สบาย อัพเดต 2021" style="width:100%" title="สร้างเว็บไซต์ ฟรี ด้วยตัวเอง มือใหม่ก็ทำได้สบาย อัพเดต 2021"><figcaption>สร้างเว็บไซต์ ฟรี ด้วยตัวเอง มือใหม่ก็ทำได้สบาย อัพเดต 2021</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.wikihow.com/images/4/4a/4082-22.jpg" alt="วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย Html: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)" style="width:100%" title="วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย HTML: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)"><figcaption>วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย Html: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://1.bp.blogspot.com/-17sqoHi17qo/YNPm3MMpA-I/AAAAAAAACzk/pLDy6VQ3a0ERqY8CDZPGN-8sxtW5vzIbACLcBGAsYHQ/s568/EmbeddedImage%2B%25281%2529.png" alt="การสร้างข้อความวิ่ง - Mediathailand : Education" style="width:100%" title="การสร้างข้อความวิ่ง - mediathailand : education"><figcaption>การสร้างข้อความวิ่ง – Mediathailand : Education</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.1belief.com/wp-content/uploads/2017/08/08060820170312536785-1belief.jpg" alt="เว็บไซต์ (Website) ความหมายของเว็บไซต์ ประโยชน์ที่สำคัญ และองค์ประกอบต่างๆ - 1Belief" style="width:100%" title="เว็บไซต์ (Website) ความหมายของเว็บไซต์ ประโยชน์ที่สำคัญ และองค์ประกอบต่างๆ - 1Belief"><figcaption>เว็บไซต์ (Website) ความหมายของเว็บไซต์ ประโยชน์ที่สำคัญ และองค์ประกอบต่างๆ – 1Belief</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://pirun.ku.ac.th/~agrtnk/web/units/unit1/image02.gif" alt="1.4 เริ่มต้นกับภาษา Html ด้วย Notepad" style="width:100%" title="1.4 เริ่มต้นกับภาษา HTML ด้วย Notepad"><figcaption>1.4 เริ่มต้นกับภาษา Html ด้วย Notepad</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://blog.sogoodweb.com/upload/510/d0UPGEs9vf.jpg" alt="เลือกสร้างเว็บไซต์ด้วยวิธีไหนถึงจะดี ? | Blog.Sogoodweb.Com" style="width:100%" title="เลือกสร้างเว็บไซต์ด้วยวิธีไหนถึงจะดี ? | blog.sogoodweb.com"><figcaption>เลือกสร้างเว็บไซต์ด้วยวิธีไหนถึงจะดี ? | Blog.Sogoodweb.Com</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://noobmarketer.com/wp-content/uploads/2016/11/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.png" alt="วิธีการสร้างเว็บไซต์ (อธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)" style="width:100%" title="วิธีการสร้างเว็บไซต์ (อธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)"><figcaption>วิธีการสร้างเว็บไซต์ (อธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://krupiyadanai.files.wordpress.com/2013/10/0.jpg" alt="หลักการออกแบบเว็บไซต์ | เรียน Ict ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย" style="width:100%" title="หลักการออกแบบเว็บไซต์ | เรียน ICT ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย"><figcaption>หลักการออกแบบเว็บไซต์ | เรียน Ict ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://palamike.com/wp-content/uploads/2020/01/42-web-beginners.002-1024x576.jpg" alt="คู่มือ สอนทำเว็บไซต์ สำหรับมือใหม่ ทำตามทีละขั้นตอนได้เลย" style="width:100%" title="คู่มือ สอนทำเว็บไซต์ สำหรับมือใหม่ ทำตามทีละขั้นตอนได้เลย"><figcaption>คู่มือ สอนทำเว็บไซต์ สำหรับมือใหม่ ทำตามทีละขั้นตอนได้เลย</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://i0.wp.com/sysadmin.psu.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/image-6.png?resize=860%2C391&ssl=1" alt="วิธีสร้างตาราง Html Table จาก Csv File – Cop Psu It Blog" style="width:100%" title="วิธีสร้างตาราง HTML Table จาก CSV File – CoP PSU IT Blog"><figcaption>วิธีสร้างตาราง Html Table จาก Csv File – Cop Psu It Blog</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.dwthai.com/img-article/dw-basic/site-setup-1.png" alt="การตั้งไซต์งานใหม่ (New Site, Site Setup) [Article Id : 100]" style="width:100%" title="การตั้งไซต์งานใหม่ (New Site, Site Setup) [Article ID : 100]"><figcaption>การตั้งไซต์งานใหม่ (New Site, Site Setup) [Article Id : 100]</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://justmakeweb.com/uploads/8/images/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9B%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84/%E0%B8%99%E0%B8%B3%20code%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C/2.png" alt="วิธีนำ Code Html , Code Flash และอื่น ๆ มาตกแต่งในเว็บไซต์" style="width:100%" title="วิธีนำ Code Html , Code Flash และอื่น ๆ มาตกแต่งในเว็บไซต์"><figcaption>วิธีนำ Code Html , Code Flash และอื่น ๆ มาตกแต่งในเว็บไซต์</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/word-130705222357-phpapp01-thumbnail.jpg?w=3840&q=90" alt="Html" style="width:100%" title="HTML"><figcaption>Html</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://kru-it.com/wp-content/uploads/2020/02/googlesite5113.jpg" alt="การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Site เบื้องต้น - ครูไอที" style="width:100%" title="การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Site เบื้องต้น - ครูไอที"><figcaption>การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Site เบื้องต้น – ครูไอที</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://wind-site.com/wp-content/uploads/2020/08/website-design-15-8-63-min.jpg" alt="Html5 คืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้าง" style="width:100%" title="HTML5 คืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้าง"><figcaption>Html5 คืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้าง</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.designil.com/wp-content/uploads/2021/09/image-75.png" alt="Html คือ? สอนเขียน Html สำหรับมือใหม่แบบละเอียด - Designil" style="width:100%" title="HTML คือ? สอนเขียน HTML สำหรับมือใหม่แบบละเอียด - Designil"><figcaption>Html คือ? สอนเขียน Html สำหรับมือใหม่แบบละเอียด – Designil</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://benzneststudios.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/3-1.png" alt="เขียนเว็บด้วยภาษา Php แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic - Benzneststudios" style="width:100%" title="เขียนเว็บด้วยภาษา php แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic - benzneststudios"><figcaption>เขียนเว็บด้วยภาษา Php แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic – Benzneststudios</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.mindphp.com/images/stories/encyclopedia/html30.png" alt="บทที่ 15 Html Layout จัดรูปแบบเว็บเพจในหน้าเว็บเพจ โดยใช้ Tag" style="width:100%" title="บทที่ 15 HTML Layout จัดรูปแบบเว็บเพจในหน้าเว็บเพจ โดยใช้ tag"><figcaption>บทที่ 15 Html Layout จัดรูปแบบเว็บเพจในหน้าเว็บเพจ โดยใช้ Tag</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://4.bp.blogspot.com/-pCiAfufDPW8/TjNOoCkmUeI/AAAAAAAAATA/hk5fr4TU41w/w1200-h630-p-k-no-nu/centerDiv.jpg" alt="การจัดหน้าเว็บให้อยู่กึ่งกลางเสมอ ด้วย Div ของ Css" style="width:100%" title="การจัดหน้าเว็บให้อยู่กึ่งกลางเสมอ ด้วย div ของ css"><figcaption>การจัดหน้าเว็บให้อยู่กึ่งกลางเสมอ ด้วย Div ของ Css</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://bankchatchadol.com/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-WordPress-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-1024x538.png" alt="วิธีการสร้างเว็บไซต์ WordPress ด้วยตัวเอง: ขั้นตอนโดยละเอียด | Bank Chatchadol" style="width:100%" title="วิธีการสร้างเว็บไซต์ WordPress ด้วยตัวเอง: ขั้นตอนโดยละเอียด | Bank Chatchadol"><figcaption>วิธีการสร้างเว็บไซต์ WordPress ด้วยตัวเอง: ขั้นตอนโดยละเอียด | Bank Chatchadol</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://i0.wp.com/devbanban.com/wp-content/uploads/2021/09/php-pdo-2021.jpg?fit=800%2C450&ssl=1" alt="แจกตัวอย่าง Code Php Pdo Mysql Crud ระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล เบื้องต้น, สอนทำเว็บ - Devbanban.Com = คู่มือทำเว็บ [Php, Sql, Codeigniter, Bootstrap, Html]" style="width:100%" title="แจกตัวอย่าง Code PHP PDO MySQL CRUD ระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล เบื้องต้น, สอนทำเว็บ - DEVBANBAN.COM = คู่มือทำเว็บ [php, sql, codeigniter, bootstrap, html]"><figcaption>แจกตัวอย่าง Code Php Pdo Mysql Crud ระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล เบื้องต้น, สอนทำเว็บ – Devbanban.Com = คู่มือทำเว็บ [Php, Sql, Codeigniter, Bootstrap, Html]</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://nextflow.in.th/wp-content/uploads/2014/08/Sublime-Text-copy.jpeg" alt="เรียนรู้วิธีใช้ Sublime Text ง่ายๆ สำหรับ Web Designer/Developer | - Nextflow" style="width:100%" title="เรียนรู้วิธีใช้ Sublime Text ง่ายๆ สำหรับ Web Designer/Developer | - Nextflow"><figcaption>เรียนรู้วิธีใช้ Sublime Text ง่ายๆ สำหรับ Web Designer/Developer | – Nextflow</figcaption></figure> </div> <p>ลิงค์บทความ: <strong><a href="https://tuekhangduong.com/withii-sraang-ewb-html">วิธี สร้าง เว็บ html</a></strong>.</p> <p>ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ วิธี สร้าง เว็บ html.</p> <ul> <li><a href="https://www.gotoknow.org/posts/325657" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow">การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML – GotoKnow</font></a></li> <li><a href="https://th.wikihow.com/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-HTML" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow">วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย HTML: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)</font></a></li> <li><a href="https://www.makewebeasy.com/th/blog/how-to-make-website/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow">วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที</font></a></li> <li><a href="http://elearning.psru.ac.th/courses/265/htmlpdf.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow">การเขียนเว็บด้วยภาษา Html เบื้องต้น</font></a></li> <li><a href="https://www.designil.com/html-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-html-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow">HTML คือ? สอนเขียน HTML สำหรับมือใหม่แบบละเอียด – Designil</font></a></li> <li><a href="https://noobmarketer.com/html-tutorial/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow">สอน HTML และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)</font></a></li> </ul> <p>ดูเพิ่มเติม: <a href="https://tuekhangduong.com/category/television">https://tuekhangduong.com/category/television</a></p> <div class='code-block code-block-7 ai-track' data-ai='WzcsMCwiQmxvY2sgNyIsIiIsMl0=' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7632436650863919" crossorigin="anonymous"></script> <!-- tuekhangduong.com tai khoan adsense 12 duy mobi 06 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-7632436650863919" data-ad-slot="1007237630"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <!-- AI CONTENT END 2 --> </div><div class="nv-tags-list"><span>Tags:</span><a href=https://tuekhangduong.com/tag/withii-sraang-ewb-html/ title="Top 74 วิธี สร้าง เว็บ Html" class=withii-sraang-ewb-html rel="tag">Top 74 วิธี สร้าง เว็บ Html</a> </div> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond nv-is-boxed"> <h2 id="reply-title" class="comment-reply-title">Leave a Reply <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/withii-sraang-ewb-html/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h2><form action="https://tuekhangduong.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Your email address will not be published.</span> <span class="required-field-message">Required fields are marked <span class="required">*</span></span></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Name <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required="required" /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="text" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required="required" /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Website</label> <input id="url" name="url" type="text" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p> <p class="comment-form-comment"><label for="comment">Comment <span class="required">*</span></label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="button button-primary" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='5179' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <div class='code-block code-block-8 ai-track' data-ai='WzgsMCwiQmxvY2sgOCIsIiIsMV0=' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2375319641071614" crossorigin="anonymous"></script> <!-- tuekhangduong.com tai khoan adsense 09 duy mobi 01 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-2375319641071614" data-ad-slot="3699058545"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-9 ai-track' data-ai='WzksMCwiQmxvY2sgOSIsIiIsMV0=' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5923467057608726" crossorigin="anonymous"></script> <!-- tuekhangduong.com tai khoan adsense 10 duy mobi 01 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-5923467057608726" data-ad-slot="2063415380"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-10 ai-track' data-ai='WzEwLDAsIkJsb2NrIDEwIiwiIiwxXQ==' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9058161341841537" crossorigin="anonymous"></script> <!-- tuekhangduong.com tai khoan adsense 14 mobi 1 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-9058161341841537" data-ad-slot="7121683837"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> </article> <div class="nv-sidebar-wrap col-sm-12 nv-right blog-sidebar " > <aside id="secondary" role="complementary"> <div id="block-2" class="widget widget_block widget_search"><form role="search" method="get" action="https://tuekhangduong.com/" class="wp-block-search__button-outside wp-block-search__text-button wp-block-search" ><label class="wp-block-search__label" for="wp-block-search__input-1" >Search</label><div class="wp-block-search__inside-wrapper " ><input class="wp-block-search__input" id="wp-block-search__input-1" placeholder="" value="" type="search" name="s" required /><button aria-label="Search" class="wp-block-search__button wp-element-button" type="submit" >Search</button></div></form></div><div id="block-3" class="widget widget_block"><div class="wp-block-group is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2 class="wp-block-heading">Recent Posts</h2><ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://tuekhangduong.com/ekiiyrtibatr-swy/">เกียรติบัตรสวยๆ: เกร็ดความงามที่ต้องมีและเป็นที่ควรได้รับ</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://tuekhangduong.com/ekiiyrtibatr-doc-2/">เกียรติบัตร.Doc: เอกสารสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://tuekhangduong.com/ekiiyrtibatrswy/">เกียรติบัตรสวยๆ: คำแนะนำในการดูแลหน้าผากคิ้วง่ายๆ</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://tuekhangduong.com/ekhiiynopraekrm-python/">เขียนโปรแกรม Python: การเริ่มต้นสร้างแอปพลิเคชันพร้อมรูปแบบปฏิสัมพันธ์สนุกสนาน</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://tuekhangduong.com/ekiiyrtibatrswy-doc/">เกียรติบัตรสวยๆ Doc: ความหมายและวิธีทำให้แสดงออกอย่างสวยงาม</a></li> </ul></div></div></div><div id="block-4" class="widget widget_block"><div class="wp-block-group is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2 class="wp-block-heading">Recent Comments</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">No comments to show.</div></div></div></div> </aside> </div> </div> </div> </main><!--/.neve-main--> <footer class="site-footer" id="site-footer" > <div class="hfg_footer"> <div class="footer--row footer-bottom layout-full-contained" id="cb-row--footer-bottom" data-row-id="bottom" data-show-on="desktop"> <div class="footer--row-inner footer-bottom-inner footer-content-wrap"> <div class="container"> <div class="hfg-grid nv-footer-content hfg-grid-bottom row--wrapper row " data-section="hfg_footer_layout_bottom" > <div class="hfg-slot left"><div class="builder-item"><div class="item--inner"><div class="component-wrap"><div><p><a href="https://themeisle.com/themes/neve/" rel="nofollow">Neve</a> | Powered by <a href="http://wordpress.org" rel="nofollow">WordPress</a></p></div></div></div></div></div><div class="hfg-slot c-left"></div><div class="hfg-slot center"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> </div><!--/.wrapper--> <div class='code-block code-block-1 ai-viewport-1 ai-viewport-2 ai-center-h ai-center-v ai-track' data-ai='WzEsMCwiQmxvY2sgMSIsIiIsMV0=' style='position: fixed; z-index: 9995; top: 25%; text-align: center; left: 40%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.001;'> <div class='no-visibility-check ai-check-1-91052532' data-insertion='after' data-selector='.ai-check-1-91052532' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0iYWktYXR0cmlidXRlcyI+CjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nMScgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzgzNzAnPjwvc3Bhbj4KPC9kaXY+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTc2MzI0MzY2NTA4NjM5MTkiCiAgICAgY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zY3JpcHQ+CjwhLS0gdHVla2hhbmdkdW9uZy5jb20gdGFpIGtob2FuIGFkc2Vuc2UgMTIgZHV5IHBjIDAxIDc4MCo0MDAgLS0+CjxpbnMgY2xhc3M9ImFkc2J5Z29vZ2xlIgogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9jazt3aWR0aDo3ODBweDtoZWlnaHQ6NDAwcHgiCiAgICAgZGF0YS1hZC1jbGllbnQ9ImNhLXB1Yi03NjMyNDM2NjUwODYzOTE5IgogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iNjIyNzQ4OTMxMCI+PC9pbnM+CjxzY3JpcHQ+CiAgICAgKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlIHx8IFtdKS5wdXNoKHt9KTsKPC9zY3JpcHQ+' data-block='1'><span class='ai-check-block' data-ai-block='1' data-ai-every-pv='2' data-ai-max-imp='2' data-ai-max-clicks='2' data-ai-hash='38370'></span></div> </div> <div class='code-block code-block-2 ai-viewport-1 ai-viewport-2 ai-center-h ai-center-v ai-track' data-ai='WzIsMCwiQmxvY2sgMiIsIiIsMV0=' style='position: fixed; z-index: 9995; bottom: -15%; text-align: center; left: 40%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.001;'> <div class='no-visibility-check ai-check-2-67058116' data-insertion='after' data-selector='.ai-check-2-67058116' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0iYWktYXR0cmlidXRlcyI+CjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nMicgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzgzNzMnPjwvc3Bhbj4KPC9kaXY+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTc2MzI0MzY2NTA4NjM5MTkiCiAgICAgY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zY3JpcHQ+CjwhLS0gdHVla2hhbmdkdW9uZy5jb20gdGFpIGtob2FuIGFkc2Vuc2UgMTIgZHV5IHBjIDAyIDc4MCo0MDAgLS0+CjxpbnMgY2xhc3M9ImFkc2J5Z29vZ2xlIgogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9jazt3aWR0aDo3ODBweDtoZWlnaHQ6NDAwcHgiCiAgICAgZGF0YS1hZC1jbGllbnQ9ImNhLXB1Yi03NjMyNDM2NjUwODYzOTE5IgogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMjg5NTAzNDM3MyI+PC9pbnM+CjxzY3JpcHQ+CiAgICAgKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlIHx8IFtdKS5wdXNoKHt9KTsKPC9zY3JpcHQ+' data-block='2'><span class='ai-check-block' data-ai-block='2' data-ai-every-pv='2' data-ai-max-imp='2' data-ai-max-clicks='2' data-ai-hash='38373'></span></div> </div> <div class='code-block code-block-3 ai-viewport-1 ai-viewport-2 ai-center-h ai-center-v ai-track' data-ai='WzMsMCwiQmxvY2sgMyIsIiIsMV0=' style='position: fixed; z-index: 9995; top: 50%; text-align: center; right: 10%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.001;'> <div class='no-visibility-check ai-check-3-59327576' data-insertion='after' data-selector='.ai-check-3-59327576' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0iYWktYXR0cmlidXRlcyI+CjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nMycgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzgzOTMnPjwvc3Bhbj4KPC9kaXY+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTc2MzI0MzY2NTA4NjM5MTkiCiAgICAgY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zY3JpcHQ+CjwhLS0gdHVla2hhbmdkdW9uZy5jb20gdGFpIGtob2FuIGFkc2Vuc2UgMTIgZHV5IHBjIDAzIDM3MCo3MDAgLS0+CjxpbnMgY2xhc3M9ImFkc2J5Z29vZ2xlIgogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9jazt3aWR0aDozNzBweDtoZWlnaHQ6NzAwcHgiCiAgICAgZGF0YS1hZC1jbGllbnQ9ImNhLXB1Yi03NjMyNDM2NjUwODYzOTE5IgogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iNzk1NTc4OTM2OCI+PC9pbnM+CjxzY3JpcHQ+CiAgICAgKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlIHx8IFtdKS5wdXNoKHt9KTsKPC9zY3JpcHQ+' data-block='3'><span class='ai-check-block' data-ai-block='3' data-ai-every-pv='2' data-ai-max-imp='2' data-ai-max-clicks='2' data-ai-hash='38393'></span></div> </div> <div class='code-block code-block-4 ai-viewport-3 ai-center-h ai-center-v ai-track' data-ai='WzQsMCwiQmxvY2sgNCIsIiIsMV0=' style='position: fixed; z-index: 9995; top: 0px; text-align: center; left: 50%; transform: translate(-50%); opacity: 0.001;'> <div class='no-visibility-check ai-check-4-43013393' data-insertion='after' data-selector='.ai-check-4-43013393' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0iYWktYXR0cmlidXRlcyI+CjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nNCcgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzg1NjgnPjwvc3Bhbj4KPC9kaXY+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTc2MzI0MzY2NTA4NjM5MTkiCiAgICAgY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zY3JpcHQ+CjwhLS0gdHVla2hhbmdkdW9uZy5jb20gdGFpIGtob2FuIGFkc2Vuc2UgMTIgZHV5IG1vYmkgMDMgNDAwKjQwMCAtLT4KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrO3dpZHRoOjQwMHB4O2hlaWdodDo0MDBweCIKICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTc2MzI0MzY2NTA4NjM5MTkiCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIyNTExODkwOTkyIj48L2lucz4KPHNjcmlwdD4KICAgICAoYWRzYnlnb29nbGUgPSB3aW5kb3cuYWRzYnlnb29nbGUgfHwgW10pLnB1c2goe30pOwo8L3NjcmlwdD4=' data-block='4'><span class='ai-check-block' data-ai-block='4' data-ai-every-pv='2' data-ai-max-imp='2' data-ai-max-clicks='2' data-ai-hash='38568'></span></div> </div> <div class='code-block code-block-5 ai-viewport-3 ai-center-h ai-center-v ai-track' data-ai='WzUsMCwiQmxvY2sgNSIsIiIsMV0=' style='position: fixed; z-index: 9995; bottom: 0px; text-align: center; left: 50%; transform: translate(-50%); opacity: 0.001;'> <div class='no-visibility-check ai-check-5-89188103' data-insertion='after' data-selector='.ai-check-5-89188103' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0iYWktYXR0cmlidXRlcyI+CjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nNScgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzg1ODUnPjwvc3Bhbj4KPC9kaXY+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTc2MzI0MzY2NTA4NjM5MTkiCiAgICAgY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zY3JpcHQ+CjwhLS0gdHVla2hhbmdkdW9uZy5jb20gdGFpIGtob2FuIGFkc2Vuc2UgMTIgZHV5IG1vYmkgMDQgNDAwKjQwMCAtLT4KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrO3dpZHRoOjQwMHB4O2hlaWdodDo0MDBweCIKICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTc2MzI0MzY2NTA4NjM5MTkiCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSI4ODg1NzI3NjU2Ij48L2lucz4KPHNjcmlwdD4KICAgICAoYWRzYnlnb29nbGUgPSB3aW5kb3cuYWRzYnlnb29nbGUgfHwgW10pLnB1c2goe30pOwo8L3NjcmlwdD4=' data-block='5'><span class='ai-check-block' data-ai-block='5' data-ai-every-pv='2' data-ai-max-imp='2' data-ai-max-clicks='2' data-ai-hash='38585'></span></div> </div> <script type="text/javascript" id="neve-script-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var NeveProperties = {"ajaxurl":"https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"59d1502369","isRTL":"","isCustomize":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://tuekhangduong.com/wp-content/themes/neve/assets/js/build/modern/frontend.js?ver=3.5.7" id="neve-script-js" async></script> <script type="text/javascript" id="neve-script-js-after"> /* <![CDATA[ */ var html = document.documentElement; var theme = html.getAttribute('data-neve-theme') || 'light'; var variants = {"logo":{"light":{"src":"https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong.jpg","srcset":"https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong.jpg 1000w, https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong-300x300.jpg 300w, https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong-150x150.jpg 150w, https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px"},"dark":{"src":"https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong.jpg","srcset":"https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong.jpg 1000w, https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong-300x300.jpg 300w, https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong-150x150.jpg 150w, https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px"},"same":true}}; function setCurrentTheme( theme ) { var pictures = document.getElementsByClassName( 'neve-site-logo' ); for(var i = 0; i<pictures.length; i++) { var picture = pictures.item(i); if( ! picture ) { continue; }; var fileExt = picture.src.slice((Math.max(0, picture.src.lastIndexOf(".")) || Infinity) + 1); if ( fileExt === 'svg' ) { picture.removeAttribute('width'); picture.removeAttribute('height'); picture.style = 'width: var(--maxwidth)'; } var compId = picture.getAttribute('data-variant'); if ( compId && variants[compId] ) { var isConditional = variants[compId]['same']; if ( theme === 'light' || isConditional || variants[compId]['dark']['src'] === false ) { picture.src = variants[compId]['light']['src']; picture.srcset = variants[compId]['light']['srcset'] || ''; picture.sizes = variants[compId]['light']['sizes']; continue; }; picture.src = variants[compId]['dark']['src']; picture.srcset = variants[compId]['dark']['srcset'] || ''; picture.sizes = variants[compId]['dark']['sizes']; }; }; }; var observer = new MutationObserver(function(mutations) { mutations.forEach(function(mutation) { if (mutation.type == 'attributes') { theme = html.getAttribute('data-neve-theme'); setCurrentTheme(theme); }; }); }); observer.observe(html, { attributes: true }); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://tuekhangduong.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.4.1" id="comment-reply-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script> /* <![CDATA[ */ ai_front = {"insertion_before":"BEFORE","insertion_after":"AFTER","insertion_prepend":"PREPEND CONTENT","insertion_append":"APPEND CONTENT","insertion_replace_content":"REPLACE CONTENT","insertion_replace_element":"REPLACE ELEMENT","visible":"VISIBLE","hidden":"HIDDEN","fallback":"FALLBACK","automatically_placed":"Automatically placed by AdSense Auto ads code","cancel":"Cancel","use":"Use","add":"Add","parent":"Parent","cancel_element_selection":"Cancel element selection","select_parent_element":"Select parent element","css_selector":"CSS selector","use_current_selector":"Use current selector","element":"ELEMENT","path":"PATH","selector":"SELECTOR"}; /* ]]> */ function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e<<16|h<<8|k;e=63&d>>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(c< a.length);return f=g.join(""),b=a.length%3,(b?f.slice(0,b-3):f)+"===".slice(b||3)}function a2b(a){var b,c,l,f={},g=0,e=0,h="",k=String.fromCharCode,d=a.length;for(b=0;64>b;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g<<6)+b,e+=6;8<=e;)((l=255&g>>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; var $jscomp=$jscomp||{};$jscomp.scope={};$jscomp.arrayIteratorImpl=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}};$jscomp.arrayIterator=function(a){return{next:$jscomp.arrayIteratorImpl(a)}};$jscomp.makeIterator=function(a){var b="undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.iterator&&a[Symbol.iterator];return b?b.call(a):$jscomp.arrayIterator(a)}; (function(a){if("function"===typeof define&&define.amd){define(a);var b=!0}"object"===typeof exports&&(module.exports=a(),b=!0);if(!b){var f=window.Cookies,c=window.Cookies=a();c.noConflict=function(){window.Cookies=f;return c}}})(function(){function a(){for(var a=0,c={};a<arguments.length;a++){var b=arguments[a],e;for(e in b)c[e]=b[e]}return c}function b(f){function c(){}function d(b,e,d){if("undefined"!==typeof document){d=a({path:"/"},c.defaults,d);"number"===typeof d.expires&&(d.expires=new Date(1* new Date+864E5*d.expires));d.expires=d.expires?d.expires.toUTCString():"";try{var g=JSON.stringify(e);/^[\{\[]/.test(g)&&(e=g)}catch(n){}e=f.write?f.write(e,b):encodeURIComponent(String(e)).replace(/%(23|24|26|2B|3A|3C|3E|3D|2F|3F|40|5B|5D|5E|60|7B|7D|7C)/g,decodeURIComponent);b=encodeURIComponent(String(b)).replace(/%(23|24|26|2B|5E|60|7C)/g,decodeURIComponent).replace(/[\(\)]/g,escape);g="";for(var k in d)d[k]&&(g+="; "+k,!0!==d[k]&&(g+="="+d[k].split(";")[0]));return document.cookie=b+"="+e+g}} function e(a,b){if("undefined"!==typeof document){for(var c={},e=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],d=0;d<e.length;d++){var g=e[d].split("="),h=g.slice(1).join("=");b||'"'!==h.charAt(0)||(h=h.slice(1,-1));try{var l=g[0].replace(/(%[0-9A-Z]{2})+/g,decodeURIComponent);h=(f.read||f)(h,l)||h.replace(/(%[0-9A-Z]{2})+/g,decodeURIComponent);if(b)try{h=JSON.parse(h)}catch(m){}c[l]=h;if(a===l)break}catch(m){}}return a?c[a]:c}}c.set=d;c.get=function(a){return e(a,!1)};c.getJSON=function(a){return e(a, !0)};c.remove=function(b,c){d(b,"",a(c,{expires:-1}))};c.defaults={};c.withConverter=b;return c}return b(function(){})});AiCookies=Cookies.noConflict(); ai_check_block=function(a){if(null==a)return!0;var b=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");ai_debug_cookie_status="";null==b&&(b={});"undefined"!==typeof ai_delay_showing_pageviews&&(b.hasOwnProperty(a)||(b[a]={}),b[a].hasOwnProperty("d")||(b[a].d=ai_delay_showing_pageviews));if(b.hasOwnProperty(a))for(var f in b[a]){if("x"==f){var c="",d=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in d.dataset&&(c=d.dataset.aiHash);d="";b[a].hasOwnProperty("h")&&(d=b[a].h);var e=new Date;e=b[a][f]- Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e&&d==c)return ai_debug_cookie_status=a="closed for "+e+" s = "+Math.round(1E4*e/3600/24)/1E4+" days",!1;ai_set_cookie(a,"x","");b[a].hasOwnProperty("i")||b[a].hasOwnProperty("c")||ai_set_cookie(a,"h","")}else if("d"==f){if(0!=b[a][f])return ai_debug_cookie_status=a="delayed for "+b[a][f]+" pageviews",!1}else if("i"==f){c="";d=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in d.dataset&&(c=d.dataset.aiHash);d="";b[a].hasOwnProperty("h")&&(d=b[a].h); if(0==b[a][f]&&d==c)return ai_debug_cookie_status=a="max impressions reached",!1;if(0>b[a][f]&&d==c){e=new Date;e=-b[a][f]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e)return ai_debug_cookie_status=a="max imp. reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;ai_set_cookie(a,"i","");b[a].hasOwnProperty("c")||b[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h","")}}if("ipt"==f&&0==b[a][f]&&(e=new Date,c=Math.round(e.getTime()/1E3),e=b[a].it-c,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max imp. per time reached ("+ Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;if("c"==f){c="";d=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in d.dataset&&(c=d.dataset.aiHash);d="";b[a].hasOwnProperty("h")&&(d=b[a].h);if(0==b[a][f]&&d==c)return ai_debug_cookie_status=a="max clicks reached",!1;if(0>b[a][f]&&d==c){e=new Date;e=-b[a][f]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e)return ai_debug_cookie_status=a="max clicks reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;ai_set_cookie(a,"c","");b[a].hasOwnProperty("i")|| b[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h","")}}if("cpt"==f&&0==b[a][f]&&(e=new Date,c=Math.round(e.getTime()/1E3),e=b[a].ct-c,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max clicks per time reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1}ai_debug_cookie_status="OK";return!0}; ai_check_and_insert_block=function(a,b){if(null==a)return!0;var f=document.getElementsByClassName(b);if(f.length){f=f[0];var c=f.closest(".code-block");if(ai_check_block(a))ai_insert_code(f),c&&(c.classList.remove("ai-list-block"),c.style.visibility="",c.classList.contains("ai-remove-position")&&(c.style.position=""));else{var d=f.closest("div[data-ai]");if(null!=d&&"undefined"!=typeof d.getAttribute("data-ai")){var e=JSON.parse(b64d(d.getAttribute("data-ai")));"undefined"!==typeof e&& e.constructor===Array&&(e[1]="",d.setAttribute("data-ai",b64e(JSON.stringify(e))))}d=c.querySelectorAll(".ai-debug-block");c&&d.length&&(c.classList.remove("ai-list-block"),c.style.visibility="",c.classList.contains("ai-remove-position")&&(c.style.position=""))}f.classList.remove(b)}f=document.querySelectorAll("."+b+"-dbg");f=$jscomp.makeIterator(f);for(c=f.next();!c.done;c=f.next())c=c.value,c.querySelector(".ai-status").textContent=ai_debug_cookie_status,c.querySelector(".ai-cookie-data").textContent= ai_get_cookie_text(a),c.classList.remove(b+"-dbg")};function ai_load_cookie(){var a=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");null==a&&(a={});return a}function ai_get_cookie(a,b){var f="",c=ai_load_cookie();c.hasOwnProperty(a)&&c[a].hasOwnProperty(b)&&(f=c[a][b]);return f} function ai_set_cookie(a,b,f){var c=ai_load_cookie();if(""===f){if(c.hasOwnProperty(a)){delete c[a][b];a:{b=c[a];for(d in b)if(b.hasOwnProperty(d)){var d=!1;break a}d=!0}d&&delete c[a]}}else c.hasOwnProperty(a)||(c[a]={}),c[a][b]=f;0===Object.keys(c).length&&c.constructor===Object?AiCookies.remove("aiBLOCKS"):AiCookies.set("aiBLOCKS",c,{expires:365,path:"/"});return c} ai_get_cookie_text=function(a){var b=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");null==b&&(b={});return b.hasOwnProperty(a)?JSON.stringify(b[a]).replace(/"/g,"").replace("{","").replace("}",""):""}; ai_insert=function(b,l,u){var r=-1!=l.indexOf(":eq")?jQuery(l):document.querySelectorAll(l);Array.prototype.forEach.call(r,function(g,w){selector_string=g.hasAttribute("id")?"#"+g.getAttribute("id"):g.hasAttribute("class")?"."+g.getAttribute("class").replace(RegExp(" ","g"),"."):"";var k=document.createElement("div");k.innerHTML=u;var m=k.getElementsByClassName("ai-selector-counter")[0];null!=m&&(m.innerText=w+1);m=k.getElementsByClassName("ai-debug-name ai-main")[0];if(null!=m){var t="";"before"== b?t=ai_front.insertion_before:"after"==b?t=ai_front.insertion_after:"prepend"==b?t=ai_front.insertion_prepend:"append"==b?t=ai_front.insertion_append:"replace-content"==b?t=ai_front.insertion_replace_content:"replace-element"==b&&(t=ai_front.insertion_replace_element);-1==selector_string.indexOf(".ai-viewports")&&(m.innerText=t+" "+l+" ("+g.tagName.toLowerCase()+selector_string+")")}m=document.createRange().createContextualFragment(k.innerHTML);"before"==b?g.parentNode.insertBefore(m,g):"after"== b?g.parentNode.insertBefore(m,g.nextSibling):"prepend"==b?g.insertBefore(m,g.firstChild):"append"==b?g.insertBefore(m,null):"replace-content"==b?g.innerHTML=k.innerHTML:"replace-element"==b&&(g.parentNode.insertBefore(m,g),g.parentNode.removeChild(g))})}; ai_insert_code=function(b){function l(m,t){return null==m?!1:m.classList?m.classList.contains(t):-1<(" "+m.className+" ").indexOf(" "+t+" ")}function u(m,t){null!=m&&(m.classList?m.classList.add(t):m.className+=" "+t)}function r(m,t){null!=m&&(m.classList?m.classList.remove(t):m.className=m.className.replace(new RegExp("(^|\\b)"+t.split(" ").join("|")+"(\\b|$)","gi")," "))}if("undefined"!=typeof b){var g=!1;if(l(b,"no-visibility-check")||b.offsetWidth||b.offsetHeight||b.getClientRects().length){g= b.getAttribute("data-code");var w=b.getAttribute("data-insertion"),k=b.getAttribute("data-selector");if(null!=g)if(null!=w&&null!=k){if(-1!=k.indexOf(":eq")?jQuery(k).length:document.querySelectorAll(k).length)ai_insert(w,k,b64d(g)),r(b,"ai-viewports")}else g=document.createRange().createContextualFragment(b64d(g)),b.parentNode.insertBefore(g,b.nextSibling),r(b,"ai-viewports");g=!0;b=b.getElementsByClassName("ai-check-block");"undefined"!=typeof b[0]&&b[0].parentNode.removeChild(b[0])}else w=b.previousElementSibling, l(w,"ai-debug-bar")&&l(w,"ai-debug-script")&&(r(w,"ai-debug-script"),u(w,"ai-debug-viewport-invisible")),r(b,"ai-viewports");return g}};ai_insert_list_code=function(b){var l=document.getElementsByClassName(b)[0];if("undefined"!=typeof l){var u=ai_insert_code(l),r=l.closest("div.code-block");r&&(u||r.removeAttribute("data-ai"),r.classList.remove("ai-list-block"),r.style.visibility="",r.classList.contains("ai-remove-position")&&(r.style.position=""));l.classList.remove(b);u&&ai_process_elements()}}; ai_insert_viewport_code=function(b){var l=document.getElementsByClassName(b)[0];"undefined"!=typeof l&&(ai_insert_code(l),l.classList.remove(b),ai_process_elements())};ai_insert_code_by_class=function(b){var l=document.getElementsByClassName(b)[0];"undefined"!=typeof l&&(ai_insert_code(l),l.classList.remove(b))}; ai_insert_client_code=function(b,l){var u=document.getElementsByClassName(b)[0];if("undefined"!=typeof u){var r=u.getAttribute("data-code");null!=r&&ai_check_block()&&ai_check_and_insert_block()&&(u.setAttribute("data-code",r.substring(Math.floor(l/19))),ai_insert_code_by_class(b),u.remove())}};ai_process_elements_active=!1; function ai_process_elements(){ai_process_elements_active||setTimeout(function(){ai_process_elements_active=!1;"function"==typeof ai_process_rotations&&ai_process_rotations();"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists(jQuery("div.ai-list-data"));"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses(jQuery("div.ai-ip-data"));"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks()},5);ai_process_elements_active=!0} var Arrive=function(b,l,u){function r(q,c,d){k.addMethod(c,d,q.unbindEvent);k.addMethod(c,d,q.unbindEventWithSelectorOrCallback);k.addMethod(c,d,q.unbindEventWithSelectorAndCallback)}function g(q){q.arrive=x.bindEvent;r(x,q,"unbindArrive");q.leave=y.bindEvent;r(y,q,"unbindLeave")}if(b.MutationObserver&&"undefined"!==typeof HTMLElement){var w=0,k=function(){var q=HTMLElement.prototype.matches||HTMLElement.prototype.webkitMatchesSelector||HTMLElement.prototype.mozMatchesSelector||HTMLElement.prototype.msMatchesSelector; return{matchesSelector:function(c,d){return c instanceof HTMLElement&&q.call(c,d)},addMethod:function(c,d,e){var a=c[d];c[d]=function(){if(e.length==arguments.length)return e.apply(this,arguments);if("function"==typeof a)return a.apply(this,arguments)}},callCallbacks:function(c,d){d&&d.options.onceOnly&&1==d.firedElems.length&&(c=[c[0]]);for(var e=0,a;a=c[e];e++)a&&a.callback&&a.callback.call(a.elem,a.elem);d&&d.options.onceOnly&&1==d.firedElems.length&&d.me.unbindEventWithSelectorAndCallback.call(d.target, d.selector,d.callback)},checkChildNodesRecursively:function(c,d,e,a){for(var f=0,h;h=c[f];f++)e(h,d,a)&&a.push({callback:d.callback,elem:h}),0<h.childNodes.length&&k.checkChildNodesRecursively(h.childNodes,d,e,a)},mergeArrays:function(c,d){var e={},a;for(a in c)c.hasOwnProperty(a)&&(e[a]=c[a]);for(a in d)d.hasOwnProperty(a)&&(e[a]=d[a]);return e},toElementsArray:function(c){"undefined"===typeof c||"number"===typeof c.length&&c!==b||(c=[c]);return c}}}(),m=function(){var q=function(){this._eventsBucket= [];this._beforeRemoving=this._beforeAdding=null};q.prototype.addEvent=function(c,d,e,a){c={target:c,selector:d,options:e,callback:a,firedElems:[]};this._beforeAdding&&this._beforeAdding(c);this._eventsBucket.push(c);return c};q.prototype.removeEvent=function(c){for(var d=this._eventsBucket.length-1,e;e=this._eventsBucket[d];d--)c(e)&&(this._beforeRemoving&&this._beforeRemoving(e),(e=this._eventsBucket.splice(d,1))&&e.length&&(e[0].callback=null))};q.prototype.beforeAdding=function(c){this._beforeAdding= c};q.prototype.beforeRemoving=function(c){this._beforeRemoving=c};return q}(),t=function(q,c){var d=new m,e=this,a={fireOnAttributesModification:!1};d.beforeAdding(function(f){var h=f.target;if(h===b.document||h===b)h=document.getElementsByTagName("html")[0];var n=new MutationObserver(function(v){c.call(this,v,f)});var p=q(f.options);n.observe(h,p);f.observer=n;f.me=e});d.beforeRemoving(function(f){f.observer.disconnect()});this.bindEvent=function(f,h,n){h=k.mergeArrays(a,h);for(var p=k.toElementsArray(this), v=0;v<p.length;v++)d.addEvent(p[v],f,h,n)};this.unbindEvent=function(){var f=k.toElementsArray(this);d.removeEvent(function(h){for(var n=0;n<f.length;n++)if(this===u||h.target===f[n])return!0;return!1})};this.unbindEventWithSelectorOrCallback=function(f){var h=k.toElementsArray(this);d.removeEvent("function"===typeof f?function(n){for(var p=0;p<h.length;p++)if((this===u||n.target===h[p])&&n.callback===f)return!0;return!1}:function(n){for(var p=0;p<h.length;p++)if((this===u||n.target===h[p])&&n.selector=== f)return!0;return!1})};this.unbindEventWithSelectorAndCallback=function(f,h){var n=k.toElementsArray(this);d.removeEvent(function(p){for(var v=0;v<n.length;v++)if((this===u||p.target===n[v])&&p.selector===f&&p.callback===h)return!0;return!1})};return this},x=new function(){function q(e,a,f){return k.matchesSelector(e,a.selector)&&(e._id===u&&(e._id=w++),-1==a.firedElems.indexOf(e._id))?(a.firedElems.push(e._id),!0):!1}var c={fireOnAttributesModification:!1,onceOnly:!1,existing:!1};x=new t(function(e){var a= {attributes:!1,childList:!0,subtree:!0};e.fireOnAttributesModification&&(a.attributes=!0);return a},function(e,a){e.forEach(function(f){var h=f.addedNodes,n=f.target,p=[];null!==h&&0<h.length?k.checkChildNodesRecursively(h,a,q,p):"attributes"===f.type&&q(n,a,p)&&p.push({callback:a.callback,elem:n});k.callCallbacks(p,a)})});var d=x.bindEvent;x.bindEvent=function(e,a,f){"undefined"===typeof f?(f=a,a=c):a=k.mergeArrays(c,a);var h=k.toElementsArray(this);if(a.existing){for(var n=[],p=0;p<h.length;p++)for(var v= h[p].querySelectorAll(e),z=0;z<v.length;z++)n.push({callback:f,elem:v[z]});if(a.onceOnly&&n.length)return f.call(n[0].elem,n[0].elem);setTimeout(k.callCallbacks,1,n)}d.call(this,e,a,f)};return x},y=new function(){function q(e,a){return k.matchesSelector(e,a.selector)}var c={};y=new t(function(){return{childList:!0,subtree:!0}},function(e,a){e.forEach(function(f){f=f.removedNodes;var h=[];null!==f&&0<f.length&&k.checkChildNodesRecursively(f,a,q,h);k.callCallbacks(h,a)})});var d=y.bindEvent;y.bindEvent= function(e,a,f){"undefined"===typeof f?(f=a,a=c):a=k.mergeArrays(c,a);d.call(this,e,a,f)};return y};l&&g(l.fn);g(HTMLElement.prototype);g(NodeList.prototype);g(HTMLCollection.prototype);g(HTMLDocument.prototype);g(Window.prototype);l={};r(x,l,"unbindAllArrive");r(y,l,"unbindAllLeave");return l}}(window,"undefined"===typeof jQuery?null:jQuery,void 0); jQuery(function(a){function q(){a("div.ai-rotate.ai-rotation-groups").each(function(b,k){a(this).addClass("ai-timer");ai_process_rotation(this)})}var l=[];ai_process_rotation=function(b){if(a(b).hasClass("ai-unprocessed")||a(b).hasClass("ai-timer"))if(a(b).removeClass("ai-unprocessed").removeClass("ai-timer"),l.includes(b.selector)&&l.splice(l.indexOf(b.selector),1),"number"==typeof b.length)for(var k=0;k<b.length;k++)0==k?ai_process_single_rotation(b[k],!0):ai_process_single_rotation(b[k],!1);else ai_process_single_rotation(b, !0)};ai_process_single_rotation=function(b,k){var h=a(b).children(".ai-rotate-option");if(0!=h.length){h.hide();if("undefined"==typeof a(b).data("next"))if("undefined"!=typeof a(h[0]).data("group")){var g=-1,p=[];a("span[data-ai-groups]").each(function(b){(a(this)[0].offsetWidth||a(this)[0].offsetHeight||a(this)[0].getClientRects().length)&&p.push(this)});1<=p.length&&JSON.parse(b64d(a(p).first().data("ai-groups"))).forEach(function(b,c){-1==g&&h.each(function(c){if(b64d(a(this).data("group"))==b)return g= c,!1})})}else{var e=a(b).data("shares");if("string"===typeof e){e=JSON.parse(atob(e));var f=Math.round(100*Math.random());for(var c=0;c<e.length&&(g=c,0>e[c]||!(f<=e[c]));c++);}else e=a(b).hasClass("ai-unique"),f=new Date,e?("number"!=typeof ai_rotation_seed&&(ai_rotation_seed=(Math.floor(1E3*Math.random())+f.getMilliseconds())%h.length),e=a(b).data("counter"),g=ai_rotation_seed+e,g>=h.length&&(g-=h.length)):(g=Math.floor(Math.random()*h.length),f.getMilliseconds()%2&&(g=h.length-g-1))}else g=parseInt(a(b).attr("data-next")), f=a(h[g]),"undefined"!=typeof f.data("code")&&(f=a(b64d(f.data("code")))),0!=f.find("span[data-ai-groups]").addBack("span[data-ai-groups]").length&&0!=a(".ai-rotation-groups").length&&setTimeout(function(){q()},5);if(!(0>g||g>=h.length)){f=a(h[g]);e="";if("undefined"!=typeof f.data("time")){c=atob(f.data("time"));if(0==c&&1<h.length){var d=g;do{d++;d>=h.length&&(d=0);var m=a(h[d]);if("undefined"==typeof m.data("time")){g=d;f=a(h[g]);c=0;break}m=atob(m.data("time"))}while(0==m&&d!=g);0!=c&&(g=d,f= a(h[g]),c=atob(f.data("time")))}if(0<c&&(d=g+1,d>=h.length&&(d=0),"undefined"!=typeof a(b).data("info"))){e=JSON.parse(atob(a(b).data("info")))[0];a(b).attr("data-next",d);var n="div.ai-rotate.ai-"+e;l.includes(n)&&(k=!1);k&&(l.push(n),setTimeout(function(){a(n).addClass("ai-timer");ai_process_rotation(a(n))},1E3*c));e=" ("+c+" s)"}}else"undefined"==typeof f.data("group")&&h.each(function(b){b!=g&&a(this).remove()});f.css({display:"",visibility:"",position:"",width:"",height:"",top:"",left:""}).removeClass("ai-rotate-hidden").removeClass("ai-rotate-hidden-2"); a(b).css({position:""});"undefined"!=typeof f.data("code")&&(h.empty(),c=b64d(f.data("code")),f.append(c),ai_process_elements());f=b64d(f.data("name"));d=a(b).closest(".ai-debug-block");0!=d.length&&(c=d.find("kbd.ai-option-name"),d=d.find(".ai-debug-block"),"undefined"!=typeof d&&(d=d.find("kbd.ai-option-name"),c=c.slice(0,c.length-d.length)),"undefined"!=typeof c&&(d=c.first().data("separator"),"undefined"==typeof d&&(d=""),c.html(d+f+e)));c=!1;d=a(b).closest(".ai-adb-show");0!=d.length&&d.attr("data-ai-tracking")&& (e=JSON.parse(b64d(d.attr("data-ai-tracking"))),"undefined"!==typeof e&&e.constructor===Array&&(e[1]=g+1,e[3]=f,d.attr("data-ai-tracking",b64e(JSON.stringify(e))),c=!0));c||(c=a(b).closest("div[data-ai]"),"undefined"!=typeof c.attr("data-ai")&&(e=JSON.parse(b64d(c.attr("data-ai"))),"undefined"!==typeof e&&e.constructor===Array&&(e[1]=g+1,e[3]=f,c.attr("data-ai",b64e(JSON.stringify(e))))))}}};ai_process_rotations=function(){a("div.ai-rotate").each(function(a,k){ai_process_rotation(this)})};ai_process_rotations_in_element= function(b){a("div.ai-rotate",b).each(function(a,b){ai_process_rotation(this)})};a(document).ready(function(a){setTimeout(function(){ai_process_rotations()},10)})});ai_process_elements_active=!1; function ai_process_elements(){ai_process_elements_active||setTimeout(function(){ai_process_elements_active=!1;"function"==typeof ai_process_rotations&&ai_process_rotations();"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists(jQuery("div.ai-list-data"));"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses(jQuery("div.ai-ip-data"));"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks()},5);ai_process_elements_active=!0}; var $jscomp=$jscomp||{};$jscomp.scope={};$jscomp.createTemplateTagFirstArg=function(a){return a.raw=a};$jscomp.createTemplateTagFirstArgWithRaw=function(a,k){a.raw=k;return a};$jscomp.arrayIteratorImpl=function(a){var k=0;return function(){return k<a.length?{done:!1,value:a[k++]}:{done:!0}}};$jscomp.arrayIterator=function(a){return{next:$jscomp.arrayIteratorImpl(a)}};$jscomp.makeIterator=function(a){var k="undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.iterator&&a[Symbol.iterator];return k?k.call(a):$jscomp.arrayIterator(a)}; jQuery(function(a){function k(h){h=h.match(p);return null!=h&&1<h.length&&"string"===typeof h[1]&&0<h[1].length?h[1].toLowerCase():null}function y(h){try{var f=Date.parse(h);isNaN(f)&&(f=null)}catch(z){f=null}return f}Array.prototype.includes||(Array.prototype.includes=function(h){return!!~this.indexOf(h)});var p=/:\/\/(.[^/:]+)/i;ai_process_lists=function(h){function f(d,b,g){if(0==d.length){if("!@!"==g)return!0;b!=g&&("true"==g.toLowerCase()?g=!0:"false"==g.toLowerCase()&&(g=!1));return b==g}if("object"!= typeof b&&"array"!=typeof b)return!1;var e=d[0];d=d.slice(1);if("*"==e)for(b=$jscomp.makeIterator(Object.entries(b)),e=b.next();!e.done;e=b.next()){if(e=$jscomp.makeIterator(e.value),e.next(),e=e.next().value,f(d,e,g))return!0}else if(e in b)return f(d,b[e],g);return!1}function z(d,b,g){if("object"!=typeof d||-1==b.indexOf("["))return!1;b=b.replace(/]| /gi,"").split("[");return f(b,d,g)}function T(){"function"==typeof __tcfapi&&(a("#ai-iab-tcf-status").text("DETECTED"),__tcfapi("getTCData",2,function(d, b){b?(a("#ai-iab-tcf-bar").addClass("status-ok"),"tcloaded"==d.eventStatus||"useractioncomplete"==d.eventStatus?(ai_tcData=d,d.gdprApplies?a("#ai-iab-tcf-status").text("DATA LOADED"):jQuery("#ai-iab-tcf-status").text("GDPR DOES NOT APPLY"),a("#ai-iab-tcf-bar").addClass("status-ok").removeClass("status-error"),setTimeout(function(){ai_process_lists()},10)):"cmpuishown"==d.eventStatus&&(ai_cmpuishown=!0,a("#ai-iab-tcf-status").text("CMP UI SHOWN"),a("#ai-iab-tcf-bar").addClass("status-ok").removeClass("status-error"))): (a("#ai-iab-tcf-status").text("__tcfapi getTCData failed"),a("#ai-iab-tcf-bar").removeClass("status-ok").addClass("status-error"))}))}function K(d){"function"==typeof __tcfapi?"undefined"==typeof ai_tcData_requested&&(ai_tcData_requested=!0,T(),url_parameters_need_tcData=!0):d&&(a("#ai-iab-tcf-bar").addClass("status-error").removeClass("status-ok"),a("#ai-iab-tcf-status").text("MISSING: __tcfapi function not found"))}h=null==h?a("div.ai-list-data"):h.filter(".ai-list-data");if(h.length){h.removeClass("ai-list-data"); var C=document.cookie.split(";");C.forEach(function(d,b){C[b]=d.trim()});var L=getAllUrlParams(window.location.search);if(null!=L.referrer)var q=L.referrer;else q=document.referrer,""!=q&&(q=k(q));var F=window.navigator.userAgent,G=F.toLowerCase();if("undefined"!==typeof MobileDetect)var M=new MobileDetect(F);h.each(function(){var d=a(this).closest("div.code-block"),b=!0,g=a(this).attr("referer-list");if("undefined"!=typeof g){g=b64d(g).split(",");var e=a(this).attr("referer-list-type"), m=!1;a.each(g,function(u,c){if(""==c)return!0;if("*"==c.charAt(0))if("*"==c.charAt(c.length-1)){if(c=c.substr(1,c.length-2),-1!=q.indexOf(c))return m=!0,!1}else{if(c=c.substr(1),q.substr(-c.length)==c)return m=!0,!1}else if("*"==c.charAt(c.length-1)){if(c=c.substr(0,c.length-1),0==q.indexOf(c))return m=!0,!1}else if("#"==c){if(""==q)return m=!0,!1}else if(c==q)return m=!0,!1});switch(e){case "B":m&&(b=!1);break;case "W":m||(b=!1)}}if(b&&(g=a(this).attr("client-list"),"undefined"!=typeof g&&"undefined"!== typeof M))switch(g=b64d(g).split(","),e=a(this).attr("client-list-type"),m=!1,a.each(g,function(u,c){if(""==c)return!0;if("*"==c.charAt(0))if("*"==c.charAt(c.length-1)){if(c=c.substr(1,c.length-2).toLowerCase(),-1!=G.indexOf(c))return m=!0,!1}else{if(c=c.substr(1).toLowerCase(),G.substr(-c.length)==c)return m=!0,!1}else if("*"==c.charAt(c.length-1)){if(c=c.substr(0,c.length-1).toLowerCase(),0==G.indexOf(c))return m=!0,!1}else if(M.is(c))return m=!0,!1}),e){case "B":m&&(b=!1);break;case "W":m||(b= !1)}var N=g=!1;if(b&&(e=a(this).attr("parameter-list"),"undefined"!=typeof e)){e=b64d(e).split(",");var r=a(this).attr("parameter-list-type"),O=[];C.forEach(function(u){u=u.split("=");try{var c=JSON.parse(decodeURIComponent(u[1]))}catch(P){c=decodeURIComponent(u[1])}O[u[0]]=c});var v=!1,D=a(this);a.each(e,function(u,c){var P=c.split("&&");a.each(P,function(V,n){var w=!0;n=n.trim();"!!"==n.substring(0,2)&&(w=!1,n=n.substring(2));var t=n,x="!@!",Q=-1!=n.indexOf("["),R=0==n.indexOf("euconsent-v2")&& -1!=n.indexOf("[");-1!=n.indexOf("=")&&(x=n.split("="),t=x[0],x=x[1],Q=-1!=t.indexOf("["),R=0==t.indexOf("euconsent-v2")&&-1!=t.indexOf("["));if(R)a("#ai-iab-tcf-bar").show(),"object"==typeof ai_tcData?(a("#ai-iab-tcf-bar").addClass("status-ok"),t=t.replace(/]| /gi,"").split("["),t.shift(),v=(t=f(t,ai_tcData,x))?w:!w):(D.addClass("ai-list-data"),N=!0,"function"==typeof __tcfapi?K(!1):"undefined"==typeof ai_tcData_retrying&&(ai_tcData_retrying=!0,setTimeout(function(){K(!0)},200)));else if(Q)v=(t= z(O,t,x))?w:!w;else{var H=!1;"!@!"==x?C.every(function(U){return U.split("=")[0]==n?(H=!0,!1):!0}):H=-1!=C.indexOf(n);v=H?w:!w}if(!v)return!1});if(v)return!1});switch(r){case "B":v&&(b=!1);break;case "W":v||(b=!1)}a(this).hasClass("ai-list-manual")&&(b?(D.removeClass("ai-list-data"),D.removeClass("ai-list-manual")):(g=!0,D.addClass("ai-list-data")));e=a(this).data("debug-info");if("undefined"!=typeof e&&(e=a("."+e),0!=e.length)){var l=e.parent();l.hasClass("ai-debug-info")&&l.remove()}}l=a(this).prevAll(".ai-debug-bar.ai-debug-lists"); e=""==q?"#":q;l.find(".ai-debug-name.ai-list-info").text(e).attr("title",F);l.find(".ai-debug-name.ai-list-status").text(b?ai_front.visible:ai_front.hidden);e=!1;if(b){var E=a(this).attr("scheduling-start");l=a(this).attr("scheduling-end");var A=a(this).attr("scheduling-days");if("undefined"!=typeof E&&"undefined"!=typeof l&&"undefined"!=typeof A){e=!0;var I=parseInt(a(this).attr("scheduling-fallback"));r=parseInt(a(this).attr("gmt"));var B=y(b64d(E))+r;l=y(b64d(l))+r;E=b64d(A).split(",");A=a(this).attr("scheduling-type"); var J=(new Date).getTime()+r,S=new Date(J);r=S.getDay();0==r?r=6:r--;B=J>=B&&J<l&&E.includes(r.toString());switch(A){case "B":B=!B}B||(b=!1);A=S.toISOString().split(".")[0].replace("T"," ");l=a(this).prevAll(".ai-debug-bar.ai-debug-scheduling");l.find(".ai-debug-name.ai-scheduling-info").text(A+" "+r);l.find(".ai-debug-name.ai-scheduling-status").text(b?ai_front.visible:ai_front.hidden);b||0==I||(l.removeClass("ai-debug-scheduling").addClass("ai-debug-fallback"),l.find(".ai-debug-name.ai-scheduling-status").text(ai_front.fallback+ "="+I))}}if(g||N)return!0;a(this).css({visibility:"",position:"",width:"",height:"","z-index":""});b?(d.css({visibility:""}),d.hasClass("ai-remove-position")&&d.css({position:""}),"undefined"!=typeof a(this).data("code")&&(b=b64d(a(this).data("code")),a(this).append(b),ai_process_element(this))):e&&!B&&0!=I?(d.css({visibility:""}),d.hasClass("ai-remove-position")&&d.css({position:""}),a(this).next(".ai-fallback").removeClass("ai-fallback"),"undefined"!=typeof a(this).data("fallback-code")?(b=b64d(a(this).data("fallback-code")), a(this).append(b),ai_process_element(this)):a(this).hide(),b=d.attr("data-ai"),"undefined"!==typeof b&&!1!==b&&(b=a(this).attr("fallback-tracking"),"undefined"!==typeof b&&!1!==b&&d.attr("data-ai",b))):(a(this).hide(),d.removeAttr("data-ai").removeClass("ai-track"),d.find(".ai-debug-block").length?(d.css({visibility:""}).removeClass("ai-close"),d.hasClass("ai-remove-position")&&d.css({position:""})):d.hide());a(this).attr("data-code","");a(this).attr("data-fallback-code","");d.removeClass("ai-list-block")})}}; a(document).ready(function(h){setTimeout(function(){ai_process_lists();(jQuery("#ai-iab-tcf-bar").length||jQuery(".ai-list-manual").length)&&"function"==typeof __tcfapi&&"function"==typeof ai_load_blocks&&__tcfapi("addEventListener",2,function(f,z){z&&"useractioncomplete"===f.eventStatus&&(ai_tcData=f,ai_load_blocks(),jQuery("#ai-iab-tcf-status").text("DATA LOADED"),jQuery("#ai-iab-tcf-bar").addClass("status-ok").removeClass("status-error"))});if("function"==typeof ai_load_blocks)jQuery(document).on("cmplzEnableScripts", function(f){"all"===f.consentLevel&&ai_load_blocks()});jQuery("#ai-iab-tcf-bar").click(function(){AiCookies.remove("euconsent-v2",{path:"/",domain:"."+window.location.hostname});jQuery("#ai-iab-tcf-status").text("COOKIE DELETED")})},5)})}); function ai_process_element(a){setTimeout(function(){"function"==typeof ai_process_rotations_in_element&&ai_process_rotations_in_element(a);"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists(jQuery("div.ai-list-data",a));"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses(jQuery("div.ai-ip-data",a));"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks(a)},5)} function getAllUrlParams(a){var k=a?a.split("?")[1]:window.location.search.slice(1);a={};if(k){k=k.split("#")[0];k=k.split("&");for(var y=0;y<k.length;y++){var p=k[y].split("="),h=void 0,f=p[0].replace(/\[\d*\]/,function(z){h=z.slice(1,-1);return""});p="undefined"===typeof p[1]?"":p[1];f=f.toLowerCase();p=p.toLowerCase();a[f]?("string"===typeof a[f]&&(a[f]=[a[f]]),"undefined"===typeof h?a[f].push(p):a[f][h]=p):a[f]=p}}return a}; jQuery(function(b){function m(b,c){c||(c=window.location.href);b=b.replace(/[\[\]]/g,"\\$&");var a=(new RegExp("[?&]"+b+"(=([^&#]*)|&|#|$)")).exec(c);return a?a[2]?decodeURIComponent(a[2].replace(/\+/g," ")):"":null}function n(d){d.removeClass("ai-ip-data");var c=!1;if(""!=ai_ip_data){try{var a=JSON.parse(ai_ip_data),h=a[0],p=a[1],g=a[2],k=a[3]}catch(q){return}var l=h+", "+p;null!=g&&null!=k&&(l=l+":"+g+":"+k);null==g&&(g="");null==k&&(k="");null!=a&&d.each(function(){var a=b(this).closest("div.code-block"); c=!0;var e=b(this).attr("ip-addresses");if("undefined"!=typeof e){e=e.split(",");var d=b(this).attr("ip-address-list"),f=!1;b.each(e,function(b,a){if("*"==a.charAt(0))if("*"==a.charAt(a.length-1)){if(a=a.substr(1,a.length-2),-1!=h.indexOf(a))return f=!0,!1}else{if(a=a.substr(1),h.substr(-a.length)==a)return f=!0,!1}else if("*"==a.charAt(a.length-1)){if(a=a.substr(0,a.length-1),0==h.indexOf(a))return f=!0,!1}else if("#"==a){if(""==h)return f=!0,!1}else if(a==h)return f=!0,!1});switch(d){case "B":f&& (c=!1);break;case "W":f||(c=!1)}}if(c&&(e=b(this).attr("countries"),"undefined"!=typeof e))switch(e=e.split(","),d=b(this).attr("country-list"),f=!1,b.each(e,function(a,b){var c=b.trim().split(":");if(null==c[1]||""==g)c[1]="";if(null==c[2]||""==k)c[2]="";var d=c.join(":").toUpperCase();c=(p+":"+(""==c[1]?"":g)+":"+(""==c[2]?"":k)).toUpperCase();if(d==c)return f=!0,!1}),d){case "B":f&&(c=!1);break;case "W":f||(c=!1)}b(this).css({visibility:"",position:"",width:"",height:"","z-index":""});e=b(this).prev(".ai-debug-bar"); e.find(".ai-debug-name.ai-ip-country").text(l);e.find(".ai-debug-name.ai-ip-status").text(c?ai_front.visible:ai_front.hidden);c?(a.css({visibility:""}),a.hasClass("ai-remove-position")&&a.css({position:""}),"undefined"!=typeof b(this).data("code")&&(e=b64d(b(this).data("code")),b(this).append(e),b(this).attr("data-code",""),ai_process_element(this))):(b(this).hide(),a.removeAttr("data-ai"),a.find(".ai-debug-block")?(a.css({visibility:""}).removeClass("ai-close"),a.hasClass("ai-remove-position")&& a.css({position:""})):a.hide());a.removeClass("ai-list-block")})}}ai_process_ip_addresses=function(d){d=null==d?b("div.ai-ip-data"):d.filter(".ai-ip-data");if(d.length)if(d.removeClass("ai-ip-data"),"undefined"!=typeof ai_ip_data)n(d);else{var c="/wp-admin/admin-ajax.php?action=ai_ajax&ip-data=ip-address-country-city&ai_check=4b30c5b290&ver="+((new Date).getTime()+"-"+Math.round(1E5*Math.random())),a=m("ai-debug-ip-address");null!=a&&(c+="&ai-debug-ip-address="+a);a=m("ai-debug-country"); null!=a&&(c+="&ai-debug-country="+a);b.get(c,function(a){ai_ip_data=a;if(""==a){var b="Ajax request returned empty data, geo-targeting disabled";console.error(b);"undefined"!=typeof ai_js_errors&&ai_js_errors.push([b,c,0])}else try{JSON.parse(a)}catch(g){b="Ajax call returned invalid data, geo-targeting disabled",console.error(b,a),"undefined"!=typeof ai_js_errors&&ai_js_errors.push([b,c,0])}n(d)}).fail(function(a,c,d){b("div.ai-ip-data").each(function(){b(this).css({display:"none",visibility:"", position:"",width:"",height:"","z-index":""}).removeClass("ai-ip-data").hide()})})}};b(document).ready(function(b){setTimeout(function(){ai_process_ip_addresses()},5)})}); function ai_process_element(b){setTimeout(function(){"function"==typeof ai_process_rotations_in_element&&ai_process_rotations_in_element(b);"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists(jQuery("div.ai-list-data",b));"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses(jQuery("div.ai-ip-data",b));"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks(b)},5)}; (function(d,h){"function"===typeof define&&define.amd?define(["jquery"],function(n){return h(n)}):"object"===typeof module&&module.exports?module.exports=h(require("jquery")):h(d.jQuery)})(this,function(d){(function(h){h.fn.iframeTracker=function(n){"function"==typeof n&&(n={blurCallback:n});var l=this.get();if(null===n||!1===n)h.iframeTracker.untrack(l);else if("object"==typeof n)h.iframeTracker.track(l,n);else throw Error("Wrong handler type (must be an object, or null|false to untrack)");return this}; h.iframeTracker={focusRetriever:null,focusRetrieved:!1,handlersList:[],isIE8AndOlder:!1,init:function(){try{!0===h.browser.msie&&9>h.browser.version&&(this.isIE8AndOlder=!0)}catch(l){try{9>navigator.userAgent.match(/(msie) ([\w.]+)/i)[2]&&(this.isIE8AndOlder=!0)}catch(w){}}h(window).focus();h(window).blur(function(l){h.iframeTracker.windowLoseFocus(l)});h("body").append('<div style="position:fixed; top:0; left:0; overflow:hidden;"><input style="position:absolute; left:-300px;" type="text" value="" id="focus_retriever" readonly="true" /></div>'); this.focusRetriever=h("#focus_retriever");this.focusRetrieved=!1;var n=this;h(document).mousemove(function(l){!document.activeElement||"IFRAME"!==document.activeElement.tagName||document.activeElement.hasAttribute("id")&&0===h(document.activeElement).attr("id").indexOf("dsq-")||(h.iframeTracker.focusRetriever.focus(),h.iframeTracker.focusRetrieved=!0);if(document.activeElement&&"A"==document.activeElement.tagName)for(var w in n.handlersList)try{n.handlersList[w].focusCallback(document.activeElement)}catch(y){}}); if(this.isIE8AndOlder){this.focusRetriever.blur(function(l){l.stopPropagation();l.preventDefault();h.iframeTracker.windowLoseFocus(l)});h("body").click(function(l){h(window).focus()});h("form").click(function(l){l.stopPropagation()});try{h("body").on("click","form",function(l){l.stopPropagation()})}catch(l){console.log("[iframeTracker] Please update jQuery to 1.7 or newer. (exception: "+l.message+")")}}},track:function(n,l){l.target=n;h.iframeTracker.handlersList.push(l);h(n).bind("mouseover",{handler:l}, h.iframeTracker.mouseoverListener).bind("mouseout",{handler:l},h.iframeTracker.mouseoutListener)},untrack:function(n){if("function"!=typeof Array.prototype.filter)console.log("Your browser doesn't support Array filter, untrack disabled");else{h(n).each(function(x){h(this).unbind("mouseover",h.iframeTracker.mouseoverListener).unbind("mouseout",h.iframeTracker.mouseoutListener)});var l=function(x){return null===x?!1:!0},w;for(w in this.handlersList){for(var y in this.handlersList[w].target)-1!==h.inArray(this.handlersList[w].target[y], n)&&(this.handlersList[w].target[y]=null);this.handlersList[w].target=this.handlersList[w].target.filter(l);0===this.handlersList[w].target.length&&(this.handlersList[w]=null)}this.handlersList=this.handlersList.filter(l)}},mouseoverListener:function(n){n.data.handler.over=!0;try{n.data.handler.overCallback(this,n)}catch(l){}},mouseoutListener:function(n){n.data.handler.over=!1;h.iframeTracker.focusRetriever.focus();try{n.data.handler.outCallback(this,n)}catch(l){}},windowLoseFocus:function(n){for(var l in this.handlersList)if(!0=== this.handlersList[l].over)try{this.handlersList[l].blurCallback(n)}catch(w){}}};h(document).ready(function(){h.iframeTracker.init()})})(d)});ai_tracking_finished=!1; jQuery(document).ready(function(d){function h(b,m,f,a,c,q,g){b=b.replace("[EVENT]",m);b=b.replace("[BLOCK_NUMBER]",f);b=b.replace("[BLOCK_NAME]",a);b=b.replace("[BLOCK_COUNTER]",c);b=b.replace("[VERSION_NUMBER]",q);b=b.replace("[VERSION_NAME]",g);b=b.replace("[BLOCK_VERSION_NUMBER]",f+(0==q?"":" - "+q));return b=b.replace("[BLOCK_VERSION_NAME]",a+(""==g?"":" - "+g))}function n(b,m,f,a,c,q,g){var e=h("Ad Inserter Pro",b,m,f,a,c,q),p=h("[EVENT]",b,m,f,a,c,q),k=h("[BLOCK_NUMBER] - [BLOCK_VERSION_NAME]",b,m,f,a,c,q);if("function"!= typeof ai_external_tracking_event||0!=ai_external_tracking_event({event:b,block:m,block_name:f,block_counter:a,version:c,version_name:q},e,p,k,g))"function"==typeof window.ga?(b="send","string"==typeof ai_ga_tracker_name?b=ai_ga_tracker_name+"."+b:(m=ga.getAll()[0].get("name"),"t0"!=m&&(b=m+"."+b)),ga(b,"event",{eventCategory:e,eventAction:p,eventLabel:k,nonInteraction:g})):"function"==typeof window.gtag?gtag("event","impression",{event_category:e,event_action:p,event_label:k,non_interaction:g}): "function"==typeof window.__gaTracker?__gaTracker("send","event",{eventCategory:e,eventAction:p,eventLabel:k,nonInteraction:g}):"object"==typeof _gaq&&_gaq.push(["_trackEvent",e,p,k,void 0,g]),"object"==typeof _paq&&_paq.push(["trackEvent",e,p,k])}function l(b,m){var f=b[0],a=b[1];if(Number.isInteger(a))if("undefined"==typeof ai_check_data&&"undefined"==typeof ai_check_data_timeout)ai_check_data_timeout=!0,setTimeout(function(){l(b,m)},2500);else{ai_cookie=ai_load_cookie();for(var c in ai_cookie)if(parseInt(f)== parseInt(c))for(var q in ai_cookie[c])if("c"==q){var g=ai_cookie[c][q];if(0<g)if(ai_set_cookie(c,"c",g-1),1==g){g=d("span[data-ai-block="+f+"]").data("ai-cfp-time");var e=new Date;e=Math.round(e.getTime()/1E3);var p=e+604800;ai_set_cookie(c,"c",-p);setTimeout(function(){d("span[data-ai-block="+f+"]").closest("div[data-ai]").remove()},50);"undefined"!=typeof g&&(p=e+86400*g,ai_set_cookie(f,"x",p),d("span.ai-cfp").each(function(t){t=d(this).data("ai-block");var u=d(this);setTimeout(function(){u.closest("div[data-ai]").remove()}, 50);ai_set_cookie(t,"x",p)}))}else ai_set_cookie(c,"c",g-1)}else if("cpt"==q)if(g=ai_cookie[c][q],0<g){if(ai_set_cookie(c,"cpt",g-1),1==g){g=d("span[data-ai-block="+f+"]").data("ai-cfp-time");e=new Date;e=Math.round(e.getTime()/1E3);var k=d(this);setTimeout(function(){k.closest("div[data-ai]").remove()},50);"undefined"!=typeof g&&(p=e+86400*g,ai_set_cookie(f,"x",p),d("span.ai-cfp").each(function(t){t=d(this).data("ai-block");var u=d(this);setTimeout(function(){u.closest("div[data-ai]").remove()}, 50);ai_set_cookie(t,"x",p)}))}}else ai_check_data.hasOwnProperty(c)&&ai_check_data[c].hasOwnProperty("cpt")&&ai_check_data[c].hasOwnProperty("ct")?ai_cookie.hasOwnProperty(c)&&ai_cookie[c].hasOwnProperty("ct")&&(e=new Date,0>=ai_cookie[c].ct-Math.round(e.getTime()/1E3)&&(e=Math.round(e.getTime()/1E3),ai_set_cookie(c,"cpt",ai_check_data[c].cpt-1),ai_set_cookie(c,"ct",Math.round(e+86400*ai_check_data[c].ct)))):(ai_cookie.hasOwnProperty(c)&&ai_cookie[c].hasOwnProperty("cpt")&&ai_set_cookie(c,"cpt",""), ai_cookie.hasOwnProperty(c)&&ai_cookie[c].hasOwnProperty("ct")&&ai_set_cookie(c,"ct",""));x&&d.ajax({url:"/wp-admin/admin-ajax.php",type:"post",data:{action:"ai_ajax",ai_check:"4b30c5b290",click:f,version:a,type:m},async:!0}).done(function(t){});if(B){var v=b[2],r=b[3];n("click",f,v,b[4],a,r,!1)}"function"==typeof ai_click_action&&ai_click_action(f,v,a,r)}}function w(){ai_check_data={};if("undefined"==typeof ai_iframe){ai_cookie=ai_load_cookie();d(".ai-check-block").each(function(){var a= d(this).data("ai-block"),c=d(this).data("ai-delay-pv"),q=d(this).data("ai-every-pv"),g=d(this).data("ai-hash"),e=d(this).data("ai-max-imp"),p=d(this).data("ai-limit-imp-per-time"),k=d(this).data("ai-limit-imp-time"),v=d(this).data("ai-max-clicks"),r=d(this).data("ai-limit-clicks-per-time"),t=d(this).data("ai-limit-clicks-time");if("undefined"!=typeof c&&0<c){ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={});ai_check_data[a].d=c;var u="";ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("d")&& (u=ai_cookie[a].d);""===u&&ai_set_cookie(a,"d",c-1)}"undefined"!=typeof q&&2<=q&&(ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={}),"undefined"!==typeof ai_delay_showing_pageviews||ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("d")||(ai_cookie.hasOwnProperty(a)||(ai_cookie[a]={}),ai_cookie[a].d=0),ai_check_data[a].e=q);if("undefined"!=typeof e&&0<e){if(ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={}),ai_check_data[a].i=e,ai_check_data[a].h=g,q=c="",ai_cookie.hasOwnProperty(a)&& (ai_cookie[a].hasOwnProperty("i")&&(q=ai_cookie[a].i),ai_cookie[a].hasOwnProperty("h")&&(c=ai_cookie[a].h)),""===q||c!=g)ai_set_cookie(a,"i",e),ai_set_cookie(a,"h",g)}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("i")&&(ai_set_cookie(a,"i",""),ai_cookie[a].hasOwnProperty("c")||ai_cookie[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h",""));if("undefined"!=typeof p&&0<p&&"undefined"!=typeof k&&0<k){ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={});ai_check_data[a].ipt=p;ai_check_data[a].it= k;e=c="";ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("ipt")&&(c=ai_cookie[a].ipt),ai_cookie[a].hasOwnProperty("it")&&(e=ai_cookie[a].it));if(""===c||""===e)ai_set_cookie(a,"ipt",p),c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),ai_set_cookie(a,"it",Math.round(c+86400*k));0<e&&(c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),e<=c&&(ai_set_cookie(a,"ipt",p),ai_set_cookie(a,"it",Math.round(c+86400*k))))}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("ipt")&&ai_set_cookie(a,"ipt",""), ai_cookie[a].hasOwnProperty("it")&&ai_set_cookie(a,"it",""));if("undefined"!=typeof v&&0<v){if(ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={}),ai_check_data[a].c=v,ai_check_data[a].h=g,p=c="",ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("c")&&(p=ai_cookie[a].c),ai_cookie[a].hasOwnProperty("h")&&(c=ai_cookie[a].h)),""===p||c!=g)ai_set_cookie(a,"c",v),ai_set_cookie(a,"h",g)}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("c")&&(ai_set_cookie(a,"c",""),ai_cookie[a].hasOwnProperty("i")|| ai_cookie[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h",""));if("undefined"!=typeof r&&0<r&&"undefined"!=typeof t&&0<t){ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={});ai_check_data[a].cpt=r;ai_check_data[a].ct=t;g=v="";ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("cpt")&&(v=ai_cookie[a].cpt),ai_cookie[a].hasOwnProperty("ct")&&(g=ai_cookie[a].ct));if(""===v||""===g)ai_set_cookie(a,"cpt",r),c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),ai_set_cookie(a,"ct",Math.round(c+86400*t));0<g&& (c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),g<=c&&(ai_set_cookie(a,"cpt",r),ai_set_cookie(a,"ct",Math.round(c+86400*t))))}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("cpt")&&ai_set_cookie(a,"cpt",""),ai_cookie[a].hasOwnProperty("ct")&&ai_set_cookie(a,"ct",""))});for(var b in ai_cookie)for(var m in ai_cookie[b])if("d"==m){var f=ai_cookie[b][m];0<f?ai_set_cookie(b,"d",f-1):ai_check_data.hasOwnProperty(b)&&ai_check_data[b].hasOwnProperty("e")?ai_set_cookie(b,"d",ai_check_data[b].e-1): ai_check_data.hasOwnProperty(b)&&ai_check_data[b].hasOwnProperty("d")||ai_set_cookie(b,"d","")}}}function y(){if(D){var b=document.documentElement.clientWidth,m=window.innerWidth,f=b<m?m:b,a=0;d.each(E,function(q,g){if(f>=g)return a=F[q],!1});b=jQuery(b64d("Ym9keQ==")).attr(b64d ('ZGF0YS1kYXRhLW1hc2s='));if("string"===typeof b)var c=b==b64d("bWFzaw==");"string"===typeof b&&"boolean"===typeof c&&c&&(B&&n("ad blocking",0,G[a-1],0,0,"",!0),a|=128);x&&d.ajax({url:"/wp-admin/admin-ajax.php",type:"post", data:{action:"ai_ajax",ai_check:"4b30c5b290",views:[0],versions:[a]},async:!0}).done(function(q){})}w();ai_tracking_finished=!0;ai_process_impressions()}var x=1,B=0,D=1,C=0,E=[980,768,0],F=[1,2,3],G=JSON.parse(b64d("WyJEZXNrdG9wIiwiVGFibGV0IiwiUGhvbmUiXQ=="));Number.isInteger=Number.isInteger||function(b){return"number"===typeof b&&isFinite(b)&&Math.floor(b)===b};ai_install_standard_click_trackers=function(b){"undefined"== typeof b&&(b=d("body"));b=d("div.ai-track[data-ai]:visible a",b);var m=d();b.each(function(){var f=d(this).find("div.ai-lazy"),a=d(this).find("div.ai-manual");0==f.length&&0==a.length&&(m=m.add(d(this)))});b=m;b.removeClass("ai-track");0!=b.length&&(C?b.click(function(){for(var f=d(this).closest("div[data-ai]");"undefined"!=typeof f.attr("data-ai");){var a=JSON.parse(b64d(f.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof a&&a.constructor===Array&&Number.isInteger(a[1])&&!f.hasClass("clicked")&&(f.addClass("clicked"), l(a,"a.click"));f=f.parent().closest("div[data-ai]")}}):b.click(function(){for(var f=d(this).closest("div[data-ai]");"undefined"!=typeof f.attr("data-ai");){var a=JSON.parse(b64d(f.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof a&&a.constructor===Array&&Number.isInteger(a[1])&&(l(a,"a.click"),clicked=!0);f=f.parent().closest("div[data-ai]")}}))};ai_install_click_trackers=function(b){"undefined"==typeof b&&(b=d("body"));if(C){var m=d("div.ai-track[data-ai]:visible, div.ai-rotate[data-info]:visible div.ai-track[data-ai]", b);"undefined"!=typeof d(b).attr("data-ai")&&d(b).hasClass("ai-track")&&d(b).is(":visible")&&(m=m.add(b));var f=d();m.each(function(){var a=d(this).find("div.ai-lazy"),c=d(this).find("div.ai-manual");0==a.length&&0==c.length&&(f=f.add(d(this)))});m=f;m.removeClass("ai-track");0!=m.length&&m.iframeTracker({blurCallback:function(){if(null!=this.ai_data&&null!=wrapper&&!wrapper.hasClass("clicked")){wrapper.addClass("clicked");l(this.ai_data,"blurCallback");for(var a=wrapper.find("div[data-ai]:visible");"undefined"!= typeof a.attr("data-ai");){var c=JSON.parse(b64d(a.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof c&&c.constructor===Array&&Number.isInteger(c[1])&&l(c,"blurCallback INNER");a=a.find("div[data-ai]:visible")}}},overCallback:function(a){a=d(a).closest("div[data-ai]");if("undefined"!=typeof a.attr("data-ai")){var c=JSON.parse(b64d(a.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof c&&c.constructor===Array&&Number.isInteger(c[1])?(wrapper=a,this.ai_data=c):(null!=wrapper&&wrapper.removeClass("clicked"),this.ai_data=wrapper= null)}},outCallback:function(a){null!=wrapper&&wrapper.removeClass("clicked");this.ai_data=wrapper=null},focusCallback:function(a){if(null!=this.ai_data&&null!=wrapper&&!wrapper.hasClass("clicked"))for(wrapper.addClass("clicked"),l(this.ai_data,"focusCallback"),a=wrapper.find("div[data-ai]:visible");"undefined"!=typeof a.attr("data-ai");){var c=JSON.parse(b64d(a.attr("data-ai")));"undefined"!==typeof c&&c.constructor===Array&&Number.isInteger(c[1])&&l(c,"focusCallback INNER");a=a.find("div[data-ai]:visible")}}, wrapper:null,ai_data:null,block:null,version:null})}ai_install_standard_click_trackers(b)};ai_process_impressions=function(b){"undefined"==typeof b&&(b=d("body"));var m=[],f=[],a=[],c=[],q=[],g=d("div.ai-track[data-ai]:visible, div.ai-rotate[data-info]:visible div.ai-track[data-ai]",b);"undefined"!=typeof d(b).attr("data-ai")&&d(b).hasClass("ai-track")&&d(b).is(":visible")&&(g=g.add(b));0!=g.length&&d(g).each(function(){if("undefined"!=typeof d(this).attr("data-ai")){var k=JSON.parse(b64d(d(this).attr("data-ai"))); if("undefined"!==typeof k&&k.constructor===Array){var v=0,r=d(this).find("div.ai-rotate[data-info]");1==r.length&&(v=JSON.parse(b64d(r.data("info")))[1]);if(Number.isInteger(k[0])&&0!=k[0]&&Number.isInteger(k[1])){r=0;var t=d(this).hasClass("ai-no-tracking"),u=jQuery(b64d("Ym9keQ==")).attr(b64d ('ZGF0YS1kYXRhLW1hc2s='));if("string"===typeof u)var A=u==b64d("bWFzaw==");if("string"===typeof u&&"boolean"===typeof A){var z=d(this).outerHeight();u=d(this).find(".ai-attributes");u.length&&u.each(function(){z>=d(this).outerHeight()&& (z-=d(this).outerHeight())});u=d(this).find(".ai-code");u.length&&(z=0,u.each(function(){z+=d(this).outerHeight()}));A&&0===z&&(r=128)}A=d(this).find("div.ai-lazy");u=d(this).find("div.ai-manual");if(0!=A.length||0!=u.length)t=!0;if(!t)if(0==v)m.push(k[0]),f.push(k[1]|r),a.push(k[2]),c.push(k[3]),q.push(k[4]);else for(t=1;t<=v;t++)m.push(k[0]),f.push(t|r),a.push(k[2]),c.push(k[3]),q.push(k[4])}}}});ai_cookie=ai_load_cookie();for(var e in ai_cookie)if(m.includes(parseInt(e)))for(var p in ai_cookie[e])"i"== p?(b=ai_cookie[e][p],0<b&&(1==b?(b=new Date,b=Math.round(b.getTime()/1E3)+604800,ai_set_cookie(e,"i",-b)):ai_set_cookie(e,"i",b-1))):"ipt"==p&&(b=ai_cookie[e][p],0<b?ai_set_cookie(e,"ipt",b-1):ai_check_data.hasOwnProperty(e)&&ai_check_data[e].hasOwnProperty("ipt")&&ai_check_data[e].hasOwnProperty("it")?ai_cookie.hasOwnProperty(e)&&ai_cookie[e].hasOwnProperty("it")&&(b=new Date,0>=ai_cookie[e].it-Math.round(b.getTime()/1E3)&&(b=Math.round(b.getTime()/1E3),ai_set_cookie(e,"ipt",ai_check_data[e].ipt), ai_set_cookie(e,"it",Math.round(b+86400*ai_check_data[e].it)))):(ai_cookie.hasOwnProperty(e)&&ai_cookie[e].hasOwnProperty("ipt")&&ai_set_cookie(e,"ipt",""),ai_cookie.hasOwnProperty(e)&&ai_cookie[e].hasOwnProperty("it")&&ai_set_cookie(e,"it","")));if(m.length&&(x&&d.ajax({url:"/wp-admin/admin-ajax.php",type:"post",data:{action:"ai_ajax",ai_check:"4b30c5b290",views:m,versions:f},async:!0}).done(function(k){k=k.trim();if(""!=k&&(k=JSON.parse(k),"undefined"!=typeof k["#"])){var v=Math.round((new Date).getTime()/ 1E3)+43200,r;for(r in k["#"])ai_cookie.hasOwnProperty(k["#"][r])&&ai_cookie[k["#"][r]].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(k["#"][r],"x",v)}}),B))for(e=0;e<m.length;e++)n("impression",m[e],a[e],q[e],f[e],c[e],!0)};jQuery(window).on("load",function(){setTimeout(y,1200);setTimeout(ai_install_click_trackers,1300)})}); ai_run_112649798926 = function(){ ai_document_write=document.write;document.write=function(a){"interactive"==document.readyState?(console.error("document.write called after page load: ",a),"undefined"!=typeof ai_js_errors&&ai_js_errors.push(["document.write called after page load",a,0])):ai_document_write.call(document,a)}; ai_check_and_insert_block (5, 'ai-check-5-89188103'); ai_check_and_insert_block (4, 'ai-check-4-43013393'); ai_check_and_insert_block (3, 'ai-check-3-59327576'); ai_check_and_insert_block (2, 'ai-check-2-67058116'); ai_check_and_insert_block (1, 'ai-check-1-91052532'); }; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_112649798926 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_112649798926); ai_js_code = true; </script> </body> </html>