Skip to content
Trang chủ » วิธีสร้างเว็บ Html: พื้นฐานและการเริ่มต้น

วิธีสร้างเว็บ Html: พื้นฐานและการเริ่มต้น

มาเรียนเขียนเว็บด้วย HTML 5 !! ฉบับที่เร็วที่สุด !

วิธี สร้าง เว็บ Html

วิธีสร้างเว็บ HTML: การเตรียมการสร้างเว็บ HTML

HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างโครงสร้างหน้าเว็บและเป็นภาษาพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์ทั่วไป ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีสร้างเว็บ HTML โดยจะแสดงขั้นตอนต่าง ๆ และวิธีการใช้งาน เพื่อเตรียมการสร้างเว็บ HTML ให้คุณสามารถเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

โดยรวมแล้วมีขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอนสำหรับการสร้างเว็บ HTML ดังนี้:

1. การสร้างโครงสร้างหน้าเว็บด้วย HTML:
องค์ประกอบหลักในการสร้างหน้าเว็บด้วย HTML คือแท็ก (Tags) ซึ่งใช้ในการระบุโครงสร้างของหน้าเว็บ เริ่มต้นด้วยแท็ก และปิดท้ายด้วย แท็กภายใน และ แท็กจะมีแท็กหลายส่วน เช่น , , และ <body data-rsssl=1> ซึ่งทำหน้าที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นในหน้าเว็บ</p> <p>2. การเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความด้วย HTML:<br /> แท็ก </p> <p> ใช้ในการเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความในหน้าเว็บ HTML ข้อความที่อยู่ระหว่างแท็ก </p> <p> และ </p> <p> จะถูกแสดงเป็นย่อหน้าหรือย่อหน้าใหม่ในหน้าเว็บ นอกจากนี้ยังสามารถใช้แท็ก </p> <h1> ถึง </p> <h6> เพื่อสร้างหัวเรื่องที่สอดคล้องกับระดับความสำคัญของข้อความ</p> <p>3. การเพิ่มรูปภาพในหน้าเว็บด้วย HTML:<br /> ใช้แท็ก <img> เพื่อเพิ่มรูปภาพในหน้าเว็บ HTML ในการใช้งานคุณจะต้องระบุพาธ (src) หรือที่อยู่ของรูปภาพในส่วนของแท็ก <img> นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงข้อความแสดงแทนรูปภาพที่ไม่สามารถแสดงได้</p> <p>4. การสร้างลิงก์ระหว่างหน้าเว็บด้วย HTML:<br /> แท็ก <a> ใช้สร้างลิงก์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคลิกและนำทางไปยังหน้าเว็บอื่น ในการใช้งานคุณต้องระบุ URL หรือที่อยู่หน้าเว็บที่คุณต้องการทำให้ผู้ใช้เปลี่ยนไป</p> <p>5. การเพิ่มตารางในหน้าเว็บด้วย HTML:<br /> แท็ก </p> <table> สามารถใช้ในการสร้างตารางที่ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ การใช้งานของตาราง HTML ประกอบด้วยแท็ก </p> <table> เพื่อระบุตาราง แท็ก </p> <tr> เพื่อระบุแถว และแท็ก </p> <td> เพื่อระบุข้อมูล/dtd/=ว่าเป็นอะไรบ้าง</p> <p>6. การใช้งานแบบอักษรพิเศษใน HTML:<br /> HTML มีฟีเจอร์ในการใช้งานแบบอักษรพิเศษ ซึ่งสามารถแทรกได้ภายในข้อความ บางอักษรพิเศษที่ใช้งานบ่อยคือ < (less than), > (greater than), และ & (ampersand) สำหรับเครื่องหมายพิเศษอื่น ๆ คุณสามารถใช้รหัสอ้างอิงศูนย์ฐาน ASCII เพื่อแสดงอักษรพิเศษที่ไม่สามารถแสดงโดยตรงได้</p> <p>7. การสร้างแบบฟอร์มในหน้าเว็บด้วย HTML:<br /> แบบฟอร์ม HTML ใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้หรือส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัว เราสามารถสร้างแบบฟอร์มโดยใช้แท็ก </p> <form> และการระบุประเภทของฟอร์มด้วยแท็ก <input> สามารถระบุประเภทของฟอร์มได้ เช่น ตัวเลือกที่เปิดเผย, ช่องข้อความ, ปฏิทิน, และอื่น ๆ</p> <p>8. การใช้ Cascading Style Sheets (CSS) เพื่อปรับแต่งหน้าเว็บ:<br /> CSS (Cascading Style Sheets) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับแต่งหน้าเว็บ HTML เราสามารถสร้างไฟล์ CSS แยกต่างหากหรือจัดรูปแบบ CSS โดยตรงในส่วนของหน้า HTML เพื่อปรับแต่งสีพื้นหลัง, แบบอักษร, ขนาดและตำแหน่งของเนื้อหา</p> <p>การตรวจสอบและทดสอบหน้าเว็บที่สร้างด้วย HTML:<br /> เมื่อคุณสร้างเว็บด้วย HTML คุณควรทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณทำงานอย่างถูกต้องและเสถียร<br /> การตรวจสอบ HTML สามารถทำได้โดยใช้การตรวจสอบ HTML ซึ่งเป็นเครื่องมือการอ้างอิงอย่างเป็นทางการของ W3C (World Wide Web Consortium) The Markup Validation Service ที่ใช้ในการประเมินว่าไฟล์ HTML ที่ได้สร้างขึ้นประกอบด้วยความถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบการทำงานของหน้าเว็บโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกันและตรวจสอบหน้าเว็บที่แสดงผลถูกต้องหรือไม่</p> <p>FAQs เกี่ยวกับการสร้างเว็บ HTML:</p> <p>Q: HTML เป็นอะไร?<br /> A: HTML เป็นภาษาเครื่องหมายแท็กที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บและให้โครงสร้างหน้าเว็บ</p> <p>Q: ฉันจะใช้โค้ดสร้างเว็บ HTML สำเร็จรูปได้จากที่ไหน?<br /> A: คุณสามารถหาโค้ดสร้างเว็บ HTML สำเร็จรูปได้จากหลายแหล่งออนไลน์ บางเว็บไซต์อาจมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ของคุณด้วย HTML</p> <p>Q: มีโปรแกรมใดที่ใช้สร้างเว็บ HTML ได้อย่างง่ายดายหรือไม่?<br /> A: มีโปรแกรมหลายอย่างที่ใช้สร้างเว็บ HTML ได้อย่างง่ายดาย เช่น Notepad++, Sublime Text, และ Adobe Dreamweaver</p> <p>Q: ฉันต้องมีความรู้พื้นฐานใดเพื่อเริ่มต้นสร้างเว็บ HTML?<br /> A: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแท็ก HTML อย่างแท้จริงถือเป็นสิ่งสำคัญ ความรู้พื้นฐานอื่น ๆ เช่น CSS และ JavaScript อาจช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>Q: การใช้ CSS เป็นอะไร?<br /> A: CSS (Cascading Style Sheets) เป็นภาษาสไตล์ที่ใช้สำหรับการปรับแต่งสไตล์และรูปแบบหน้าเว็บ HTML</p> <p>Q: ฉันสามารถใช้ HTML สร้างเว็บไซต์ที่เปิดใช้งานได้จริงหรือไม่?<br /> A: ใช่ คุณสามารถใช้ HTML สร้างเว็บไซต์ที่เปิดใช้งานได้ คุณต้องไปฟื้นฟูเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้คนอื่นสามารถมองเห็นและเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้</p> <p>สรุป:<br /> สร้างเว็บ HTML ไม่ใช่เรื่องยาก และการใช้งาน HTML ให้ถู</p></div> <h3>มาเรียนเขียนเว็บด้วย Html 5 !! ฉบับที่เร็วที่สุด !</h3> <div style="text-align: center"><iframe loading="lazy" width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/-jzu5YH6OMQ" title="มาเรียนเขียนเว็บด้วย HTML 5 !! ฉบับที่เร็วที่สุด !" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div> <p>คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: วิธี สร้าง เว็บ html โค้ดสร้างเว็บ html สําเร็จรูป, สร้างเว็บ html สวยๆ, สร้างเว็บ html notepad, ตัวอย่างโค้ด html สร้างเว็บ, เขียนเว็บ html ออนไลน์, โค้ดเว็บ html ฟรี, โปรแกรมเขียนเว็บ html, โค้ด html หน้าเว็บ</p> <h3>รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธี สร้าง เว็บ html</h3> <div> <figure><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-5178" src="https://tuekhangduong.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-478.jpg" width="480" height="360" alt="มาเรียนเขียนเว็บด้วย HTML 5 !! ฉบับที่เร็วที่สุด !" title="มาเรียนเขียนเว็บด้วย HTML 5 !! ฉบับที่เร็วที่สุด !" srcset="https://tuekhangduong.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-478.jpg 480w, https://tuekhangduong.com/wp-content/uploads/2023/07/hqdefault-478-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /><figcaption>มาเรียนเขียนเว็บด้วย HTML 5 !! ฉบับที่เร็วที่สุด !</figcaption></figure> </div> <p>หมวดหมู่: <a href="https://tuekhangduong.com/tag/withii-sraang-ewb-html/">Top 74 วิธี สร้าง เว็บ Html</a></p> <p>ดูเพิ่มเติมที่นี่: <a href="https://tuekhangduong.com">tuekhangduong.com</a></p> <h2>โค้ดสร้างเว็บ Html สําเร็จรูป</h2> <div>โค้ดสร้างเว็บ html สําเร็จรูป: สร้างเว็บไซต์ในรูปแบบง่าย สวยงาม และมีประสิทธิภาพ</p> <p>เมื่อพูดถึงการสร้างเว็บไซต์ เครื่องมือที่ช่วยเหลืออย่างสิ้นเชิงคือ HTML หรือ HyperText Markup Language ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาและสร้างเว็บไซต์พื้นฐาน ในบทความนี้เราจะพูดถึงโค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ สวยงาม และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูงในทันที!</p> <p>โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปก็คือรหัสที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว และใช้งานได้ทันทีเป็นต้นแบบในการสร้างเว็บไซต์ โค้ดสร้างเว็บนี้มีหน้าที่เอาไว้ช่วยให้เราสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยเก็บรวบรวมองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ใช้บ่อยในการสร้างเว็บไซต์ เช่น การสร้างเค้าโครงของหน้าเว็บ การจัดหน้า การสร้างตาราง การใส่รูปภาพ และอื่นๆ มารวบรวมเป็นชุดโค้ดบนหน้าเว็บเพียงพอ ที่จะให้คนที่ต้องการสร้างเว็บไซต์สามารถนำไปใช้ได้ทันทีหลังจากนำเข้าโค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปเข้าสู่โปรแกรมต่างๆ</p> <p>โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปมีข้อดีมากมายที่ทำให้เหล่านักพัฒนาเว็บไซต์ได้รับประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น:</p> <p>1. ทำให้การเขียนรหัส HTML ง่ายขึ้น: ด้วยโค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปที่บรรจุฟังก์ชันต่างๆ มาในทั้งหมด คุณสามารถใช้รหัสจากโค้ดฉบับอื่นในการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณเป็นหนึ่งในผู้สร้างเว็บไซต์ที่มืออาชีพในทันที!</p> <p>2. ลดเวลาการพัฒนาและค้นหาข้อมูล: โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปมีการจัดระเบียบโครงสร้างอย่างเหมาะสม ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลหรือการพัฒนาหน้าเว็บ่ำเพ็ดขึ้น</p> <p>3. ทรัพยากรของหน้าเว็บที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น: การใช้โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปที่ถูกประหยัดไว้ในระบบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภายในหน้าเว็บ ทำให้การโหลดหน้าเว็บเร็วขึ้น ซึ่งมีผลให้ทั้งเครื่องมือค้นหาและผู้ใช้มีประสบการณ์การเข้าชมที่ดีขึ้น</p> <p>4. บทความเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้: การใช้โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของ HTML และวิธีการสร้างเว็บไซต์ให้แก่ผู้ที่สนใจในการพัฒนาสู่ระดับมืออาชีพ</p> <p>FAQs:</p> <p>คำถาม 1: สำหรับผู้เริ่มต้น โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปคืออะไร?<br /> คำตอบ: โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปคือชุดของรหัส HTML ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้มีความเชี่ยวชาญ มาให้บริการพร้อมใช้งานได้ทันทีในการสร้างเว็บไซต์</p> <p>คำถาม 2: โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปมีประโยชน์อย่างไร?<br /> คำตอบ: โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปมีประโยชน์ในการช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง เพราะมีองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ใช้บ่อยในการสร้างเว็บไซต์มารวบรวมเป็นชุดโค้ดในที่เดียว</p> <p>คำถาม 3: จะได้รับประสิทธิภาพจากการใช้โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปอย่างไร?<br /> คำตอบ: การใช้โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปช่วยลดเวลาในการพัฒนาและค้นหาข้อมูลต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน้าเว็บเพื่อให้การโหลดหน้าเว็บเร็วขึ้น</p> <p>คำถาม 4: ฉันสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ HTML โดยใช้โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปได้หรือไม่?<br /> คำตอบ: ใช่! โค้ดสร้างเว็บ HTML สําเร็จรูปช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของ HTML และวิธีการสร้างเว็บไซต์แก่ผู้ที่สนใจพัฒนาอยู่ในระดับมืออาชีพ</p></div> <h2>สร้างเว็บ Html สวยๆ</h2> <div>***Note: As an AI language model, I can generate text in Thai to give you a starting point for your article. However, please keep in mind that I’m not a native Thai speaker and there might be room for improvements or corrections by a native speaker.***</p> <p>Title: สร้างเว็บ HTML สวยๆ: ติดตั้งระบบหน้าเว็บที่ยอดเยี่ยมด้วย HTML</p> <p>Introduction:<br /> การสร้างเว็บ HTML สวยๆ เป็นกระบวนการที่มีความท้าทายและสนุกในการดำเนินการพัฒนาหน้าเว็บที่น่าทึ่ง ทำให้ผู้ใช้เว็บรู้สึกอัศจรรย์และประทับใจด้วยการจัดระเบียบหน้าเว็บอย่างมืออาชีพ ในบทความนี้เราจะศึกษาวิธีการสร้างเว็บ HTML ที่สวยงาม และมีความสวยงามในแบบต่าง ๆ</p> <p>สร้างเว็บ HTML สวยๆ:<br /> 1. เนื้อหาและโครงสร้างแบบใหม่:<br /> ก่อนที่เราจะสร้างหน้าเว็บ HTML ที่สวยงาม เราควรมีความเข้าใจในโครงสร้างของหน้าเว็บในแบบต่างๆ โดยใช้แท็กที่ถูกต้องและองค์ประกอบของหน้าเว็บ เช่น `</p> <header>, </p> <nav>, <main>, </p> <section>, </p> <footer>` เพื่อให้เนื้อหาสามารถลำดับการแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. การใช้ CSS เพื่อจัดรูปแบบหน้าเว็บ:<br /> การใช้ CSS เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างเว็บ HTML ที่สวยงาม โดยใช้คุณสมบัติของ CSS เพื่อเพิ่มสไตล์และรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเว็บไซต์ การกำหนดสีพื้นหลัง (`background-color`) และรูปแบบตัวอักษร (`font-family`, `font-size`) เป็นต้น เป็นเพียงเครื่องมือเริ่มต้นในการสร้างเว็บ HTML ที่สวยงาม</p> <p>3. ใช้ภาพและอิลิเมนต์เพื่อเพิ่มความสวยงาม:<br /> การเพิ่มภาพและอิลิเมนต์สามารถเพิ่มความสวยงามและเนื้อหากราฟิกได้อย่างมาก เราสามารถใช้แท็ก `<img>` เพื่อแทรกรูปภาพลงในหน้าเว็บ โดยให้ใส่โค้ด `<img decoding="async" src="image.jpg" alt="รายละเอียดรูปภาพ">` และสามารถใช้ CSS เพื่อกรอบรูปภาพ (`border`) หรือใส่เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว (CSS transitions/animations) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับหน้าเว็บของเรา</p> <p>4. รูปแบบการออกแบบแบบ Responsive:<br /> การออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถปรับขนาดตามอุปกรณ์และหน้าจอต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนับล้านล้านคนและใช้อุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบเว็บ Responsive เป็นการจัดรูปแบบหน้าเว็บของเราให้สามารถปรับขนาดและปรับให้เหมาะสมกับหน้าจอของผู้ใช้ โดยใช้ CSS Media Queries และ Flexbox/Grid Layout เป็นต้น</p> <p>FAQs: </p> <p>Q1: HTML คืออะไรและทำไมเราควรสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML?<br /> A1: HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้สร้างเว็บไซต์และเพจเว็บในโครงสร้างต่างๆ สร้างเว็บไซต์ด้วย HTML ช่วยให้เราสามารถกำหนดโครงสร้าง ประกอบส่วนต่าง ๆ และส่งเนื้อหาไปยังผู้ใช้ได้</p> <p>Q2: จำเป็นต้องใช้ CSS หรือไม่เมื่อเราสร้างเว็บ HTML?<br /> A2: CSS (Cascading Style Sheets) ช่วยให้เราสามารถกำหนดรูปแบบและสไตล์ของหน้าเว็บได้อย่างสวยงาม และเรียกใช้ได้ทั่วทั้งเว็บไซต์ เราสามารถปรับแต่งสีพื้นหลัง การจัดขนาดและเรียงลำดับส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บได้ด้วย CSS</p> <p>Q3: มีเครื่องมือใดที่ช่วยในการสร้างเว็บ HTML ที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย?<br /> A3: มีหลายเครื่องมือที่ช่วยในการโครงสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น Bootstrap, Foundation, Bulma เป็นต้น โดยร่วมพัฒนาด้วย HTML, CSS, และ JavaScript เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงามและใช้งานง่าย</p> <p>Q4: เราสามารถออกแบบเว็บไซต์ Responsive ได้อย่างไร?<br /> A4: เพื่อออกแบบเว็บไซต์ Responsive ในการสร้างเว็บ HTML ต้องใช้ CSS Media Queries เพื่อปรับขนาดและรูปแบบหน้าเว็บตามอุปกรณ์ต่างๆ เรายังสามารถใช้ Flexbox หรือ Grid Layout เพื่อทำให้เนื้อหาบนหน้าเว็บเรียงลำดับอย่างสอดคล้องกับหน้าจอผู้ใช้</p></div> <h2>สร้างเว็บ Html Notepad</h2> <div>สร้างเว็บ HTML Notepad: แก้ปัญหาในการสร้างและแก้ไขโค้ดอย่างง่ายด้วยโปรแกรมสร้างเว็บ HTML Notepad</p> <p>ในยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเป็นเครื่องเขียนหมึกแสตมป์ในช่วงต้นของศตวรรษที่ผ่านมาการสร้างและแก้ไขโค้ด HTML เป็นสกุลแฟ้มที่สำคัญเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้มีความสมบูรณ์และน่าตื่นตาตื่นใจ</p> <p>ความรู้ในการเขียน HTML จำเป็นมากกว่าเครื่องเขียนหมึกแสตมป์หรือคีย์บอร์ดในยุคที่ผ่านมา เนื่องจาก HTML เป็นภาษาที่ใช้สร้างโครงสร้างของหน้าเว็บ หากเราไม่มีเครื่องช่วยสร้างโค้ดในรูปแบบ HTML Notepad ที่ใช้ง่าย การสร้างหน้าเว็บที่มีความสมบูรณ์และเป็นมาตรฐานอาจเป็นภาระหนักที่ไม่จำเป็นต้องมี</p> <p>HTML Notepad เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสร้างและแก้ไขโค้ด HTML ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน แม้ว่าจะไม่มีความต้องการกับคำสั่งระดับสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ในกรณีซับซ้อน แต่มันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหน้าเว็บพื้นฐาน ด้วยความสะดวกในการใช้งาน และความสามารถในการเปิดตัวอย่างรวดเร็ว</p> <p>การติดตั้ง HTML Notepad เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมได้ฟรีจากเว็บไซต์เจ้าของ หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น คุณจะได้รับโปรแกรมที่มีหน้าต่างอินเตอร์เฟซที่ใช้ง่ายและเรียบง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้เชี่ยวชาญในการเขียน HTML คุณจะสามารถใช้ HTML Notepad ได้อย่างง่ายดาย</p> <p>HTML Notepad มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้การเขียนและแก้ไขโค้ด HTML เป็นเรื่องที่ง่าย ฟีเจอร์ที่น่าสนใจรวมถึงการเน้นรูปแบบโค้ดที่เขียนอยู่, การเน้นสัญลักษณ์คำสั่ง, การเน้นสีพื้นหลังตามลำดับ, การเน้นเชิงบรรยาย, การปรับแต่งเทมเพลต, การสร้างลิงค์และรูปภาพ, และอื่นๆอีกมากมาย</p> <p>โดยพื้นฐานเว็บไซต์ HTML Notepad มีลักษณะการทำงานคล้ายกับโปรแกรมสำหรับเขียนเอกสารอื่น ๆ เช่น Microsoft Word ไม่ว่าคุณจะเขียนหรือแก้ไขโค้ด HTML คุณสามารถเพิ่มหรือลบข้อความได้อย่างง่ายดาย และคุณยังสามารถดูตัวอย่างของหน้าเว็บที่จะสร้างขึ้นมา โดย HTML Notepad จะแสดงให้เห็นก่อนที่จะโพสต์ลงในเว็บไซต์</p> <p>FAQs (คำถามที่พบบ่อย)</p> <p>1. HTML Notepad แตกต่างจากโปรแกรมสร้างเว็บอื่นอย่างไร?<br /> HTML Notepad เป็นโปรแกรมที่เน้นความเรียบง่ายและง่ายต่อการใช้งาน ล้วนแล้วและมุ่งเน้นการสร้างและแก้ไขโค้ด HTML เบื้องต้น มันไม่ได้มีความซับซ้อนหรือโหมดการสร้างเว็บไซต์ที่ยุ่งยากอื่น ๆ เช่นการสร้างฟอร์มหรือการเชื่อมโยงฐานข้อมูล</p> <p>2. มันจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ด้าน HTML เพื่อที่จะใช้งาน HTML Notepad ได้หรือไม่?<br /> เป็นจริง เพราะ HTML Notepad เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ที่มีความรู้เกี่ยวกับโค้ด HTML เบื้องต้น HTML Notepad ไม่ให้การสร้างโค้ดในรูปแบบที่สูงขึ้น เช่นการสร้างฟอร์มหรือการเชื่อมต่อฐานข้อมูล</p> <p>3. HTML Notepad ทำงานได้กับระบบปฏิบัติการอะไรบ้าง?<br /> HTML Notepad รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น</p> <p>4. ฉันสามารถดาวน์โหลดและใช้งาน HTML Notepad ได้ฟรีหรือไม่?<br /> ใช่ คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งาน HTML Notepad ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ</p> <p>สร้างเว็บ HTML Notepad เป็นเครื่องมือที่มอบความสะดวกสบายและง่ายต่อการสร้างและแก้ไขโค้ด HTML สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักหรือไม่สะดวกในการใช้เครื่องมืออื่น ๆ อันซับซ้อน และก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้วยโค้ด HTML ที่ง่ายต่อการสร้างและแก้ไขภายในระยะเวลาอันสั้น</p></div> <div> <h2>มี 39 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธี สร้าง เว็บ html.</h2> <figure><img decoding="async" src="https://i.ytimg.com/vi/NbUdoTUDZJw/maxresdefault.jpg" alt="ทำเว็บไซต์ด้วย Html - Youtube" style="width:100%" title="ทำเว็บไซต์ด้วย HTML - YouTube"><figcaption>ทำเว็บไซต์ด้วย Html – Youtube</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://mindphp.com/images/stories/encyclopedia/html2.png" alt="บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา Html โดยใช้ Notepad หรือ Textedit" style="width:100%" title="บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา HTML โดยใช้ Notepad หรือ TextEdit"><figcaption>บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา Html โดยใช้ Notepad หรือ Textedit</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://i.ytimg.com/vi/VMREJzIZbCg/maxresdefault.jpg" alt="คอร์สเรียน เขียนเว็บด้วย Html+Css - ตอนที่ 3 ทำเว็บให้สวยงามด้วย Css (จบ) - Youtube" style="width:100%" title="คอร์สเรียน เขียนเว็บด้วย HTML+CSS - ตอนที่ 3 ทำเว็บให้สวยงามด้วย CSS (จบ) - YouTube"><figcaption>คอร์สเรียน เขียนเว็บด้วย Html+Css – ตอนที่ 3 ทำเว็บให้สวยงามด้วย Css (จบ) – Youtube</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://i.ytimg.com/vi/Iidwg_TOh58/maxresdefault.jpg" alt="การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Html#Video7 - Youtube" style="width:100%" title="การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML#video7 - YouTube"><figcaption>การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Html#Video7 – Youtube</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://noobmarketer.com/wp-content/uploads/2019/05/WordPress-code-editor.png" alt="สอน Html และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)" style="width:100%" title="สอน HTML และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)"><figcaption>สอน Html และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://1.bp.blogspot.com/-yt7P1Wt_viA/T3LYO0CgqdI/AAAAAAAAA8I/1X7IdBpsaC8/s1600/fonew.JPG" alt="การสร้างเว็บไซต์ด้วย Html,สอนภาษา Html: จุดเริ่มต้นสร้างเว็บ" style="width:100%" title="การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML,สอนภาษา HTML: จุดเริ่มต้นสร้างเว็บ"><figcaption>การสร้างเว็บไซต์ด้วย Html,สอนภาษา Html: จุดเริ่มต้นสร้างเว็บ</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.makewebeasy.com/th/blog/wp-content/uploads/2021/03/7.jpg" alt="วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที" style="width:100%" title="วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที"><figcaption>วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.it-guides.com/html/note01.gif" alt="Webmaster Guide - Www.It-Guides.Com" style="width:100%" title="Webmaster Guide - www.it-guides.com"><figcaption>Webmaster Guide – Www.It-Guides.Com</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.wikihow.com/images_en/thumb/7/71/4082-1.jpg/v4-460px-4082-1.jpg.webp" alt="วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย Html: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)" style="width:100%" title="วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย HTML: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)"><figcaption>วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย Html: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://mindphp.com/images/stories/encyclopedia/html3.png" alt="บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา Html โดยใช้ Notepad หรือ Textedit" style="width:100%" title="บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา HTML โดยใช้ Notepad หรือ TextEdit"><figcaption>บทที่ 2 วิธีการเขียนภาษา Html โดยใช้ Notepad หรือ Textedit</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://1.bp.blogspot.com/-QVtqUS4-5j0/T3Ql0tmb_dI/AAAAAAAAA9o/inVoG7ROFzs/w1200-h630-p-k-no-nu/text.JPG" alt="การสร้างเว็บไซต์ด้วย Html,สอนภาษา Html: ขนาดตัวอักษร" style="width:100%" title="การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML,สอนภาษา HTML: ขนาดตัวอักษร"><figcaption>การสร้างเว็บไซต์ด้วย Html,สอนภาษา Html: ขนาดตัวอักษร</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://noobmarketer.com/wp-content/uploads/2019/05/simple-html-page-example.png" alt="สอน Html และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)" style="width:100%" title="สอน HTML และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)"><figcaption>สอน Html และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://asria.org/wp-content/uploads/2021/10/Chapter6-1-1.jpg" alt="รวมคำสั่ง Html 👍 ในการใส่รูปภาพลงในเว็บเพจและการสร้างลิงค์เว็บไซต์ - Asria แอสเรีย" style="width:100%" title="รวมคำสั่ง HTML 👍 ในการใส่รูปภาพลงในเว็บเพจและการสร้างลิงค์เว็บไซต์ - asria แอสเรีย"><figcaption>รวมคำสั่ง Html 👍 ในการใส่รูปภาพลงในเว็บเพจและการสร้างลิงค์เว็บไซต์ – Asria แอสเรีย</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/5b/Write-an-HTML-Page-Step-1-Version-5.jpg/v4-460px-Write-an-HTML-Page-Step-1-Version-5.jpg.webp" alt="วิธีการ สร้างหน้าเว็บด้วย Html (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow" style="width:100%" title="วิธีการ สร้างหน้าเว็บด้วย HTML (พร้อมรูปภาพ) - wikiHow"><figcaption>วิธีการ สร้างหน้าเว็บด้วย Html (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://i.ytimg.com/vi/jCy0lJQz6nA/maxresdefault.jpg" alt="สอนสร้างเว็บไซต์ | เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์แรกด้วย Html - Youtube" style="width:100%" title="สอนสร้างเว็บไซต์ | เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์แรกด้วย HTML - YouTube"><figcaption>สอนสร้างเว็บไซต์ | เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์แรกด้วย Html – Youtube</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://image.slidesharecdn.com/plan-html-121024004959-phpapp02/85/-2-320.jpg?cb=1666646438" alt="แผนการสอนการสร้างเว็บเพจ" style="width:100%" title="แผนการสอนการสร้างเว็บเพจ"><figcaption>แผนการสอนการสร้างเว็บเพจ</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.krumontree.com/html/images/notepad_03.gif" alt="Make A Home With Html : สร้างบ้านสวยด้วยภาษา Html" style="width:100%" title="Make a Home with HTML : สร้างบ้านสวยด้วยภาษา HTML"><figcaption>Make A Home With Html : สร้างบ้านสวยด้วยภาษา Html</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.makewebeasy.com/th/blog/wp-content/uploads/2021/03/6.jpg" alt="วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที" style="width:100%" title="วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที"><figcaption>วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://riwwee.com/wp-content/uploads/2017/09/teach-make-web.png" alt="สอนวิธีการสร้างเว็บไซต์ เรียนได้ด้วยตนเอง ทำทีละขั้นตอนอย่างละเอียด - Riwwee รีวิวRiwwee รีวิว" style="width:100%" title="สอนวิธีการสร้างเว็บไซต์ เรียนได้ด้วยตนเอง ทำทีละขั้นตอนอย่างละเอียด - Riwwee รีวิวRiwwee รีวิว"><figcaption>สอนวิธีการสร้างเว็บไซต์ เรียนได้ด้วยตนเอง ทำทีละขั้นตอนอย่างละเอียด – Riwwee รีวิวRiwwee รีวิว</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://static.wixstatic.com/media/27af89_18eaa5e5424e41adbd13729bb9ff5ab8~mv2.png/v1/fill/w_584,h_316,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20Wix%20Editor%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0.png" alt="เว็บไซต์ฟรี | สร้างเว็บไซต์ | Wix.Com" style="width:100%" title="เว็บไซต์ฟรี | สร้างเว็บไซต์ | Wix.com"><figcaption>เว็บไซต์ฟรี | สร้างเว็บไซต์ | Wix.Com</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://1.bp.blogspot.com/-8E-EmSAfLvk/YNPml2jRTZI/AAAAAAAACzc/v0LmGqBhu3oNyxw1ODIHQ5uMTGqAJCaxwCLcBGAsYHQ/s592/EmbeddedImage.png" alt="การสร้างข้อความวิ่ง - Mediathailand : Education" style="width:100%" title="การสร้างข้อความวิ่ง - mediathailand : education"><figcaption>การสร้างข้อความวิ่ง – Mediathailand : Education</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://plaradise.com/wp-content/uploads/2020/04/Wix.jpg" alt="6 โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ สำหรับมือใหม่ มีเว็บไซต์ใช้เองได้ 2023" style="width:100%" title="6 โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ สำหรับมือใหม่ มีเว็บไซต์ใช้เองได้ 2023"><figcaption>6 โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ สำหรับมือใหม่ มีเว็บไซต์ใช้เองได้ 2023</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://kru-it.com/wp-content/uploads/2019/08/cover-dreamweaver.jpg" alt="การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Adobe Dreamweaver) - ครูไอที" style="width:100%" title="การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Adobe Dreamweaver) - ครูไอที"><figcaption>การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Adobe Dreamweaver) – ครูไอที</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://1.bp.blogspot.com/-h4gkzrhB4_k/UBFP2jD61bI/AAAAAAAAAII/aMfQAe4azBc/s1600/2-1.jpg" alt="Web Developer Tools อยากจะเขียนเว็บ เขาใช้อะไรเขียนกัน – Tamemo.Com" style="width:100%" title="Web Developer Tools อยากจะเขียนเว็บ เขาใช้อะไรเขียนกัน – TAmemo.com"><figcaption>Web Developer Tools อยากจะเขียนเว็บ เขาใช้อะไรเขียนกัน – Tamemo.Com</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://mindphp.com/images/2022/06/HTML.png" alt="Html คืออะไร เอชทีเอ็มแอล ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ใช้เขียนโปรแกรม ย่อมาจากอะไร" style="width:100%" title="HTML คืออะไร เอชทีเอ็มแอล ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ใช้เขียนโปรแกรม ย่อมาจากอะไร"><figcaption>Html คืออะไร เอชทีเอ็มแอล ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ใช้เขียนโปรแกรม ย่อมาจากอะไร</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2-3-html-120528225025-phpapp01-thumbnail.jpg?width=600&height=600&fit=bounds" alt="คู่มือประกอบการสร้างเว็บไซต์Pdf" style="width:100%" title="คู่มือประกอบการสร้างเว็บไซต์Pdf"><figcaption>คู่มือประกอบการสร้างเว็บไซต์Pdf</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.designil.com/wp-content/uploads/2021/09/image-45.png" alt="Html คือ? สอนเขียน Html สำหรับมือใหม่แบบละเอียด - Designil" style="width:100%" title="HTML คือ? สอนเขียน HTML สำหรับมือใหม่แบบละเอียด - Designil"><figcaption>Html คือ? สอนเขียน Html สำหรับมือใหม่แบบละเอียด – Designil</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://asria.org/wp-content/uploads/2021/10/Chapter1-32-1-740x495.jpg" alt="ภาษา Html และโครงสร้างของภาษา Html เพื่อเริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ด้วยตัวเอง - Asria แอสเรีย" style="width:100%" title="ภาษา HTML และโครงสร้างของภาษา HTML เพื่อเริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ด้วยตัวเอง - asria แอสเรีย"><figcaption>ภาษา Html และโครงสร้างของภาษา Html เพื่อเริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ด้วยตัวเอง – Asria แอสเรีย</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://notebookspec.com/web/wp-content/uploads/2021/12/w1.jpg" alt="สร้างเว็บไซต์ ฟรี ด้วยตัวเอง มือใหม่ก็ทำได้สบาย อัพเดต 2021" style="width:100%" title="สร้างเว็บไซต์ ฟรี ด้วยตัวเอง มือใหม่ก็ทำได้สบาย อัพเดต 2021"><figcaption>สร้างเว็บไซต์ ฟรี ด้วยตัวเอง มือใหม่ก็ทำได้สบาย อัพเดต 2021</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.wikihow.com/images/4/4a/4082-22.jpg" alt="วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย Html: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)" style="width:100%" title="วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย HTML: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)"><figcaption>วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย Html: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://1.bp.blogspot.com/-17sqoHi17qo/YNPm3MMpA-I/AAAAAAAACzk/pLDy6VQ3a0ERqY8CDZPGN-8sxtW5vzIbACLcBGAsYHQ/s568/EmbeddedImage%2B%25281%2529.png" alt="การสร้างข้อความวิ่ง - Mediathailand : Education" style="width:100%" title="การสร้างข้อความวิ่ง - mediathailand : education"><figcaption>การสร้างข้อความวิ่ง – Mediathailand : Education</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.1belief.com/wp-content/uploads/2017/08/08060820170312536785-1belief.jpg" alt="เว็บไซต์ (Website) ความหมายของเว็บไซต์ ประโยชน์ที่สำคัญ และองค์ประกอบต่างๆ - 1Belief" style="width:100%" title="เว็บไซต์ (Website) ความหมายของเว็บไซต์ ประโยชน์ที่สำคัญ และองค์ประกอบต่างๆ - 1Belief"><figcaption>เว็บไซต์ (Website) ความหมายของเว็บไซต์ ประโยชน์ที่สำคัญ และองค์ประกอบต่างๆ – 1Belief</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://pirun.ku.ac.th/~agrtnk/web/units/unit1/image02.gif" alt="1.4 เริ่มต้นกับภาษา Html ด้วย Notepad" style="width:100%" title="1.4 เริ่มต้นกับภาษา HTML ด้วย Notepad"><figcaption>1.4 เริ่มต้นกับภาษา Html ด้วย Notepad</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://blog.sogoodweb.com/upload/510/d0UPGEs9vf.jpg" alt="เลือกสร้างเว็บไซต์ด้วยวิธีไหนถึงจะดี ? | Blog.Sogoodweb.Com" style="width:100%" title="เลือกสร้างเว็บไซต์ด้วยวิธีไหนถึงจะดี ? | blog.sogoodweb.com"><figcaption>เลือกสร้างเว็บไซต์ด้วยวิธีไหนถึงจะดี ? | Blog.Sogoodweb.Com</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://noobmarketer.com/wp-content/uploads/2016/11/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.png" alt="วิธีการสร้างเว็บไซต์ (อธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)" style="width:100%" title="วิธีการสร้างเว็บไซต์ (อธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)"><figcaption>วิธีการสร้างเว็บไซต์ (อธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://krupiyadanai.files.wordpress.com/2013/10/0.jpg" alt="หลักการออกแบบเว็บไซต์ | เรียน Ict ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย" style="width:100%" title="หลักการออกแบบเว็บไซต์ | เรียน ICT ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย"><figcaption>หลักการออกแบบเว็บไซต์ | เรียน Ict ง่าย ง่าย สไตล์ ครูปิยะดนัย</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://palamike.com/wp-content/uploads/2020/01/42-web-beginners.002-1024x576.jpg" alt="คู่มือ สอนทำเว็บไซต์ สำหรับมือใหม่ ทำตามทีละขั้นตอนได้เลย" style="width:100%" title="คู่มือ สอนทำเว็บไซต์ สำหรับมือใหม่ ทำตามทีละขั้นตอนได้เลย"><figcaption>คู่มือ สอนทำเว็บไซต์ สำหรับมือใหม่ ทำตามทีละขั้นตอนได้เลย</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://i0.wp.com/sysadmin.psu.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/image-6.png?resize=860%2C391&ssl=1" alt="วิธีสร้างตาราง Html Table จาก Csv File – Cop Psu It Blog" style="width:100%" title="วิธีสร้างตาราง HTML Table จาก CSV File – CoP PSU IT Blog"><figcaption>วิธีสร้างตาราง Html Table จาก Csv File – Cop Psu It Blog</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.dwthai.com/img-article/dw-basic/site-setup-1.png" alt="การตั้งไซต์งานใหม่ (New Site, Site Setup) [Article Id : 100]" style="width:100%" title="การตั้งไซต์งานใหม่ (New Site, Site Setup) [Article ID : 100]"><figcaption>การตั้งไซต์งานใหม่ (New Site, Site Setup) [Article Id : 100]</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://justmakeweb.com/uploads/8/images/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9B%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84/%E0%B8%99%E0%B8%B3%20code%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C/2.png" alt="วิธีนำ Code Html , Code Flash และอื่น ๆ มาตกแต่งในเว็บไซต์" style="width:100%" title="วิธีนำ Code Html , Code Flash และอื่น ๆ มาตกแต่งในเว็บไซต์"><figcaption>วิธีนำ Code Html , Code Flash และอื่น ๆ มาตกแต่งในเว็บไซต์</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/word-130705222357-phpapp01-thumbnail.jpg?w=3840&q=90" alt="Html" style="width:100%" title="HTML"><figcaption>Html</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://kru-it.com/wp-content/uploads/2020/02/googlesite5113.jpg" alt="การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Site เบื้องต้น - ครูไอที" style="width:100%" title="การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Site เบื้องต้น - ครูไอที"><figcaption>การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Site เบื้องต้น – ครูไอที</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://wind-site.com/wp-content/uploads/2020/08/website-design-15-8-63-min.jpg" alt="Html5 คืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้าง" style="width:100%" title="HTML5 คืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้าง"><figcaption>Html5 คืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้าง</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.designil.com/wp-content/uploads/2021/09/image-75.png" alt="Html คือ? สอนเขียน Html สำหรับมือใหม่แบบละเอียด - Designil" style="width:100%" title="HTML คือ? สอนเขียน HTML สำหรับมือใหม่แบบละเอียด - Designil"><figcaption>Html คือ? สอนเขียน Html สำหรับมือใหม่แบบละเอียด – Designil</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://benzneststudios.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/3-1.png" alt="เขียนเว็บด้วยภาษา Php แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic - Benzneststudios" style="width:100%" title="เขียนเว็บด้วยภาษา php แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic - benzneststudios"><figcaption>เขียนเว็บด้วยภาษา Php แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic – Benzneststudios</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://www.mindphp.com/images/stories/encyclopedia/html30.png" alt="บทที่ 15 Html Layout จัดรูปแบบเว็บเพจในหน้าเว็บเพจ โดยใช้ Tag" style="width:100%" title="บทที่ 15 HTML Layout จัดรูปแบบเว็บเพจในหน้าเว็บเพจ โดยใช้ tag"><figcaption>บทที่ 15 Html Layout จัดรูปแบบเว็บเพจในหน้าเว็บเพจ โดยใช้ Tag</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://4.bp.blogspot.com/-pCiAfufDPW8/TjNOoCkmUeI/AAAAAAAAATA/hk5fr4TU41w/w1200-h630-p-k-no-nu/centerDiv.jpg" alt="การจัดหน้าเว็บให้อยู่กึ่งกลางเสมอ ด้วย Div ของ Css" style="width:100%" title="การจัดหน้าเว็บให้อยู่กึ่งกลางเสมอ ด้วย div ของ css"><figcaption>การจัดหน้าเว็บให้อยู่กึ่งกลางเสมอ ด้วย Div ของ Css</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://bankchatchadol.com/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-WordPress-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-1024x538.png" alt="วิธีการสร้างเว็บไซต์ WordPress ด้วยตัวเอง: ขั้นตอนโดยละเอียด | Bank Chatchadol" style="width:100%" title="วิธีการสร้างเว็บไซต์ WordPress ด้วยตัวเอง: ขั้นตอนโดยละเอียด | Bank Chatchadol"><figcaption>วิธีการสร้างเว็บไซต์ WordPress ด้วยตัวเอง: ขั้นตอนโดยละเอียด | Bank Chatchadol</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://i0.wp.com/devbanban.com/wp-content/uploads/2021/09/php-pdo-2021.jpg?fit=800%2C450&ssl=1" alt="แจกตัวอย่าง Code Php Pdo Mysql Crud ระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล เบื้องต้น, สอนทำเว็บ - Devbanban.Com = คู่มือทำเว็บ [Php, Sql, Codeigniter, Bootstrap, Html]" style="width:100%" title="แจกตัวอย่าง Code PHP PDO MySQL CRUD ระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล เบื้องต้น, สอนทำเว็บ - DEVBANBAN.COM = คู่มือทำเว็บ [php, sql, codeigniter, bootstrap, html]"><figcaption>แจกตัวอย่าง Code Php Pdo Mysql Crud ระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล เบื้องต้น, สอนทำเว็บ – Devbanban.Com = คู่มือทำเว็บ [Php, Sql, Codeigniter, Bootstrap, Html]</figcaption></figure> <figure><img decoding="async" src="https://nextflow.in.th/wp-content/uploads/2014/08/Sublime-Text-copy.jpeg" alt="เรียนรู้วิธีใช้ Sublime Text ง่ายๆ สำหรับ Web Designer/Developer | - Nextflow" style="width:100%" title="เรียนรู้วิธีใช้ Sublime Text ง่ายๆ สำหรับ Web Designer/Developer | - Nextflow"><figcaption>เรียนรู้วิธีใช้ Sublime Text ง่ายๆ สำหรับ Web Designer/Developer | – Nextflow</figcaption></figure> </div> <p>ลิงค์บทความ: <strong><a href="https://tuekhangduong.com/withii-sraang-ewb-html">วิธี สร้าง เว็บ html</a></strong>.</p> <p>ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ วิธี สร้าง เว็บ html.</p> <ul> <li><a href="https://www.gotoknow.org/posts/325657" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow">การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML – GotoKnow</font></a></li> <li><a href="https://th.wikihow.com/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-HTML" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow">วิธีการ เขียนเว็บเพจง่ายๆ ด้วย HTML: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)</font></a></li> <li><a href="https://www.makewebeasy.com/th/blog/how-to-make-website/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow">วิธีสร้างเว็บไซต์ (ฟรี) หัดทำได้ง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที</font></a></li> <li><a href="http://elearning.psru.ac.th/courses/265/htmlpdf.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow">การเขียนเว็บด้วยภาษา Html เบื้องต้น</font></a></li> <li><a href="https://www.designil.com/html-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-html-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow">HTML คือ? สอนเขียน HTML สำหรับมือใหม่แบบละเอียด – Designil</font></a></li> <li><a href="https://noobmarketer.com/html-tutorial/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofflow">สอน HTML และคำสั่งเบื้องต้น (พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง)</font></a></li> </ul> <p>ดูเพิ่มเติม: <a href="https://tuekhangduong.com/category/television">https://tuekhangduong.com/category/television</a></p> <div class='code-block code-block-7 ai-track' data-ai='WzcsMCwiQmxvY2sgNyIsIiIsMl0=' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5923467057608726" crossorigin="anonymous"></script> <!-- tuekhangduong.com tai khoan adsense 10 duy mobi 05 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-5923467057608726" data-ad-slot="7163471194"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <!-- CONTENT END 2 --> </div><div class="nv-tags-list"><span>Tags:</span><a href=https://tuekhangduong.com/tag/withii-sraang-ewb-html/ title="Top 74 วิธี สร้าง เว็บ Html" class=withii-sraang-ewb-html rel="tag">Top 74 วิธี สร้าง เว็บ Html</a> </div> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond nv-is-boxed"> <h2 id="reply-title" class="comment-reply-title">Leave a Reply <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/withii-sraang-ewb-html/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h2><form action="https://tuekhangduong.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Your email address will not be published.</span> <span class="required-field-message">Required fields are marked <span class="required">*</span></span></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Name <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required="required" /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="text" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required="required" /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Website</label> <input id="url" name="url" type="text" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p> <p class="comment-form-comment"><label for="comment">Comment <span class="required">*</span></label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="button button-primary" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='5179' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <div class='code-block code-block-8 ai-track' data-ai='WzgsMCwiQmxvY2sgOCIsIiIsMV0=' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2375319641071614" crossorigin="anonymous"></script> <!-- tuekhangduong.com tai khoan adsense 09 duy mobi 01 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-2375319641071614" data-ad-slot="3699058545"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-9 ai-track' data-ai='WzksMCwiQmxvY2sgOSIsIiIsMV0=' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5923467057608726" crossorigin="anonymous"></script> <!-- tuekhangduong.com tai khoan adsense 10 duy mobi 01 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-5923467057608726" data-ad-slot="2063415380"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-10 ai-track' data-ai='WzEwLDAsIkJsb2NrIDEwIiwiIiwxXQ==' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9058161341841537" crossorigin="anonymous"></script> <!-- tuekhangduong.com tai khoan adsense 14 mobi 1 400*400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:400px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-9058161341841537" data-ad-slot="7121683837"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> <div class='code-block code-block-15 ai-track' data-ai='WzE1LDAsIkJsb2NrIDE1IiwiIiwxXQ==' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script type="text/javascript"> atOptions = { 'key' : '1e16ef7ad22d974f28c3da242570c3fd', 'format' : 'iframe', 'height' : 250, 'width' : 300, 'params' : {} }; document.write('<scr' + 'ipt type="text/javascript" src="//forcefulpacehauled.com/1e16ef7ad22d974f28c3da242570c3fd/invoke.js"></scr' + 'ipt>'); </script></div> <div class='code-block code-block-16 ai-track' data-ai='WzE2LDAsIkJsb2NrIDE2IiwiIiwxXQ==' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async="async" data-cfasync="false" src="//forcefulpacehauled.com/5a950f90382b250bcf73f9cb7a6c3ab2/invoke.js"></script> <div id="container-5a950f90382b250bcf73f9cb7a6c3ab2"></div></div> </article> <div class="nv-sidebar-wrap col-sm-12 nv-right blog-sidebar " > <aside id="secondary" role="complementary"> <div id="block-2" class="widget widget_block widget_search"><form role="search" method="get" action="https://tuekhangduong.com/" class="wp-block-search__button-outside wp-block-search__text-button wp-block-search" ><label class="wp-block-search__label" for="wp-block-search__input-1" >Search</label><div class="wp-block-search__inside-wrapper " ><input class="wp-block-search__input" id="wp-block-search__input-1" placeholder="" value="" type="search" name="s" required /><button aria-label="Search" class="wp-block-search__button wp-element-button" type="submit" >Search</button></div></form></div><div id="block-3" class="widget widget_block"><div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><h2 class="wp-block-heading">Recent Posts</h2><ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://tuekhangduong.com/garaendeu-doan-ppt/">Sure, Heres A Possible Blog Post Title In Korean Using Your Keyword:가랜드 도안 Ppt: 디자인 팁과 활용 방법 소개</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://tuekhangduong.com/gabang-aedeuon/">가방 애드온: 스타일을 더하는 패션 필수템</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://tuekhangduong.com/gasan-dijiteol-danji-masjib/">가산 디지털 단지 맛집 소개: 맛있는 음식과 현지 맛집 리스트</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://tuekhangduong.com/gaseujongryue-ddareun-yonggi-saegsangi-teulrin-geoseul-goreusio/">가스종류에 따른 용기 색상이 틀린 것을 고르시오: 비교 분석</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://tuekhangduong.com/gaseum-keun-yeoja-yeonyein/">가슴 큰 여자 연예인: 화제의 스타들과 그들의 놀라운 매력</a></li> </ul></div></div></div><div id="block-4" class="widget widget_block"><div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><h2 class="wp-block-heading">Recent Comments</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">No comments to show.</div></div></div></div> </aside> </div> </div> </div> </main><!--/.neve-main--> <footer class="site-footer" id="site-footer" > <div class="hfg_footer"> <div class="footer--row footer-bottom layout-full-contained" id="cb-row--footer-bottom" data-row-id="bottom" data-show-on="desktop"> <div class="footer--row-inner footer-bottom-inner footer-content-wrap"> <div class="container"> <div class="hfg-grid nv-footer-content hfg-grid-bottom row--wrapper row " data-section="hfg_footer_layout_bottom" > <div class="hfg-slot left"><div class="builder-item"><div class="item--inner"><div class="component-wrap"><div><p><a href="https://themeisle.com/themes/neve/" rel="nofollow">Neve</a> | Powered by <a href="http://wordpress.org" rel="nofollow">WordPress</a></p></div></div></div></div></div><div class="hfg-slot c-left"></div><div class="hfg-slot center"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> </div><!--/.wrapper--> <div class='ai-viewports ai-viewport-1 ai-viewport-2 ai-insert-1-11223335' style='position: fixed; z-index: 9995; top: 25%; text-align: center; left: 40%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.001;' data-insertion-position='prepend' data-selector='.ai-insert-1-11223335' data-insertion-no-dbg data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTEgYWktY2VudGVyLWggYWktY2VudGVyLXYgYWktdHJhY2snIGRhdGEtYWk9J1d6RXNNQ3dpUW14dlkyc2dNU0lzSWlJc01WMD0nIHN0eWxlPSdwb3NpdGlvbjogZml4ZWQ7IHotaW5kZXg6IDk5OTU7IHRvcDogMjUlOyB0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7IGxlZnQ6IDQwJTsgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGUoLTUwJSwgLTUwJSk7IG9wYWNpdHk6IDAuMDAxOyc+CjxkaXYgY2xhc3M9J25vLXZpc2liaWxpdHktY2hlY2sgYWktY2hlY2stMS05NDQyMTY0MCcgZGF0YS1pbnNlcnRpb24tcG9zaXRpb249J2FmdGVyJyBkYXRhLXNlbGVjdG9yPScuYWktY2hlY2stMS05NDQyMTY0MCcgZGF0YS1jb2RlPSdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWVdrdFlYUjBjbWxpZFhSbGN5SStDanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNkaGFTMWphR1ZqYXkxaWJHOWpheWNnWkdGMFlTMWhhUzFpYkc5amF6MG5NU2NnWkdGMFlTMWhhUzFsZG1WeWVTMXdkajBuTWljZ1pHRjBZUzFoYVMxdFlYZ3RhVzF3UFNjeUp5QmtZWFJoTFdGcExXMWhlQzFqYkdsamEzTTlKekluSUdSaGRHRXRZV2t0YUdGemFEMG5Nemd6TnpnblBqd3ZjM0JoYmo0S1BDOWthWFkrQ2p4elkzSnBjSFFnWVhONWJtTWdjM0pqUFNKb2RIUndjem92TDNCaFoyVmhaREl1WjI5dloyeGxjM2x1WkdsallYUnBiMjR1WTI5dEwzQmhaMlZoWkM5cWN5OWhaSE5pZVdkdmIyZHNaUzVxY3o5amJHbGxiblE5WTJFdGNIVmlMVFU1TWpNME5qY3dOVGMyTURnM01qWWlDaUFnSUNBZ1kzSnZjM052Y21sbmFXNDlJbUZ1YjI1NWJXOTFjeUkrUEM5elkzSnBjSFErQ2p3aExTMGdkSFZsYTJoaGJtZGtkVzl1Wnk1amIyMGdkR0ZwSUd0b2IyRnVJR0ZrYzJWdWMyVWdNVEFnWkhWNUlIQmpJREF4SURjNE1DbzBNREFnTFMwK0NqeHBibk1nWTJ4aGMzTTlJbUZrYzJKNVoyOXZaMnhsSWdvZ0lDQWdJSE4wZVd4bFBTSmthWE53YkdGNU9tbHViR2x1WlMxaWJHOWphenQzYVdSMGFEbzNPREJ3ZUR0b1pXbG5hSFE2TkRBd2NIZ2lDaUFnSUNBZ1pHRjBZUzFoWkMxamJHbGxiblE5SW1OaExYQjFZaTAxT1RJek5EWTNNRFUzTmpBNE56STJJZ29nSUNBZ0lHUmhkR0V0WVdRdGMyeHZkRDBpTWpJNU5ESTROemc1TXlJK1BDOXBibk0rQ2p4elkzSnBjSFErQ2lBZ0lDQWdLR0ZrYzJKNVoyOXZaMnhsSUQwZ2QybHVaRzkzTG1Ga2MySjVaMjl2WjJ4bElIeDhJRnRkS1M1d2RYTm9LSHQ5S1RzS1BDOXpZM0pwY0hRKycgZGF0YS1ibG9jaz0nMSc+PHNwYW4gY2xhc3M9J2FpLWNoZWNrLWJsb2NrJyBkYXRhLWFpLWJsb2NrPScxJyBkYXRhLWFpLWV2ZXJ5LXB2PScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1pbXA9JzInIGRhdGEtYWktbWF4LWNsaWNrcz0nMicgZGF0YS1haS1oYXNoPSczODM3OCc+PC9zcGFuPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0PgogIGFpX3J1bl83NDMyODI1OTU1MDcgPSBmdW5jdGlvbigpe2FpX2NoZWNrX2FuZF9pbnNlcnRfYmxvY2sgKDEsICdhaS1jaGVjay0xLTk0NDIxNjQwJyk7fTsKICBpZiAoZG9jdW1lbnQucmVhZHlTdGF0ZSA9PT0gJ2NvbXBsZXRlJyB8fCAoZG9jdW1lbnQucmVhZHlTdGF0ZSAhPT0gJ2xvYWRpbmcnICYmICFkb2N1bWVudC5kb2N1bWVudEVsZW1lbnQuZG9TY3JvbGwpKSBhaV9ydW5fNzQzMjgyNTk1NTA3ICgpOyBlbHNlIGRvY3VtZW50LmFkZEV2ZW50TGlzdGVuZXIgKCdET01Db250ZW50TG9hZGVkJywgYWlfcnVuXzc0MzI4MjU5NTUwNyk7Cjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K' data-block='1'></div> <div class='ai-viewports ai-viewport-1 ai-viewport-2 ai-insert-2-29959466' style='position: fixed; z-index: 9995; bottom: -15%; text-align: center; left: 40%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.001;' data-insertion-position='prepend' data-selector='.ai-insert-2-29959466' data-insertion-no-dbg data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTIgYWktY2VudGVyLWggYWktY2VudGVyLXYgYWktdHJhY2snIGRhdGEtYWk9J1d6SXNNQ3dpUW14dlkyc2dNaUlzSWlJc01WMD0nIHN0eWxlPSdwb3NpdGlvbjogZml4ZWQ7IHotaW5kZXg6IDk5OTU7IGJvdHRvbTogLTE1JTsgdGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyOyBsZWZ0OiA0MCU7IHRyYW5zZm9ybTogdHJhbnNsYXRlKC01MCUsIC01MCUpOyBvcGFjaXR5OiAwLjAwMTsnPgo8ZGl2IGNsYXNzPSduby12aXNpYmlsaXR5LWNoZWNrIGFpLWNoZWNrLTItNzYyOTI2NjEnIGRhdGEtaW5zZXJ0aW9uLXBvc2l0aW9uPSdhZnRlcicgZGF0YS1zZWxlY3Rvcj0nLmFpLWNoZWNrLTItNzYyOTI2NjEnIGRhdGEtY29kZT0nUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVlXa3RZWFIwY21saWRYUmxjeUkrQ2p4emNHRnVJR05zWVhOelBTZGhhUzFqYUdWamF5MWliRzlqYXljZ1pHRjBZUzFoYVMxaWJHOWphejBuTWljZ1pHRjBZUzFoYVMxbGRtVnllUzF3ZGowbk1pY2daR0YwWVMxaGFTMXRZWGd0YVcxd1BTY3lKeUJrWVhSaExXRnBMVzFoZUMxamJHbGphM005SnpJbklHUmhkR0V0WVdrdGFHRnphRDBuTXpnek5qY25Qand2YzNCaGJqNEtQQzlrYVhZK0NqeHpZM0pwY0hRZ1lYTjVibU1nYzNKalBTSm9kSFJ3Y3pvdkwzQmhaMlZoWkRJdVoyOXZaMnhsYzNsdVpHbGpZWFJwYjI0dVkyOXRMM0JoWjJWaFpDOXFjeTloWkhOaWVXZHZiMmRzWlM1cWN6OWpiR2xsYm5ROVkyRXRjSFZpTFRVNU1qTTBOamN3TlRjMk1EZzNNallpQ2lBZ0lDQWdZM0p2YzNOdmNtbG5hVzQ5SW1GdWIyNTViVzkxY3lJK1BDOXpZM0pwY0hRK0Nqd2hMUzBnZEhWbGEyaGhibWRrZFc5dVp5NWpiMjBnZEdGcElHdG9iMkZ1SUdGa2MyVnVjMlVnTVRBZ1pIVjVJSEJqSURBeUlEYzRNQ28wTURBZ0xTMCtDanhwYm5NZ1kyeGhjM005SW1Ga2MySjVaMjl2WjJ4bElnb2dJQ0FnSUhOMGVXeGxQU0prYVhOd2JHRjVPbWx1YkdsdVpTMWliRzlqYXp0M2FXUjBhRG8zT0RCd2VEdG9aV2xuYUhRNk5EQXdjSGdpQ2lBZ0lDQWdaR0YwWVMxaFpDMWpiR2xsYm5ROUltTmhMWEIxWWkwMU9USXpORFkzTURVM05qQTROekkySWdvZ0lDQWdJR1JoZEdFdFlXUXRjMnh2ZEQwaU5EZ3dOVFV4T1RjeE1pSStQQzlwYm5NK0NqeHpZM0pwY0hRK0NpQWdJQ0FnS0dGa2MySjVaMjl2WjJ4bElEMGdkMmx1Wkc5M0xtRmtjMko1WjI5dloyeGxJSHg4SUZ0ZEtTNXdkWE5vS0h0OUtUc0tQQzl6WTNKcGNIUSsnIGRhdGEtYmxvY2s9JzInPjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nMicgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzgzNjcnPjwvc3Bhbj48L2Rpdj4KPHNjcmlwdD4KICBhaV9ydW5fNzUzODU1Mzg4MjA4ID0gZnVuY3Rpb24oKXthaV9jaGVja19hbmRfaW5zZXJ0X2Jsb2NrICgyLCAnYWktY2hlY2stMi03NjI5MjY2MScpO307CiAgaWYgKGRvY3VtZW50LnJlYWR5U3RhdGUgPT09ICdjb21wbGV0ZScgfHwgKGRvY3VtZW50LnJlYWR5U3RhdGUgIT09ICdsb2FkaW5nJyAmJiAhZG9jdW1lbnQuZG9jdW1lbnRFbGVtZW50LmRvU2Nyb2xsKSkgYWlfcnVuXzc1Mzg1NTM4ODIwOCAoKTsgZWxzZSBkb2N1bWVudC5hZGRFdmVudExpc3RlbmVyICgnRE9NQ29udGVudExvYWRlZCcsIGFpX3J1bl83NTM4NTUzODgyMDgpOwo8L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cg==' data-block='2'></div> <div class='ai-viewports ai-viewport-1 ai-viewport-2 ai-insert-3-22783353' style='position: fixed; z-index: 9995; top: 50%; text-align: center; right: 10%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.001;' data-insertion-position='prepend' data-selector='.ai-insert-3-22783353' data-insertion-no-dbg data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTMgYWktY2VudGVyLWggYWktY2VudGVyLXYgYWktdHJhY2snIGRhdGEtYWk9J1d6TXNNQ3dpUW14dlkyc2dNeUlzSWlJc01WMD0nIHN0eWxlPSdwb3NpdGlvbjogZml4ZWQ7IHotaW5kZXg6IDk5OTU7IHRvcDogNTAlOyB0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7IHJpZ2h0OiAxMCU7IHRyYW5zZm9ybTogdHJhbnNsYXRlKC01MCUsIC01MCUpOyBvcGFjaXR5OiAwLjAwMTsnPgo8ZGl2IGNsYXNzPSduby12aXNpYmlsaXR5LWNoZWNrIGFpLWNoZWNrLTMtODA3NjY5MzInIGRhdGEtaW5zZXJ0aW9uLXBvc2l0aW9uPSdhZnRlcicgZGF0YS1zZWxlY3Rvcj0nLmFpLWNoZWNrLTMtODA3NjY5MzInIGRhdGEtY29kZT0nUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVlXa3RZWFIwY21saWRYUmxjeUkrQ2p4emNHRnVJR05zWVhOelBTZGhhUzFqYUdWamF5MWliRzlqYXljZ1pHRjBZUzFoYVMxaWJHOWphejBuTXljZ1pHRjBZUzFoYVMxbGRtVnllUzF3ZGowbk1pY2daR0YwWVMxaGFTMXRZWGd0YVcxd1BTY3lKeUJrWVhSaExXRnBMVzFoZUMxamJHbGphM005SnpJbklHUmhkR0V0WVdrdGFHRnphRDBuTXpnek56QW5Qand2YzNCaGJqNEtQQzlrYVhZK0NqeHpZM0pwY0hRZ1lYTjVibU1nYzNKalBTSm9kSFJ3Y3pvdkwzQmhaMlZoWkRJdVoyOXZaMnhsYzNsdVpHbGpZWFJwYjI0dVkyOXRMM0JoWjJWaFpDOXFjeTloWkhOaWVXZHZiMmRzWlM1cWN6OWpiR2xsYm5ROVkyRXRjSFZpTFRVNU1qTTBOamN3TlRjMk1EZzNNallpQ2lBZ0lDQWdZM0p2YzNOdmNtbG5hVzQ5SW1GdWIyNTViVzkxY3lJK1BDOXpZM0pwY0hRK0Nqd2hMUzBnZEhWbGEyaGhibWRrZFc5dVp5NWpiMjBnZEdGcElHdG9iMkZ1SUdGa2MyVnVjMlVnTVRBZ1pIVjVJSEJqSURBeklETTNNQ28zTURBZ0xTMCtDanhwYm5NZ1kyeGhjM005SW1Ga2MySjVaMjl2WjJ4bElnb2dJQ0FnSUhOMGVXeGxQU0prYVhOd2JHRjVPbWx1YkdsdVpTMWliRzlqYXp0M2FXUjBhRG96TnpCd2VEdG9aV2xuYUhRNk56QXdjSGdpQ2lBZ0lDQWdaR0YwWVMxaFpDMWpiR2xsYm5ROUltTmhMWEIxWWkwMU9USXpORFkzTURVM05qQTROekkySWdvZ0lDQWdJR1JoZEdFdFlXUXRjMnh2ZEQwaU56TTFOVEEwTWpnNE5pSStQQzlwYm5NK0NqeHpZM0pwY0hRK0NpQWdJQ0FnS0dGa2MySjVaMjl2WjJ4bElEMGdkMmx1Wkc5M0xtRmtjMko1WjI5dloyeGxJSHg4SUZ0ZEtTNXdkWE5vS0h0OUtUc0tQQzl6WTNKcGNIUSsnIGRhdGEtYmxvY2s9JzMnPjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nMycgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzgzNzAnPjwvc3Bhbj48L2Rpdj4KPHNjcmlwdD4KICBhaV9ydW5fMTMyNDUwNTk5MDc5ID0gZnVuY3Rpb24oKXthaV9jaGVja19hbmRfaW5zZXJ0X2Jsb2NrICgzLCAnYWktY2hlY2stMy04MDc2NjkzMicpO307CiAgaWYgKGRvY3VtZW50LnJlYWR5U3RhdGUgPT09ICdjb21wbGV0ZScgfHwgKGRvY3VtZW50LnJlYWR5U3RhdGUgIT09ICdsb2FkaW5nJyAmJiAhZG9jdW1lbnQuZG9jdW1lbnRFbGVtZW50LmRvU2Nyb2xsKSkgYWlfcnVuXzEzMjQ1MDU5OTA3OSAoKTsgZWxzZSBkb2N1bWVudC5hZGRFdmVudExpc3RlbmVyICgnRE9NQ29udGVudExvYWRlZCcsIGFpX3J1bl8xMzI0NTA1OTkwNzkpOwo8L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cg==' data-block='3'></div> <div class='ai-viewports ai-viewport-3 ai-insert-4-31686327' style='position: fixed; z-index: 9995; top: 0px; text-align: center; left: 50%; transform: translate(-50%); opacity: 0.001;' data-insertion-position='prepend' data-selector='.ai-insert-4-31686327' data-insertion-no-dbg data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTQgYWktY2VudGVyLWggYWktY2VudGVyLXYgYWktdHJhY2snIGRhdGEtYWk9J1d6UXNNQ3dpUW14dlkyc2dOQ0lzSWlJc01WMD0nIHN0eWxlPSdwb3NpdGlvbjogZml4ZWQ7IHotaW5kZXg6IDk5OTU7IHRvcDogMHB4OyB0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7IGxlZnQ6IDUwJTsgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGUoLTUwJSk7IG9wYWNpdHk6IDAuMDAxOyc+CjxkaXYgY2xhc3M9J25vLXZpc2liaWxpdHktY2hlY2sgYWktY2hlY2stNC0zNjQxNjYxNScgZGF0YS1pbnNlcnRpb24tcG9zaXRpb249J2FmdGVyJyBkYXRhLXNlbGVjdG9yPScuYWktY2hlY2stNC0zNjQxNjYxNScgZGF0YS1jb2RlPSdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWVdrdFlYUjBjbWxpZFhSbGN5SStDanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNkaGFTMWphR1ZqYXkxaWJHOWpheWNnWkdGMFlTMWhhUzFpYkc5amF6MG5OQ2NnWkdGMFlTMWhhUzFsZG1WeWVTMXdkajBuTWljZ1pHRjBZUzFoYVMxdFlYZ3RhVzF3UFNjeUp5QmtZWFJoTFdGcExXMWhlQzFqYkdsamEzTTlKekluSUdSaGRHRXRZV2t0YUdGemFEMG5NemcxTnpRblBqd3ZjM0JoYmo0S1BDOWthWFkrQ2p4elkzSnBjSFFnWVhONWJtTWdjM0pqUFNKb2RIUndjem92TDNCaFoyVmhaREl1WjI5dloyeGxjM2x1WkdsallYUnBiMjR1WTI5dEwzQmhaMlZoWkM5cWN5OWhaSE5pZVdkdmIyZHNaUzVxY3o5amJHbGxiblE5WTJFdGNIVmlMVFU1TWpNME5qY3dOVGMyTURnM01qWWlDaUFnSUNBZ1kzSnZjM052Y21sbmFXNDlJbUZ1YjI1NWJXOTFjeUkrUEM5elkzSnBjSFErQ2p3aExTMGdkSFZsYTJoaGJtZGtkVzl1Wnk1amIyMGdkR0ZwSUd0b2IyRnVJR0ZrYzJWdWMyVWdNVEFnWkhWNUlHMXZZbWtnTURJZ05EQXdLalF3TUNBdExUNEtQR2x1Y3lCamJHRnpjejBpWVdSellubG5iMjluYkdVaUNpQWdJQ0FnYzNSNWJHVTlJbVJwYzNCc1lYazZhVzVzYVc1bExXSnNiMk5yTzNkcFpIUm9PalF3TUhCNE8yaGxhV2RvZERvME1EQndlQ0lLSUNBZ0lDQmtZWFJoTFdGa0xXTnNhV1Z1ZEQwaVkyRXRjSFZpTFRVNU1qTTBOamN3TlRjMk1EZzNNallpQ2lBZ0lDQWdaR0YwWVMxaFpDMXpiRzkwUFNJek5ERTFOemszT0RjMklqNDhMMmx1Y3o0S1BITmpjbWx3ZEQ0S0lDQWdJQ0FvWVdSellubG5iMjluYkdVZ1BTQjNhVzVrYjNjdVlXUnpZbmxuYjI5bmJHVWdmSHdnVzEwcExuQjFjMmdvZTMwcE93bzhMM05qY21sd2REND0nIGRhdGEtYmxvY2s9JzQnPjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nNCcgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzg1NzQnPjwvc3Bhbj48L2Rpdj4KPHNjcmlwdD4KICBhaV9ydW5fMTc3MjcwMTUxMTY2ID0gZnVuY3Rpb24oKXthaV9jaGVja19hbmRfaW5zZXJ0X2Jsb2NrICg0LCAnYWktY2hlY2stNC0zNjQxNjYxNScpO307CiAgaWYgKGRvY3VtZW50LnJlYWR5U3RhdGUgPT09ICdjb21wbGV0ZScgfHwgKGRvY3VtZW50LnJlYWR5U3RhdGUgIT09ICdsb2FkaW5nJyAmJiAhZG9jdW1lbnQuZG9jdW1lbnRFbGVtZW50LmRvU2Nyb2xsKSkgYWlfcnVuXzE3NzI3MDE1MTE2NiAoKTsgZWxzZSBkb2N1bWVudC5hZGRFdmVudExpc3RlbmVyICgnRE9NQ29udGVudExvYWRlZCcsIGFpX3J1bl8xNzcyNzAxNTExNjYpOwo8L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cg==' data-block='4'></div> <div class='ai-viewports ai-viewport-3 ai-insert-5-35108861' style='position: fixed; z-index: 9995; bottom: 0px; text-align: center; left: 50%; transform: translate(-50%); opacity: 0.001;' data-insertion-position='prepend' data-selector='.ai-insert-5-35108861' data-insertion-no-dbg data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTUgYWktY2VudGVyLWggYWktY2VudGVyLXYgYWktdHJhY2snIGRhdGEtYWk9J1d6VXNNQ3dpUW14dlkyc2dOU0lzSWlJc01WMD0nIHN0eWxlPSdwb3NpdGlvbjogZml4ZWQ7IHotaW5kZXg6IDk5OTU7IGJvdHRvbTogMHB4OyB0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7IGxlZnQ6IDUwJTsgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGUoLTUwJSk7IG9wYWNpdHk6IDAuMDAxOyc+CjxkaXYgY2xhc3M9J25vLXZpc2liaWxpdHktY2hlY2sgYWktY2hlY2stNS0xMjE5MTAyMicgZGF0YS1pbnNlcnRpb24tcG9zaXRpb249J2FmdGVyJyBkYXRhLXNlbGVjdG9yPScuYWktY2hlY2stNS0xMjE5MTAyMicgZGF0YS1jb2RlPSdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWVdrdFlYUjBjbWxpZFhSbGN5SStDanh6Y0dGdUlHTnNZWE56UFNkaGFTMWphR1ZqYXkxaWJHOWpheWNnWkdGMFlTMWhhUzFpYkc5amF6MG5OU2NnWkdGMFlTMWhhUzFsZG1WeWVTMXdkajBuTWljZ1pHRjBZUzFoYVMxdFlYZ3RhVzF3UFNjeUp5QmtZWFJoTFdGcExXMWhlQzFqYkdsamEzTTlKekluSUdSaGRHRXRZV2t0YUdGemFEMG5NemcxTlRRblBqd3ZjM0JoYmo0S1BDOWthWFkrQ2p4elkzSnBjSFFnWVhONWJtTWdjM0pqUFNKb2RIUndjem92TDNCaFoyVmhaREl1WjI5dloyeGxjM2x1WkdsallYUnBiMjR1WTI5dEwzQmhaMlZoWkM5cWN5OWhaSE5pZVdkdmIyZHNaUzVxY3o5amJHbGxiblE5WTJFdGNIVmlMVFU1TWpNME5qY3dOVGMyTURnM01qWWlDaUFnSUNBZ1kzSnZjM052Y21sbmFXNDlJbUZ1YjI1NWJXOTFjeUkrUEM5elkzSnBjSFErQ2p3aExTMGdkSFZsYTJoaGJtZGtkVzl1Wnk1amIyMGdkR0ZwSUd0b2IyRnVJR0ZrYzJWdWMyVWdNVEFnWkhWNUlHMXZZbWtnTURNZ05EQXdLalF3TUNBdExUNEtQR2x1Y3lCamJHRnpjejBpWVdSellubG5iMjluYkdVaUNpQWdJQ0FnYzNSNWJHVTlJbVJwYzNCc1lYazZhVzVzYVc1bExXSnNiMk5yTzNkcFpIUm9PalF3TUhCNE8yaGxhV2RvZERvME1EQndlQ0lLSUNBZ0lDQmtZWFJoTFdGa0xXTnNhV1Z1ZEQwaVkyRXRjSFZpTFRVNU1qTTBOamN3TlRjMk1EZzNNallpQ2lBZ0lDQWdaR0YwWVMxaFpDMXpiRzkwUFNJME1ERXdOamswTWpRMklqNDhMMmx1Y3o0S1BITmpjbWx3ZEQ0S0lDQWdJQ0FvWVdSellubG5iMjluYkdVZ1BTQjNhVzVrYjNjdVlXUnpZbmxuYjI5bmJHVWdmSHdnVzEwcExuQjFjMmdvZTMwcE93bzhMM05qY21sd2REND0nIGRhdGEtYmxvY2s9JzUnPjxzcGFuIGNsYXNzPSdhaS1jaGVjay1ibG9jaycgZGF0YS1haS1ibG9jaz0nNScgZGF0YS1haS1ldmVyeS1wdj0nMicgZGF0YS1haS1tYXgtaW1wPScyJyBkYXRhLWFpLW1heC1jbGlja3M9JzInIGRhdGEtYWktaGFzaD0nMzg1NTQnPjwvc3Bhbj48L2Rpdj4KPHNjcmlwdD4KICBhaV9ydW5fMzE1MDQwNTY2MTkwID0gZnVuY3Rpb24oKXthaV9jaGVja19hbmRfaW5zZXJ0X2Jsb2NrICg1LCAnYWktY2hlY2stNS0xMjE5MTAyMicpO307CiAgaWYgKGRvY3VtZW50LnJlYWR5U3RhdGUgPT09ICdjb21wbGV0ZScgfHwgKGRvY3VtZW50LnJlYWR5U3RhdGUgIT09ICdsb2FkaW5nJyAmJiAhZG9jdW1lbnQuZG9jdW1lbnRFbGVtZW50LmRvU2Nyb2xsKSkgYWlfcnVuXzMxNTA0MDU2NjE5MCAoKTsgZWxzZSBkb2N1bWVudC5hZGRFdmVudExpc3RlbmVyICgnRE9NQ29udGVudExvYWRlZCcsIGFpX3J1bl8zMTUwNDA1NjYxOTApOwo8L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cg==' data-block='5'></div> <script type="text/javascript" id="neve-script-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var NeveProperties = {"ajaxurl":"https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"08100f5b76","isRTL":"","isCustomize":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://tuekhangduong.com/wp-content/themes/neve/assets/js/build/modern/frontend.js?ver=3.5.7" id="neve-script-js" async></script> <script type="text/javascript" id="neve-script-js-after"> /* <![CDATA[ */ var html = document.documentElement; var theme = html.getAttribute('data-neve-theme') || 'light'; var variants = {"logo":{"light":{"src":"https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong.jpg","srcset":"https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong.jpg 1000w, https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong-300x300.jpg 300w, https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong-150x150.jpg 150w, https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px"},"dark":{"src":"https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong.jpg","srcset":"https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong.jpg 1000w, https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong-300x300.jpg 300w, https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong-150x150.jpg 150w, https:\/\/tuekhangduong.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/tuekhangduong-768x768.jpg 768w","sizes":"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px"},"same":true}}; function setCurrentTheme( theme ) { var pictures = document.getElementsByClassName( 'neve-site-logo' ); for(var i = 0; i<pictures.length; i++) { var picture = pictures.item(i); if( ! picture ) { continue; }; var fileExt = picture.src.slice((Math.max(0, picture.src.lastIndexOf(".")) || Infinity) + 1); if ( fileExt === 'svg' ) { picture.removeAttribute('width'); picture.removeAttribute('height'); picture.style = 'width: var(--maxwidth)'; } var compId = picture.getAttribute('data-variant'); if ( compId && variants[compId] ) { var isConditional = variants[compId]['same']; if ( theme === 'light' || isConditional || variants[compId]['dark']['src'] === false ) { picture.src = variants[compId]['light']['src']; picture.srcset = variants[compId]['light']['srcset'] || ''; picture.sizes = variants[compId]['light']['sizes']; continue; }; picture.src = variants[compId]['dark']['src']; picture.srcset = variants[compId]['dark']['srcset'] || ''; picture.sizes = variants[compId]['dark']['sizes']; }; }; }; var observer = new MutationObserver(function(mutations) { mutations.forEach(function(mutation) { if (mutation.type == 'attributes') { theme = html.getAttribute('data-neve-theme'); setCurrentTheme(theme); }; }); }); observer.observe(html, { attributes: true }); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://tuekhangduong.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.5.4" id="comment-reply-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script> function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e<<16|h<<8|k;e=63&d>>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(c< a.length);return f=g.join(""),b=a.length%3,(b?f.slice(0,b-3):f)+"===".slice(b||3)}function a2b(a){var b,c,l,f={},g=0,e=0,h="",k=String.fromCharCode,d=a.length;for(b=0;64>b;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g<<6)+b,e+=6;8<=e;)((l=255&g>>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; /* <![CDATA[ */ ai_front = {"insertion_before":"BEFORE","insertion_after":"AFTER","insertion_prepend":"PREPEND CONTENT","insertion_append":"APPEND CONTENT","insertion_replace_content":"REPLACE CONTENT","insertion_replace_element":"REPLACE ELEMENT","visible":"VISIBLE","hidden":"HIDDEN","fallback":"FALLBACK","automatically_placed":"Automatically placed by AdSense Auto ads code","cancel":"Cancel","use":"Use","add":"Add","parent":"Parent","cancel_element_selection":"Cancel element selection","select_parent_element":"Select parent element","css_selector":"CSS selector","use_current_selector":"Use current selector","element":"ELEMENT","path":"PATH","selector":"SELECTOR"}; /* ]]> */ var ai_cookie_js=!0,ai_block_class_def="code-block"; /* JavaScript Cookie v2.2.0 https://github.com/js-cookie/js-cookie Copyright 2006, 2015 Klaus Hartl & Fagner Brack Released under the MIT license */ "undefined"!==typeof ai_cookie_js&&(function(a){if("function"===typeof define&&define.amd){define(a);var c=!0}"object"===typeof exports&&(module.exports=a(),c=!0);if(!c){var d=window.Cookies,b=window.Cookies=a();b.noConflict=function(){window.Cookies=d;return b}}}(function(){function a(){for(var d=0,b={};d<arguments.length;d++){var f=arguments[d],e;for(e in f)b[e]=f[e]}return b}function c(d){function b(){}function f(h,k,g){if("undefined"!==typeof document){g=a({path:"/",sameSite:"Lax"},b.defaults, g);"number"===typeof g.expires&&(g.expires=new Date(1*new Date+864E5*g.expires));g.expires=g.expires?g.expires.toUTCString():"";try{var l=JSON.stringify(k);/^[\{\[]/.test(l)&&(k=l)}catch(p){}k=d.write?d.write(k,h):encodeURIComponent(String(k)).replace(/%(23|24|26|2B|3A|3C|3E|3D|2F|3F|40|5B|5D|5E|60|7B|7D|7C)/g,decodeURIComponent);h=encodeURIComponent(String(h)).replace(/%(23|24|26|2B|5E|60|7C)/g,decodeURIComponent).replace(/[\(\)]/g,escape);l="";for(var n in g)g[n]&&(l+="; "+n,!0!==g[n]&&(l+="="+ g[n].split(";")[0]));return document.cookie=h+"="+k+l}}function e(h,k){if("undefined"!==typeof document){for(var g={},l=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],n=0;n<l.length;n++){var p=l[n].split("="),m=p.slice(1).join("=");k||'"'!==m.charAt(0)||(m=m.slice(1,-1));try{var q=p[0].replace(/(%[0-9A-Z]{2})+/g,decodeURIComponent);m=(d.read||d)(m,q)||m.replace(/(%[0-9A-Z]{2})+/g,decodeURIComponent);if(k)try{m=JSON.parse(m)}catch(r){}g[q]=m;if(h===q)break}catch(r){}}return h?g[h]:g}}b.set=f;b.get= function(h){return e(h,!1)};b.getJSON=function(h){return e(h,!0)};b.remove=function(h,k){f(h,"",a(k,{expires:-1}))};b.defaults={};b.withConverter=c;return b}return c(function(){})}),AiCookies=Cookies.noConflict(),ai_check_block=function(a){if(null==a)return!0;var c=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");ai_debug_cookie_status="";null==c&&(c={});"undefined"!==typeof ai_delay_showing_pageviews&&(c.hasOwnProperty(a)||(c[a]={}),c[a].hasOwnProperty("d")||(c[a].d=ai_delay_showing_pageviews));if(c.hasOwnProperty(a)){for(var d in c[a]){if("x"== d){var b="",f=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in f.dataset&&(b=f.dataset.aiHash);f="";c[a].hasOwnProperty("h")&&(f=c[a].h);var e=new Date;e=c[a][d]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e&&f==b)return ai_debug_cookie_status=a="closed for "+e+" s = "+Math.round(1E4*e/3600/24)/1E4+" days",!1;ai_set_cookie(a,"x","");c[a].hasOwnProperty("i")||c[a].hasOwnProperty("c")||ai_set_cookie(a,"h","")}else if("d"==d){if(0!=c[a][d])return ai_debug_cookie_status=a="delayed for "+c[a][d]+ " pageviews",!1}else if("i"==d){b="";f=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in f.dataset&&(b=f.dataset.aiHash);f="";c[a].hasOwnProperty("h")&&(f=c[a].h);if(0==c[a][d]&&f==b)return ai_debug_cookie_status=a="max impressions reached",!1;if(0>c[a][d]&&f==b){e=new Date;e=-c[a][d]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e)return ai_debug_cookie_status=a="max imp. reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;ai_set_cookie(a,"i","");c[a].hasOwnProperty("c")||c[a].hasOwnProperty("x")|| ai_set_cookie(a,"h","")}}if("ipt"==d&&0==c[a][d]&&(e=new Date,b=Math.round(e.getTime()/1E3),e=c[a].it-b,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max imp. per time reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;if("c"==d){b="";f=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in f.dataset&&(b=f.dataset.aiHash);f="";c[a].hasOwnProperty("h")&&(f=c[a].h);if(0==c[a][d]&&f==b)return ai_debug_cookie_status=a="max clicks reached",!1;if(0>c[a][d]&&f==b){e=new Date;e=-c[a][d]- Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e)return ai_debug_cookie_status=a="max clicks reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;ai_set_cookie(a,"c","");c[a].hasOwnProperty("i")||c[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h","")}}if("cpt"==d&&0==c[a][d]&&(e=new Date,b=Math.round(e.getTime()/1E3),e=c[a].ct-b,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max clicks per time reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1}if(c.hasOwnProperty("G")&&c.G.hasOwnProperty("cpt")&&0==c.G.cpt&& (e=new Date,b=Math.round(e.getTime()/1E3),e=c.G.ct-b,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max global clicks per time reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1}ai_debug_cookie_status="OK";return!0},ai_check_and_insert_block=function(a,c){if(null==a)return!0;var d=document.getElementsByClassName(c);if(d.length){d=d[0];var b=d.closest("."+ai_block_class_def),f=ai_check_block(a);!f&&0!=parseInt(d.getAttribute("limits-fallback"))&&d.hasAttribute("data-fallback-code")&&(d.setAttribute("data-code", d.getAttribute("data-fallback-code")),null!=b&&b.hasAttribute("data-ai")&&d.hasAttribute("fallback-tracking")&&d.hasAttribute("fallback_level")&&b.setAttribute("data-ai-"+d.getAttribute("fallback_level"),d.getAttribute("fallback-tracking")),f=!0);d.removeAttribute("data-selector");if(f)ai_insert_code(d),b&&(f=b.querySelectorAll(".ai-debug-block"),f.length&&(b.classList.remove("ai-list-block"),b.classList.remove("ai-list-block-ip"),b.classList.remove("ai-list-block-filter"),b.style.visibility="",b.classList.contains("ai-remove-position")&& (b.style.position="")));else{f=d.closest("div[data-ai]");if(null!=f&&"undefined"!=typeof f.getAttribute("data-ai")){var e=JSON.parse(b64d(f.getAttribute("data-ai")));"undefined"!==typeof e&&e.constructor===Array&&(e[1]="",f.setAttribute("data-ai",b64e(JSON.stringify(e))))}b&&(f=b.querySelectorAll(".ai-debug-block"),f.length&&(b.classList.remove("ai-list-block"),b.classList.remove("ai-list-block-ip"),b.classList.remove("ai-list-block-filter"),b.style.visibility="",b.classList.contains("ai-remove-position")&& (b.style.position="")))}d.classList.remove(c)}d=document.querySelectorAll("."+c+"-dbg");b=0;for(f=d.length;b<f;b++)e=d[b],e.querySelector(".ai-status").textContent=ai_debug_cookie_status,e.querySelector(".ai-cookie-data").textContent=ai_get_cookie_text(a),e.classList.remove(c+"-dbg")},ai_load_cookie=function(){var a=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");null==a&&(a={});return a},ai_set_cookie=function(a,c,d){var b=ai_load_cookie();if(""===d){if(b.hasOwnProperty(a)){delete b[a][c];a:{c=b[a];for(f in c)if(c.hasOwnProperty(f)){var f= !1;break a}f=!0}f&&delete b[a]}}else b.hasOwnProperty(a)||(b[a]={}),b[a][c]=d;0===Object.keys(b).length&&b.constructor===Object?AiCookies.remove("aiBLOCKS"):AiCookies.set("aiBLOCKS",b,{expires:365,path:"/"});return b},ai_get_cookie_text=function(a){var c=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");null==c&&(c={});var d="";c.hasOwnProperty("G")&&(d="G["+JSON.stringify(c.G).replace(/"/g,"").replace("{","").replace("}","")+"] ");var b="";c.hasOwnProperty(a)&&(b=JSON.stringify(c[a]).replace(/"/g,"").replace("{","").replace("}", ""));return d+b}); var ai_insertion_js=!0,ai_block_class_def="code-block"; if("undefined"!=typeof ai_insertion_js){ai_insert=function(a,h,l){if(-1!=h.indexOf(":eq("))if(window.jQuery&&window.jQuery.fn)var n=jQuery(h);else{console.error("AI INSERT USING jQuery QUERIES:",h,"- jQuery not found");return}else n=document.querySelectorAll(h);for(var u=0,y=n.length;u<y;u++){var d=n[u];selector_string=d.hasAttribute("id")?"#"+d.getAttribute("id"):d.hasAttribute("class")?"."+d.getAttribute("class").replace(RegExp(" ","g"),"."):"";var w=document.createElement("div");w.innerHTML=l; var m=w.getElementsByClassName("ai-selector-counter")[0];null!=m&&(m.innerText=u+1);m=w.getElementsByClassName("ai-debug-name ai-main")[0];if(null!=m){var r=a.toUpperCase();"undefined"!=typeof ai_front&&("before"==a?r=ai_front.insertion_before:"after"==a?r=ai_front.insertion_after:"prepend"==a?r=ai_front.insertion_prepend:"append"==a?r=ai_front.insertion_append:"replace-content"==a?r=ai_front.insertion_replace_content:"replace-element"==a&&(r=ai_front.insertion_replace_element));-1==selector_string.indexOf(".ai-viewports")&& (m.innerText=r+" "+h+" ("+d.tagName.toLowerCase()+selector_string+")")}m=document.createRange();try{var v=m.createContextualFragment(w.innerHTML)}catch(t){}"before"==a?d.parentNode.insertBefore(v,d):"after"==a?d.parentNode.insertBefore(v,d.nextSibling):"prepend"==a?d.insertBefore(v,d.firstChild):"append"==a?d.insertBefore(v,null):"replace-content"==a?(d.innerHTML="",d.insertBefore(v,null)):"replace-element"==a&&(d.parentNode.insertBefore(v,d),d.parentNode.removeChild(d));z()}};ai_insert_code=function(a){function h(m, r){return null==m?!1:m.classList?m.classList.contains(r):-1<(" "+m.className+" ").indexOf(" "+r+" ")}function l(m,r){null!=m&&(m.classList?m.classList.add(r):m.className+=" "+r)}function n(m,r){null!=m&&(m.classList?m.classList.remove(r):m.className=m.className.replace(new RegExp("(^|\\b)"+r.split(" ").join("|")+"(\\b|$)","gi")," "))}if("undefined"!=typeof a){var u=!1;if(h(a,"no-visibility-check")||a.offsetWidth||a.offsetHeight||a.getClientRects().length){u=a.getAttribute("data-code");var y=a.getAttribute("data-insertion-position"), d=a.getAttribute("data-selector");if(null!=u)if(null!=y&&null!=d){if(-1!=d.indexOf(":eq(")?window.jQuery&&window.jQuery.fn&&jQuery(d).length:document.querySelectorAll(d).length)ai_insert(y,d,b64d(u)),n(a,"ai-viewports")}else{y=document.createRange();try{var w=y.createContextualFragment(b64d(u))}catch(m){}a.parentNode.insertBefore(w,a.nextSibling);n(a,"ai-viewports")}u=!0}else w=a.previousElementSibling,h(w,"ai-debug-bar")&&h(w,"ai-debug-script")&&(n(w,"ai-debug-script"),l(w,"ai-debug-viewport-invisible")), n(a,"ai-viewports");return u}};ai_insert_list_code=function(a){var h=document.getElementsByClassName(a)[0];if("undefined"!=typeof h){var l=ai_insert_code(h),n=h.closest("div."+ai_block_class_def);if(n){l||n.removeAttribute("data-ai");var u=n.querySelectorAll(".ai-debug-block");n&&u.length&&(n.classList.remove("ai-list-block"),n.classList.remove("ai-list-block-ip"),n.classList.remove("ai-list-block-filter"),n.style.visibility="",n.classList.contains("ai-remove-position")&&(n.style.position=""))}h.classList.remove(a); l&&z()}};ai_insert_viewport_code=function(a){var h=document.getElementsByClassName(a)[0];if("undefined"!=typeof h){var l=ai_insert_code(h);h.classList.remove(a);l&&(a=h.closest("div."+ai_block_class_def),null!=a&&(l=h.getAttribute("style"),null!=l&&a.setAttribute("style",a.getAttribute("style")+" "+l)));setTimeout(function(){h.removeAttribute("style")},2);z()}};ai_insert_adsense_fallback_codes=function(a){a.style.display="none";var h=a.closest(".ai-fallback-adsense"),l=h.nextElementSibling;l.getAttribute("data-code")? ai_insert_code(l)&&z():l.style.display="block";h.classList.contains("ai-empty-code")&&null!=a.closest("."+ai_block_class_def)&&(a=a.closest("."+ai_block_class_def).getElementsByClassName("code-block-label"),0!=a.length&&(a[0].style.display="none"))};ai_insert_code_by_class=function(a){var h=document.getElementsByClassName(a)[0];"undefined"!=typeof h&&(ai_insert_code(h),h.classList.remove(a))};ai_insert_client_code=function(a,h){var l=document.getElementsByClassName(a)[0];if("undefined"!=typeof l){var n= l.getAttribute("data-code");null!=n&&ai_check_block()&&(l.setAttribute("data-code",n.substring(Math.floor(h/19))),ai_insert_code_by_class(a),l.remove())}};ai_process_elements_active=!1;function z(){ai_process_elements_active||setTimeout(function(){ai_process_elements_active=!1;"function"==typeof ai_process_rotations&&ai_process_rotations();"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists();"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses();"function"==typeof ai_process_filter_hooks&& ai_process_filter_hooks();"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks();"function"==typeof ai_process_impressions&&1==ai_tracking_finished&&ai_process_impressions();"function"==typeof ai_install_click_trackers&&1==ai_tracking_finished&&ai_install_click_trackers();"function"==typeof ai_install_close_buttons&&ai_install_close_buttons(document);"function"==typeof ai_process_wait_for_interaction&&ai_process_wait_for_interaction();"function"==typeof ai_process_delayed_blocks&&ai_process_delayed_blocks()}, 5);ai_process_elements_active=!0}const B=document.querySelector("body");(new MutationObserver(function(a,h){for(const l of a)"attributes"===l.type&&"data-ad-status"==l.attributeName&&"unfilled"==l.target.dataset.adStatus&&l.target.closest(".ai-fallback-adsense")&&ai_insert_adsense_fallback_codes(l.target)})).observe(B,{attributes:!0,childList:!1,subtree:!0});var Arrive=function(a,h,l){function n(t,c,e){d.addMethod(c,e,t.unbindEvent);d.addMethod(c,e,t.unbindEventWithSelectorOrCallback);d.addMethod(c, e,t.unbindEventWithSelectorAndCallback)}function u(t){t.arrive=r.bindEvent;n(r,t,"unbindArrive");t.leave=v.bindEvent;n(v,t,"unbindLeave")}if(a.MutationObserver&&"undefined"!==typeof HTMLElement){var y=0,d=function(){var t=HTMLElement.prototype.matches||HTMLElement.prototype.webkitMatchesSelector||HTMLElement.prototype.mozMatchesSelector||HTMLElement.prototype.msMatchesSelector;return{matchesSelector:function(c,e){return c instanceof HTMLElement&&t.call(c,e)},addMethod:function(c,e,f){var b=c[e];c[e]= function(){if(f.length==arguments.length)return f.apply(this,arguments);if("function"==typeof b)return b.apply(this,arguments)}},callCallbacks:function(c,e){e&&e.options.onceOnly&&1==e.firedElems.length&&(c=[c[0]]);for(var f=0,b;b=c[f];f++)b&&b.callback&&b.callback.call(b.elem,b.elem);e&&e.options.onceOnly&&1==e.firedElems.length&&e.me.unbindEventWithSelectorAndCallback.call(e.target,e.selector,e.callback)},checkChildNodesRecursively:function(c,e,f,b){for(var g=0,k;k=c[g];g++)f(k,e,b)&&b.push({callback:e.callback, elem:k}),0<k.childNodes.length&&d.checkChildNodesRecursively(k.childNodes,e,f,b)},mergeArrays:function(c,e){var f={},b;for(b in c)c.hasOwnProperty(b)&&(f[b]=c[b]);for(b in e)e.hasOwnProperty(b)&&(f[b]=e[b]);return f},toElementsArray:function(c){"undefined"===typeof c||"number"===typeof c.length&&c!==a||(c=[c]);return c}}}(),w=function(){var t=function(){this._eventsBucket=[];this._beforeRemoving=this._beforeAdding=null};t.prototype.addEvent=function(c,e,f,b){c={target:c,selector:e,options:f,callback:b, firedElems:[]};this._beforeAdding&&this._beforeAdding(c);this._eventsBucket.push(c);return c};t.prototype.removeEvent=function(c){for(var e=this._eventsBucket.length-1,f;f=this._eventsBucket[e];e--)c(f)&&(this._beforeRemoving&&this._beforeRemoving(f),(f=this._eventsBucket.splice(e,1))&&f.length&&(f[0].callback=null))};t.prototype.beforeAdding=function(c){this._beforeAdding=c};t.prototype.beforeRemoving=function(c){this._beforeRemoving=c};return t}(),m=function(t,c){var e=new w,f=this,b={fireOnAttributesModification:!1}; e.beforeAdding(function(g){var k=g.target;if(k===a.document||k===a)k=document.getElementsByTagName("html")[0];var p=new MutationObserver(function(x){c.call(this,x,g)});var q=t(g.options);p.observe(k,q);g.observer=p;g.me=f});e.beforeRemoving(function(g){g.observer.disconnect()});this.bindEvent=function(g,k,p){k=d.mergeArrays(b,k);for(var q=d.toElementsArray(this),x=0;x<q.length;x++)e.addEvent(q[x],g,k,p)};this.unbindEvent=function(){var g=d.toElementsArray(this);e.removeEvent(function(k){for(var p= 0;p<g.length;p++)if(this===l||k.target===g[p])return!0;return!1})};this.unbindEventWithSelectorOrCallback=function(g){var k=d.toElementsArray(this);e.removeEvent("function"===typeof g?function(p){for(var q=0;q<k.length;q++)if((this===l||p.target===k[q])&&p.callback===g)return!0;return!1}:function(p){for(var q=0;q<k.length;q++)if((this===l||p.target===k[q])&&p.selector===g)return!0;return!1})};this.unbindEventWithSelectorAndCallback=function(g,k){var p=d.toElementsArray(this);e.removeEvent(function(q){for(var x= 0;x<p.length;x++)if((this===l||q.target===p[x])&&q.selector===g&&q.callback===k)return!0;return!1})};return this},r=new function(){function t(f,b,g){return d.matchesSelector(f,b.selector)&&(f._id===l&&(f._id=y++),-1==b.firedElems.indexOf(f._id))?(b.firedElems.push(f._id),!0):!1}var c={fireOnAttributesModification:!1,onceOnly:!1,existing:!1};r=new m(function(f){var b={attributes:!1,childList:!0,subtree:!0};f.fireOnAttributesModification&&(b.attributes=!0);return b},function(f,b){f.forEach(function(g){var k= g.addedNodes,p=g.target,q=[];null!==k&&0<k.length?d.checkChildNodesRecursively(k,b,t,q):"attributes"===g.type&&t(p,b,q)&&q.push({callback:b.callback,elem:p});d.callCallbacks(q,b)})});var e=r.bindEvent;r.bindEvent=function(f,b,g){"undefined"===typeof g?(g=b,b=c):b=d.mergeArrays(c,b);var k=d.toElementsArray(this);if(b.existing){for(var p=[],q=0;q<k.length;q++)for(var x=k[q].querySelectorAll(f),A=0;A<x.length;A++)p.push({callback:g,elem:x[A]});if(b.onceOnly&&p.length)return g.call(p[0].elem,p[0].elem); setTimeout(d.callCallbacks,1,p)}e.call(this,f,b,g)};return r},v=new function(){function t(f,b){return d.matchesSelector(f,b.selector)}var c={};v=new m(function(){return{childList:!0,subtree:!0}},function(f,b){f.forEach(function(g){g=g.removedNodes;var k=[];null!==g&&0<g.length&&d.checkChildNodesRecursively(g,b,t,k);d.callCallbacks(k,b)})});var e=v.bindEvent;v.bindEvent=function(f,b,g){"undefined"===typeof g?(g=b,b=c):b=d.mergeArrays(c,b);e.call(this,f,b,g)};return v};h&&u(h.fn);u(HTMLElement.prototype); u(NodeList.prototype);u(HTMLCollection.prototype);u(HTMLDocument.prototype);u(Window.prototype);h={};n(r,h,"unbindAllArrive");n(v,h,"unbindAllLeave");return h}}(window,"undefined"===typeof jQuery?null:jQuery,void 0)}; var ai_rotation_triggers=[],ai_block_class_def="code-block"; if("undefined"!=typeof ai_rotation_triggers){ai_process_rotation=function(b){var d="number"==typeof b.length;window.jQuery&&window.jQuery.fn&&b instanceof jQuery&&(b=d?Array.prototype.slice.call(b):b[0]);if(d){var e=!1;b.forEach((c,h)=>{if(c.classList.contains("ai-unprocessed")||c.classList.contains("ai-timer"))e=!0});if(!e)return;b.forEach((c,h)=>{c.classList.remove("ai-unprocessed");c.classList.remove("ai-timer")})}else{if(!b.classList.contains("ai-unprocessed")&&!b.classList.contains("ai-timer"))return; b.classList.remove("ai-unprocessed");b.classList.remove("ai-timer")}var a=!1;if(d?b[0].hasAttribute("data-info"):b.hasAttribute("data-info")){var f="div.ai-rotate.ai-"+(d?JSON.parse(atob(b[0].dataset.info)):JSON.parse(atob(b.dataset.info)))[0];ai_rotation_triggers.includes(f)&&(ai_rotation_triggers.splice(ai_rotation_triggers.indexOf(f),1),a=!0)}if(d)for(d=0;d<b.length;d++)0==d?ai_process_single_rotation(b[d],!0):ai_process_single_rotation(b[d],!1);else ai_process_single_rotation(b,!a)};ai_process_single_rotation= function(b,d){var e=[];Array.from(b.children).forEach((g,p)=>{g.matches(".ai-rotate-option")&&e.push(g)});if(0!=e.length){e.forEach((g,p)=>{g.style.display="none"});if(b.hasAttribute("data-next")){k=parseInt(b.getAttribute("data-next"));var a=e[k];if(a.hasAttribute("data-code")){var f=document.createRange(),c=!0;try{var h=f.createContextualFragment(b64d(a.dataset.code))}catch(g){c=!1}c&&(a=h)}0!=a.querySelectorAll("span[data-ai-groups]").length&&0!=document.querySelectorAll(".ai-rotation-groups").length&& setTimeout(function(){B()},5)}else if(e[0].hasAttribute("data-group")){var k=-1,u=[];document.querySelectorAll("span[data-ai-groups]").forEach((g,p)=>{(g.offsetWidth||g.offsetHeight||g.getClientRects().length)&&u.push(g)});1<=u.length&&(timed_groups=[],groups=[],u.forEach(function(g,p){active_groups=JSON.parse(b64d(g.dataset.aiGroups));var r=!1;g=g.closest(".ai-rotate");null!=g&&g.classList.contains("ai-timed-rotation")&&(r=!0);active_groups.forEach(function(t,v){groups.push(t);r&&timed_groups.push(t)})}), groups.forEach(function(g,p){-1==k&&e.forEach((r,t)=>{var v=b64d(r.dataset.group);option_group_items=v.split(",");option_group_items.forEach(function(C,E){-1==k&&C.trim()==g&&(k=t,timed_groups.includes(v)&&b.classList.add("ai-timed-rotation"))})})}))}else if(b.hasAttribute("data-shares"))for(f=JSON.parse(atob(b.dataset.shares)),a=Math.round(100*Math.random()),c=0;c<f.length&&(k=c,0>f[c]||!(a<=f[c]));c++);else f=b.classList.contains("ai-unique"),a=new Date,f?("number"!=typeof ai_rotation_seed&&(ai_rotation_seed= (Math.floor(1E3*Math.random())+a.getMilliseconds())%e.length),f=ai_rotation_seed,f>e.length&&(f%=e.length),a=parseInt(b.dataset.counter),a<=e.length?(k=parseInt(f+a-1),k>=e.length&&(k-=e.length)):k=e.length):(k=Math.floor(Math.random()*e.length),a.getMilliseconds()%2&&(k=e.length-k-1));if(b.classList.contains("ai-rotation-scheduling"))for(k=-1,f=0;f<e.length;f++)if(a=e[f],a.hasAttribute("data-scheduling")){c=b64d(a.dataset.scheduling);a=!0;0==c.indexOf("^")&&(a=!1,c=c.substring(1));var q=c.split("="), m=-1!=c.indexOf("%")?q[0].split("%"):[q[0]];c=m[0].trim().toLowerCase();m="undefined"!=typeof m[1]?m[1].trim():0;q=q[1].replace(" ","");var n=(new Date).getTime();n=new Date(n);var l=0;switch(c){case "s":l=n.getSeconds();break;case "i":l=n.getMinutes();break;case "h":l=n.getHours();break;case "d":l=n.getDate();break;case "m":l=n.getMonth();break;case "y":l=n.getFullYear();break;case "w":l=n.getDay(),l=0==l?6:l-1}c=0!=m?l%m:l;m=q.split(",");q=!a;for(n=0;n<m.length;n++)if(l=m[n],-1!=l.indexOf("-")){if(l= l.split("-"),c>=l[0]&&c<=l[1]){q=a;break}}else if(c==l){q=a;break}if(q){k=f;break}}if(!(0>k||k>=e.length)){a=e[k];var z="",w=b.classList.contains("ai-timed-rotation");e.forEach((g,p)=>{g.hasAttribute("data-time")&&(w=!0)});if(a.hasAttribute("data-time")){f=atob(a.dataset.time);if(0==f&&1<e.length){c=k;do{c++;c>=e.length&&(c=0);m=e[c];if(!m.hasAttribute("data-time")){k=c;a=e[k];f=0;break}m=atob(m.dataset.time)}while(0==m&&c!=k);0!=f&&(k=c,a=e[k],f=atob(a.dataset.time))}if(0<f&&(c=k+1,c>=e.length&& (c=0),b.hasAttribute("data-info"))){m=JSON.parse(atob(b.dataset.info))[0];b.setAttribute("data-next",c);var x="div.ai-rotate.ai-"+m;ai_rotation_triggers.includes(x)&&(d=!1);d&&(ai_rotation_triggers.push(x),setTimeout(function(){var g=document.querySelectorAll(x);g.forEach((p,r)=>{p.classList.add("ai-timer")});ai_process_rotation(g)},1E3*f));z=" ("+f+" s)"}}else a.hasAttribute("data-group")||e.forEach((g,p)=>{p!=k&&g.remove()});a.style.display="";a.style.visibility="";a.style.position="";a.style.width= "";a.style.height="";a.style.top="";a.style.left="";a.classList.remove("ai-rotate-hidden");a.classList.remove("ai-rotate-hidden-2");b.style.position="";if(a.hasAttribute("data-code")){e.forEach((g,p)=>{g.innerText=""});d=b64d(a.dataset.code);f=document.createRange();c=!0;try{h=f.createContextualFragment(d)}catch(g){c=!1}a.append(h);D()}f=parseInt(a.dataset.index);var y=b64d(a.dataset.name);d=b.closest(".ai-debug-block");if(null!=d){h=d.querySelectorAll("kbd.ai-option-name");d=d.querySelectorAll(".ai-debug-block"); if(0!=d.length){var A=[];d.forEach((g,p)=>{g.querySelectorAll("kbd.ai-option-name").forEach((r,t)=>{A.push(r)})});h=Array.from(h);h=h.slice(0,h.length-A.length)}0!=h.length&&(separator=h[0].hasAttribute("data-separator")?h[0].dataset.separator:"",h.forEach((g,p)=>{g.innerText=separator+y+z}))}d=!1;a=b.closest(".ai-adb-show");null!=a&&a.hasAttribute("data-ai-tracking")&&(h=JSON.parse(b64d(a.getAttribute("data-ai-tracking"))),"undefined"!==typeof h&&h.constructor===Array&&(h[1]=f,h[3]=y,a.setAttribute("data-ai-tracking", b64e(JSON.stringify(h))),a.classList.add("ai-track"),w&&ai_tracking_finished&&a.classList.add("ai-no-pageview"),d=!0));d||(d=b.closest("div[data-ai]"),null!=d&&d.hasAttribute("data-ai")&&(h=JSON.parse(b64d(d.getAttribute("data-ai"))),"undefined"!==typeof h&&h.constructor===Array&&(h[1]=f,h[3]=y,d.setAttribute("data-ai",b64e(JSON.stringify(h))),d.classList.add("ai-track"),w&&ai_tracking_finished&&d.classList.add("ai-no-pageview"))))}}};ai_process_rotations=function(){document.querySelectorAll("div.ai-rotate").forEach((b, d)=>{ai_process_rotation(b)})};function B(){document.querySelectorAll("div.ai-rotate.ai-rotation-groups").forEach((b,d)=>{b.classList.add("ai-timer");ai_process_rotation(b)})}ai_process_rotations_in_element=function(b){null!=b&&b.querySelectorAll("div.ai-rotate").forEach((d,e)=>{ai_process_rotation(d)})};(function(b){"complete"===document.readyState||"loading"!==document.readyState&&!document.documentElement.doScroll?b():document.addEventListener("DOMContentLoaded",b)})(function(){setTimeout(function(){ai_process_rotations()}, 10)});ai_process_elements_active=!1;function D(){ai_process_elements_active||setTimeout(function(){ai_process_elements_active=!1;"function"==typeof ai_process_rotations&&ai_process_rotations();"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists();"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses();"function"==typeof ai_process_filter_hooks&&ai_process_filter_hooks();"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks();"function"==typeof ai_process_impressions&&1== ai_tracking_finished&&ai_process_impressions();"function"==typeof ai_install_click_trackers&&1==ai_tracking_finished&&ai_install_click_trackers();"function"==typeof ai_install_close_buttons&&ai_install_close_buttons(document)},5);ai_process_elements_active=!0}}; ;!function(a,b){a(function(){"use strict";function a(a,b){return null!=a&&null!=b&&a.toLowerCase()===b.toLowerCase()}function c(a,b){var c,d,e=a.length;if(!e||!b)return!1;for(c=b.toLowerCase(),d=0;d<e;++d)if(c===a[d].toLowerCase())return!0;return!1}function d(a){for(var b in a)i.call(a,b)&&(a[b]=new RegExp(a[b],"i"))}function e(a){return(a||"").substr(0,500)}function f(a,b){this.ua=e(a),this._cache={},this.maxPhoneWidth=b||600}var g={};g.mobileDetectRules={phones:{iPhone:"\\biPhone\\b|\\biPod\\b",BlackBerry:"BlackBerry|\\bBB10\\b|rim[0-9]+|\\b(BBA100|BBB100|BBD100|BBE100|BBF100|STH100)\\b-[0-9]+",Pixel:"; \\bPixel\\b",HTC:"HTC|HTC.*(Sensation|Evo|Vision|Explorer|6800|8100|8900|A7272|S510e|C110e|Legend|Desire|T8282)|APX515CKT|Qtek9090|APA9292KT|HD_mini|Sensation.*Z710e|PG86100|Z715e|Desire.*(A8181|HD)|ADR6200|ADR6400L|ADR6425|001HT|Inspire 4G|Android.*\\bEVO\\b|T-Mobile G1|Z520m|Android [0-9.]+; Pixel",Nexus:"Nexus One|Nexus S|Galaxy.*Nexus|Android.*Nexus.*Mobile|Nexus 4|Nexus 5|Nexus 5X|Nexus 6",Dell:"Dell[;]? (Streak|Aero|Venue|Venue Pro|Flash|Smoke|Mini 3iX)|XCD28|XCD35|\\b001DL\\b|\\b101DL\\b|\\bGS01\\b",Motorola:"Motorola|DROIDX|DROID BIONIC|\\bDroid\\b.*Build|Android.*Xoom|HRI39|MOT-|A1260|A1680|A555|A853|A855|A953|A955|A956|Motorola.*ELECTRIFY|Motorola.*i1|i867|i940|MB200|MB300|MB501|MB502|MB508|MB511|MB520|MB525|MB526|MB611|MB612|MB632|MB810|MB855|MB860|MB861|MB865|MB870|ME501|ME502|ME511|ME525|ME600|ME632|ME722|ME811|ME860|ME863|ME865|MT620|MT710|MT716|MT720|MT810|MT870|MT917|Motorola.*TITANIUM|WX435|WX445|XT300|XT301|XT311|XT316|XT317|XT319|XT320|XT390|XT502|XT530|XT531|XT532|XT535|XT603|XT610|XT611|XT615|XT681|XT701|XT702|XT711|XT720|XT800|XT806|XT860|XT862|XT875|XT882|XT883|XT894|XT901|XT907|XT909|XT910|XT912|XT928|XT926|XT915|XT919|XT925|XT1021|\\bMoto E\\b|XT1068|XT1092|XT1052",Samsung:"\\bSamsung\\b|SM-G950F|SM-G955F|SM-G9250|GT-19300|SGH-I337|BGT-S5230|GT-B2100|GT-B2700|GT-B2710|GT-B3210|GT-B3310|GT-B3410|GT-B3730|GT-B3740|GT-B5510|GT-B5512|GT-B5722|GT-B6520|GT-B7300|GT-B7320|GT-B7330|GT-B7350|GT-B7510|GT-B7722|GT-B7800|GT-C3010|GT-C3011|GT-C3060|GT-C3200|GT-C3212|GT-C3212I|GT-C3262|GT-C3222|GT-C3300|GT-C3300K|GT-C3303|GT-C3303K|GT-C3310|GT-C3322|GT-C3330|GT-C3350|GT-C3500|GT-C3510|GT-C3530|GT-C3630|GT-C3780|GT-C5010|GT-C5212|GT-C6620|GT-C6625|GT-C6712|GT-E1050|GT-E1070|GT-E1075|GT-E1080|GT-E1081|GT-E1085|GT-E1087|GT-E1100|GT-E1107|GT-E1110|GT-E1120|GT-E1125|GT-E1130|GT-E1160|GT-E1170|GT-E1175|GT-E1180|GT-E1182|GT-E1200|GT-E1210|GT-E1225|GT-E1230|GT-E1390|GT-E2100|GT-E2120|GT-E2121|GT-E2152|GT-E2220|GT-E2222|GT-E2230|GT-E2232|GT-E2250|GT-E2370|GT-E2550|GT-E2652|GT-E3210|GT-E3213|GT-I5500|GT-I5503|GT-I5700|GT-I5800|GT-I5801|GT-I6410|GT-I6420|GT-I7110|GT-I7410|GT-I7500|GT-I8000|GT-I8150|GT-I8160|GT-I8190|GT-I8320|GT-I8330|GT-I8350|GT-I8530|GT-I8700|GT-I8703|GT-I8910|GT-I9000|GT-I9001|GT-I9003|GT-I9010|GT-I9020|GT-I9023|GT-I9070|GT-I9082|GT-I9100|GT-I9103|GT-I9220|GT-I9250|GT-I9300|GT-I9305|GT-I9500|GT-I9505|GT-M3510|GT-M5650|GT-M7500|GT-M7600|GT-M7603|GT-M8800|GT-M8910|GT-N7000|GT-S3110|GT-S3310|GT-S3350|GT-S3353|GT-S3370|GT-S3650|GT-S3653|GT-S3770|GT-S3850|GT-S5210|GT-S5220|GT-S5229|GT-S5230|GT-S5233|GT-S5250|GT-S5253|GT-S5260|GT-S5263|GT-S5270|GT-S5300|GT-S5330|GT-S5350|GT-S5360|GT-S5363|GT-S5369|GT-S5380|GT-S5380D|GT-S5560|GT-S5570|GT-S5600|GT-S5603|GT-S5610|GT-S5620|GT-S5660|GT-S5670|GT-S5690|GT-S5750|GT-S5780|GT-S5830|GT-S5839|GT-S6102|GT-S6500|GT-S7070|GT-S7200|GT-S7220|GT-S7230|GT-S7233|GT-S7250|GT-S7500|GT-S7530|GT-S7550|GT-S7562|GT-S7710|GT-S8000|GT-S8003|GT-S8500|GT-S8530|GT-S8600|SCH-A310|SCH-A530|SCH-A570|SCH-A610|SCH-A630|SCH-A650|SCH-A790|SCH-A795|SCH-A850|SCH-A870|SCH-A890|SCH-A930|SCH-A950|SCH-A970|SCH-A990|SCH-I100|SCH-I110|SCH-I400|SCH-I405|SCH-I500|SCH-I510|SCH-I515|SCH-I600|SCH-I730|SCH-I760|SCH-I770|SCH-I830|SCH-I910|SCH-I920|SCH-I959|SCH-LC11|SCH-N150|SCH-N300|SCH-R100|SCH-R300|SCH-R351|SCH-R400|SCH-R410|SCH-T300|SCH-U310|SCH-U320|SCH-U350|SCH-U360|SCH-U365|SCH-U370|SCH-U380|SCH-U410|SCH-U430|SCH-U450|SCH-U460|SCH-U470|SCH-U490|SCH-U540|SCH-U550|SCH-U620|SCH-U640|SCH-U650|SCH-U660|SCH-U700|SCH-U740|SCH-U750|SCH-U810|SCH-U820|SCH-U900|SCH-U940|SCH-U960|SCS-26UC|SGH-A107|SGH-A117|SGH-A127|SGH-A137|SGH-A157|SGH-A167|SGH-A177|SGH-A187|SGH-A197|SGH-A227|SGH-A237|SGH-A257|SGH-A437|SGH-A517|SGH-A597|SGH-A637|SGH-A657|SGH-A667|SGH-A687|SGH-A697|SGH-A707|SGH-A717|SGH-A727|SGH-A737|SGH-A747|SGH-A767|SGH-A777|SGH-A797|SGH-A817|SGH-A827|SGH-A837|SGH-A847|SGH-A867|SGH-A877|SGH-A887|SGH-A897|SGH-A927|SGH-B100|SGH-B130|SGH-B200|SGH-B220|SGH-C100|SGH-C110|SGH-C120|SGH-C130|SGH-C140|SGH-C160|SGH-C170|SGH-C180|SGH-C200|SGH-C207|SGH-C210|SGH-C225|SGH-C230|SGH-C417|SGH-C450|SGH-D307|SGH-D347|SGH-D357|SGH-D407|SGH-D415|SGH-D780|SGH-D807|SGH-D980|SGH-E105|SGH-E200|SGH-E315|SGH-E316|SGH-E317|SGH-E335|SGH-E590|SGH-E635|SGH-E715|SGH-E890|SGH-F300|SGH-F480|SGH-I200|SGH-I300|SGH-I320|SGH-I550|SGH-I577|SGH-I600|SGH-I607|SGH-I617|SGH-I627|SGH-I637|SGH-I677|SGH-I700|SGH-I717|SGH-I727|SGH-i747M|SGH-I777|SGH-I780|SGH-I827|SGH-I847|SGH-I857|SGH-I896|SGH-I897|SGH-I900|SGH-I907|SGH-I917|SGH-I927|SGH-I937|SGH-I997|SGH-J150|SGH-J200|SGH-L170|SGH-L700|SGH-M110|SGH-M150|SGH-M200|SGH-N105|SGH-N500|SGH-N600|SGH-N620|SGH-N625|SGH-N700|SGH-N710|SGH-P107|SGH-P207|SGH-P300|SGH-P310|SGH-P520|SGH-P735|SGH-P777|SGH-Q105|SGH-R210|SGH-R220|SGH-R225|SGH-S105|SGH-S307|SGH-T109|SGH-T119|SGH-T139|SGH-T209|SGH-T219|SGH-T229|SGH-T239|SGH-T249|SGH-T259|SGH-T309|SGH-T319|SGH-T329|SGH-T339|SGH-T349|SGH-T359|SGH-T369|SGH-T379|SGH-T409|SGH-T429|SGH-T439|SGH-T459|SGH-T469|SGH-T479|SGH-T499|SGH-T509|SGH-T519|SGH-T539|SGH-T559|SGH-T589|SGH-T609|SGH-T619|SGH-T629|SGH-T639|SGH-T659|SGH-T669|SGH-T679|SGH-T709|SGH-T719|SGH-T729|SGH-T739|SGH-T746|SGH-T749|SGH-T759|SGH-T769|SGH-T809|SGH-T819|SGH-T839|SGH-T919|SGH-T929|SGH-T939|SGH-T959|SGH-T989|SGH-U100|SGH-U200|SGH-U800|SGH-V205|SGH-V206|SGH-X100|SGH-X105|SGH-X120|SGH-X140|SGH-X426|SGH-X427|SGH-X475|SGH-X495|SGH-X497|SGH-X507|SGH-X600|SGH-X610|SGH-X620|SGH-X630|SGH-X700|SGH-X820|SGH-X890|SGH-Z130|SGH-Z150|SGH-Z170|SGH-ZX10|SGH-ZX20|SHW-M110|SPH-A120|SPH-A400|SPH-A420|SPH-A460|SPH-A500|SPH-A560|SPH-A600|SPH-A620|SPH-A660|SPH-A700|SPH-A740|SPH-A760|SPH-A790|SPH-A800|SPH-A820|SPH-A840|SPH-A880|SPH-A900|SPH-A940|SPH-A960|SPH-D600|SPH-D700|SPH-D710|SPH-D720|SPH-I300|SPH-I325|SPH-I330|SPH-I350|SPH-I500|SPH-I600|SPH-I700|SPH-L700|SPH-M100|SPH-M220|SPH-M240|SPH-M300|SPH-M305|SPH-M320|SPH-M330|SPH-M350|SPH-M360|SPH-M370|SPH-M380|SPH-M510|SPH-M540|SPH-M550|SPH-M560|SPH-M570|SPH-M580|SPH-M610|SPH-M620|SPH-M630|SPH-M800|SPH-M810|SPH-M850|SPH-M900|SPH-M910|SPH-M920|SPH-M930|SPH-N100|SPH-N200|SPH-N240|SPH-N300|SPH-N400|SPH-Z400|SWC-E100|SCH-i909|GT-N7100|GT-N7105|SCH-I535|SM-N900A|SGH-I317|SGH-T999L|GT-S5360B|GT-I8262|GT-S6802|GT-S6312|GT-S6310|GT-S5312|GT-S5310|GT-I9105|GT-I8510|GT-S6790N|SM-G7105|SM-N9005|GT-S5301|GT-I9295|GT-I9195|SM-C101|GT-S7392|GT-S7560|GT-B7610|GT-I5510|GT-S7582|GT-S7530E|GT-I8750|SM-G9006V|SM-G9008V|SM-G9009D|SM-G900A|SM-G900D|SM-G900F|SM-G900H|SM-G900I|SM-G900J|SM-G900K|SM-G900L|SM-G900M|SM-G900P|SM-G900R4|SM-G900S|SM-G900T|SM-G900V|SM-G900W8|SHV-E160K|SCH-P709|SCH-P729|SM-T2558|GT-I9205|SM-G9350|SM-J120F|SM-G920F|SM-G920V|SM-G930F|SM-N910C|SM-A310F|GT-I9190|SM-J500FN|SM-G903F|SM-J330F|SM-G610F|SM-G981B|SM-G892A|SM-A530F",LG:"\\bLG\\b;|LG[- ]?(C800|C900|E400|E610|E900|E-900|F160|F180K|F180L|F180S|730|855|L160|LS740|LS840|LS970|LU6200|MS690|MS695|MS770|MS840|MS870|MS910|P500|P700|P705|VM696|AS680|AS695|AX840|C729|E970|GS505|272|C395|E739BK|E960|L55C|L75C|LS696|LS860|P769BK|P350|P500|P509|P870|UN272|US730|VS840|VS950|LN272|LN510|LS670|LS855|LW690|MN270|MN510|P509|P769|P930|UN200|UN270|UN510|UN610|US670|US740|US760|UX265|UX840|VN271|VN530|VS660|VS700|VS740|VS750|VS910|VS920|VS930|VX9200|VX11000|AX840A|LW770|P506|P925|P999|E612|D955|D802|MS323|M257)|LM-G710",Sony:"SonyST|SonyLT|SonyEricsson|SonyEricssonLT15iv|LT18i|E10i|LT28h|LT26w|SonyEricssonMT27i|C5303|C6902|C6903|C6906|C6943|D2533|SOV34|601SO|F8332",Asus:"Asus.*Galaxy|PadFone.*Mobile",Xiaomi:"^(?!.*\\bx11\\b).*xiaomi.*$|POCOPHONE F1|MI 8|Redmi Note 9S|Redmi Note 5A Prime|N2G47H|M2001J2G|M2001J2I|M1805E10A|M2004J11G|M1902F1G|M2002J9G|M2004J19G|M2003J6A1G",NokiaLumia:"Lumia [0-9]{3,4}",Micromax:"Micromax.*\\b(A210|A92|A88|A72|A111|A110Q|A115|A116|A110|A90S|A26|A51|A35|A54|A25|A27|A89|A68|A65|A57|A90)\\b",Palm:"PalmSource|Palm",Vertu:"Vertu|Vertu.*Ltd|Vertu.*Ascent|Vertu.*Ayxta|Vertu.*Constellation(F|Quest)?|Vertu.*Monika|Vertu.*Signature",Pantech:"PANTECH|IM-A850S|IM-A840S|IM-A830L|IM-A830K|IM-A830S|IM-A820L|IM-A810K|IM-A810S|IM-A800S|IM-T100K|IM-A725L|IM-A780L|IM-A775C|IM-A770K|IM-A760S|IM-A750K|IM-A740S|IM-A730S|IM-A720L|IM-A710K|IM-A690L|IM-A690S|IM-A650S|IM-A630K|IM-A600S|VEGA PTL21|PT003|P8010|ADR910L|P6030|P6020|P9070|P4100|P9060|P5000|CDM8992|TXT8045|ADR8995|IS11PT|P2030|P6010|P8000|PT002|IS06|CDM8999|P9050|PT001|TXT8040|P2020|P9020|P2000|P7040|P7000|C790",Fly:"IQ230|IQ444|IQ450|IQ440|IQ442|IQ441|IQ245|IQ256|IQ236|IQ255|IQ235|IQ245|IQ275|IQ240|IQ285|IQ280|IQ270|IQ260|IQ250",Wiko:"KITE 4G|HIGHWAY|GETAWAY|STAIRWAY|DARKSIDE|DARKFULL|DARKNIGHT|DARKMOON|SLIDE|WAX 4G|RAINBOW|BLOOM|SUNSET|GOA(?!nna)|LENNY|BARRY|IGGY|OZZY|CINK FIVE|CINK PEAX|CINK PEAX 2|CINK SLIM|CINK SLIM 2|CINK +|CINK KING|CINK PEAX|CINK SLIM|SUBLIM",iMobile:"i-mobile (IQ|i-STYLE|idea|ZAA|Hitz)",SimValley:"\\b(SP-80|XT-930|SX-340|XT-930|SX-310|SP-360|SP60|SPT-800|SP-120|SPT-800|SP-140|SPX-5|SPX-8|SP-100|SPX-8|SPX-12)\\b",Wolfgang:"AT-B24D|AT-AS50HD|AT-AS40W|AT-AS55HD|AT-AS45q2|AT-B26D|AT-AS50Q",Alcatel:"Alcatel",Nintendo:"Nintendo (3DS|Switch)",Amoi:"Amoi",INQ:"INQ",OnePlus:"ONEPLUS",GenericPhone:"Tapatalk|PDA;|SAGEM|\\bmmp\\b|pocket|\\bpsp\\b|symbian|Smartphone|smartfon|treo|up.browser|up.link|vodafone|\\bwap\\b|nokia|Series40|Series60|S60|SonyEricsson|N900|MAUI.*WAP.*Browser"},tablets:{iPad:"iPad|iPad.*Mobile",NexusTablet:"Android.*Nexus[\\s]+(7|9|10)",GoogleTablet:"Android.*Pixel C",SamsungTablet:"SAMSUNG.*Tablet|Galaxy.*Tab|SC-01C|GT-P1000|GT-P1003|GT-P1010|GT-P3105|GT-P6210|GT-P6800|GT-P6810|GT-P7100|GT-P7300|GT-P7310|GT-P7500|GT-P7510|SCH-I800|SCH-I815|SCH-I905|SGH-I957|SGH-I987|SGH-T849|SGH-T859|SGH-T869|SPH-P100|GT-P3100|GT-P3108|GT-P3110|GT-P5100|GT-P5110|GT-P6200|GT-P7320|GT-P7511|GT-N8000|GT-P8510|SGH-I497|SPH-P500|SGH-T779|SCH-I705|SCH-I915|GT-N8013|GT-P3113|GT-P5113|GT-P8110|GT-N8010|GT-N8005|GT-N8020|GT-P1013|GT-P6201|GT-P7501|GT-N5100|GT-N5105|GT-N5110|SHV-E140K|SHV-E140L|SHV-E140S|SHV-E150S|SHV-E230K|SHV-E230L|SHV-E230S|SHW-M180K|SHW-M180L|SHW-M180S|SHW-M180W|SHW-M300W|SHW-M305W|SHW-M380K|SHW-M380S|SHW-M380W|SHW-M430W|SHW-M480K|SHW-M480S|SHW-M480W|SHW-M485W|SHW-M486W|SHW-M500W|GT-I9228|SCH-P739|SCH-I925|GT-I9200|GT-P5200|GT-P5210|GT-P5210X|SM-T311|SM-T310|SM-T310X|SM-T210|SM-T210R|SM-T211|SM-P600|SM-P601|SM-P605|SM-P900|SM-P901|SM-T217|SM-T217A|SM-T217S|SM-P6000|SM-T3100|SGH-I467|XE500|SM-T110|GT-P5220|GT-I9200X|GT-N5110X|GT-N5120|SM-P905|SM-T111|SM-T2105|SM-T315|SM-T320|SM-T320X|SM-T321|SM-T520|SM-T525|SM-T530NU|SM-T230NU|SM-T330NU|SM-T900|XE500T1C|SM-P605V|SM-P905V|SM-T337V|SM-T537V|SM-T707V|SM-T807V|SM-P600X|SM-P900X|SM-T210X|SM-T230|SM-T230X|SM-T325|GT-P7503|SM-T531|SM-T330|SM-T530|SM-T705|SM-T705C|SM-T535|SM-T331|SM-T800|SM-T700|SM-T537|SM-T807|SM-P907A|SM-T337A|SM-T537A|SM-T707A|SM-T807A|SM-T237|SM-T807P|SM-P607T|SM-T217T|SM-T337T|SM-T807T|SM-T116NQ|SM-T116BU|SM-P550|SM-T350|SM-T550|SM-T9000|SM-P9000|SM-T705Y|SM-T805|GT-P3113|SM-T710|SM-T810|SM-T815|SM-T360|SM-T533|SM-T113|SM-T335|SM-T715|SM-T560|SM-T670|SM-T677|SM-T377|SM-T567|SM-T357T|SM-T555|SM-T561|SM-T713|SM-T719|SM-T813|SM-T819|SM-T580|SM-T355Y?|SM-T280|SM-T817A|SM-T820|SM-W700|SM-P580|SM-T587|SM-P350|SM-P555M|SM-P355M|SM-T113NU|SM-T815Y|SM-T585|SM-T285|SM-T825|SM-W708|SM-T835|SM-T830|SM-T837V|SM-T720|SM-T510|SM-T387V|SM-P610|SM-T290|SM-T515|SM-T590|SM-T595|SM-T725|SM-T817P|SM-P585N0|SM-T395|SM-T295|SM-T865|SM-P610N|SM-P615|SM-T970|SM-T380|SM-T5950|SM-T905|SM-T231|SM-T500|SM-T860",Kindle:"Kindle|Silk.*Accelerated|Android.*\\b(KFOT|KFTT|KFJWI|KFJWA|KFOTE|KFSOWI|KFTHWI|KFTHWA|KFAPWI|KFAPWA|WFJWAE|KFSAWA|KFSAWI|KFASWI|KFARWI|KFFOWI|KFGIWI|KFMEWI)\\b|Android.*Silk/[0-9.]+ like Chrome/[0-9.]+ (?!Mobile)",SurfaceTablet:"Windows NT [0-9.]+; ARM;.*(Tablet|ARMBJS)",HPTablet:"HP Slate (7|8|10)|HP ElitePad 900|hp-tablet|EliteBook.*Touch|HP 8|Slate 21|HP SlateBook 10",AsusTablet:"^.*PadFone((?!Mobile).)*$|Transformer|TF101|TF101G|TF300T|TF300TG|TF300TL|TF700T|TF700KL|TF701T|TF810C|ME171|ME301T|ME302C|ME371MG|ME370T|ME372MG|ME172V|ME173X|ME400C|Slider SL101|\\bK00F\\b|\\bK00C\\b|\\bK00E\\b|\\bK00L\\b|TX201LA|ME176C|ME102A|\\bM80TA\\b|ME372CL|ME560CG|ME372CG|ME302KL| K010 | K011 | K017 | K01E |ME572C|ME103K|ME170C|ME171C|\\bME70C\\b|ME581C|ME581CL|ME8510C|ME181C|P01Y|PO1MA|P01Z|\\bP027\\b|\\bP024\\b|\\bP00C\\b",BlackBerryTablet:"PlayBook|RIM Tablet",HTCtablet:"HTC_Flyer_P512|HTC Flyer|HTC Jetstream|HTC-P715a|HTC EVO View 4G|PG41200|PG09410",MotorolaTablet:"xoom|sholest|MZ615|MZ605|MZ505|MZ601|MZ602|MZ603|MZ604|MZ606|MZ607|MZ608|MZ609|MZ615|MZ616|MZ617",NookTablet:"Android.*Nook|NookColor|nook browser|BNRV200|BNRV200A|BNTV250|BNTV250A|BNTV400|BNTV600|LogicPD Zoom2",AcerTablet:"Android.*; \\b(A100|A101|A110|A200|A210|A211|A500|A501|A510|A511|A700|A701|W500|W500P|W501|W501P|W510|W511|W700|G100|G100W|B1-A71|B1-710|B1-711|A1-810|A1-811|A1-830)\\b|W3-810|\\bA3-A10\\b|\\bA3-A11\\b|\\bA3-A20\\b|\\bA3-A30|A3-A40",ToshibaTablet:"Android.*(AT100|AT105|AT200|AT205|AT270|AT275|AT300|AT305|AT1S5|AT500|AT570|AT700|AT830)|TOSHIBA.*FOLIO",LGTablet:"\\bL-06C|LG-V909|LG-V900|LG-V700|LG-V510|LG-V500|LG-V410|LG-V400|LG-VK810\\b",FujitsuTablet:"Android.*\\b(F-01D|F-02F|F-05E|F-10D|M532|Q572)\\b",PrestigioTablet:"PMP3170B|PMP3270B|PMP3470B|PMP7170B|PMP3370B|PMP3570C|PMP5870C|PMP3670B|PMP5570C|PMP5770D|PMP3970B|PMP3870C|PMP5580C|PMP5880D|PMP5780D|PMP5588C|PMP7280C|PMP7280C3G|PMP7280|PMP7880D|PMP5597D|PMP5597|PMP7100D|PER3464|PER3274|PER3574|PER3884|PER5274|PER5474|PMP5097CPRO|PMP5097|PMP7380D|PMP5297C|PMP5297C_QUAD|PMP812E|PMP812E3G|PMP812F|PMP810E|PMP880TD|PMT3017|PMT3037|PMT3047|PMT3057|PMT7008|PMT5887|PMT5001|PMT5002",LenovoTablet:"Lenovo TAB|Idea(Tab|Pad)( A1|A10| K1|)|ThinkPad([ ]+)?Tablet|YT3-850M|YT3-X90L|YT3-X90F|YT3-X90X|Lenovo.*(S2109|S2110|S5000|S6000|K3011|A3000|A3500|A1000|A2107|A2109|A1107|A5500|A7600|B6000|B8000|B8080)(-|)(FL|F|HV|H|)|TB-X103F|TB-X304X|TB-X304F|TB-X304L|TB-X505F|TB-X505L|TB-X505X|TB-X605F|TB-X605L|TB-8703F|TB-8703X|TB-8703N|TB-8704N|TB-8704F|TB-8704X|TB-8704V|TB-7304F|TB-7304I|TB-7304X|Tab2A7-10F|Tab2A7-20F|TB2-X30L|YT3-X50L|YT3-X50F|YT3-X50M|YT-X705F|YT-X703F|YT-X703L|YT-X705L|YT-X705X|TB2-X30F|TB2-X30L|TB2-X30M|A2107A-F|A2107A-H|TB3-730F|TB3-730M|TB3-730X|TB-7504F|TB-7504X|TB-X704F|TB-X104F|TB3-X70F|TB-X705F|TB-8504F|TB3-X70L|TB3-710F|TB-X704L",DellTablet:"Venue 11|Venue 8|Venue 7|Dell Streak 10|Dell Streak 7",YarvikTablet:"Android.*\\b(TAB210|TAB211|TAB224|TAB250|TAB260|TAB264|TAB310|TAB360|TAB364|TAB410|TAB411|TAB420|TAB424|TAB450|TAB460|TAB461|TAB464|TAB465|TAB467|TAB468|TAB07-100|TAB07-101|TAB07-150|TAB07-151|TAB07-152|TAB07-200|TAB07-201-3G|TAB07-210|TAB07-211|TAB07-212|TAB07-214|TAB07-220|TAB07-400|TAB07-485|TAB08-150|TAB08-200|TAB08-201-3G|TAB08-201-30|TAB09-100|TAB09-211|TAB09-410|TAB10-150|TAB10-201|TAB10-211|TAB10-400|TAB10-410|TAB13-201|TAB274EUK|TAB275EUK|TAB374EUK|TAB462EUK|TAB474EUK|TAB9-200)\\b",MedionTablet:"Android.*\\bOYO\\b|LIFE.*(P9212|P9514|P9516|S9512)|LIFETAB",ArnovaTablet:"97G4|AN10G2|AN7bG3|AN7fG3|AN8G3|AN8cG3|AN7G3|AN9G3|AN7dG3|AN7dG3ST|AN7dG3ChildPad|AN10bG3|AN10bG3DT|AN9G2",IntensoTablet:"INM8002KP|INM1010FP|INM805ND|Intenso Tab|TAB1004",IRUTablet:"M702pro",MegafonTablet:"MegaFon V9|\\bZTE V9\\b|Android.*\\bMT7A\\b",EbodaTablet:"E-Boda (Supreme|Impresspeed|Izzycomm|Essential)",AllViewTablet:"Allview.*(Viva|Alldro|City|Speed|All TV|Frenzy|Quasar|Shine|TX1|AX1|AX2)",ArchosTablet:"\\b(101G9|80G9|A101IT)\\b|Qilive 97R|Archos5|\\bARCHOS (70|79|80|90|97|101|FAMILYPAD|)(b|c|)(G10| Cobalt| TITANIUM(HD|)| Xenon| Neon|XSK| 2| XS 2| PLATINUM| CARBON|GAMEPAD)\\b",AinolTablet:"NOVO7|NOVO8|NOVO10|Novo7Aurora|Novo7Basic|NOVO7PALADIN|novo9-Spark",NokiaLumiaTablet:"Lumia 2520",SonyTablet:"Sony.*Tablet|Xperia Tablet|Sony Tablet S|SO-03E|SGPT12|SGPT13|SGPT114|SGPT121|SGPT122|SGPT123|SGPT111|SGPT112|SGPT113|SGPT131|SGPT132|SGPT133|SGPT211|SGPT212|SGPT213|SGP311|SGP312|SGP321|EBRD1101|EBRD1102|EBRD1201|SGP351|SGP341|SGP511|SGP512|SGP521|SGP541|SGP551|SGP621|SGP641|SGP612|SOT31|SGP771|SGP611|SGP612|SGP712",PhilipsTablet:"\\b(PI2010|PI3000|PI3100|PI3105|PI3110|PI3205|PI3210|PI3900|PI4010|PI7000|PI7100)\\b",CubeTablet:"Android.*(K8GT|U9GT|U10GT|U16GT|U17GT|U18GT|U19GT|U20GT|U23GT|U30GT)|CUBE U8GT",CobyTablet:"MID1042|MID1045|MID1125|MID1126|MID7012|MID7014|MID7015|MID7034|MID7035|MID7036|MID7042|MID7048|MID7127|MID8042|MID8048|MID8127|MID9042|MID9740|MID9742|MID7022|MID7010",MIDTablet:"M9701|M9000|M9100|M806|M1052|M806|T703|MID701|MID713|MID710|MID727|MID760|MID830|MID728|MID933|MID125|MID810|MID732|MID120|MID930|MID800|MID731|MID900|MID100|MID820|MID735|MID980|MID130|MID833|MID737|MID960|MID135|MID860|MID736|MID140|MID930|MID835|MID733|MID4X10",MSITablet:"MSI \\b(Primo 73K|Primo 73L|Primo 81L|Primo 77|Primo 93|Primo 75|Primo 76|Primo 73|Primo 81|Primo 91|Primo 90|Enjoy 71|Enjoy 7|Enjoy 10)\\b",SMiTTablet:"Android.*(\\bMID\\b|MID-560|MTV-T1200|MTV-PND531|MTV-P1101|MTV-PND530)",RockChipTablet:"Android.*(RK2818|RK2808A|RK2918|RK3066)|RK2738|RK2808A",FlyTablet:"IQ310|Fly Vision",bqTablet:"Android.*(bq)?.*\\b(Elcano|Curie|Edison|Maxwell|Kepler|Pascal|Tesla|Hypatia|Platon|Newton|Livingstone|Cervantes|Avant|Aquaris ([E|M]10|M8))\\b|Maxwell.*Lite|Maxwell.*Plus",HuaweiTablet:"MediaPad|MediaPad 7 Youth|IDEOS S7|S7-201c|S7-202u|S7-101|S7-103|S7-104|S7-105|S7-106|S7-201|S7-Slim|M2-A01L|BAH-L09|BAH-W09|AGS-L09|CMR-AL19",NecTablet:"\\bN-06D|\\bN-08D",PantechTablet:"Pantech.*P4100",BronchoTablet:"Broncho.*(N701|N708|N802|a710)",VersusTablet:"TOUCHPAD.*[78910]|\\bTOUCHTAB\\b",ZyncTablet:"z1000|Z99 2G|z930|z990|z909|Z919|z900",PositivoTablet:"TB07STA|TB10STA|TB07FTA|TB10FTA",NabiTablet:"Android.*\\bNabi",KoboTablet:"Kobo Touch|\\bK080\\b|\\bVox\\b Build|\\bArc\\b Build",DanewTablet:"DSlide.*\\b(700|701R|702|703R|704|802|970|971|972|973|974|1010|1012)\\b",TexetTablet:"NaviPad|TB-772A|TM-7045|TM-7055|TM-9750|TM-7016|TM-7024|TM-7026|TM-7041|TM-7043|TM-7047|TM-8041|TM-9741|TM-9747|TM-9748|TM-9751|TM-7022|TM-7021|TM-7020|TM-7011|TM-7010|TM-7023|TM-7025|TM-7037W|TM-7038W|TM-7027W|TM-9720|TM-9725|TM-9737W|TM-1020|TM-9738W|TM-9740|TM-9743W|TB-807A|TB-771A|TB-727A|TB-725A|TB-719A|TB-823A|TB-805A|TB-723A|TB-715A|TB-707A|TB-705A|TB-709A|TB-711A|TB-890HD|TB-880HD|TB-790HD|TB-780HD|TB-770HD|TB-721HD|TB-710HD|TB-434HD|TB-860HD|TB-840HD|TB-760HD|TB-750HD|TB-740HD|TB-730HD|TB-722HD|TB-720HD|TB-700HD|TB-500HD|TB-470HD|TB-431HD|TB-430HD|TB-506|TB-504|TB-446|TB-436|TB-416|TB-146SE|TB-126SE",PlaystationTablet:"Playstation.*(Portable|Vita)",TrekstorTablet:"ST10416-1|VT10416-1|ST70408-1|ST702xx-1|ST702xx-2|ST80208|ST97216|ST70104-2|VT10416-2|ST10216-2A|SurfTab",PyleAudioTablet:"\\b(PTBL10CEU|PTBL10C|PTBL72BC|PTBL72BCEU|PTBL7CEU|PTBL7C|PTBL92BC|PTBL92BCEU|PTBL9CEU|PTBL9CUK|PTBL9C)\\b",AdvanTablet:"Android.* \\b(E3A|T3X|T5C|T5B|T3E|T3C|T3B|T1J|T1F|T2A|T1H|T1i|E1C|T1-E|T5-A|T4|E1-B|T2Ci|T1-B|T1-D|O1-A|E1-A|T1-A|T3A|T4i)\\b ",DanyTechTablet:"Genius Tab G3|Genius Tab S2|Genius Tab Q3|Genius Tab G4|Genius Tab Q4|Genius Tab G-II|Genius TAB GII|Genius TAB GIII|Genius Tab S1",GalapadTablet:"Android [0-9.]+; [a-z-]+; \\bG1\\b",MicromaxTablet:"Funbook|Micromax.*\\b(P250|P560|P360|P362|P600|P300|P350|P500|P275)\\b",KarbonnTablet:"Android.*\\b(A39|A37|A34|ST8|ST10|ST7|Smart Tab3|Smart Tab2)\\b",AllFineTablet:"Fine7 Genius|Fine7 Shine|Fine7 Air|Fine8 Style|Fine9 More|Fine10 Joy|Fine11 Wide",PROSCANTablet:"\\b(PEM63|PLT1023G|PLT1041|PLT1044|PLT1044G|PLT1091|PLT4311|PLT4311PL|PLT4315|PLT7030|PLT7033|PLT7033D|PLT7035|PLT7035D|PLT7044K|PLT7045K|PLT7045KB|PLT7071KG|PLT7072|PLT7223G|PLT7225G|PLT7777G|PLT7810K|PLT7849G|PLT7851G|PLT7852G|PLT8015|PLT8031|PLT8034|PLT8036|PLT8080K|PLT8082|PLT8088|PLT8223G|PLT8234G|PLT8235G|PLT8816K|PLT9011|PLT9045K|PLT9233G|PLT9735|PLT9760G|PLT9770G)\\b",YONESTablet:"BQ1078|BC1003|BC1077|RK9702|BC9730|BC9001|IT9001|BC7008|BC7010|BC708|BC728|BC7012|BC7030|BC7027|BC7026",ChangJiaTablet:"TPC7102|TPC7103|TPC7105|TPC7106|TPC7107|TPC7201|TPC7203|TPC7205|TPC7210|TPC7708|TPC7709|TPC7712|TPC7110|TPC8101|TPC8103|TPC8105|TPC8106|TPC8203|TPC8205|TPC8503|TPC9106|TPC9701|TPC97101|TPC97103|TPC97105|TPC97106|TPC97111|TPC97113|TPC97203|TPC97603|TPC97809|TPC97205|TPC10101|TPC10103|TPC10106|TPC10111|TPC10203|TPC10205|TPC10503",GUTablet:"TX-A1301|TX-M9002|Q702|kf026",PointOfViewTablet:"TAB-P506|TAB-navi-7-3G-M|TAB-P517|TAB-P-527|TAB-P701|TAB-P703|TAB-P721|TAB-P731N|TAB-P741|TAB-P825|TAB-P905|TAB-P925|TAB-PR945|TAB-PL1015|TAB-P1025|TAB-PI1045|TAB-P1325|TAB-PROTAB[0-9]+|TAB-PROTAB25|TAB-PROTAB26|TAB-PROTAB27|TAB-PROTAB26XL|TAB-PROTAB2-IPS9|TAB-PROTAB30-IPS9|TAB-PROTAB25XXL|TAB-PROTAB26-IPS10|TAB-PROTAB30-IPS10",OvermaxTablet:"OV-(SteelCore|NewBase|Basecore|Baseone|Exellen|Quattor|EduTab|Solution|ACTION|BasicTab|TeddyTab|MagicTab|Stream|TB-08|TB-09)|Qualcore 1027",HCLTablet:"HCL.*Tablet|Connect-3G-2.0|Connect-2G-2.0|ME Tablet U1|ME Tablet U2|ME Tablet G1|ME Tablet X1|ME Tablet Y2|ME Tablet Sync",DPSTablet:"DPS Dream 9|DPS Dual 7",VistureTablet:"V97 HD|i75 3G|Visture V4( HD)?|Visture V5( HD)?|Visture V10",CrestaTablet:"CTP(-)?810|CTP(-)?818|CTP(-)?828|CTP(-)?838|CTP(-)?888|CTP(-)?978|CTP(-)?980|CTP(-)?987|CTP(-)?988|CTP(-)?989",MediatekTablet:"\\bMT8125|MT8389|MT8135|MT8377\\b",ConcordeTablet:"Concorde([ ]+)?Tab|ConCorde ReadMan",GoCleverTablet:"GOCLEVER TAB|A7GOCLEVER|M1042|M7841|M742|R1042BK|R1041|TAB A975|TAB A7842|TAB A741|TAB A741L|TAB M723G|TAB M721|TAB A1021|TAB I921|TAB R721|TAB I720|TAB T76|TAB R70|TAB R76.2|TAB R106|TAB R83.2|TAB M813G|TAB I721|GCTA722|TAB I70|TAB I71|TAB S73|TAB R73|TAB R74|TAB R93|TAB R75|TAB R76.1|TAB A73|TAB A93|TAB A93.2|TAB T72|TAB R83|TAB R974|TAB R973|TAB A101|TAB A103|TAB A104|TAB A104.2|R105BK|M713G|A972BK|TAB A971|TAB R974.2|TAB R104|TAB R83.3|TAB A1042",ModecomTablet:"FreeTAB 9000|FreeTAB 7.4|FreeTAB 7004|FreeTAB 7800|FreeTAB 2096|FreeTAB 7.5|FreeTAB 1014|FreeTAB 1001 |FreeTAB 8001|FreeTAB 9706|FreeTAB 9702|FreeTAB 7003|FreeTAB 7002|FreeTAB 1002|FreeTAB 7801|FreeTAB 1331|FreeTAB 1004|FreeTAB 8002|FreeTAB 8014|FreeTAB 9704|FreeTAB 1003",VoninoTablet:"\\b(Argus[ _]?S|Diamond[ _]?79HD|Emerald[ _]?78E|Luna[ _]?70C|Onyx[ _]?S|Onyx[ _]?Z|Orin[ _]?HD|Orin[ _]?S|Otis[ _]?S|SpeedStar[ _]?S|Magnet[ _]?M9|Primus[ _]?94[ _]?3G|Primus[ _]?94HD|Primus[ _]?QS|Android.*\\bQ8\\b|Sirius[ _]?EVO[ _]?QS|Sirius[ _]?QS|Spirit[ _]?S)\\b",ECSTablet:"V07OT2|TM105A|S10OT1|TR10CS1",StorexTablet:"eZee[_']?(Tab|Go)[0-9]+|TabLC7|Looney Tunes Tab",VodafoneTablet:"SmartTab([ ]+)?[0-9]+|SmartTabII10|SmartTabII7|VF-1497|VFD 1400",EssentielBTablet:"Smart[ ']?TAB[ ]+?[0-9]+|Family[ ']?TAB2",RossMoorTablet:"RM-790|RM-997|RMD-878G|RMD-974R|RMT-705A|RMT-701|RME-601|RMT-501|RMT-711",iMobileTablet:"i-mobile i-note",TolinoTablet:"tolino tab [0-9.]+|tolino shine",AudioSonicTablet:"\\bC-22Q|T7-QC|T-17B|T-17P\\b",AMPETablet:"Android.* A78 ",SkkTablet:"Android.* (SKYPAD|PHOENIX|CYCLOPS)",TecnoTablet:"TECNO P9|TECNO DP8D",JXDTablet:"Android.* \\b(F3000|A3300|JXD5000|JXD3000|JXD2000|JXD300B|JXD300|S5800|S7800|S602b|S5110b|S7300|S5300|S602|S603|S5100|S5110|S601|S7100a|P3000F|P3000s|P101|P200s|P1000m|P200m|P9100|P1000s|S6600b|S908|P1000|P300|S18|S6600|S9100)\\b",iJoyTablet:"Tablet (Spirit 7|Essentia|Galatea|Fusion|Onix 7|Landa|Titan|Scooby|Deox|Stella|Themis|Argon|Unique 7|Sygnus|Hexen|Finity 7|Cream|Cream X2|Jade|Neon 7|Neron 7|Kandy|Scape|Saphyr 7|Rebel|Biox|Rebel|Rebel 8GB|Myst|Draco 7|Myst|Tab7-004|Myst|Tadeo Jones|Tablet Boing|Arrow|Draco Dual Cam|Aurix|Mint|Amity|Revolution|Finity 9|Neon 9|T9w|Amity 4GB Dual Cam|Stone 4GB|Stone 8GB|Andromeda|Silken|X2|Andromeda II|Halley|Flame|Saphyr 9,7|Touch 8|Planet|Triton|Unique 10|Hexen 10|Memphis 4GB|Memphis 8GB|Onix 10)",FX2Tablet:"FX2 PAD7|FX2 PAD10",XoroTablet:"KidsPAD 701|PAD[ ]?712|PAD[ ]?714|PAD[ ]?716|PAD[ ]?717|PAD[ ]?718|PAD[ ]?720|PAD[ ]?721|PAD[ ]?722|PAD[ ]?790|PAD[ ]?792|PAD[ ]?900|PAD[ ]?9715D|PAD[ ]?9716DR|PAD[ ]?9718DR|PAD[ ]?9719QR|PAD[ ]?9720QR|TelePAD1030|Telepad1032|TelePAD730|TelePAD731|TelePAD732|TelePAD735Q|TelePAD830|TelePAD9730|TelePAD795|MegaPAD 1331|MegaPAD 1851|MegaPAD 2151",ViewsonicTablet:"ViewPad 10pi|ViewPad 10e|ViewPad 10s|ViewPad E72|ViewPad7|ViewPad E100|ViewPad 7e|ViewSonic VB733|VB100a",VerizonTablet:"QTAQZ3|QTAIR7|QTAQTZ3|QTASUN1|QTASUN2|QTAXIA1",OdysTablet:"LOOX|XENO10|ODYS[ -](Space|EVO|Xpress|NOON)|\\bXELIO\\b|Xelio10Pro|XELIO7PHONETAB|XELIO10EXTREME|XELIOPT2|NEO_QUAD10",CaptivaTablet:"CAPTIVA PAD",IconbitTablet:"NetTAB|NT-3702|NT-3702S|NT-3702S|NT-3603P|NT-3603P|NT-0704S|NT-0704S|NT-3805C|NT-3805C|NT-0806C|NT-0806C|NT-0909T|NT-0909T|NT-0907S|NT-0907S|NT-0902S|NT-0902S",TeclastTablet:"T98 4G|\\bP80\\b|\\bX90HD\\b|X98 Air|X98 Air 3G|\\bX89\\b|P80 3G|\\bX80h\\b|P98 Air|\\bX89HD\\b|P98 3G|\\bP90HD\\b|P89 3G|X98 3G|\\bP70h\\b|P79HD 3G|G18d 3G|\\bP79HD\\b|\\bP89s\\b|\\bA88\\b|\\bP10HD\\b|\\bP19HD\\b|G18 3G|\\bP78HD\\b|\\bA78\\b|\\bP75\\b|G17s 3G|G17h 3G|\\bP85t\\b|\\bP90\\b|\\bP11\\b|\\bP98t\\b|\\bP98HD\\b|\\bG18d\\b|\\bP85s\\b|\\bP11HD\\b|\\bP88s\\b|\\bA80HD\\b|\\bA80se\\b|\\bA10h\\b|\\bP89\\b|\\bP78s\\b|\\bG18\\b|\\bP85\\b|\\bA70h\\b|\\bA70\\b|\\bG17\\b|\\bP18\\b|\\bA80s\\b|\\bA11s\\b|\\bP88HD\\b|\\bA80h\\b|\\bP76s\\b|\\bP76h\\b|\\bP98\\b|\\bA10HD\\b|\\bP78\\b|\\bP88\\b|\\bA11\\b|\\bA10t\\b|\\bP76a\\b|\\bP76t\\b|\\bP76e\\b|\\bP85HD\\b|\\bP85a\\b|\\bP86\\b|\\bP75HD\\b|\\bP76v\\b|\\bA12\\b|\\bP75a\\b|\\bA15\\b|\\bP76Ti\\b|\\bP81HD\\b|\\bA10\\b|\\bT760VE\\b|\\bT720HD\\b|\\bP76\\b|\\bP73\\b|\\bP71\\b|\\bP72\\b|\\bT720SE\\b|\\bC520Ti\\b|\\bT760\\b|\\bT720VE\\b|T720-3GE|T720-WiFi",OndaTablet:"\\b(V975i|Vi30|VX530|V701|Vi60|V701s|Vi50|V801s|V719|Vx610w|VX610W|V819i|Vi10|VX580W|Vi10|V711s|V813|V811|V820w|V820|Vi20|V711|VI30W|V712|V891w|V972|V819w|V820w|Vi60|V820w|V711|V813s|V801|V819|V975s|V801|V819|V819|V818|V811|V712|V975m|V101w|V961w|V812|V818|V971|V971s|V919|V989|V116w|V102w|V973|Vi40)\\b[\\s]+|V10 \\b4G\\b",JaytechTablet:"TPC-PA762",BlaupunktTablet:"Endeavour 800NG|Endeavour 1010",DigmaTablet:"\\b(iDx10|iDx9|iDx8|iDx7|iDxD7|iDxD8|iDsQ8|iDsQ7|iDsQ8|iDsD10|iDnD7|3TS804H|iDsQ11|iDj7|iDs10)\\b",EvolioTablet:"ARIA_Mini_wifi|Aria[ _]Mini|Evolio X10|Evolio X7|Evolio X8|\\bEvotab\\b|\\bNeura\\b",LavaTablet:"QPAD E704|\\bIvoryS\\b|E-TAB IVORY|\\bE-TAB\\b",AocTablet:"MW0811|MW0812|MW0922|MTK8382|MW1031|MW0831|MW0821|MW0931|MW0712",MpmanTablet:"MP11 OCTA|MP10 OCTA|MPQC1114|MPQC1004|MPQC994|MPQC974|MPQC973|MPQC804|MPQC784|MPQC780|\\bMPG7\\b|MPDCG75|MPDCG71|MPDC1006|MP101DC|MPDC9000|MPDC905|MPDC706HD|MPDC706|MPDC705|MPDC110|MPDC100|MPDC99|MPDC97|MPDC88|MPDC8|MPDC77|MP709|MID701|MID711|MID170|MPDC703|MPQC1010",CelkonTablet:"CT695|CT888|CT[\\s]?910|CT7 Tab|CT9 Tab|CT3 Tab|CT2 Tab|CT1 Tab|C820|C720|\\bCT-1\\b",WolderTablet:"miTab \\b(DIAMOND|SPACE|BROOKLYN|NEO|FLY|MANHATTAN|FUNK|EVOLUTION|SKY|GOCAR|IRON|GENIUS|POP|MINT|EPSILON|BROADWAY|JUMP|HOP|LEGEND|NEW AGE|LINE|ADVANCE|FEEL|FOLLOW|LIKE|LINK|LIVE|THINK|FREEDOM|CHICAGO|CLEVELAND|BALTIMORE-GH|IOWA|BOSTON|SEATTLE|PHOENIX|DALLAS|IN 101|MasterChef)\\b",MediacomTablet:"M-MPI10C3G|M-SP10EG|M-SP10EGP|M-SP10HXAH|M-SP7HXAH|M-SP10HXBH|M-SP8HXAH|M-SP8MXA",MiTablet:"\\bMI PAD\\b|\\bHM NOTE 1W\\b",NibiruTablet:"Nibiru M1|Nibiru Jupiter One",NexoTablet:"NEXO NOVA|NEXO 10|NEXO AVIO|NEXO FREE|NEXO GO|NEXO EVO|NEXO 3G|NEXO SMART|NEXO KIDDO|NEXO MOBI",LeaderTablet:"TBLT10Q|TBLT10I|TBL-10WDKB|TBL-10WDKBO2013|TBL-W230V2|TBL-W450|TBL-W500|SV572|TBLT7I|TBA-AC7-8G|TBLT79|TBL-8W16|TBL-10W32|TBL-10WKB|TBL-W100",UbislateTablet:"UbiSlate[\\s]?7C",PocketBookTablet:"Pocketbook",KocasoTablet:"\\b(TB-1207)\\b",HisenseTablet:"\\b(F5281|E2371)\\b",Hudl:"Hudl HT7S3|Hudl 2",TelstraTablet:"T-Hub2",GenericTablet:"Android.*\\b97D\\b|Tablet(?!.*PC)|BNTV250A|MID-WCDMA|LogicPD Zoom2|\\bA7EB\\b|CatNova8|A1_07|CT704|CT1002|\\bM721\\b|rk30sdk|\\bEVOTAB\\b|M758A|ET904|ALUMIUM10|Smartfren Tab|Endeavour 1010|Tablet-PC-4|Tagi Tab|\\bM6pro\\b|CT1020W|arc 10HD|\\bTP750\\b|\\bQTAQZ3\\b|WVT101|TM1088|KT107"},oss:{AndroidOS:"Android",BlackBerryOS:"blackberry|\\bBB10\\b|rim tablet os",PalmOS:"PalmOS|avantgo|blazer|elaine|hiptop|palm|plucker|xiino",SymbianOS:"Symbian|SymbOS|Series60|Series40|SYB-[0-9]+|\\bS60\\b",WindowsMobileOS:"Windows CE.*(PPC|Smartphone|Mobile|[0-9]{3}x[0-9]{3})|Windows Mobile|Windows Phone [0-9.]+|WCE;",WindowsPhoneOS:"Windows Phone 10.0|Windows Phone 8.1|Windows Phone 8.0|Windows Phone OS|XBLWP7|ZuneWP7|Windows NT 6.[23]; ARM;",iOS:"\\biPhone.*Mobile|\\biPod|\\biPad|AppleCoreMedia",iPadOS:"CPU OS 13",SailfishOS:"Sailfish",MeeGoOS:"MeeGo",MaemoOS:"Maemo",JavaOS:"J2ME/|\\bMIDP\\b|\\bCLDC\\b",webOS:"webOS|hpwOS",badaOS:"\\bBada\\b",BREWOS:"BREW"},uas:{Chrome:"\\bCrMo\\b|CriOS|Android.*Chrome/[.0-9]* (Mobile)?",Dolfin:"\\bDolfin\\b",Opera:"Opera.*Mini|Opera.*Mobi|Android.*Opera|Mobile.*OPR/[0-9.]+$|Coast/[0-9.]+",Skyfire:"Skyfire",Edge:"\\bEdgiOS\\b|Mobile Safari/[.0-9]* Edge",IE:"IEMobile|MSIEMobile",Firefox:"fennec|firefox.*maemo|(Mobile|Tablet).*Firefox|Firefox.*Mobile|FxiOS",Bolt:"bolt",TeaShark:"teashark",Blazer:"Blazer",Safari:"Version((?!\\bEdgiOS\\b).)*Mobile.*Safari|Safari.*Mobile|MobileSafari",WeChat:"\\bMicroMessenger\\b",UCBrowser:"UC.*Browser|UCWEB",baiduboxapp:"baiduboxapp",baidubrowser:"baidubrowser",DiigoBrowser:"DiigoBrowser",Mercury:"\\bMercury\\b",ObigoBrowser:"Obigo",NetFront:"NF-Browser",GenericBrowser:"NokiaBrowser|OviBrowser|OneBrowser|TwonkyBeamBrowser|SEMC.*Browser|FlyFlow|Minimo|NetFront|Novarra-Vision|MQQBrowser|MicroMessenger",PaleMoon:"Android.*PaleMoon|Mobile.*PaleMoon"},props:{Mobile:"Mobile/[VER]",Build:"Build/[VER]",Version:"Version/[VER]",VendorID:"VendorID/[VER]",iPad:"iPad.*CPU[a-z ]+[VER]",iPhone:"iPhone.*CPU[a-z ]+[VER]",iPod:"iPod.*CPU[a-z ]+[VER]",Kindle:"Kindle/[VER]",Chrome:["Chrome/[VER]","CriOS/[VER]","CrMo/[VER]"],Coast:["Coast/[VER]"],Dolfin:"Dolfin/[VER]",Firefox:["Firefox/[VER]","FxiOS/[VER]"],Fennec:"Fennec/[VER]",Edge:"Edge/[VER]",IE:["IEMobile/[VER];","IEMobile [VER]","MSIE [VER];","Trident/[0-9.]+;.*rv:[VER]"],NetFront:"NetFront/[VER]",NokiaBrowser:"NokiaBrowser/[VER]",Opera:[" OPR/[VER]","Opera Mini/[VER]","Version/[VER]"],"Opera Mini":"Opera Mini/[VER]","Opera Mobi":"Version/[VER]",UCBrowser:["UCWEB[VER]","UC.*Browser/[VER]"],MQQBrowser:"MQQBrowser/[VER]",MicroMessenger:"MicroMessenger/[VER]",baiduboxapp:"baiduboxapp/[VER]",baidubrowser:"baidubrowser/[VER]",SamsungBrowser:"SamsungBrowser/[VER]",Iron:"Iron/[VER]",Safari:["Version/[VER]","Safari/[VER]"],Skyfire:"Skyfire/[VER]",Tizen:"Tizen/[VER]",Webkit:"webkit[ /][VER]",PaleMoon:"PaleMoon/[VER]",SailfishBrowser:"SailfishBrowser/[VER]",Gecko:"Gecko/[VER]",Trident:"Trident/[VER]",Presto:"Presto/[VER]",Goanna:"Goanna/[VER]",iOS:" \\bi?OS\\b [VER][ ;]{1}",Android:"Android [VER]",Sailfish:"Sailfish [VER]",BlackBerry:["BlackBerry[\\w]+/[VER]","BlackBerry.*Version/[VER]","Version/[VER]"],BREW:"BREW [VER]",Java:"Java/[VER]","Windows Phone OS":["Windows Phone OS [VER]","Windows Phone [VER]"],"Windows Phone":"Windows Phone [VER]","Windows CE":"Windows CE/[VER]","Windows NT":"Windows NT [VER]",Symbian:["SymbianOS/[VER]","Symbian/[VER]"],webOS:["webOS/[VER]","hpwOS/[VER];"]},utils:{Bot:"Googlebot|facebookexternalhit|Google-AMPHTML|s~amp-validator|AdsBot-Google|Google Keyword Suggestion|Facebot|YandexBot|YandexMobileBot|bingbot|ia_archiver|AhrefsBot|Ezooms|GSLFbot|WBSearchBot|Twitterbot|TweetmemeBot|Twikle|PaperLiBot|Wotbox|UnwindFetchor|Exabot|MJ12bot|YandexImages|TurnitinBot|Pingdom|contentkingapp|AspiegelBot",MobileBot:"Googlebot-Mobile|AdsBot-Google-Mobile|YahooSeeker/M1A1-R2D2",DesktopMode:"WPDesktop",TV:"SonyDTV|HbbTV",WebKit:"(webkit)[ /]([\\w.]+)",Console:"\\b(Nintendo|Nintendo WiiU|Nintendo 3DS|Nintendo Switch|PLAYSTATION|Xbox)\\b",Watch:"SM-V700"}},g.detectMobileBrowsers={fullPattern:/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i, shortPattern:/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i,tabletPattern:/android|ipad|playbook|silk/i};var h,i=Object.prototype.hasOwnProperty;return g.FALLBACK_PHONE="UnknownPhone",g.FALLBACK_TABLET="UnknownTablet",g.FALLBACK_MOBILE="UnknownMobile",h="isArray"in Array?Array.isArray:function(a){return"[object Array]"===Object.prototype.toString.call(a)},function(){var a,b,c,e,f,j,k=g.mobileDetectRules;for(a in k.props)if(i.call(k.props,a)){for(b=k.props[a],h(b)||(b=[b]),f=b.length,e=0;e<f;++e)c=b[e],j=c.indexOf("[VER]"),j>=0&&(c=c.substring(0,j)+"([\\w._\\+]+)"+c.substring(j+5)),b[e]=new RegExp(c,"i");k.props[a]=b}d(k.oss),d(k.phones),d(k.tablets),d(k.uas),d(k.utils),k.oss0={WindowsPhoneOS:k.oss.WindowsPhoneOS,WindowsMobileOS:k.oss.WindowsMobileOS}}(),g.findMatch=function(a,b){for(var c in a)if(i.call(a,c)&&a[c].test(b))return c;return null},g.findMatches=function(a,b){var c=[];for(var d in a)i.call(a,d)&&a[d].test(b)&&c.push(d);return c},g.getVersionStr=function(a,b){var c,d,e,f,h=g.mobileDetectRules.props;if(i.call(h,a))for(c=h[a],e=c.length,d=0;d<e;++d)if(f=c[d].exec(b),null!==f)return f[1];return null},g.getVersion=function(a,b){var c=g.getVersionStr(a,b);return c?g.prepareVersionNo(c):NaN},g.prepareVersionNo=function(a){var b;return b=a.split(/[a-z._ \/\-]/i),1===b.length&&(a=b[0]),b.length>1&&(a=b[0]+".",b.shift(),a+=b.join("")),Number(a)},g.isMobileFallback=function(a){return g.detectMobileBrowsers.fullPattern.test(a)||g.detectMobileBrowsers.shortPattern.test(a.substr(0,4))},g.isTabletFallback=function(a){return g.detectMobileBrowsers.tabletPattern.test(a)},g.prepareDetectionCache=function(a,c,d){if(a.mobile===b){var e,h,i;return(h=g.findMatch(g.mobileDetectRules.tablets,c))?(a.mobile=a.tablet=h,void(a.phone=null)):(e=g.findMatch(g.mobileDetectRules.phones,c))?(a.mobile=a.phone=e,void(a.tablet=null)):void(g.isMobileFallback(c)?(i=f.isPhoneSized(d),i===b?(a.mobile=g.FALLBACK_MOBILE,a.tablet=a.phone=null):i?(a.mobile=a.phone=g.FALLBACK_PHONE,a.tablet=null):(a.mobile=a.tablet=g.FALLBACK_TABLET,a.phone=null)):g.isTabletFallback(c)?(a.mobile=a.tablet=g.FALLBACK_TABLET,a.phone=null):a.mobile=a.tablet=a.phone=null)}},g.mobileGrade=function(a){var b=null!==a.mobile();return a.os("iOS")&&a.version("iPad")>=4.3||a.os("iOS")&&a.version("iPhone")>=3.1||a.os("iOS")&&a.version("iPod")>=3.1||a.version("Android")>2.1&&a.is("Webkit")||a.version("Windows Phone OS")>=7||a.is("BlackBerry")&&a.version("BlackBerry")>=6||a.match("Playbook.*Tablet")||a.version("webOS")>=1.4&&a.match("Palm|Pre|Pixi")||a.match("hp.*TouchPad")||a.is("Firefox")&&a.version("Firefox")>=12||a.is("Chrome")&&a.is("AndroidOS")&&a.version("Android")>=4||a.is("Skyfire")&&a.version("Skyfire")>=4.1&&a.is("AndroidOS")&&a.version("Android")>=2.3||a.is("Opera")&&a.version("Opera Mobi")>11&&a.is("AndroidOS")||a.is("MeeGoOS")||a.is("Tizen")||a.is("Dolfin")&&a.version("Bada")>=2||(a.is("UC Browser")||a.is("Dolfin"))&&a.version("Android")>=2.3||a.match("Kindle Fire")||a.is("Kindle")&&a.version("Kindle")>=3||a.is("AndroidOS")&&a.is("NookTablet")||a.version("Chrome")>=11&&!b||a.version("Safari")>=5&&!b||a.version("Firefox")>=4&&!b||a.version("MSIE")>=7&&!b||a.version("Opera")>=10&&!b?"A":a.os("iOS")&&a.version("iPad")<4.3||a.os("iOS")&&a.version("iPhone")<3.1||a.os("iOS")&&a.version("iPod")<3.1||a.is("Blackberry")&&a.version("BlackBerry")>=5&&a.version("BlackBerry")<6||a.version("Opera Mini")>=5&&a.version("Opera Mini")<=6.5&&(a.version("Android")>=2.3||a.is("iOS"))||a.match("NokiaN8|NokiaC7|N97.*Series60|Symbian/3")||a.version("Opera Mobi")>=11&&a.is("SymbianOS")?"B":(a.version("BlackBerry")<5||a.match("MSIEMobile|Windows CE.*Mobile")||a.version("Windows Mobile")<=5.2,"C")},g.detectOS=function(a){return g.findMatch(g.mobileDetectRules.oss0,a)||g.findMatch(g.mobileDetectRules.oss,a)},g.getDeviceSmallerSide=function(){return window.screen.width<window.screen.height?window.screen.width:window.screen.height},f.prototype={constructor:f,mobile:function(){return g.prepareDetectionCache(this._cache,this.ua,this.maxPhoneWidth),this._cache.mobile},phone:function(){return g.prepareDetectionCache(this._cache,this.ua,this.maxPhoneWidth),this._cache.phone},tablet:function(){return g.prepareDetectionCache(this._cache,this.ua,this.maxPhoneWidth),this._cache.tablet},userAgent:function(){return this._cache.userAgent===b&&(this._cache.userAgent=g.findMatch(g.mobileDetectRules.uas,this.ua)),this._cache.userAgent},userAgents:function(){return this._cache.userAgents===b&&(this._cache.userAgents=g.findMatches(g.mobileDetectRules.uas,this.ua)),this._cache.userAgents},os:function(){return this._cache.os===b&&(this._cache.os=g.detectOS(this.ua)),this._cache.os},version:function(a){return g.getVersion(a,this.ua)},versionStr:function(a){return g.getVersionStr(a,this.ua)},is:function(b){return c(this.userAgents(),b)||a(b,this.os())||a(b,this.phone())||a(b,this.tablet())||c(g.findMatches(g.mobileDetectRules.utils,this.ua),b)},match:function(a){return a instanceof RegExp||(a=new RegExp(a,"i")),a.test(this.ua)},isPhoneSized:function(a){return f.isPhoneSized(a||this.maxPhoneWidth)},mobileGrade:function(){return this._cache.grade===b&&(this._cache.grade=g.mobileGrade(this)),this._cache.grade}},"undefined"!=typeof window&&window.screen?f.isPhoneSized=function(a){return a<0?b:g.getDeviceSmallerSide()<=a}:f.isPhoneSized=function(){},f._impl=g,f.version="1.4.5 2021-03-13",f})}(function(a){if("undefined"!=typeof module&&module.exports)return function(a){module.exports=a()};if("function"==typeof define&&define.amd)return define;if("undefined"!=typeof window)return function(a){window.MobileDetect=a()};throw new Error("unknown environment")}());var ai_lists=!0,ai_block_class_def="code-block"; if("undefined"!=typeof ai_lists){function X(b,e){for(var p=[];b=b.previousElementSibling;)("undefined"==typeof e||b.matches(e))&&p.push(b);return p}function fa(b,e){for(var p=[];b=b.nextElementSibling;)("undefined"==typeof e||b.matches(e))&&p.push(b);return p}var host_regexp=RegExp(":\\/\\/(.[^/:]+)","i");function ha(b){b=b.match(host_regexp);return null!=b&&1<b.length&&"string"===typeof b[1]&&0<b[1].length?b[1].toLowerCase():null}function Q(b){return b.includes(":")?(b=b.split(":"),1E3*(3600*parseInt(b[0])+ 60*parseInt(b[1])+parseInt(b[2]))):null}function Y(b){try{var e=Date.parse(b);isNaN(e)&&(e=null)}catch(p){e=null}if(null==e&&b.includes(" ")){b=b.split(" ");try{e=Date.parse(b[0]),e+=Q(b[1]),isNaN(e)&&(e=null)}catch(p){e=null}}return e}function Z(){null==document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar")&&null==document.querySelector(".ai-list-manual")||"function"!=typeof __tcfapi||"function"!=typeof ai_load_blocks||"undefined"!=typeof ai_iab_tcf_callback_installed||(__tcfapi("addEventListener",2,function(b, e){e&&"useractioncomplete"===b.eventStatus&&(ai_tcData=b,ai_load_blocks(),b=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status"),null!=b&&(b.textContent="IAB TCF 2.0 DATA LOADED"),b=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar"),null!=b&&(b.classList.remove("status-error"),b.classList.add("status-ok")))}),ai_iab_tcf_callback_installed=!0)}ai_process_lists=function(b){function e(a,d,k){if(0==a.length){if("!@!"==k)return!0;d!=k&&("true"==k.toLowerCase()?k=!0:"false"==k.toLowerCase()&&(k=!1));return d==k}if("object"!= typeof d&&"array"!=typeof d)return!1;var l=a[0];a=a.slice(1);if("*"==l)for(let [,n]of Object.entries(d)){if(e(a,n,k))return!0}else if(l in d)return e(a,d[l],k);return!1}function p(a,d,k){if("object"!=typeof a||-1==d.indexOf("["))return!1;d=d.replace(/]| /gi,"").split("[");return e(d,a,k)}function z(){if("function"==typeof __tcfapi){var a=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status"),d=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar");null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 DETECTED");__tcfapi("getTCData",2,function(k, l){l?(null!=d&&d.classList.add("status-ok"),"tcloaded"==k.eventStatus||"useractioncomplete"==k.eventStatus)?(ai_tcData=k,k.gdprApplies?null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 DATA LOADED"):null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 GDPR DOES NOT APPLY"),null!=d&&(d.classList.remove("status-error"),d.classList.add("status-ok")),setTimeout(function(){ai_process_lists()},10)):"cmpuishown"==k.eventStatus&&(ai_cmpuishown=!0,null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 CMP UI SHOWN"),null!=d&&(d.classList.remove("status-error"), d.classList.add("status-ok"))):(null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 __tcfapi getTCData failed"),null!=d&&(d.classList.remove("status-ok"),d.classList.add("status-error")))})}}function C(a){"function"==typeof __tcfapi?(ai_tcfapi_found=!0,"undefined"==typeof ai_iab_tcf_callback_installed&&Z(),"undefined"==typeof ai_tcData_requested&&(ai_tcData_requested=!0,z(),cookies_need_tcData=!0)):a&&("undefined"==typeof ai_tcfapi_found&&(ai_tcfapi_found=!1,setTimeout(function(){ai_process_lists()},10)),a=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status"), null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 MISSING: __tcfapi function not found"),a=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar"),null!=a&&(a.classList.remove("status-ok"),a.classList.add("status-error")))}if(null==b)b=document.querySelectorAll("div.ai-list-data, meta.ai-list-data");else{window.jQuery&&window.jQuery.fn&&b instanceof jQuery&&(b=Array.prototype.slice.call(b));var x=[];b.forEach((a,d)=>{a.matches(".ai-list-data")?x.push(a):(a=a.querySelectorAll(".ai-list-data"),a.length&&a.forEach((k,l)=>{x.push(k)}))}); b=x}if(b.length){b.forEach((a,d)=>{a.classList.remove("ai-list-data")});var L=ia(window.location.search);if(null!=L.referrer)var A=L.referrer;else A=document.referrer,""!=A&&(A=ha(A));var R=window.navigator.userAgent,S=R.toLowerCase(),aa=navigator.language,M=aa.toLowerCase();if("undefined"!==typeof MobileDetect)var ba=new MobileDetect(R);b.forEach((a,d)=>{var k=document.cookie.split(";");k.forEach(function(f,h){k[h]=f.trim()});d=a.closest("div."+ai_block_class_def);var l=!0;if(a.hasAttribute("referer-list")){var n= a.getAttribute("referer-list");n=b64d(n).split(",");var v=a.getAttribute("referer-list-type"),E=!1;n.every((f,h)=>{f=f.trim();if(""==f)return!0;if("*"==f.charAt(0))if("*"==f.charAt(f.length-1)){if(f=f.substr(1,f.length-2),-1!=A.indexOf(f))return E=!0,!1}else{if(f=f.substr(1),A.substr(-f.length)==f)return E=!0,!1}else if("*"==f.charAt(f.length-1)){if(f=f.substr(0,f.length-1),0==A.indexOf(f))return E=!0,!1}else if("#"==f){if(""==A)return E=!0,!1}else if(f==A)return E=!0,!1;return!0});var r=E;switch(v){case "B":r&& (l=!1);break;case "W":r||(l=!1)}}if(l&&a.hasAttribute("client-list")&&"undefined"!==typeof ba)switch(n=a.getAttribute("client-list"),n=b64d(n).split(","),v=a.getAttribute("client-list-type"),r=!1,n.every((f,h)=>{if(""==f.trim())return!0;f.split("&&").every((c,t)=>{t=!0;var w=!1;for(c=c.trim();"!!"==c.substring(0,2);)t=!t,c=c.substring(2);"language:"==c.substring(0,9)&&(w=!0,c=c.substring(9).toLowerCase());var q=!1;w?"*"==c.charAt(0)?"*"==c.charAt(c.length-1)?(c=c.substr(1,c.length-2).toLowerCase(), -1!=M.indexOf(c)&&(q=!0)):(c=c.substr(1).toLowerCase(),M.substr(-c.length)==c&&(q=!0)):"*"==c.charAt(c.length-1)?(c=c.substr(0,c.length-1).toLowerCase(),0==M.indexOf(c)&&(q=!0)):c==M&&(q=!0):"*"==c.charAt(0)?"*"==c.charAt(c.length-1)?(c=c.substr(1,c.length-2).toLowerCase(),-1!=S.indexOf(c)&&(q=!0)):(c=c.substr(1).toLowerCase(),S.substr(-c.length)==c&&(q=!0)):"*"==c.charAt(c.length-1)?(c=c.substr(0,c.length-1).toLowerCase(),0==S.indexOf(c)&&(q=!0)):ba.is(c)&&(q=!0);return(r=q?t:!t)?!0:!1});return r? !1:!0}),v){case "B":r&&(l=!1);break;case "W":r||(l=!1)}var N=n=!1;for(v=1;2>=v;v++)if(l){switch(v){case 1:var g=a.getAttribute("cookie-list");break;case 2:g=a.getAttribute("parameter-list")}if(null!=g){g=b64d(g);switch(v){case 1:var y=a.getAttribute("cookie-list-type");break;case 2:y=a.getAttribute("parameter-list-type")}g=g.replace("tcf-gdpr","tcf-v2[gdprApplies]=true");g=g.replace("tcf-no-gdpr","tcf-v2[gdprApplies]=false");g=g.replace("tcf-google","tcf-v2[vendor][consents][755]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true"); g=g.replace("tcf-no-google","!!tcf-v2[vendor][consents][755]");g=g.replace("tcf-media.net","tcf-v2[vendor][consents][142]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-no-media.net","!!tcf-v2[vendor][consents][142]");g=g.replace("tcf-amazon","tcf-v2[vendor][consents][793]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-no-amazon","!!tcf-v2[vendor][consents][793]");g=g.replace("tcf-ezoic","tcf-v2[vendor][consents][347]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-no-ezoic", "!!tcf-v2[vendor][consents][347]");var F=g.split(","),ca=[];k.forEach(function(f){f=f.split("=");try{var h=JSON.parse(decodeURIComponent(f[1]))}catch(c){h=decodeURIComponent(f[1])}ca[f[0]]=h});r=!1;var I=a;F.every((f,h)=>{f.split("&&").every((c,t)=>{t=!0;for(c=c.trim();"!!"==c.substring(0,2);)t=!t,c=c.substring(2);var w=c,q="!@!",T="tcf-v2"==w&&"!@!"==q,B=-1!=c.indexOf("["),J=0==c.indexOf("tcf-v2")||0==c.indexOf("euconsent-v2");J=J&&(B||T);-1!=c.indexOf("=")&&(q=c.split("="),w=q[0],q=q[1],B=-1!=w.indexOf("["), J=(J=0==w.indexOf("tcf-v2")||0==w.indexOf("euconsent-v2"))&&(B||T));if(J)document.querySelector("#ai-iab-tcf-status"),B=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar"),null!=B&&(B.style.display="block"),T&&"boolean"==typeof ai_tcfapi_found?r=ai_tcfapi_found?t:!t:"object"==typeof ai_tcData?(null!=B&&B.classList.add("status-ok"),w=w.replace(/]| /gi,"").split("["),w.shift(),r=(w=e(w,ai_tcData,q))?t:!t):"undefined"==typeof ai_tcfapi_found&&(I.classList.add("ai-list-data"),N=!0,"function"==typeof __tcfapi?C(!1): "undefined"==typeof ai_tcData_retrying&&(ai_tcData_retrying=!0,setTimeout(function(){"function"==typeof __tcfapi?C(!1):setTimeout(function(){"function"==typeof __tcfapi?C(!1):setTimeout(function(){C(!0)},3E3)},1E3)},600)));else if(B)r=(w=p(ca,w,q))?t:!t;else{var U=!1;"!@!"==q?k.every(function(ja){return ja.split("=")[0]==c?(U=!0,!1):!0}):U=-1!=k.indexOf(c);r=U?t:!t}return r?!0:!1});return r?!1:!0});r&&(N=!1,I.classList.remove("ai-list-data"));switch(y){case "B":r&&(l=!1);break;case "W":r||(l=!1)}}}a.classList.contains("ai-list-manual")&& (l?(I.classList.remove("ai-list-data"),I.classList.remove("ai-list-manual")):(n=!0,I.classList.add("ai-list-data")));(l||!n&&!N)&&a.hasAttribute("data-debug-info")&&(g=document.querySelector("."+a.dataset.debugInfo),null!=g&&(g=g.parentElement,null!=g&&g.classList.contains("ai-debug-info")&&g.remove()));y=X(a,".ai-debug-bar.ai-debug-lists");var ka=""==A?"#":A;0!=y.length&&y.forEach((f,h)=>{h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-list-info");null!=h&&(h.textContent=ka,h.title=R+"\n"+aa);h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-list-status"); null!=h&&(h.textContent=l?ai_front.visible:ai_front.hidden)});g=!1;if(l&&a.hasAttribute("scheduling-start")&&a.hasAttribute("scheduling-end")&&a.hasAttribute("scheduling-days")){var u=a.getAttribute("scheduling-start");v=a.getAttribute("scheduling-end");y=a.getAttribute("scheduling-days");g=!0;u=b64d(u);F=b64d(v);var V=parseInt(a.getAttribute("scheduling-fallback")),O=parseInt(a.getAttribute("gmt"));if(u.includes("-")||F.includes("-"))P=Y(u)+O,K=Y(F)+O;else var P=Q(u),K=Q(F);P??=0;K??=0;var W=b64d(y).split(","); y=a.getAttribute("scheduling-type");var D=(new Date).getTime()+O;v=new Date(D);var G=v.getDay();0==G?G=6:G--;u.includes("-")||F.includes("-")||(u=(new Date(v.getFullYear(),v.getMonth(),v.getDate())).getTime()+O,D-=u,0>D&&(D+=864E5));scheduling_start_date_ok=D>=P;scheduling_end_date_ok=0==K||D<K;u=scheduling_start_date_ok&&scheduling_end_date_ok&&W.includes(G.toString());switch(y){case "B":u=!u}u||(l=!1);var la=v.toISOString().split(".")[0].replace("T"," ");y=X(a,".ai-debug-bar.ai-debug-scheduling"); 0!=y.length&&y.forEach((f,h)=>{h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-scheduling-info");null!=h&&(h.textContent=la+" "+G+" current_time: "+Math.floor(D.toString()/1E3)+" start_date:"+Math.floor(P/1E3).toString()+"=>"+scheduling_start_date_ok.toString()+" end_date:"+Math.floor(K/1E3).toString()+"=>"+scheduling_end_date_ok.toString()+" days:"+W.toString()+"=>"+W.includes(G.toString()).toString());h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-scheduling-status");null!=h&&(h.textContent=l?ai_front.visible:ai_front.hidden); l||0==V||(f.classList.remove("ai-debug-scheduling"),f.classList.add("ai-debug-fallback"),h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-scheduling-status"),null!=h&&(h.textContent=ai_front.fallback+" = "+V))})}if(n||!l&&N)return!0;a.style.visibility="";a.style.position="";a.style.width="";a.style.height="";a.style.zIndex="";if(l){if(null!=d&&(d.style.visibility="",d.classList.contains("ai-remove-position")&&(d.style.position="")),a.hasAttribute("data-code")){n=b64d(a.dataset.code);u=document.createRange(); g=!0;try{H=u.createContextualFragment(n)}catch(f){g=!1}g&&(null!=a.closest("head")?(a.parentNode.insertBefore(H,a.nextSibling),a.remove()):a.append(H));da(a)}}else if(g&&!u&&0!=V){null!=d&&(d.style.visibility="",d.classList.contains("ai-remove-position")&&d.css({position:""}));n=fa(a,".ai-fallback");0!=n.length&&n.forEach((f,h)=>{f.classList.remove("ai-fallback")});if(a.hasAttribute("data-fallback-code")){n=b64d(a.dataset.fallbackCode);u=document.createRange();g=!0;try{var H=u.createContextualFragment(n)}catch(f){g= !1}g&&a.append(H);da(a)}else a.style.display="none",null!=d&&null==d.querySelector(".ai-debug-block")&&d.hasAttribute("style")&&-1==d.getAttribute("style").indexOf("height:")&&(d.style.display="none");null!=d&&d.hasAttribute("data-ai")&&(d.getAttribute("data-ai"),a.hasAttribute("fallback-tracking")&&(H=a.getAttribute("fallback-tracking"),d.setAttribute("data-ai-"+a.getAttribute("fallback_level"),H)))}else a.style.display="none",null!=d&&(d.removeAttribute("data-ai"),d.classList.remove("ai-track"), null!=d.querySelector(".ai-debug-block")?(d.style.visibility="",d.classList.remove("ai-close"),d.classList.contains("ai-remove-position")&&(d.style.position="")):d.hasAttribute("style")&&-1==d.getAttribute("style").indexOf("height:")&&(d.style.display="none"));a.setAttribute("data-code","");a.setAttribute("data-fallback-code","");null!=d&&d.classList.remove("ai-list-block")})}};function ea(b){b=`; ${document.cookie}`.split(`; ${b}=`);if(2===b.length)return b.pop().split(";").shift()}function ma(b, e,p){ea(b)&&(document.cookie=b+"="+(e?";path="+e:"")+(p?";domain="+p:"")+";expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT")}function m(b){ea(b)&&(ma(b,"/",window.location.hostname),document.cookie=b+"=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;")}(function(b){"complete"===document.readyState||"loading"!==document.readyState&&!document.documentElement.doScroll?b():document.addEventListener("DOMContentLoaded",b)})(function(){setTimeout(function(){ai_process_lists();setTimeout(function(){Z();if("function"== typeof ai_load_blocks){document.addEventListener("cmplzEnableScripts",e);document.addEventListener("cmplz_event_marketing",e);function e(p){"cmplzEnableScripts"!=p.type&&"all"!==p.consentLevel||ai_load_blocks()}}},50);var b=document.querySelector(".ai-debug-page-type");null!=b&&b.addEventListener("dblclick",e=>{e=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status");null!=e&&(e.textContent="CONSENT COOKIES");e=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar");null!=e&&(e.style.display="block")});b=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar"); null!=b&&b.addEventListener("click",e=>{m("euconsent-v2");m("__lxG__consent__v2");m("__lxG__consent__v2_daisybit");m("__lxG__consent__v2_gdaisybit");m("CookieLawInfoConsent");m("cookielawinfo-checkbox-advertisement");m("cookielawinfo-checkbox-analytics");m("cookielawinfo-checkbox-necessary");m("complianz_policy_id");m("complianz_consent_status");m("cmplz_marketing");m("cmplz_consent_status");m("cmplz_preferences");m("cmplz_statistics-anonymous");m("cmplz_choice");m("cmplz_banner-status");m("cmplz_functional"); m("cmplz_policy_id");m("cmplz_statistics");m("moove_gdpr_popup");m("real_cookie_banner-blog:1-tcf");m("real_cookie_banner-blog:1");e=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status");null!=e&&(e.textContent="CONSENT COOKIES DELETED")})},5)});function da(b){setTimeout(function(){"function"==typeof ai_process_rotations_in_element&&ai_process_rotations_in_element(b);"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists();"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses();"function"==typeof ai_process_filter_hooks&& ai_process_filter_hooks();"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks(b);"function"==typeof ai_process_impressions&&1==ai_tracking_finished&&ai_process_impressions();"function"==typeof ai_install_click_trackers&&1==ai_tracking_finished&&ai_install_click_trackers();"function"==typeof ai_install_close_buttons&&ai_install_close_buttons(document)},5)}function ia(b){var e=b?b.split("?")[1]:window.location.search.slice(1);b={};if(e){e=e.split("#")[0];e=e.split("&");for(var p=0;p<e.length;p++){var z= e[p].split("="),C=void 0,x=z[0].replace(/\[\d*\]/,function(L){C=L.slice(1,-1);return""});z="undefined"===typeof z[1]?"":z[1];x=x.toLowerCase();z=z.toLowerCase();b[x]?("string"===typeof b[x]&&(b[x]=[b[x]]),"undefined"===typeof C?b[x].push(z):b[x][C]=z):b[x]=z}}return b}}; var ai_ip=!0,ai_data_id="0a55920de0",ai_ajax_url="https://tuekhangduong.com/wp-admin/admin-ajax.php",ai_block_class_def="code-block"; if("undefined"!=typeof ai_ip){function u(b,g){g||(g=window.location.href);b=b.replace(/[\[\]]/g,"\\$&");return(b=(new RegExp("[?&]"+b+"(=([^&#]*)|&|#|$)")).exec(g))?b[2]?decodeURIComponent(b[2].replace(/\+/g," ")):"":null}function y(){return(new Date).getTime()+"-"+Math.round(1E5*Math.random())}function v(b){b.forEach((a,c)=>{a.classList.remove("ai-ip-data")});var g=!1;if(""!=ai_ip_data){try{var l=JSON.parse(ai_ip_data),f=l[0],r=l[1],p=l[2],q=l[3]}catch(a){return}var t=!1;-1!=f.indexOf("#")&&(t=!0, f=f.replace("#",""));var e="";t&&(e="CFP BLOCKED, ");e=e+f+", "+r;null!=p&&null!=q&&(e=e+":"+p+":"+q);null==p&&(p="");null==q&&(q="");null!=l&&b.forEach((a,c)=>{c=a.closest("div."+ai_block_class_def);g=!0;if(a.hasAttribute("ip-addresses")){var h=a.getAttribute("ip-addresses").split(","),m=a.getAttribute("ip-address-list"),k=!1;h.every((d,n)=>{if("*"==d.charAt(0))if("*"==d.charAt(d.length-1)){if(d=d.substr(1,d.length-2),-1!=f.indexOf(d))return k=!0,!1}else{if(d=d.substr(1),f.substr(-d.length)==d)return k= !0,!1}else if("*"==d.charAt(d.length-1)){if(d=d.substr(0,d.length-1),0==f.indexOf(d))return k=!0,!1}else if("#"==d){if(""==f)return k=!0,!1}else if("CFP"==d.toUpperCase()){if(t)return k=!0,!1}else if(d==f)return k=!0,!1;return!0});switch(m){case "B":k&&(g=!1);break;case "W":k||(g=!1)}}if(g&&a.hasAttribute("countries"))switch(h=a.getAttribute("countries").split(","),m=a.getAttribute("country-list"),k=!1,h.every((d,n)=>{n=d.trim().split(":");if(null==n[1]||""==p)n[1]="";if(null==n[2]||""==q)n[2]=""; d=n.join(":").toUpperCase();n=(r+":"+(""==n[1]?"":p)+":"+(""==n[2]?"":q)).toUpperCase();return d==n?(k=!0,!1):!0}),m){case "B":k&&(g=!1);break;case "W":k||(g=!1)}a.style.visibility="";a.style.position="";a.style.width="";a.style.height="";a.style.zIndex="";for(h=a.previousElementSibling;h&&!h.matches(".ai-debug-bar");)h=h.previousElementSibling;null!=h&&(m=h.querySelector(".ai-debug-name.ai-ip-country"),null!=m&&(m.textContent=e),m=h.querySelector(".ai-debug-name.ai-ip-status"),null!=m&&(m.textContent= g?ai_front.visible:ai_front.hidden));if(g){if(null!=c&&(c.style.visibility="",c.classList.contains("ai-remove-position")&&(c.style.position="")),a.hasAttribute("data-code")){h=b64d(a.dataset.code);m=document.createRange();var w=!0;try{var x=m.createContextualFragment(h)}catch(d){w=!1}w&&(null!=a.closest("head")?(a.parentNode.insertBefore(x,a.nextSibling),a.remove()):a.append(x));a.removeAttribute("data-code");z(a)}}else a.style.display="none",null!=c&&(c.removeAttribute("data-ai"),c.classList.remove("ai-track"), null!=c.querySelector(".ai-debug-block")?(c.style.visibility="",c.classList.remove("ai-close"),c.classList.contains("ai-remove-position")&&(c.style.position=""),a.hasAttribute("data-code")&&(c.classList.remove("ai-list-block"),c.classList.remove("ai-list-block-filter"),null!=c.previousElementSibling&&c.previousElementSibling.classList.contains("ai-debug-info")&&c.previousElementSibling.remove())):c.hasAttribute("style")&&-1==c.getAttribute("style").indexOf("height:")&&(c.style.display="none"));null!= c&&c.classList.remove("ai-list-block-ip")})}}ai_process_ip_addresses=function(b){if(null==b)b=document.querySelectorAll("div.ai-ip-data, meta.ai-ip-data");else{window.jQuery&&window.jQuery.fn&&b instanceof jQuery&&(b=Array.prototype.slice.call(b));var g=[];b.forEach((e,a)=>{e.matches(".ai-ip-data")?g.push(e):(e=e.querySelectorAll(".ai-ip-data"),e.length&&e.forEach((c,h)=>{g.push(c)}))});b=g}if(b.length)if("undefined"!=typeof ai_ip_data)v(b);else if("undefined"==typeof ai_ip_data_requested){ai_ip_data_requested= !0;var l=ai_ajax_url+"?action=ai_ajax&ip-data=ip-address-country-city",f=u("ai-debug-ip-address");null!=f&&(l+="&ai-debug-ip-address="+f);f=u("ai-debug-country");null!=f&&(l+="&ai-debug-country="+f);f={ai_check:ai_data_id,version:y()};var r=[],p;for(p in f){var q=encodeURIComponent(p),t=encodeURIComponent(f[p]);r.push(q+"="+t)}r=r.join("&");(async function(){return await (await fetch(l,{method:"POST",headers:{"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8"},body:r})).text()})().then(e=> {ai_ip_data=e;if(""==e){var a="Ajax request returned empty data, geo-targeting disabled";console.error(a);"undefined"!=typeof ai_js_errors&&ai_js_errors.push([a,l,0])}else try{JSON.parse(e)}catch(c){a="Ajax call returned invalid data, geo-targeting disabled",console.error(a,e),"undefined"!=typeof ai_js_errors&&ai_js_errors.push([a,l,0])}b=document.querySelectorAll("div.ai-ip-data, meta.ai-ip-data");b.length&&v(b)}).catch(e=>{document.querySelectorAll("div.ai-ip-data").forEach((a,c)=>{a.style.display= "none";a.style.visibility="";a.style.position="";a.style.width="";a.style.height="";a.style.zIndex="";a.classList.remove("ai-ip-data")})})}};(function(b){"complete"===document.readyState||"loading"!==document.readyState&&!document.documentElement.doScroll?b():document.addEventListener("DOMContentLoaded",b)})(function(){setTimeout(function(){ai_process_ip_addresses()},5)});function z(b){setTimeout(function(){"function"==typeof ai_process_rotations_in_element&&ai_process_rotations_in_element(b);"function"== typeof ai_process_lists&&ai_process_lists();"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses();"function"==typeof ai_process_filter_hooks&&ai_process_filter_hooks();"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks(b);"function"==typeof ai_process_impressions&&1==ai_tracking_finished&&ai_process_impressions();"function"==typeof ai_install_click_trackers&&1==ai_tracking_finished&&ai_install_click_trackers();"function"==typeof ai_install_close_buttons&&ai_install_close_buttons(document)}, 5)}}; var ai_internal_tracking=1,ai_external_tracking=0,ai_external_tracking_category="Ad Inserter Pro",ai_external_tracking_action="[EVENT]",ai_external_tracking_label="[BLOCK_NUMBER] - [BLOCK_VERSION_NAME]",ai_external_tracking_username="",ai_track_pageviews=1,ai_advanced_click_detection=0,ai_viewport_widths=[980,768,0],ai_viewport_indexes=[1,2,3],ai_viewport_names_string="WyJEZXNrdG9wIiwiVGFibGV0IiwiUGhvbmUiXQ==",ai_data_id="0a55920de0", ai_ajax_url="https://tuekhangduong.com/wp-admin/admin-ajax.php",ai_debug_tracking=0,ai_adb_attribute='ZGF0YS1kYXRhLW1hc2s='; if("undefined"!==typeof ai_internal_tracking){ai_viewport_names=JSON.parse(b64d(ai_viewport_names_string));function F(k,l){return(new RegExp("^"+l.split("*").map(r=>r.replace(/([.*+?^=!:${}()|\[\]\/\\])/g,"\\$1")).join(".*")+"$")).test(k)}function I(k,l,r,x){if(x){const B=y=>{y.target&&y.target.matches(x)&&r(y)};k.addEventListener(l,B);return B}k.addEventListener(l,r);return r}installIframeTracker=function(k,l){"function"==typeof k&&(k={blurCallback:k});if(null===k||!1===k)ai_iframeTracker.untrack(l); else if("object"==typeof k)ai_iframeTracker.track(l,k);else throw Error("Wrong handler type (must be an object, or null|false to untrack)");return this};var ai_mouseoverHander=function(k,l){l.data={handler:k};ai_iframeTracker.mouseoverListener(l)},ai_mouseoutHander=function(k,l){l.data={handler:k};ai_iframeTracker.mouseoutListener(l)};ai_iframeTracker={focusRetriever:null,focusRetrieved:!1,handlersList:[],isIE8AndOlder:!1,init:function(){try{9>navigator.userAgent.match(RegExp("(msie) ([\\w.]+)","i"))[2]&& (this.isIE8AndOlder=!0)}catch(l){}window.focus();window.addEventListener("blur",l=>{ai_iframeTracker.windowLoseFocus(l)});var k=document.createElement("div");k.style="position:fixed; top:0; left:0; overflow:hidden;";k.innerHTML='<input style="position:absolute; left:-300px;" type="text" value="" id="focus_retriever" readonly="true" /><label for="focus_retriever"> </label>';document.querySelector("body").append(k);this.focusRetriever=document.querySelector("#focus_retriever");this.focusRetrieved= !1;if(this.isIE8AndOlder){this.focusRetriever.blur(function(l){l.stopPropagation();l.preventDefault();ai_iframeTracker.windowLoseFocus(l)});document.querySelector("body").addEventListener("click",l=>{window.focus()});document.querySelector("form").addEventListener("click",l=>{l.stopPropagation()});try{I(document.querySelector("body"),"click",l=>{l.stopPropagation()},"form")}catch(l){console.log("[iframeTracker] error (exception: "+l.message+")")}}},track:function(k,l){l.target=k;ai_iframeTracker.handlersList.push(l); k.addEventListener("mouseover",ai_mouseoverHander.bind(event,l),!1);k.addEventListener("mouseout",ai_mouseoutHander.bind(event,l),!1)},untrack:function(k){if("function"!=typeof Array.prototype.filter)console.log("Your browser doesn't support Array filter, untrack disabled");else{k.forEach((B,y)=>{B.removeEventListener("mouseover",ai_mouseoverHander,!1);B.removeEventListener("mouseout",ai_mouseoutHander,!1)});var l=function(B){return null===B?!1:!0},r;for(r in this.handlersList){for(var x in this.handlersList[r].target)-1!== $.inArray(this.handlersList[r].target[x],k)&&(this.handlersList[r].target[x]=null);this.handlersList[r].target=this.handlersList[r].target.filter(l);0===this.handlersList[r].target.length&&(this.handlersList[r]=null)}this.handlersList=this.handlersList.filter(l)}},mouseoverListener:function(k){k.data.handler.over=!0;ai_iframeTracker.retrieveFocus();try{k.data.handler.overCallback(k.data.handler.target,k)}catch(l){}},mouseoutListener:function(k){k.data.handler.over=!1;ai_iframeTracker.retrieveFocus(); try{k.data.handler.outCallback(k.data.handler.target,k)}catch(l){}},retrieveFocus:function(){if(document.activeElement&&"IFRAME"===document.activeElement.tagName){var k=!0;if(document.activeElement.hasAttribute("id")&&"undefined"!==typeof ai_ignore_iframe_ids&&ai_ignore_iframe_ids.constructor===Array){var l=document.activeElement.id;ai_ignore_iframe_ids.forEach(function(x){F(l,x)&&(k=!1)})}if(k&&document.activeElement.hasAttribute("class")&&"undefined"!==typeof ai_ignore_iframe_classes&&ai_ignore_iframe_classes.constructor=== Array){var r=document.activeElement.className;ai_ignore_iframe_classes.forEach(function(x){F(r,x)&&(k=!1)})}k&&(ai_iframeTracker.focusRetriever.focus(),ai_iframeTracker.focusRetrieved=!0)}},windowLoseFocus:function(k){for(var l in this.handlersList)if(!0===this.handlersList[l].over)try{this.handlersList[l].blurCallback(k)}catch(r){}}};function G(k){"complete"===document.readyState||"loading"!==document.readyState&&!document.documentElement.doScroll?k():document.addEventListener("DOMContentLoaded", k)}G(function(){ai_iframeTracker.init()});ai_tracking_finished=!1;G(function(){function k(b,m,n,f,d,a,c){b=b.replace("[EVENT]",m);b=b.replace("[BLOCK_NUMBER]",n);b=b.replace("[BLOCK_NAME]",f);b=b.replace("[BLOCK_COUNTER]",d);b=b.replace("[VERSION_NUMBER]",a);b=b.replace("[VERSION_NAME]",c);b=b.replace("[BLOCK_VERSION_NUMBER]",n+(0==a?"":" - "+a));b=b.replace("[BLOCK_VERSION_NAME]",f+(""==c?"":" - "+c));return b=b.replace("[WP_USERNAME]",ai_external_tracking_username)}function l(b,m,n,f,d,a,c){var h= k(ai_external_tracking_category,b,m,n,f,d,a),g=k(ai_external_tracking_action,b,m,n,f,d,a),q=k(ai_external_tracking_label,b,m,n,f,d,a);if("function"!=typeof ai_external_tracking_event||0!=ai_external_tracking_event({event:b,block:m,block_name:n,block_counter:f,version:d,version_name:a},h,g,q,c))"function"==typeof window.ga&&(b="send","string"==typeof ai_ga_tracker_name?b=ai_ga_tracker_name+"."+b:(m=ga.getAll(),0!=m.length&&(m=m[0].get("name"),"t0"!=m&&(b=m+"."+b))),ga(b,"event",{eventCategory:h,eventAction:g, eventLabel:q,nonInteraction:c})),"function"==typeof window.gtag&>ag("event","impression",{event_category:h,event_action:g,event_label:q,non_interaction:c}),"function"==typeof window.__gaTracker&&__gaTracker("send","event",{eventCategory:h,eventAction:g,eventLabel:q,nonInteraction:c}),"object"==typeof _gaq&&_gaq.push(["_trackEvent",h,g,q,void 0,c]),"object"==typeof _paq&&_paq.push(["trackEvent",h,g,q])}function r(b,m){var n=b[0],f=b[1];if(Number.isInteger(f))if("undefined"==typeof ai_check_data&& "undefined"==typeof ai_check_data_timeout)ai_check_data_timeout=!0,setTimeout(function(){r(b,m)},2500);else{ai_cookie=ai_load_cookie();for(var d in ai_cookie)if(parseInt(n)==parseInt(d))for(var a in ai_cookie[d])if("c"==a){var c=ai_cookie[d][a];if(0<c)if(ai_set_cookie(d,"c",c-1),1==c){c=document.querySelector('span[data-ai-block="'+n+'"]').dataset.aiCfpTime;var h=new Date;h=Math.round(h.getTime()/1E3);var g=h+604800;ai_set_cookie(d,"c",-g);setTimeout(function(){document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+ n+'"]').forEach((e,p)=>{(e=e.closest("div[data-ai]"))&&e.remove()})},50)}else ai_set_cookie(d,"c",c-1)}else"cpt"==a&&(c=ai_cookie[d][a],0<c?(ai_set_cookie(d,"cpt",c-1),1==c&&(c=document.querySelector('span[data-ai-block="'+n+'"]').dataset.aiCfpTime,h=new Date,h=Math.round(h.getTime()/1E3),g=ai_cookie[d].ct,ai_set_cookie(d,"x",g),setTimeout(function(){document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+n+'"]').forEach((e,p)=>{(e=e.closest("div[data-ai]"))&&e.remove()})},75),"undefined"!=typeof c&&(g= h+86400*c,ai_set_cookie(n,"x",g),document.querySelectorAll("span.ai-cfp").forEach((e,p)=>{p=e.dataset.aiBlock;setTimeout(function(){var v=e.closest("div[data-ai]");v&&v.remove()},50);ai_set_cookie(p,"x",g)})))):ai_check_data.hasOwnProperty(d)&&ai_check_data[d].hasOwnProperty("cpt")&&ai_check_data[d].hasOwnProperty("ct")?ai_cookie.hasOwnProperty(d)&&ai_cookie[d].hasOwnProperty("ct")&&(h=new Date,c=ai_cookie[d].ct-Math.round(h.getTime()/1E3),0>=c&&(h=Math.round(h.getTime()/1E3),ai_set_cookie(d,"cpt", ai_check_data[d].cpt-1),ai_set_cookie(d,"ct",Math.round(h+86400*ai_check_data[d].ct)))):(ai_cookie.hasOwnProperty(d)&&ai_cookie[d].hasOwnProperty("cpt")&&ai_set_cookie(d,"cpt",""),ai_cookie.hasOwnProperty(d)&&ai_cookie[d].hasOwnProperty("ct")&&ai_set_cookie(d,"ct","")));ai_cookie.hasOwnProperty("G")&&ai_cookie.G.hasOwnProperty("cpt")&&(c=ai_cookie.G.cpt,0<c?(ai_set_cookie("G","cpt",c-1),1==c&&(c=document.querySelector('span[data-ai-block="'+n+'"]').dataset.aiCfpTime,h=new Date,h=Math.round(h.getTime()/ 1E3),g=ai_cookie.G.ct,ai_set_cookie(n,"x",g),setTimeout(function(){document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+n+'"]').forEach((e,p)=>{(e=e.closest("div[data-ai]"))&&e.remove()})},75),"undefined"!=typeof c&&(g=h+86400*c,ai_set_cookie(n,"x",g),document.querySelectorAll("span.ai-cfp").forEach((e,p)=>{p=e.dataset.aiBlock;setTimeout(function(){e.closest("div[data-ai]").remove()},50);ai_set_cookie(p,"x",g)})))):ai_check_data.hasOwnProperty("G")&&ai_check_data.G.hasOwnProperty("cpt")&&ai_check_data.G.hasOwnProperty("ct")? ai_cookie.hasOwnProperty("G")&&ai_cookie.G.hasOwnProperty("ct")&&(h=new Date,c=ai_cookie.G.ct-Math.round(h.getTime()/1E3),0>=c&&(h=Math.round(h.getTime()/1E3),ai_set_cookie("G","cpt",ai_check_data.G.cpt-1),ai_set_cookie("G","ct",Math.round(h+86400*ai_check_data.G.ct)))):(ai_cookie.hasOwnProperty("G")&&ai_cookie.G.hasOwnProperty("cpt")&&ai_set_cookie("G","cpt",""),ai_cookie.hasOwnProperty("G")&&ai_cookie.G.hasOwnProperty("ct")&&ai_set_cookie("G","ct","")));if(ai_internal_tracking&&"undefined"===typeof ai_internal_tracking_no_clicks){d= {action:"ai_ajax",ai_check:ai_data_id,click:n,version:f,type:m};var q=[],u;for(u in d)a=encodeURIComponent(u),c=encodeURIComponent(d[u]),q.push(a+"="+c);q=q.join("&");(async function(){return await (await fetch(ai_ajax_url,{method:"POST",headers:{"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8"},body:q})).text()})().then(e=>{e=e.trim();""!=e&&(e=JSON.parse(e),"undefined"!=typeof e["#"]&&e["#"]==n&&(ai_cookie=ai_load_cookie(),e=Math.round((new Date).getTime()/1E3)+43200,ai_cookie.hasOwnProperty(n)&& ai_cookie[n].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(n,"x",e),setTimeout(function(){document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+n+'"]').forEach((p,v)=>{(p=p.closest("div[data-ai]"))&&p.remove()})},50)))})}if(ai_external_tracking&&"undefined"===typeof ai_external_tracking_no_clicks){var t=b[2],w=b[3];l("click",n,t,b[4],f,w,!1)}"function"==typeof ai_click_action&&ai_click_action(n,t,f,w)}}function x(){ai_check_data={};if("undefined"==typeof ai_iframe){ai_cookie=ai_load_cookie();document.querySelectorAll(".ai-check-block").forEach((f, d)=>{var a=f.dataset.aiBlock,c=f.dataset.aiDelayPv,h=f.dataset.aiEveryPv,g=f.dataset.aiHash,q=f.dataset.aiMaxImp,u=f.dataset.aiLimitImpPerTime,t=f.dataset.aiLimitImpTime,w=f.dataset.aiMaxClicks,e=f.dataset.aiLimitClicksPerTime,p=f.dataset.aiLimitClicksTime;d=f.dataset.aiGlobalLimitClicksPerTime;f=f.dataset.aiGlobalLimitClicksTime;if("undefined"!=typeof c&&0<c){ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={});ai_check_data[a].d=c;var v="";ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("d")&& (v=ai_cookie[a].d);""===v&&ai_set_cookie(a,"d",c-1)}"undefined"!=typeof h&&2<=h&&(ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={}),"undefined"!==typeof ai_delay_showing_pageviews||ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("d")||(ai_cookie.hasOwnProperty(a)||(ai_cookie[a]={}),ai_cookie[a].d=0),ai_check_data[a].e=h);if("undefined"!=typeof q&&0<q){if(ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={}),ai_check_data[a].i=q,ai_check_data[a].h=g,h=c="",ai_cookie.hasOwnProperty(a)&& (ai_cookie[a].hasOwnProperty("i")&&(h=ai_cookie[a].i),ai_cookie[a].hasOwnProperty("h")&&(c=ai_cookie[a].h)),""===h||c!=g)ai_set_cookie(a,"i",q),ai_set_cookie(a,"h",g)}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("i")&&(ai_set_cookie(a,"i",""),ai_cookie[a].hasOwnProperty("c")||ai_cookie[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h",""));if("undefined"!=typeof u&&0<u&&"undefined"!=typeof t&&0<t){ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={});ai_check_data[a].ipt=u;ai_check_data[a].it= t;q=c="";ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("ipt")&&(c=ai_cookie[a].ipt),ai_cookie[a].hasOwnProperty("it")&&(q=ai_cookie[a].it));if(""===c||""===q)ai_set_cookie(a,"ipt",u),c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),ai_set_cookie(a,"it",Math.round(c+86400*t));0<q&&(c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),q<=c&&(ai_set_cookie(a,"ipt",u),ai_set_cookie(a,"it",Math.round(c+86400*t))))}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("ipt")&&ai_set_cookie(a,"ipt",""), ai_cookie[a].hasOwnProperty("it")&&ai_set_cookie(a,"it",""));if("undefined"!=typeof w&&0<w){if(ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={}),ai_check_data[a].c=w,ai_check_data[a].h=g,u=c="",ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("c")&&(u=ai_cookie[a].c),ai_cookie[a].hasOwnProperty("h")&&(c=ai_cookie[a].h)),""===u||c!=g)ai_set_cookie(a,"c",w),ai_set_cookie(a,"h",g)}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&ai_cookie[a].hasOwnProperty("c")&&(ai_set_cookie(a,"c",""),ai_cookie[a].hasOwnProperty("i")|| ai_cookie[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h",""));if("undefined"!=typeof e&&0<e&&"undefined"!=typeof p&&0<p){ai_check_data.hasOwnProperty(a)||(ai_check_data[a]={});ai_check_data[a].cpt=e;ai_check_data[a].ct=p;g=w="";ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("cpt")&&(w=ai_cookie[a].cpt),ai_cookie[a].hasOwnProperty("ct")&&(g=ai_cookie[a].ct));if(""===w||""===g)ai_set_cookie(a,"cpt",e),c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),ai_set_cookie(a,"ct",Math.round(c+86400*p));0<g&& (c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),g<=c&&(ai_set_cookie(a,"cpt",e),ai_set_cookie(a,"ct",Math.round(c+86400*p))))}else ai_cookie.hasOwnProperty(a)&&(ai_cookie[a].hasOwnProperty("cpt")&&ai_set_cookie(a,"cpt",""),ai_cookie[a].hasOwnProperty("ct")&&ai_set_cookie(a,"ct",""));if("undefined"!=typeof d&&0<d&&"undefined"!=typeof f&&0<f){ai_check_data.hasOwnProperty("G")||(ai_check_data.G={});ai_check_data.G.cpt=d;ai_check_data.G.ct=f;a=e="";ai_cookie.hasOwnProperty("G")&&(ai_cookie.G.hasOwnProperty("cpt")&& (e=ai_cookie.G.cpt),ai_cookie.G.hasOwnProperty("ct")&&(a=ai_cookie.G.ct));if(""===e||""===a)ai_set_cookie("G","cpt",d),c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),ai_set_cookie("G","ct",Math.round(c+86400*f));0<a&&(c=new Date,c=Math.round(c.getTime()/1E3),a<=c&&(ai_set_cookie("G","cpt",d),ai_set_cookie("G","ct",Math.round(c+86400*f))))}else ai_cookie.hasOwnProperty("G")&&(ai_cookie.G.hasOwnProperty("cpt")&&ai_set_cookie("G","cpt",""),ai_cookie.G.hasOwnProperty("ct")&&ai_set_cookie("G","ct",""))});document.querySelectorAll(".ai-check-block").forEach((f, d)=>{f.classList.remove("ai-check-block")});for(var b in ai_cookie)for(var m in ai_cookie[b])if("d"==m){var n=ai_cookie[b][m];0<n?ai_set_cookie(b,"d",n-1):ai_check_data.hasOwnProperty(b)&&ai_check_data[b].hasOwnProperty("e")?ai_set_cookie(b,"d",ai_check_data[b].e-1):ai_check_data.hasOwnProperty(b)&&ai_check_data[b].hasOwnProperty("d")||ai_set_cookie(b,"d","")}}}function B(){if(ai_track_pageviews){var b=document.documentElement.clientWidth,m=window.innerWidth,n=b<m?m:b,f=0;ai_viewport_widths.every((h, g)=>n>=h?(f=ai_viewport_indexes[g],!1):!0);b=document.querySelector(b64d("Ym9keQ==")).getAttribute(b64d(ai_adb_attribute));if("string"===typeof b)var d=b==b64d("bWFzaw==");"string"===typeof b&&"boolean"===typeof d&&d&&(ai_external_tracking&&l("ad blocking",0,ai_viewport_names[f-1],0,0,"",!0),f|=128);y=[0,f]}x();ai_process_impressions();if(0!=y.length&&ai_internal_tracking){d={action:"ai_ajax",ai_check:ai_data_id};var a=[],c;for(c in d)b=encodeURIComponent(c),m=encodeURIComponent(d[c]),a.push(b+"="+ m);b=encodeURIComponent("views[]");m=encodeURIComponent(0);a.push(b+"="+m);b=encodeURIComponent("versions[]");m=encodeURIComponent(f);a.push(b+"="+m);a=a.join("&");(async function(){return await (await fetch(ai_ajax_url,{method:"POST",headers:{"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8"},body:a})).text()})().then(h=>{})}ai_tracking_finished=!0}ai_debug_tracking&&(ai_ajax_url+="?ai-debug-tracking=1");Number.isInteger=Number.isInteger||function(b){return"number"===typeof b&&isFinite(b)&& Math.floor(b)===b};ai_install_standard_click_trackers=function(b){"undefined"==typeof b&&(b=document.querySelector("body"));b=b.querySelectorAll("div.ai-track[data-ai]");var m=[];b.forEach((f,d)=>{if(f.offsetWidth||f.offsetHeight||f.getClientRects().length)f.querySelectorAll("div.ai-lazy, div.ai-wait-for-interaction, div.ai-manual, div.ai-list-manual, div.ai-manual-auto, div.ai-delayed").length||m.push(f)});var n=[];m.forEach((f,d)=>{f.classList.remove("ai-track");n.push.apply(n,f.querySelectorAll("a"))}); b=n;0!=b.length&&(ai_advanced_click_detection?b.forEach((f,d)=>{f.addEventListener("click",()=>{for(var a=f.closest("div[data-ai]");null!==a&&a.hasAttribute("data-ai");){var c=JSON.parse(b64d(a.getAttribute("data-ai")));"undefined"!==typeof c&&c.constructor===Array&&Number.isInteger(c[1])&&!a.classList.contains("clicked")&&(a.classList.add("clicked"),r(c,"a.click"));a=a.parentElement.closest("div[data-ai]")}})}):b.forEach((f,d)=>{f.addEventListener("click",()=>{for(var a=f.closest("div[data-ai]");null!== a&&a.hasAttribute("data-ai");){var c=JSON.parse(b64d(a.getAttribute("data-ai")));"undefined"!==typeof c&&c.constructor===Array&&Number.isInteger(c[1])&&(r(c,"a.click"),clicked=!0);a=a.parentElement.closest("div[data-ai]")}})}))};ai_install_click_trackers=function(b){"undefined"==typeof b&&(b=document.querySelector("body"));if(ai_advanced_click_detection){var m=b.querySelectorAll("div.ai-track[data-ai], div.ai-rotate[data-info] div.ai-track[data-ai]"),n=[];m.forEach((d,a)=>{(d.offsetWidth||d.offsetHeight|| d.getClientRects().length)&&n.push(d)});b.hasAttribute("data-ai")&&b.classList.contains("ai-track")&&(b.offsetWidth||b.offsetHeight||b.getClientRects().length)&&n.push(b);var f=[];n.forEach((d,a)=>{d.querySelectorAll("div.ai-lazy, div.ai-wait-for-interaction, div.ai-manual, div.ai-list-manual, div.ai-manual-auto, div.ai-delayed").length||f.push(d)});m=f;0!=m.length&&m.forEach((d,a)=>{installIframeTracker({blurCallback:function(){if(null!=this.ai_data&&null!=wrapper&&!wrapper.classList.contains("clicked")){wrapper.classList.add("clicked"); r(this.ai_data,"blurCallback");for(var c=wrapper.querySelector("div[data-ai]");null!=c&&(c.offsetWidth||c.offsetHeight||c.getClientRects().length)&&c.hasAttribute("data-ai");){var h=JSON.parse(b64d(c.getAttribute("data-ai")));"undefined"!==typeof h&&h.constructor===Array&&Number.isInteger(h[1])&&r(h,"blurCallback INNER");c=c.querySelector("div[data-ai]")}}},overCallback:function(c){c=c.closest("div[data-ai]");if(c.hasAttribute("data-ai")){var h=JSON.parse(b64d(c.getAttribute("data-ai")));"undefined"!== typeof h&&h.constructor===Array&&Number.isInteger(h[1])?(wrapper=c,this.ai_data=h):(null!=wrapper&&wrapper.classList.remove("clicked"),this.ai_data=wrapper=null)}},outCallback:function(c){null!=wrapper&&wrapper.classList.remove("clicked");this.ai_data=wrapper=null},focusCallback:function(c){if(null!=this.ai_data&&null!=wrapper&&!wrapper.classList.contains("clicked"))for(wrapper.classList.add("clicked"),r(this.ai_data,"focusCallback"),c=wrapper.querySelector("div[data-ai]");null!=c&&(c.offsetWidth|| c.offsetHeight||c.getClientRects().length)&&c.hasAttribute("data-ai");){var h=JSON.parse(b64d(c.getAttribute("data-ai")));"undefined"!==typeof h&&h.constructor===Array&&Number.isInteger(h[1])&&r(h,"focusCallback INNER");c=c.querySelector("div[data-ai]")}},wrapper:null,ai_data:null,block:null,version:null},d)})}ai_install_standard_click_trackers(b)};var y=[];ai_process_impressions=function(b){"undefined"==typeof b&&(b=document.querySelector("body"));var m=[],n=[],f=[],d=[],a=[];0!=y.length&&(m.push(y[0]), n.push(y[1]),f.push("Pageviews"),a.push(0),d.push(""));var c=b.querySelectorAll("div.ai-track[data-ai], div.ai-rotate[data-info] div.ai-track[data-ai]"),h=[];c.forEach((e,p)=>{(e.offsetWidth||e.offsetHeight||e.getClientRects().length)&&!e.classList.contains("ai-no-pageview")&&h.push(e)});null!==b&&b.hasAttribute("data-ai")&&b.classList.contains("ai-track")&&!b.classList.contains("ai-no-pageview")&&(b.offsetWidth||b.offsetHeight||b.getClientRects().length)&&h.push(b);c=h;0!=c.length&&c.forEach((e, p)=>{if(e.hasAttribute("data-ai")){p="";for(var v=1;9>=v;v++)if(e.hasAttribute("data-ai-"+v))p=e.getAttribute("data-ai-"+v);else break;""!=p&&e.setAttribute("data-ai",p);p=JSON.parse(b64d(e.getAttribute("data-ai")));if("undefined"!==typeof p&&p.constructor===Array){v=0;var z=e.querySelectorAll("div.ai-rotate[data-info]");1==z.length&&(v=JSON.parse(b64d(z[0].dataset.info))[1]);if(Number.isInteger(p[0])&&0!=p[0]&&Number.isInteger(p[1])){z=0;var C=e.classList.contains("ai-no-tracking"),A=document.querySelector(b64d("Ym9keQ==")).getAttribute(b64d(ai_adb_attribute)); if("string"===typeof A)var D=A==b64d("bWFzaw==");if("string"===typeof A&&"boolean"===typeof D){var E=e.offsetHeight;A=e.querySelectorAll(".ai-attributes");A.length&&A.forEach((H,J)=>{E>=e.offsetHeight&&(E-=e.offsetHeight)});A=e.querySelectorAll(".ai-code");E=0;A.length&&A.forEach((H,J)=>{E+=H.offsetHeight});D&&0===E&&(z=128)}0!=e.querySelectorAll("div.ai-lazy, div.ai-wait-for-interaction, div.ai-manual, div.ai-list-manual, div.ai-manual-auto, div.ai-delayed").length&&(C=!0);if(!C)if(0==v)m.push(p[0]), n.push(p[1]|z),f.push(p[2]),d.push(p[3]),a.push(p[4]);else for(D=1;D<=v;D++)m.push(p[0]),n.push(D|z),f.push(p[2]),d.push(p[3]),a.push(p[4])}}}});ai_cookie=ai_load_cookie();for(var g in ai_cookie)if(m.includes(parseInt(g)))for(var q in ai_cookie[g])"i"==q?(b=ai_cookie[g][q],0<b&&(1==b?(b=new Date,b=Math.round(b.getTime()/1E3)+604800,ai_set_cookie(g,"i",-b)):ai_set_cookie(g,"i",b-1))):"ipt"==q&&(b=ai_cookie[g][q],0<b?ai_set_cookie(g,"ipt",b-1):ai_check_data.hasOwnProperty(g)&&ai_check_data[g].hasOwnProperty("ipt")&& ai_check_data[g].hasOwnProperty("it")?ai_cookie.hasOwnProperty(g)&&ai_cookie[g].hasOwnProperty("it")&&(b=new Date,0>=ai_cookie[g].it-Math.round(b.getTime()/1E3)&&(b=Math.round(b.getTime()/1E3),ai_set_cookie(g,"ipt",ai_check_data[g].ipt),ai_set_cookie(g,"it",Math.round(b+86400*ai_check_data[g].it)))):(ai_cookie.hasOwnProperty(g)&&ai_cookie[g].hasOwnProperty("ipt")&&ai_set_cookie(g,"ipt",""),ai_cookie.hasOwnProperty(g)&&ai_cookie[g].hasOwnProperty("it")&&ai_set_cookie(g,"it","")));if(m.length){if(ai_internal_tracking&& "undefined"===typeof ai_internal_tracking_no_impressions){y=[];g={action:"ai_ajax",ai_check:ai_data_id};var u=[],t;for(t in g)q=encodeURIComponent(t),b=encodeURIComponent(g[t]),u.push(q+"="+b);for(var w in m)q=encodeURIComponent("views[]"),b=encodeURIComponent(m[w]),u.push(q+"="+b);for(w in n)q=encodeURIComponent("versions[]"),b=encodeURIComponent(n[w]),u.push(q+"="+b);u=u.join("&");(async function(){return await (await fetch(ai_ajax_url,{method:"POST",headers:{"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8"}, body:u})).text()})().then(e=>{e=e.trim();if(""!=e&&(e=JSON.parse(e),"undefined"!=typeof e["#"])){ai_cookie=ai_load_cookie();var p=Math.round((new Date).getTime()/1E3)+43200,v=[],z;for(z in e["#"])ai_cookie.hasOwnProperty(e["#"][z])&&ai_cookie[e["#"][z]].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(e["#"][z],"x",p);setTimeout(function(){for(w=0;w<v.length;++w)document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+v[w]+'"]').forEach((C,A)=>{(C=C.closest("div[data-ai]"))&&C.remove()})},50)}})}if(ai_external_tracking&& "undefined"===typeof ai_external_tracking_no_impressions)for(t=0;t<m.length;t++)0!=m[t]&&l("impression",m[t],f[t],a[t],n[t],d[t],!0)}};window.addEventListener("load",b=>{"undefined"==typeof ai_delay_tracking&&(ai_delay_tracking=0);setTimeout(B,ai_delay_tracking+1400);setTimeout(ai_install_click_trackers,ai_delay_tracking+1500)})})}; ai_run_889375510790 = function(){ ai_document_write=document.write;document.write=function(a){"interactive"==document.readyState?(console.error("document.write called after page load: ",a),"undefined"!=typeof ai_js_errors&&ai_js_errors.push(["document.write called after page load",a,0])):ai_document_write.call(document,a)}; ai_insert_viewport_code ('ai-insert-5-35108861'); ai_insert_viewport_code ('ai-insert-4-31686327'); ai_insert_viewport_code ('ai-insert-3-22783353'); ai_insert_viewport_code ('ai-insert-2-29959466'); ai_insert_viewport_code ('ai-insert-1-11223335'); }; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_889375510790 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_889375510790); ai_js_code = true; </script> </body> </html>