Skip to content
Trang chủ » วิธีทํา Flowchart: เขียนแผนผังงานอย่างไรให้ง่ายและกระชับ

วิธีทํา Flowchart: เขียนแผนผังงานอย่างไรให้ง่ายและกระชับ

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที - สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

วิธี ทํา Flowchart

วิธีทำ Flowchart

I. ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ Flowchart

A. ความหมายและการใช้งานของ Flowchart

Flowchart หรือแผนผังกระบวนการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายในการแปลงกระบวนการทางธุรกิจหรือการทำงานให้เป็นลำดับขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้ในการดำเนินงาน

Flowchart ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพรวมและโครงสร้างของกระบวนการโดยเรียงลำดับจากบนลงล่าง ด้วยการใช้สัญลักษณ์และเส้นที่เชื่อมโยงระหว่างสัญลักษณ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ

Flowchart มักถูกใช้ในการเขียนโปรแกรม วางแผนและอธิบายกระบวนการทางธุรกิจ เช่น กระบวนการการผลิต กระบวนการการส่งมอบสินค้า หรือการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ

B. ประเภทของ Flowchart

1. Flowchart โดยใช้รูปแบบกริด (Grid Flowchart)

Grid Flowchart คือรูปแบบของ Flowchart ที่ใช้เส้นที่มีขนาดและระยะห่างเท่ากันในการเชื่อมโยงระหว่างสัญลักษณ์ โดยสามารถจัดเรียงสัญลักษณ์และข้อมูลอื่นๆให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามความสัมพันธ์ของเตรียมและข้อมูล

2. Flowchart โดยใช้รูปแบบเส้น

Flowchart ที่ใช้รูปแบบเส้น จะมีลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างสัญลักษณ์ด้วยเส้นที่มีความหนาแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เส้นที่ใช้ในการเชื่อมระหว่างในกรณีที่มีการสั่งให้กระบวนการเกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่วนซ้ำ

C. ประโยชน์และความสำคัญของ Flowchart

Flowchart มีประโยชน์และความสำคัญมากมายในการทำงาน โดยที่สามารถนำมาใช้ในด้านต่างๆ ได้แก่

– ช่วยให้เข้าใจหรือตรวจสอบการทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

– ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องได้ด้วยง่าย

– เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการดำเนินงานต่างๆ

– ช่วยในการวางแผน ออกแบบและพัฒนากระบวนการ

– เพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการทำงาน

II. ขั้นตอนการสร้าง Flowchart

A. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา

ขั้นตอนแรกในการสร้าง Flowchart คือการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการหรือปัญหาที่ต้องการสร้าง Flowchart ในการดำเนินงาน และตรวจสอบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข โดยใช้เครื่องมือเช่น การสัมภาษณ์ สำรวจแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

B. กำหนดและอธิบายสัญลักษณ์ใน Flowchart

หลังจากเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดและอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ใน Flowchart โดยสัญลักษณ์จะแสดงลักษณะของกระบวนการหรือขั้นตอนที่ต้องการแสดงใน Flowchart

C. ออกแบบและวาด Flowchart

หลังจากกำหนดสัญลักษณ์และอธิบายให้เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเริ่มออกแบบและวาด Flowchart ได้ ควรใช้ข้อกำหนดที่ถูกต้องโดยใช้เส้นที่เชื่อมโยงระหว่างสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้ Flowchart มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

D. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ Flowchart

หลังจากวาด Flowchart เสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ Flowchart เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน

III. วิธีการอ่านและแปลง Flowchart เป็นรหัสโปรแกรม

A. การอ่าน Flowchart เพื่อเข้าใจวิธีการทำงาน

เมื่อ Flowchart ถูกสร้างขึ้นแล้ว เราสามารถอ่าน Flowchart เพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงานของกระบวนการหรือลำดับขั้นตอนที่แสดงอยู่ใน Flowchart โดยการตรวจสอบแต่ละสัญลักษณ์และแบบแผนรวม

B. การแปลง Flowchart เป็นรหัสโปรแกรม (Pseudocode)

Pseudocode เป็นรูปแบบการเขียนคำอธิบายขั้นตอนของโปรแกรม โดยรายละเอียดและกลุ่มของคำสั่งที่ถูกแปลงมาจาก Flowchart

ตัวอย่าง Pseudocode
“`
หากอุณหภูมิน้อยกว่า 0 จะแสดงผลอุณหภูมิต่ำมาก
หากอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0-20 จะแสดงผลอุณหภูม

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที – สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: วิธี ทํา flowchart โปรแกรมทํา flowchart ฟรี, ตัวอย่าง flowchart ขั้นตอนการทํางาน, ทํา Flowchart ใน Word, การเขียน flowchart เบื้องต้น, ตัวอย่าง Flowchart, เว็บเขียน flowchart ฟรี, ตัวอย่าง Flowchart ใน Word, ตัวอย่าง workflow การทํางาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธี ทํา flowchart

Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที - สาระเดฟใน 3 นาที Season 2
Ep.2 สรุป Flowchart แบบรวบรัดภายใน 3 นาที – สาระเดฟใน 3 นาที Season 2

หมวดหมู่: Top 37 วิธี ทํา Flowchart

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

โปรแกรมทํา Flowchart ฟรี

โปรแกรมทํา flowchart ฟรี: เครื่องมือสำหรับการวาดแผนผังงานอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีของโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล การวาดแผนผังงานหรือ flowchart เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลให้ทุกธุรกิจ โครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจัดการได้อย่างคล่องตัวและเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ โปรแกรมทํา flowchart มีความสำคัญอย่างไม่แพ้กับโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด

โปรแกรมทํา flowchart ฟรีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังงานได้โดยง่ายและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการวาดเส้น หรือการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน โดยโปรแกรมเหล่านี้มักเน้นไปที่การวาดแผนผังงานให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถรวบรวมและออกแบบงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมทํา flowchart ฟรีมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้เราสร้างแผนผังงานได้อย่างง่ายดาย โดยมีเครื่องมือและฟังก์ชันการทํางานที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวของการวาด Flowchart ที่เราต้องการ หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมทํา flowchart ฟรี เราก็ขอแนะนำสักเครื่องมือสองตัวที่น่าสนใจดังนี้

1. Draw.io: โปรแกรมนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะวาดแผนผังงานอย่างง่าย โดยมีการตอบสนองที่ดีต่อการใช้งาน สามารถเสริมคุณลักษณะด้านของโปรแกรมได้จากการใช้งานกับโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Google Drive, Microsoft OneDrive และ Dropbox เพื่อความสะดวกและความสามารถในการเข้าถึงเอกสาร

2. Lucidchart: อีกตัวเลือกที่น่าสนใจคือ Lucidchart ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับสูงเมื่อเทียบกับ Draw.io โดยมีฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย สามารถทำงานร่วมกับทีมและแชร์งานได้โดยไม่ยากลำบาก นอกจากนี้ยังมีระบบให้บริการที่ปลอดภัย เพื่อความน่าเชื่อถือและการเก็บข้อมูลที่มั่นคง

ในการใช้งานโปรแกรมทํา flowchart ฟรี เราสามารถสร้างแผนผังงานโดยเริ่มต้นจากการเลือกสัญลักษณ์ที่เหมาะสมเพื่อแสดงกระบวนการหรือการทำงานของเรา แล้วนำสัญลักษณ์เหล่านั้นมาเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างลำดับขั้นตอน ในโปรแกรมที่มีความสามารถในการสร้าง flowchart ที่คล่องตัว ปฏิบัติงานอาจจะมีแบบแผนผังอย่างง่ายที่สุดหรือมักจะแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบที่ซับซ้อน

นอกจากการสร้างแผนผังงานสำหรับโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว เครื่องมือด้านการวาดภาพและการปรับปรุงรายละเอียดใน flowchart ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา โดยความอัปเป็นประโยชน์ที่สำคัญของโปรแกรมทํา flowchart ฟรีคือการแบ่งส่วนที่ต้องการปรับปรุงให้ง่ายและมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือเหล่านี้มักจะมีความสามารถที่จำกัดและคาดหวังให้ใช้ส่วนกลางที่มีประสิทธิภาพ

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. โปรแกรมทํา flowchart ฟรีมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
โปรแกรมทํา flowchart ฟรีที่มีให้ใช้มีค่าใช้จ่ายแบบฟรีสำหรับระบบพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบางโปรแกรมอาจมีรูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายในขณะที่ใช้งานขั้นสูง เพื่อความสะดวก ควรตรวจสอบก่อนที่จะใช้โปรแกรมนั้น ๆ เพื่อความชัดเจน

2. โปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากจะทำให้การวาดแผนผังงานที่ทันสมัยขึ้นได้ไหม?
ใช่, โปรแกรมที่มีความซับซ้อนมาก เช่น Lucidchart เป็นต้น สามารถทำให้ flowchart ที่วาดมีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้นได้ ด้วยฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย รองรับการทำงานร่วมกับทีม และมีระบบการแบ่งปันที่ดี

3. การใช้โปรแกรมทํา flowchart ฟรีเหมาะสำหรับใคร?
โปรแกรมทํา flowchart ฟรีเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการสร้างแผนผังงานโดยง่ายและมีความสะดวก เช่น นักศึกษา นักเขียนโปรแกรม นักออกแบบเว็บไซต์ หรือผู้ที่ต้องการแบ่งปันแผนผังงานให้เพื่อนร่วมงานและทีมงาน

4. การทำ flowchart จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการวาดหรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการวาด เนื่องจากโปรแกรมทํา flowchart ฟรีมักมีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีสัญลักษณ์ที่แสดงการทำงานอย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังงานได้อย่างง่ายดาย แม้ไม่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการวาด

ในสรุป โปรแกรมทํา flowchart ฟรีเป็นเครื่องมือสำหรับการวาดแผนผังงานอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังงานในรูปแบบที่เป็นระบบ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการวาดหรือการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ควรเลือกใช้โปรแกรมที่ตรงกับความต้องการและความชอบของตนเอง และอย่าลืมตรวจสอบความสามารถของโปรแกรมก่อนที่จะเริ่มใช้งาน

ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางาน

ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางานและการใช้งานอย่างถี่ถ้วน

Flowchart เป็นเครื่องมือสำคัญที่นําเสนอการทํางานหรือกระบวนการต่างๆ ในรูปแบบของแผนผังแสดงรายละเอียดขั้นตอน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดของการทํางานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดย Flowchart จะมีรูปธาตุที่หาดูยอดเยี่ยมเพื่อให้เข้าใจง่าย และสามารถหาหลักฐานที่แท้จริงได้ทันที

Flowchart ทําให้เราสามารถพิจารณาขั้นตอนการทํางานได้ในลักษณะต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการง่ายๆ จนถึงกระบวนการที่ซับซ้อน ถูกนําไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ด้านธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแก้ปัญหาอย่างถ่องแท้

ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางานมีหลายรูปแบบที่สามารถนํามาใช้ได้ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้

– กิจกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
ตัวอย่าง Flowchart ขั้นตอนการทํางานในการซื้อสินค้าออนไลน์มีได้แก่ ส่วนการแสดงสินค้าที่ต้องการ -> การเลือกสินค้า -> เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า -> ประมวลผลการชำระเงิน -> การยืนยันการสั่งซื้อ -> การโอนเงินหรือออกบัญชีเสร็จสิ้น

– กระบวนการทํางานในการออกกำลังกาย
Flowchart ในกระบวนการทํางานการออกกำลังกายจะมีไลน์ของการทํางานอย่างเป็นลำดับ นํามาใช้ในหลักสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างเป็นระบบ เช่น การควบคุมอาหาร -> ตรวจสุขภาพ -> การเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย -> การวางแผนการฝึก -> การฝึกอย่างเหมาะสม -> การติดตามผลการฝึก

– กระบวนการทํางานในการพัฒนาซอฟต์แวร์
Flowchart ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จะช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการทํางานเพื่อสร้างซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง เช่น การวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ -> การออกแบบ UX/UI -> การเขียนโค้ด -> การทดสอบซอฟต์แวร์ -> การปรับปรุงและการพัฒนาต่อเนื่อง

FAQs
1. ทําไมต้องใช้ Flowchart?
Flowchart เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจง่ายขั้นตอนการทํางานหรือกระบวนการต่างๆ เพื่อที่เราจะสามารถวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ได้ในขั้นตอนต่างๆ ที่ซับซ้อน

2. Flowchart มีการสร้างขึ้นมายังไง?
Flowchart สามารถสร้างได้โดยใช้รูปร่างต่างๆ เช่น รูปวงกลมแทนการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของกระบวนการหรือกิจกรรม, รูปสี่เหลี่ยมแทนการทํางานหรือชื่อขั้นตอน, รูปลูกศรแทนการเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอน และอื่นๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ

3. Flowchart มีประโยชน์อย่างไร?
Flowchart ช่วยให้เราพอใจกับกระบวนการทํางานที่เกิดขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือนี้ยังช่วยให้เราเห็นภาพรวมของกระบวนการต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่แน่นอนและลดความสับสนในระหว่างการทํางาน

4. Flowchart มีความยืดหยุ่นอย่างไร?
Flowchart เป็นเครื่องมือที่สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างง่ายดาย เพราะสามารถเพิ่มหรือลดกระบวนการหรือขั้นตอนได้โดยไม่จําเป็นต้องเขียนใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มคําอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยาก

5. มีประโยชน์อย่างไรที่ Flowchart สามารถใช้ในการสื่อสารในทีมงาน?
Flowchart ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความร่วมมือภายในทีมงานอย่างแท้จริง ด้วยกระบวนการแสดงขั้นตอนที่ชัดเจนและการเชื่อมโยงที่รวดเร็ว เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการสื่อสารระหว่างทีมที่สามารถใช้กันได้ทั้งในองค์กรที่ใหญ่หรือเล็ก

ในสรุป, Flowchart เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการสร้างแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานหรือกระบวนการต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายและเห็นภาพรวมของการทํางานได้อย่างถูกต้อง เราสามารถนํา Flowchart มาใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องการการวางแผนและการทำงานที่ถูกต้องเป็นระบบ

พบ 34 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธี ทํา flowchart.

การเขียนแผนผัง (Flowchart) - เรียนรู้กับ Kru_Atitaya *
การเขียนแผนผัง (Flowchart) – เรียนรู้กับ Kru_Atitaya *
ผังงาน Flowchart
ผังงาน Flowchart
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม  Dev
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม Dev
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
Flow Chart
Flow Chart
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
การเขียนผังงาน (Flowchart) | M.Wannaporn C.
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
แนะนำการสร้าง Flowchart โดยใช้ Ms Word - Youtube
แนะนำการสร้าง Flowchart โดยใช้ Ms Word – Youtube
การเขียนแผนผังงาน Flowchart การเดินทางไปทำงาน - Youtube
การเขียนแผนผังงาน Flowchart การเดินทางไปทำงาน – Youtube
ผังงาน Flowchart
ผังงาน Flowchart
เครื่องมือการสร้าง Flow Chart
เครื่องมือการสร้าง Flow Chart
การเขียนผังงาน (Flowchart) - Miniature Innovation : Inspired By Lnwshop.Com
การเขียนผังงาน (Flowchart) – Miniature Innovation : Inspired By Lnwshop.Com
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
ไอเดีย Flow Chart 22 รายการ | การเขียนโปรแกรม, การตลาดสำหรับธุรกิจ, การ ตลาดดิจิตอล
ไอเดีย Flow Chart 22 รายการ | การเขียนโปรแกรม, การตลาดสำหรับธุรกิจ, การ ตลาดดิจิตอล
Flowchart - Glurgeek.Com
Flowchart – Glurgeek.Com
Flowchart Napatsawanp
Flowchart Napatsawanp
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
Flow Chart คืออะไร - การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) - Thai Winner
Flow Chart คืออะไร – การเขียนผังงาน (พร้อมภาพประกอบ) – Thai Winner
วิธีการ สร้าง Flowchart ใน Word (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ สร้าง Flowchart ใน Word (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
การทำ Flow Chart ใน Ms Excel - Youtube
การทำ Flow Chart ใน Ms Excel – Youtube
การทำ Flow Chart ใน Ms Excel - Youtube
การทำ Flow Chart ใน Ms Excel – Youtube
ผังงาน (Flowchart Diagram)
ผังงาน (Flowchart Diagram)
การวิเคราะห์งานและเขียนผังงาน | นวพร ษัฏเสน ครูนวะ
การวิเคราะห์งานและเขียนผังงาน | นวพร ษัฏเสน ครูนวะ
Flow Chart
Flow Chart
เครื่องมือการสร้าง Flow Chart
เครื่องมือการสร้าง Flow Chart
สอน Flowchart ผ่านการล้างจาน – Codelab
สอน Flowchart ผ่านการล้างจาน – Codelab
วิธีการ สร้าง Flowchart ใน Word (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ สร้าง Flowchart ใน Word (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
7 ไอเดีย Process Flow Chart ที่ดีที่สุด | การออกแบบ Powerpoint,  เสื้อเชิ้ตผู้ชาย, การออกแบบปก
7 ไอเดีย Process Flow Chart ที่ดีที่สุด | การออกแบบ Powerpoint, เสื้อเชิ้ตผู้ชาย, การออกแบบปก
ทำ Flowchart ง่าย เร็ว เปลี่ยนฟอนต์ได้ | ทำแผนภูมิอย่างเร็ว - Youtube
ทำ Flowchart ง่าย เร็ว เปลี่ยนฟอนต์ได้ | ทำแผนภูมิอย่างเร็ว – Youtube
การเขียนผังงาน (Flowchart) - ครูไอที
การเขียนผังงาน (Flowchart) – ครูไอที
คู่มือการเขียนผังปฏิบัติงาน (Work Flow) - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-8 หน้า |  Pubhtml5
คู่มือการเขียนผังปฏิบัติงาน (Work Flow) – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-8 หน้า | Pubhtml5
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
รับทำโปรเจค,รับเขียนโปรแกรม,โปรแกรมPhp,รับทำปริญญานิพนธ์,รับทำรูปเล่มโปรเจค,รับทำโปรเจค,รับทำรูปเล่ม,รับทำเอกสาร,รับทำPaper,รับทำรูปเล่มProject,ทำProject,รูปเล่มวิทยานิพนธ์,รับทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์,รับทำProject
รับทำโปรเจค,รับเขียนโปรแกรม,โปรแกรมPhp,รับทำปริญญานิพนธ์,รับทำรูปเล่มโปรเจค,รับทำโปรเจค,รับทำรูปเล่ม,รับทำเอกสาร,รับทำPaper,รับทำรูปเล่มProject,ทำProject,รูปเล่มวิทยานิพนธ์,รับทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์,รับทำProject
7 ไอเดีย Process Flow Chart ที่ดีที่สุด | การออกแบบ Powerpoint,  เสื้อเชิ้ตผู้ชาย, การออกแบบปก
7 ไอเดีย Process Flow Chart ที่ดีที่สุด | การออกแบบ Powerpoint, เสื้อเชิ้ตผู้ชาย, การออกแบบปก
วิธีการ สร้าง Flowchart ใน Word (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ สร้าง Flowchart ใน Word (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
Thaiprogramming: ผังงาน (Flowchart)
Thaiprogramming: ผังงาน (Flowchart)
Page 14 - การเขียนผังงาน (Flow Chart)
Page 14 – การเขียนผังงาน (Flow Chart)
แบบทดสอบเรื่อง ผังงาน (Flowchart) Worksheet
แบบทดสอบเรื่อง ผังงาน (Flowchart) Worksheet
ความซับซ้อนของ Workflow คำแนะนำสำหรับการแก้ไข การป้องกัน แนวทางพัฒนา
ความซับซ้อนของ Workflow คำแนะนำสำหรับการแก้ไข การป้องกัน แนวทางพัฒนา
มาเริ่มต้นทำ Flowchart กันเถอะ!! – De22World
มาเริ่มต้นทำ Flowchart กันเถอะ!! – De22World
เขียนโปรแกรมจาก Flowchart (ภาษา Java) - Pantip
เขียนโปรแกรมจาก Flowchart (ภาษา Java) – Pantip
การ ทํา Flowchart ใน Powerpoint วิธีการ ทํา Flowchart ใน Powerpoint -  Youtube
การ ทํา Flowchart ใน Powerpoint วิธีการ ทํา Flowchart ใน Powerpoint – Youtube
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart::
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
Draw.Io ออกแบบ Diagram ออนไลน์ ง่าย ๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม -
Draw.Io ออกแบบ Diagram ออนไลน์ ง่าย ๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม –
Flowchart – Data Revol
Flowchart – Data Revol
โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่วงกลม – Cs Developers.
โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่วงกลม – Cs Developers.
สอนวิธีสร้าง Flowchart ในโปรแกรม Ms Word - Itdigitserve
สอนวิธีสร้าง Flowchart ในโปรแกรม Ms Word – Itdigitserve

ลิงค์บทความ: วิธี ทํา flowchart.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ วิธี ทํา flowchart.

ดูเพิ่มเติม: https://tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *