Skip to content
Trang chủ » วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย

วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย

วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

วิธีคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือเทคนิคหนึ่งที่สำคัญในการจัดการการเงินขององค์กรหรือบุคคลที่มีธุรกิจในประเทศที่ม

โอกาสโลกการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเสนอสินค้าและบริการถูกให้มีความหลากหลายมากขึ้นทุกวันนี้ นับจากนี้จะต้องมีการบริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax or VAT) ที่ตรงเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์การค้ารายต่างๆ จากสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้ภาษีมูลค่าเพิ่มรายนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ปรับปรุงระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรืองต่างๆ เป็นแบบตรงกันข้ามราวกับเกิดขึ้นทุกปัจจุบัน

เข้าใจแนวความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ภาษีมูลค่าเพิ่มหมายถึงภาษีที่อยู่ภายใต้กฎบัตรภาษีมูลค่าเพิ่มที่บังคับในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งองค์ประกอบสำคัญในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม จะประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก ซึ่งมีดังนี้

1. การแยกสินค้าและบริการ
ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ละสินค้าและบริการจะต้องถูกแยกและจัดลำดับอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องและการแยกสินค้าและบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน ภาษีมูลค่าเพิ่มจะใช้เป็นเครื่องหมายในการแยกให้แต่ละสินค้าและบริการต้องเสียภาษีอย่างไร

2. การคำนวณหรือการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขาย โดยใช้การคูณระหว่างอัตราภาษีกับมูลค่าเพื่อหาจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายการนั้นๆ ตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราภาษี เรามาสังเกตและศึกษากัน

ภาษีชนิดพิเศษในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
นอกจากภาษีมูลค่าเพิ่มปกติที่คิดตามร้อยละของมูลค่าสินค้าและบริการที่ขาย มีระบบภาษีพิเศษในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอื่น ๆ ด้วย จากผู้ประกอบการคู่ขนาน การเอาใจในเรื่องของผู้ประกอบการและผู้ซื้อในการนำสินค้าดินแดนที่ผู้ประกอบการนำออกจากประเทศอื่นสู่ประเทศและยังคำนวณภาษีอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากผู้จัดจำหน่ายอื่น ๆ สำหรับที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป

การรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เสียจากผู้ซื้อ การรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถกำหนดได้โดยตรงผู้ประกอบการหรือด้วยการเพิ่มการสมดุลที่ภาษีที่เสียไป รวมถึงอัตราภาษีที่จะคืน ปัจจุบันในประเทศไทย รองรับการคืนภาษีที่เสียไปในกรณีซื้อเพื่อใช้ในการผลิต และการส่งออก เพื่อประโยชน์ในการนำสินค้ามาขายซ้ำในอนาคต โดยมีบันทึกของการคืนภาษีเพื่อใช้ในภายหลัง

การรับภาษีมูลค่าเพิ่มบัญชีธนาคาร
การรับภาษีมูลค่าเพิ่มในบัญชีธนาคารย่อมมีการรับบัญชีในการนำเงินเข้าบัญชีถูกเสียภาษีภาพร่องทางโรงงานเพื่อหาจำนวนภาษีและการปรับดังนี้

การปรับปรุงบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มขององค์กร
ในการจัดบัญชีธุรกิจนั้น เราต้องมีการผลิตรายได้รวมกับรายงานการเงินโดยทั่วไป เรามีข้อมูลบัญชีเช่นรายรับรายจ่าย ส่วนนึงของการพิจารณายอดคงเหลือในบัญชียอดเลย นอกจากนั้นยังมีบัญชีผลการปรับปรุง ซึ่งสมัยนี้เริ่มมีการบันทึกผลปรับปรุงของบัญชีธรรมชาติในบัญชีย่อยที่แตกหน้าจอง

ข้อแนะนำในการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มในองค์กร
เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ใช้สำหรับหลังการเสียภาษีที่ยากเข้าใจมันเป็นที่ยอมรับในธุรกิจศุลกากรที่สำคัญ

บทบาทของกรมสรรพากรในการควบคุมภาษีมูลค่าเพิ่ม
มีบทบาทของกรมสรรพากรเป็นหนึ่งในสถาบันกรอบที่เกี่ยวข้องกับประเทศ ในการพิจารณากรรมวิธีที่สำคัญของการวางระบบภาษีในประเทศ ติดปิดคอ เช่นการดูแลเอกสารผู้ส่งออกและนำเข้าของบริษัท การที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจที่ดีขึ้นที่คุณต้องการเป็นการดำเนินการและมีการมีคถืนคนอื่นๆ เป็นผู้ตัดสินใจให้ใช้บริษัทใก้บริการ How to calculate VAT 7%.
การเข้าใจเมื่อต้องการคำนวณ Vat 7% คือ ริเริ่มต้นให้เข้าใจคำพูด vat ได้แปลได้ว่า ภาษีแบบมูลค่าเพิ่ม คุณสามารถทำการลงเงินในรายได้ของการขายของคุณใน 7% ของรายก้าวมาร้าน เมื่อคุณมีนักศึกษาที่สอนเรื่องนี้ คุณจะเห็นได้ว่ามีข้อสังเกต 7 แล้วรายละเอียดที่จะช่วยให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นสำหรับ vat เป็นสิ่งสำคัญในการทำกำไรจากการซื้อขายของคุณ รายละเอียดเป็นดังนี้

ตัวอย่างโจทย์การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยจะต้องมีการให้โจทย์ที่เป็นขุมกำไรทั้งหมดที่ต้องการภาษีมูลค่าเพิ่ม7ฉบับที่ต้องการให้มีปัญหา เมื่อได้ผลลัพธ์จะแสดงบนหน้าหลักของทางเว็บไซด์เรา

ตัวอย่างว

วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: วิธีคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม วิธีคิด vat 7%, ตัวอย่าง โจทย์ การคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม, วิธีคิด vat 7 เครื่องคิดเลข, โปรแกรมคํานวณ vat 7, คิดvat ย้อนกลับ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม สรรพากร, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบัน, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธีคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

หมวดหมู่: Top 72 วิธีคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่มมีวิธีการคำนวณอย่างไร

ภาษีมูลค่าเพิ่มมีวิธีการคำนวณอย่างไร

ในประเทศไทย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) เป็นหนึ่งในระบบการเสียภาษีที่สำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเงินรัฐเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการสร้างความรู้สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจหรือคือผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มมาก่อน

วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในรูปแบบง่ายๆ จะใช้สูตร: VAT = มูลค่าสินค้าหรือบริการ × อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
แต่มีรูปแบบให้เลือกใช้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำธุรกิจหรือประเภทของการคำนวณที่เหมาะสมกับกิจการของคุณ

ตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรามาดูกันเลยว่าการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มทำได้อย่างไร

สมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านค้าที่ขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และราคาของสินค้าเป็น 10,000 บาท โดยมีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้านค้าของคุณเป็น 7%
เราจะใช้สูตรที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อคำนวณหาจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณต้องเสียจากการขายสินค้าในช่วงเวลานั้น

VAT = 10,000 × 0.07
VAT = 700 บาท

ดังนั้นคุณจะต้องเสียเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 700 บาทในการขายสินค้ามูลค่า 10,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ภาษีที่ร้านค้าเสียอย่างเต็มจำนวน และคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่คิดส่วนลดเงินได้รับ

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อภาษีถูกเสียอย่างเต็มจำนวน
ถ้าในสถานการณ์ คุณขายสินค้าที่มูลค่ารวม 10,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย นั่นคือ มูลค่าสินค้า คือ 9,345.79 บาท (ภาษีที่ร้านค้าจะได้รับคือ 654.21 บาท)
VAT = 9,345.79 / (1 + 0.07) × 0.07
VAT = 625.66 บาท

ดังนั้นภาษีที่ร้านค้าต้องเสียในกรณีนี้คือ 654.21 บาท และภาษีที่รับคืนจากกรมสรรพากรคือ 625.66 บาท

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อคิดส่วนลดเงินได้รับ
สมมุติว่าคุณเป็นคู่ค้าขายสินค้าและมีส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้า โดยส่วนลดที่ได้รับคือ 500 บาท และราคาสินค้าที่ขายอยู่ที่ 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เราสามารถคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณต้องเสียจากการขายสินค้าในช่วงเวลานั้นได้ดังนี้

VAT = (5,000 – 500) × 0.07
VAT = 315 บาท

ภาษีที่คุณต้องเสียในกรณีนี้คือ 315 บาท

คำถามที่พบบ่อย

1. เมื่อต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม?
เมื่อธุรกิจของคุณมียอดรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี คุณต้องลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร และมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่รัฐตามอัตราที่กำหนด

2. ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นมีอัตราเท่าไหร่?
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจในประเทศไทยปัจจุบันกำหนดอยู่ที่ 7% แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบสำเร็จรูปสำหรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

3. ภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถเรียกคืนได้หรือไม่?
ภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถเรียกคืนได้เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มมาจากร้านค้าที่ลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และทำการส่งใบเสร็จรับเงินที่มีหมายเลขประจำร้านค้ามาให้กรมสรรพากรเพื่อเรียกคืนภาษีที่คุณเสียไป

ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นส่วนสำคัญในการเก็บรักษารายได้และสร้างกำไรให้แก่รัฐบาลในประเทศไทย การทราบและเข้าใจวิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจธุรกิจเสริมสร้างเศรษฐกิจภาคเอกชนมีความรู้ในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง และประสบความสำเร็จในการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละเดือน

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปในประเทศไทย การเรียนรู้วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละเดือนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้สนใจเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น บทความนี้จะสอนวิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละเดือนอย่างละเอียด รวมถึงช่วยตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยในส่วนท้ายของบทความ

วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละเดือน:
1. กำหนดให้มูลค่าการขายของสินค้าหรือบริการที่ประกอบการแต่ละรายการต้องประกอบด้วย ราคาสินค้าหรือบริการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้กำหนดในปัจจุบัน ณ เวลาที่ซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ
2. คำนวณจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระโดยการนำมูลค่าการขายทั้งหมด (ราคาสินค้าหรือบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คูณด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. หักภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระไปแล้วในเดือนนั้น ถ้ามี
4. ดังนั้น คำนวณจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระสุทธิ ให้ได้เป็นจำนวนเงินที่ยังต้องชำระภายในเดือนนั้น

ตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม:
เรียกว่าคุณ A ซื้อสินค้าจากร้านค้า B ในราคา 1,000 บาท ที่มีส่วนลด 10% โดยมีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% คำนวณจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในเดือนนี้คือ?

1. คำนวณมูลค่าสินค้าหรือบริการ: 1,000 บาท
2. คำนวณมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม: 1,000 บาท x 7% = 70 บาท
3. หักภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระไปแล้วในเดือนนี้ (ถ้ามี): –
4. จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระสุทธิ: 70 บาท

ดังนั้น คุณ A ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนนี้จำนวน 70 บาท

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม:

1. ภาษีมูลค่าเพิ่มถูกกำหนดอัตราเท่าไหร่ในปัจจุบันในประเทศไทย?
ปัจจุบัน อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยที่ใช้กันทั่วไปคือ 7%

2. เมื่อไหร่ที่ภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องชำระ?
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องชำระในเดือนที่สินค้าหรือบริการถูกขาย หรือ เดือนที่รับใบกำกับภาษี

3. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระเป็นเรื่องยากหรือไม่?
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ยากซับซ้อนมาก แต่ควรใช้เครื่องคำนวณหรือเครื่องคิดเลขในกระบวนการคำนวณ

4. อะไรคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติหลังจากที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จสิ้น?
หลังจากคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว คุณจะต้องชำระเงินภาษีที่เกิดขึ้นที่สำนักงานภาษีในเขตที่คุณอยู่

5. ฉันจะมีวิธีใดในการตรวจสอบว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณถูกต้องหรือไม่?
คุณสามารถตรวจสอบคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณได้ด้วยการพิมพ์สูตรคำนวณลงในเครื่องคิดเลขเพื่อเช็คค่าเฉลี่ยหรือใช้บริการคำนวณภาษีออนไลน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในสรุป การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปในประเทศไทยควรรู้และเข้าใจถึงวิธีการคำนวณที่ถูกต้อง เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถคำนวณได้อย่างง่ายด้วยตนเองโดยใช้สูตรที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยให้เข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้ดีที่สุด

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tuekhangduong.com

วิธีคิด Vat 7%

วิธีคิด vat 7% และส่วนท้ายที่มีคำถามบ่อย

ในปัจจุบัน เราคงไม่ควรผ่านได้กับคำหนึ่งๆ ซึ่งเป็น VAT หรือค่าเพิ่มความมีค่า (Value Added Tax) ภาษีที่หลายคนอาจยังสับสนกับวิธีการคิดคำนวณกัน ในบทความนี้เราจะมาช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีคิด VAT 7% อย่างละเอียดพร้อมกับรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้คุณมั่นใจและเข้าใจวิธีการคิดคำนวณกันอย่างถูกต้อง

ก่อนอื่น เราใช้ VAT ในการคิดคำนวณเมื่อทุกรายการซื้อขายสินค้าและบริการจะได้รับการเก็บภาษีอัตรา 7% จากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อสินค้าต่อมาที่มีมูลค่าเท่ากับ 1,000 บาท ในราคาที่คุณต้องชำระจะเป็น 1,070 บาท (1,000 บาท + 7% ภาษี)

วิธีการคำนวณ VAT 7% เป็นเรื่องง่ายแต่ต้องอาศัยการคูณกับเลขทศนิยม นี่คือแบบธรรมดาที่สุดในการคิดคำนวณ VAT 7%:

1. คุณเริ่มต้นโดยการหารด้วย 1.07 (1 บาทที่เพิ่มค่า VAT 7% จะเท่ากับ 1.07 บาท)
2. เช่น หากคุณต้องการหาว่า 7% ของ 100 บาทเท่ากับเท่าใด ให้ทำการคูณ 100 ด้วย 1.07 ซึ่งผลลัพธ์คือ 107
3. แต่หากคุณต้องการหาว่ามูลค่าสินค้าหลังจากหักภาษี 7% เท่ากับเท่าใด ให้ทำการหาร 100 ด้วย 1.07 ซึ่งผลลัพธ์คือ 93.46

ซึ่งในแบบสั้น ๆ คุณสามารถเขียนใบหักภาษีกับผู้ขายได้โดยคูณสินค้าหรือบริการด้วย 0.93 (100% – 7% = 93%) ให้อยู่ในรูปของสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อจะต้องชำระ โดยไม่ต้องคำนวณกับเลขทศนิยม

ต่อมา ขอนำเสนอคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคิดคำนวณ VAT 7% เพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม

คำถามที่ 1: ไม่ควรใช้การคิดคำนวณกับเลขทศนิยมในฐานะของการปัดเศษถือเป็นวิธีการที่สามารถยอมรับได้หรือไม่?

คำตอบ: ในบางครั้งการปัดเศษอาจแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดเล็กน้อยในการคำนวณ ดังนั้น เพื่อความแม่นยำในการคำนวณและระเบียบวิธีทางการเงิน คุณควรคำนึงถึงการใช้เลขทศนิยมในการคิดคำนวณ

คำถามที่ 2: วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของอินโดนีเซียแบบเดียวกับไทยหรือไม่?

คำตอบ: หลายประเทศมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้หลักการคิดคำนวณเช่นเดียวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของไทย แต่ยังมีประเทศบางประเทศที่ใช้กฎหมายและการคิดคำนวณที่แตกต่างไป ดังนั้น ถ้าคุณกำลังทำธุรกิจหรือทำงานที่ต่างประเทศควรศึกษากฎหมายและหลักการทางการธนาคารในแต่ละประเทศ

คำถามที่ 3: VAT และภาษีในอัตราต่างๆ แตกต่างกันอย่างไร?

คำตอบ: VAT และภาษีต่างๆ กำหนดโดยกฎหมายต่างๆ ในแต่ละประเทศ อัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามนโยบายและกฎหมายในแต่ละประเทศนั่นเอง ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับภาษีในประเทศของคุณควรศึกษากฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เพื่อให้ได้คำแนะนำและการปรึกษาที่ถูกต้อง

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและเชี่ยวชาญในการคำนวณ VAT 7% อย่างถูกต้องและตรงประเด็น จากนั้นคุณก็จะมั่นใจในการทำธุรกิจและใช้ VAT ในการนำเงินเข้าบัญชีที่ถูกต้องแล้ว

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

คำถาม: แล้วถ้าใบเสร็จไม่ระบุยอด VAT ที่ถูกกฎหมายไว้ จะต้องทำอย่างไร?

คำตอบ: หากพบว่าใบเสร็จที่คุณได้รับไม่ระบุยอด VAT คุณควรติดต่อผู้ขายหรือธุรกิจเพื่อขอใบเสร็จที่มีการระบุยอด VAT อย่างชัดเจน

คำถาม: สินค้าหรือบริการบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษี วิธีการคำนวณ VAT ในกรณีดังกล่าวคืออย่างไร?

คำตอบ: ในกรณีที่สินค้าหรือบริการได้รับการยกเว้นภาษี คุณไม่ต้องคำนวณ VAT ให้และไม่มีการเพิ่มภาษีลงในราคาสินค้าหรือบริการที่เก็บเงิน

คำถาม: อาจารย์ทำไมยังต้องใช้การคณิตศาสตร์ในการคำนวณราคาที่ผู้ซื้อต้องจ่ายรวมภาษี?

คำตอบ: การใช้การคณิตศาสตร์ในการคำนวณ VAT ช่วยให้เราสามารถคำนวณราคาที่ถูกต้องได้อย่างแม่นยำ และสร้างความโปร่งใสในการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่าง โจทย์ การคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง โจทย์ การคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่มีการเก็บเงินจากผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนงบประมาณของรัฐ เบื้องต้นวิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ การหักภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากการขายออกสินค้าหรือบริการออกจากยอดขายทั้งหมด และนำค่าประมาณการภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับไป เพื่อประมาณการยอดขายของผู้ประกอบการ

ในบทความนี้เราจะให้ตัวอย่างโจทย์การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยอธิบายวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันไปแบบละเอียด และประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม

ตัวอย่าง 1: การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบเต็มรูปแบบ
คุณสมบัติ:
– มูลค่าขายสินค้าที่ประกอบด้วยค่าบริการ (service components) และสินค้า
– สำหรับระบบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่มในปีที่รายได้ร้านค้าเกิน 1.8 ล้านบาท
– อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้านค้าเสีย (tax applicable rate) 7%

ตัวอย่างแบบคำนวณ:
ราคาขายสินค้า = 100,000 บาท
ค่าบริการ = 20,000 บาท

การคำนวณ:
1. หามูลค่าขายสินค้า (sale value) = 100,000 – (100,000 x 7%) = 100,000 – 7,000 = 93,000 บาท
2. หาภาษีมูลค่าเพิ่มที่มาจากการขายสินค้า (VAT from sales) = 93,000 x 7% = 6,510 บาท
3. หาภาษีมูลค่าเพิ่มที่มาจากค่าบริการ (VAT from services) = 20,000 x 7% = 1,400 บาท
4. หายอดเงินบริการทั้งหมด (Total service charge) = 20,000 + 1,400 = 21,400 บาท
5. เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด (Total VAT) = 6,510 + 1,400 = 7,910 บาท

ดังนั้น ในตัวอย่างนี้ ยอดขายทั้งหมดที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือ 93,000 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มรวมที่ต้องชำระคือ 7,910 บาท

ตัวอย่าง 2: การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบกฏหมายย่อย (sub-legistration)
คุณสมบัติ:
– มูลค่าขายสินค้าที่ไม่รวมค่าบริการ (no service components)
– สำหรับระบบที่ผ่านการแบ่งประเภทตามกฎหมาย

ตัวอย่างแบบคำนวณ:
ราคาขายสินค้า = 100,000 บาท
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้านค้าเสีย (tax applicable rate) 7%

การคำนวณ:
1. หาภาษีมูลค่าเพิ่มที่มาจากการขายสินค้า (VAT from sales) = 100,000 x 7% = 7,000 บาท

ดังนั้น ในตัวอย่างนี้ ยอดขายทั้งหมดที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือ 100,000 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มรวมที่ต้องชำระคือ 7,000 บาท

ตัวอย่าง 3: การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบบาร์เซลโนครับ
คุณสมบัติ:
– มูลค่าขายสินค้าที่ไม่รวมค่าบริการ (no service components)
– ระบบจะใช้แบบคำนวณพิเศษสำหรับบาร์เซลโนครับ

ตัวอย่างแบบคำนวณ:
ราคาขายสินค้า = 100,000 บาท
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้านค้าเสีย (tax applicable rate) 7%

การคำนวณ:
1. หาภาษีมูลค่าเพิ่มที่มาจากการขายสินค้า (VAT from sales) = (100,000 x 107) / (100+7) = 100,000 x 0.9626 = 96,260 บาท

ดังนั้น ในตัวอย่างนี้ ยอดขายทั้งหมดที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือ 100,000 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มรวมที่ต้องชำระคือ 96,260 บาท

อำนาจในการกำหนดระบบและการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม อยู่ภายใต้เขตอำนาจของส่วนกลาง แต่มีการเดินทางข้ามพรมแดนที่แตกต่างกัน ส่วนมากแล้ว ตลาด และสถานประกอบการที่สร้างรายได้สูง จะใช้ระบบเต็มรูปแบบและรายชื่อสินค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษี มาเพิ่มความซับซ้อนในการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

FAQs:
Q1: มีขั้นตอนการคำนวณอื่นๆ ที่ภายใต้กฏหมายที่ต้องถูกนำเข้ามาคำนวณในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?
ก: ใช่ ในบางกรณี เช่น ยอดขายสินค้าที่สั่งผลิตจากอื่นๆ ที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย/ต้นทุนสินค้าที่ยังไม่พบขาย มูลค่าสินค้า/บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องอาศัยค่าใช้จ่ายกร่างที่คิดจากมูลค่าบริการและสินค้าแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

Q2: การคำนวณกฏบัตรทางธุรกิจ (business scheme) และกฏคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร?
ก: เงื่อนไขและวิธีการคำนวณจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกิจการและกฏที่ระบุโดยกรมสรรพากร ควรติดต่อกรมสรรพากรหรือนายหน้าภาษีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏบัตรทางธุรกิจ

Q3: เหมาะสำหรับใครที่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบกฏบัตรหรือบาร์เซลโนครับ?
ก: บริษัทที่มีรูปแบบธุรกิจที่ไม่เชื่อมโยงกับบัญชีบัญชีโบราณ หรือมีค่าตัวที่สูงและสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่รวม อาทิเช่น สถานที่ออกกำลังกระตุ้นการท่องเที่ยวและบาร์ โดยทั่วไปจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่บริการ/ชิ้นงานที่ไม่สนใจค่าบริการและสินค้า

Q4: อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่างกันอย่างไรในแต่ละระบบ?
ก: อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่มาของบางระบบภาษีมูลค่าเพิ่มถูกกำหนดโดยกรมสรรพากร และอาจและอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนกฏหมายหรือนโยบายภาษีเข้ามาใช้บังคับ ดังนั้น การตรวจสอบกฏหมายและนโยบายภาษี และการแจ้งข่าวให้ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงกฏหมายผู้ประกอบการควรสังเกตในการตรวจสอบสถานะและการปรับเปลี่ยนกฏหมายโดยเชิงรุก

ในที่สุด การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอาจถูกปรับใช้ตามระบบท้องถิ่นและกฎหมายของแต่ละประเทศ จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการและบริษัทปรึกษาภาษีสอบถามและปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏหมายและเงื่อนไขการคำนวณแต่ละรายละเอียด การเข้าใจและการปฏิบัติตามกฏหมายภาษีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อเลือกเช็คค่าประกันภัยธุรกิจ การรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน การแข่งขันในรายชื่อทางธุรกิจ และรายการซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องเสมอ

พบ 12 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธีคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม.

ภาษีมูลค่าเพิ่ม - Itax Pedia
ภาษีมูลค่าเพิ่ม – Itax Pedia
คิดราคาสินค้าก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat7% Excel - Youtube
คิดราคาสินค้าก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat7% Excel – Youtube
วิธีถอดVat - สูตร Excel ถอด Vat | Accountingcenter.Co
วิธีถอดVat – สูตร Excel ถอด Vat | Accountingcenter.Co
ถอด Vat 7% วิธีคิด ย้อนกลับ ราคาก่อน ภาษี | Pangpond
ถอด Vat 7% วิธีคิด ย้อนกลับ ราคาก่อน ภาษี | Pangpond
วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) - Youtube
วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) – Youtube
อธิบายวิธีคำนวณ (Vat) ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหัก Vat จากราคาเต็มและเพิ่มจากราคาก่อน Vat | ห้องสมุด | ซองไปรษณีย์พลาสติก ซองไปรษณีย์ ถุงแก้วแถบกาว กล่องไปรษณีย์ - Dearcowboy.Com
อธิบายวิธีคำนวณ (Vat) ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหัก Vat จากราคาเต็มและเพิ่มจากราคาก่อน Vat | ห้องสมุด | ซองไปรษณีย์พลาสติก ซองไปรษณีย์ ถุงแก้วแถบกาว กล่องไปรษณีย์ – Dearcowboy.Com
สรุปวิธีคำนวณภาษี ปี 2566: รายได้เท่าไรต้องเสียภาษีเท่าไร? - Finnomena
สรุปวิธีคำนวณภาษี ปี 2566: รายได้เท่าไรต้องเสียภาษีเท่าไร? – Finnomena
วิธีคำนวณหาค่า Vat 7% ด้วย Excel - น้องแอนดอทคอม
วิธีคำนวณหาค่า Vat 7% ด้วย Excel – น้องแอนดอทคอม
Q&A] วิธีคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (มีตัวอย่าง+แจกไฟล์ฟรี) - Youtube
Q&A] วิธีคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (มีตัวอย่าง+แจกไฟล์ฟรี) – Youtube
วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ในโปรแกรม Microsoft Excel
วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ในโปรแกรม Microsoft Excel
อธิบายวิธีคำนวณ (Vat) ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหัก Vat จากราคาเต็มและเพิ่มจากราคาก่อน Vat | ห้องสมุด | ซองไปรษณีย์พลาสติก ซองไปรษณีย์ ถุงแก้วแถบกาว กล่องไปรษณีย์ - Dearcowboy.Com
อธิบายวิธีคำนวณ (Vat) ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหัก Vat จากราคาเต็มและเพิ่มจากราคาก่อน Vat | ห้องสมุด | ซองไปรษณีย์พลาสติก ซองไปรษณีย์ ถุงแก้วแถบกาว กล่องไปรษณีย์ – Dearcowboy.Com
คิดราคาสินค้าก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat7% Excel - Youtube
คิดราคาสินค้าก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat7% Excel – Youtube
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) คืออะไร? คำนวณแบบไหน? 7% ที่เก็บใครจ่าย?
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) คืออะไร? คำนวณแบบไหน? 7% ที่เก็บใครจ่าย?
การปรับเศษในระบบ วิธีปัดเศษจากการคำนวณ ภาษี
การปรับเศษในระบบ วิธีปัดเศษจากการคำนวณ ภาษี
ความสัมพันธ์ของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อ และภาษีขาย แบบไหนถึงขอคืนได้ | โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flowaccount
ความสัมพันธ์ของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อ และภาษีขาย แบบไหนถึงขอคืนได้ | โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flowaccount
ถอด Vat 7% วิธีคิด ย้อนกลับ ราคาก่อน ภาษี | Pangpond
ถอด Vat 7% วิธีคิด ย้อนกลับ ราคาก่อน ภาษี | Pangpond
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) คืออะไร? คำนวณแบบไหน? 7% ที่เก็บใครจ่าย?
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) คืออะไร? คำนวณแบบไหน? 7% ที่เก็บใครจ่าย?
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเตรียมเอกสารส่งภาษีซื้อ-ภาษีขายอย่างไร
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเตรียมเอกสารส่งภาษีซื้อ-ภาษีขายอย่างไร
วิธีคำนวนเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Myaccount Cloud
วิธีคำนวนเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Myaccount Cloud
Tax & Vat
Tax & Vat
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) คืออะไร? คำนวณแบบไหน? 7% ที่เก็บใครจ่าย?
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) คืออะไร? คำนวณแบบไหน? 7% ที่เก็บใครจ่าย?
การจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม For Community Pharmacist
การจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม For Community Pharmacist
ขอถามสูตร Excel การคำนวนภาษี - Pantip
ขอถามสูตร Excel การคำนวนภาษี – Pantip
วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ในโปรแกรม Microsoft Excel
วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ในโปรแกรม Microsoft Excel
คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ที่คนทำงานควรรู้ | Flowaccount
คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ที่คนทำงานควรรู้ | Flowaccount
วิธีคำนวนเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Myaccount Cloud
วิธีคำนวนเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Myaccount Cloud
สั่งของจากต่างประเทศอย่างไร ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า!? - Boxme Thailand
สั่งของจากต่างประเทศอย่างไร ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า!? – Boxme Thailand
แนะวิธีคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา - ธรรมนิติ บริการด้านกฎหมาย ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน
แนะวิธีคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา – ธรรมนิติ บริการด้านกฎหมาย ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน
อธิบายวิธีคำนวณ (Vat) ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหัก Vat จากราคาเต็มและเพิ่มจากราคาก่อน Vat | ห้องสมุด | ซองไปรษณีย์พลาสติก ซองไปรษณีย์ ถุงแก้วแถบกาว กล่องไปรษณีย์ - Dearcowboy.Com
อธิบายวิธีคำนวณ (Vat) ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหัก Vat จากราคาเต็มและเพิ่มจากราคาก่อน Vat | ห้องสมุด | ซองไปรษณีย์พลาสติก ซองไปรษณีย์ ถุงแก้วแถบกาว กล่องไปรษณีย์ – Dearcowboy.Com
ขายออนไลน์ต้องเสียภาษีแบบไหน? | โปรซอฟท์ คอมเทค
ขายออนไลน์ต้องเสียภาษีแบบไหน? | โปรซอฟท์ คอมเทค
Makewebeasy Features Update - ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat System - Makewebaeasy Blog
Makewebeasy Features Update – ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat System – Makewebaeasy Blog
วิธีถอดVat - สูตร Excel ถอด Vat | Accountingcenter.Co
วิธีถอดVat – สูตร Excel ถอด Vat | Accountingcenter.Co
การจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม For Community Pharmacist
การจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม For Community Pharmacist
วิธีคำนวณหาค่า Vat 7% ด้วย Excel - น้องแอนดอทคอม
วิธีคำนวณหาค่า Vat 7% ด้วย Excel – น้องแอนดอทคอม
Taxbugnoms] ถ้าขายราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) จะแยกกำไรออกมาได้อย่างไร ? และต้องทำอะไรบ้าง ? หลายคนมักจะสงสัย เวลาพูดถึงเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกับราคาขายสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะ คำถามยอดฮิตอย่าง ขายของราคาที่รวม
Taxbugnoms] ถ้าขายราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) จะแยกกำไรออกมาได้อย่างไร ? และต้องทำอะไรบ้าง ? หลายคนมักจะสงสัย เวลาพูดถึงเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกับราคาขายสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะ คำถามยอดฮิตอย่าง ขายของราคาที่รวม
แนะนำโปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังรวม Vat
แนะนำโปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังรวม Vat
วิธีการปัดเศษทศนิยมภาษีมูลค่าเพิ่ม | Prosoft Ibiz
วิธีการปัดเศษทศนิยมภาษีมูลค่าเพิ่ม | Prosoft Ibiz
Pnk Accounting | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้ตลอดไป
Pnk Accounting | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้ตลอดไป
วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ในโปรแกรม Microsoft Excel
วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ในโปรแกรม Microsoft Excel
Excel: การหา ภาษี มูลค่าเพิ่ม - Youtube
Excel: การหา ภาษี มูลค่าเพิ่ม – Youtube
ตามเลย
ตามเลย “วิธีคิด Vat 7%” แบบง่าย พร้อมแชร์สูตร Excel คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม | Thaiger ข่าวไทย
ภ.พ.36 คืออะไร แล้วใครคือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบภ.พ.36
ภ.พ.36 คืออะไร แล้วใครคือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบภ.พ.36
วิธีแก้ปัญหา Facebook เก็บ Vat 7% ภาษี ยิง Ad ของ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ - Itax Media
วิธีแก้ปัญหา Facebook เก็บ Vat 7% ภาษี ยิง Ad ของ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ – Itax Media
โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาค่าน้ำประปา ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% – Cs Developers.
โค้ดภาษาซี โปรแกรมคำนวณหาค่าน้ำประปา ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% – Cs Developers.
ฟังก์ชันสูตร Excel สำหรับงานบัญชี
ฟังก์ชันสูตร Excel สำหรับงานบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร? ใครจ่าย ใครจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - Greedisgoods
ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร? ใครจ่าย ใครจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม – Greedisgoods
ภพ 30 บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ ขาย | Pangpond
ภพ 30 บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ ขาย | Pangpond
ได้รับใบกำกับภาษีที่คำนวณผิดต้องทำอย่างไร? | Myaccount Cloud
ได้รับใบกำกับภาษีที่คำนวณผิดต้องทำอย่างไร? | Myaccount Cloud
ท่านกำลัง งง!! กับการคำนวณค่าเสื่อมราคารถยนต์ในทางบัญชีและใน
ท่านกำลัง งง!! กับการคำนวณค่าเสื่อมราคารถยนต์ในทางบัญชีและใน
Pnk Accounting | ภ.พ.36 คืออะไร
Pnk Accounting | ภ.พ.36 คืออะไร

ลิงค์บทความ: วิธีคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ วิธีคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม.

ดูเพิ่มเติม: https://tuekhangduong.com/category/television

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *